Skip links

Aeg on käes !

Aeg on käes ! On käes viimane etapp, mil toimub üleminek kõrgemasse ruumikihti. On käes kõige kriitilisem ajaline periood üldse, mis puudutab inimkonda kollektiivselt ja individuaalselt ettevalmistamise mõistes. Lõplikud sündmuste ahelad on juba käivitatud. Lähenemas on kulminatsioon.

“Keegi ei tee kõrgemale platvormile üleliikumist Sinu eest ära – vastutus lasub individuaalsel tasandil !

Mulle avatakse kaarte igal õhtul, öösel, ka päeval. Näen pilte, mis vormuvad õhku, joonistuvad energiavälja – energeetiliselt, kujutised, sündmustest. Näidatakse tasapisi järk-haaval sündmuseid, mis ootab ees meid kõiki. Kõike näidatakse kaart-kaardi haaval, et ka mu oma närvisüsteem ja mõistus ette valmistada. Ei hakka praegu aega raiskama ja selgitama pikalt , kes või mis näitab sündmuseid… Keskendun vaid peamisele: on kaks väga olulist ja tähtsat sõnumit edasi anda. Olen neist tegelikult korduvalt vihjanud, kuid nüüd olen konkreetsem, sest teatud sündmuste ahelad… need jõuavad järjest lähemale. Võtku vastu, kes suudab ja soovib ja kes ei soovi, siis ei soovi…

Viimane etapp kõrgemasse ruumikihti liikumisega on käes. On ees ajad, kus raputatakse! väga tugevalt (teatud mandritel, loodetavasti Eesti jääb viimaste hulka) inimkonda, meie praegust inimtsivilisatsiooni. Pannakse proovile igaühe: 1.individuaalne usk iseendasse kui ka Suurde Loojasse 2. pannakse proovile meelekindlus ja rahumeelsus ning hingerahu nivoo ehk lühidalt öeldult: enda keskmes püsimine 3. pannakse proovile ja testitakse valmisolekut ja häälestatust.

Eliit on teadlik kõigest, mis ees ootab. Kes märkas, siis Madonna oma avalikul väljaastel Eurovisioonil kuvas avalikult, et tal on inimkonna pärast mures ja teab teatud kataklüsmilisi kavatsusi ette, mistõttu endine illuminati võttis julguse ja riski ning põimis oma miljonitele presenteerimiseks mõeldud etteastesse sisse sõnumid “WAKE UP, people, WAKE UP”. Seda teevad ka teatud teised staarid ja julgemad indiviidid eliidist, kellele veel hingeolemus ja südametunnistus säilinud.

Nüüd on käes peaeksam, järeleksameid ei tule. On lõikusaeg, mille viljad sõltuvad igaühest individuaalselt. Hea viljasaagi saamiseks on vaja head külvi! Sina oled külvaja!

Selleks, et püsida pinnal ja väga kõrges häälestuses, sellega seoses on vaja kõigil, kes on teadlikud ning soovivad kinnistada end kõrgemas platvormis, võtta endale eesmärgiks tegeleda kahe kõige olulisema ülesandega üldse praegusel eluperioodil.

Ükskõik, mis Su isiklikus elus praegu ka ei toimuks- oled Sa rõõmu pillerkaares või depressiivses mureaugus – on vaja tõsiselt pidada meeles kahte peamist eesmärki ja nendega reaalselt tegeleda.

Kõikidele kehtivad võrdsed printsiibid – rikastele ja vaestele, vaimsetele ja mitteteadlikele –sest on viimane aeg tegeleda enda meeleseisundi ettevalmistamisega, kus seda veel ajaliselt rahulikult saab teha. Oma sisemaailma ettevalmistamisega, ümberkorrigeerimisega ning häälestamisega, mis vastaks kõrgema ruumikihi häälestusele ja keskkonnale. Mida see tähendab?

ESIMENE ÜLESANNE.

“On viimane aeg, kus iga indiviid peab tegema teadlikku tööd maksimaalselt ja tõsiselt oma sisemaailmaga, et saavutada rahulikuim ja püsivaim sisemine häälestatus! “

Annad vabaks kõik mured, jamad, igasuguse vimma, ohvrimeelsuse. Ükskõik, mis Su elus toimub. Keskendud AINULT SUURELE ARMASTAVALE MEELESEISUNDILE. Lapsemeelne lihtsus: siirus, läbipaistvus, kristallselgus, teesklematus. Oled nii Sina ise, kui Sa oled!

On aeg, kus on hädavajalik uude ruumikihti liikumiseks tegeleda intensiivselt OMA ISIKLIKU REAALSUSEGA. Ainult iseenda isikliku reaalsusega! Mitte kellegi teise omaga. Sest isikliku individuaalse reaalsusega tegelemine, see tähendab – selle kujundamine, modelleerimine ja programmeerimine mõttetasandil visuaalis ja energeetiliset. Sest see mõjutab kollektiivselt kogu inimkonna käiku!

 

Isiklikul tasandil oma sisemaailmaga ja reaalsusega tegelemine mõjutab kollektiivselt kogu planeedi inimtsivilisatsiooni edasist käekäiku, sündmuseid ja tulevikku!

SINU SISEMAAILMA + MÕTTEMUSTRITE KOHUSTUSLIK REVIDEERIMINE: hoia fookust ja keskendu sisemise püsiva rahulolu saavutamiseni, tugeva usu ja meelekindluse hoidmiseni. Ainult vaba ja harmooniline jaatav olek ka ruumis, kui Sinu kõrval oleks ka kõige suurem türann. Ei lähe kaasa provokatsioonide, agiteerimiste või manipulatsioonidega. Jääd neutraalseks ja säilitad meelerahu!

On viimane aeg teha endaga tööd, kes seni pole end teadlikult vaatlema ja jälgima hakanud! Ja mitte niisama tööd, vaid väga väga teadlikku tööd endaga, mis tähendab maksimaalselt tõsiselt sisemist tööd, et saavutada valmisolek ning vastav tugev, kandev meeleseisund. Nii suur sisemine rahu, et isegi siis, kui peaksid olema tunnistajaks maailmasõjale enda ümber, Sa jääd rahulikuks, keskmesse ja hoiad fookust. Sisemise rahu hoidmine – on peamiseim. Sisemist rahu aitab hoida Sul: keskendumine sellele, et kõik läheb mööda ja madalperiood leiab aset vaid teatud kosmilisel ajahetkel ning on mööduv; usk teadmisesse, et on tulemas kergem ja probleemitum inimühiskonnakorraldus ja tulevik; jäägitu kindlus iseendasse ja teadmisesse, et Sa oled ikkagi hävitamatu jumalik vaimolend oma kehas, mitte pelgalt keha.

Märksõnad endaga tööd tehes: Keskendu ja suuna kogu oma aeg ja tähelepanu enda isikliku reaalsuse ümberkorrastamiseks!!!

See tähendab: Sa teadvustad kõike, mis Sinus toimub. Märkad seda, mis on hävitajalik, allasuruv, piirav, orjalik, kättemaksulik jne jne – kõik, mis on madalasageduslik! Jätta ja hüljata täielikult igasugune madalasageduslik emotsioon, energia, muster, programm mõistuse ja kehatasandil endast! See tähendab: Ei ole laisk ja ei otsi süüdlasi. Iga asi jõuab Sinuni põhjusega. Tegeled ISEENDAGA! Ainult ja ainult iseendaga!

ON aeg ANDESTADA ENDAS kõik, mis on tekitanud valu, kannatusi, pettumusi, ebameeldivusi, vaeva!

See tähendab teadlikku enesekontrolli ja jälgimist. Kui hakkad vana jama ketrama – vabastad. Olen täheldanud, et täiesti heatahtlikud, normaalsed inimesed, kes on nii-öelda “ära teeninud” õigustatult hea elu, soodsate ja toetavate tingimustega elu, langevad sellesse lõksu ja orki, et nad aegajalt meenutavad ja toovad pinnale vanu, minevikus,toimunud hirmu- või valusündmuseid. Kuid meenutades ja keskendudes ohvri- või orjamustrile, nad annavad jõudu enda reaalsuses kannatuste jätkumisele. Asja võti seisneb selles, et on vaja keskenduda maksimaalselt olevikule –HETKES. Et luua seeläbi tulevikku, mis ootab ees.

Kogu töö käib hetkes – olevikus! See on suurim väärtus, mis minul ja Sinul praegu on ! Minevik on läinud ja tulevik pole veel käes.

 

Annad minna kõigel, mis peab põlema. Vabastad ja andestad! Lihtsalt lased minna! Oli, mis oli – enam ei leierda! Jaatad, lepid, aktspeteerid. MIS ON OLNUD, see on olnud! Andestad KÕIGILE, kes on teinud Sulle kurja. Sealjuures teed andestades endale suure teene, sest Sa ise hoopis vabaned ja muutud kergemaks, hõredamaks. Ei oota mitte mingit arvete õiendamist. See pole enam Sinu rida. Igaüks korjab ise omale vastutust ja tagajärgi. Jätad kõik ülekohtu, lepid sellega, mis on olnud. Tegeled ainult hetkes iseendaga! Iseendas püsiva hingerahu saavutamisega läbi sisemaailma tegelemise!

Selleks Sa: märkad ja TEADVUSTAD, mis Sinu sees toimub ning siis hetkega annad vabaks! Enam ei jää pikalt analüüsima, arutlema. Pole enam aega. Fikseerid, teadvustad, annad vabaks. On viimane aeg teha seda rahulikult ja kiirustamata. Meil on palju sündmuseid Maal ees, milleks on vaja eelnevat ettevalmistust! Seega – palun teid tõsiselt tegeleda enda sisemaailmaga.

TEINE ÜLESANNE.

Tuleb luua uus kõrgeim reaalsus enda mõttemullis, st loomine individuaalsel tasandil. See saab olema osa hulgast, nn moodustis ehk killuke: 1. kollektiivsest inimkonna tulevikust 2. püsipaik ja ankur Uues Ruumikihis, kõrgemas maailmas, inimkonna tulevikus. 3. Kogu Planeet Maa kõrgeima visiooni kujustamine! S.t. tuleb tingimata kujutleda ka planeet Maa kõrgemat puhtaimat visiooni.

Mida need sõnad tähendavad? Väga piltlikult öeldes: kujutle, et Kohalik Omavalitsus saab oma haldusesse mingil põhjusel maa-alad, kus on puutumata loodus, rikkalikud maavarad ning ülisoodsad vabad tingimused elamiseks. Suurimad rikkused. Kuulutatakse välja avaliku konkurss ning algab maatükkide jagamine tasuta, kuid selleks tuleb enne esitada oma kavand. Oma visioon. Kõik, kes soovivad saada omale tasuta platsi, mille tingimused ja keskkond on kordades paremad vana keskkonnaga võrreldes, suuremate rikkuste ja maavaradega, peab iga soovija südamest esitama oma visiooni ja kavandi oma platsil elamisest. Millisena ta modelleerib oma elu. Pered tehkem seda koos lastega. Sealjuures peab vastama harmoonilisele olemisele isiklikul tasandil teiste elanikega uues tsivilisatsioonis. S.t. uuel territooriumil kehtivad teatud teingimused – üksteise järel ei varastata, ei laimata, ei klatšita, toimub kollektiivne olemasolu, suurim harmoonia ja rahulolu .Ei konkureerita ,ei võistelda jne. Pead maha jätma sellise pürgi. Kui Sa omale uut kõrgemat visiooni oma mõtetes ei modelleeri ja seda KOV-ile ei esita tähtajaks, siis Sulle platsi ei väljastata.

Iga indiviid peab isiklikult looma enda reaalsuses uue, kõrgema ettekujutluse Uuest Maailmast, milles ta soovib inimkonda vabana, õnnelikuna, piiranguteta, puhtana elamas näha.

Lihtsate sõnadega: Kõigepealt luuakse uus reaalsus enda isiklikus mõttes nn mõttemullina, visuaalina. Oma kujutluses! Maksimaalne, täiuslik reaalsus!

See jääb Sinu isiklikuks võtmeks, ankruks, kinnituskohaks kõrgemas ruumikihis. Hiljem saab see isiklik reaalsus olema kohaks Uues Maailmas.

Ärme keskendu hetkel sellele, kus või kuidas on positsioneeritud “Uus Maailm”. See on inimkonna Tulevik, kõrgem tulevik.

Mis asub väljaspool seda võrgustikku, vanglasüsteemi siin – see on peamiseim!

 

Ükskõik, mis maailmas vahepeal ka ei toimuks, Sa ei lase lahti oma kõrgeimast visioonist,vaid keskendud sellele kogu oma tähelepanuga. Hoiad koguaeg fookust enda isiklikul helgel tulevikul.

Selleks: Võta aega ja modelleeri oma mõttetasandil rahulikult, teadlikult, hea tundega oma isiklik uus reaalsus, kuidas Sa kujutled, et see välja näeks. Kuni detailideni välja – missugune elukeskkond, võlavaba ning orjamentaliteedist vaba ühiskond. Rahumeelne inimühiskond. Planeet Maa kõrgeim visioon tuleb nn “unistustes” paika panna! See tähendab: iga üks peab modelleerima mõtetes planeet Maa osas parima tuleviku, parima visiooni. Puhas loodus, vaenulikest pimedatest inimestest vaba planeet, hävitusest, mustusest, saastatusest vaba jne. Taastuv, hoolitsetud, rahumeelne, paradiislik jne.

Selleks võid kasutada igasuguseid viise: keskendud õhtul visuaalie, kujutled ja mõtiskled, missugunevõiks olla tulevik, kuhu sooviksid kindlasti oma järglaseid südamerahuga jätta!

Abistavad küsimused Sulle keskendumiseks, mõtisklemiseks, vaagimiseks: Missugune võiks olla tulevik, millises keskkonnas sooviksid elada. Aga missugune võiks olla keskkond, kust suurima rahuga suudaksid lahkuda!

Joonista, kirjuta, maali, laula, luuleta – mida iganes. Tegele LOOMISEGA. Läbi loomise 1.annad tugevalt oma loomeenergiat selle realiseerumiseks 2. Ühined kollektiivselt energeetiliselt teiste loojatega ja panustad nii kõige olulisemasse – kollektiivsesse ühisesse kõrgemasse platvormi loomisesse.

Rahumeelne, inspiratsiooniga, samas ka kirglik, suure põnevusega ning usu ja lootusega mõttetasandil unistuse modeleerimine saab olema ankurduskoht! Ei hakka pikemalt selgitama, kuidas kosmiliselt see mehhanism toimib, mismoodi inimesed enne mõttetasandil oma energiaga loovad ja kuidas Suur Looja hiljem materiaalselt neid asju realiseerib füüsilisel tasandil. See pole Sinu rida, mismoodi tehniliselt need asjad toimivad, tegele ja keskendu ainult ühele – täiuslikule visiooni loomisele!

Lõpetuseks:

Võta selleks kõigeks aega, tee kiirustamata, aga ilmtingimata tuleb esimesed sammud teha, kui juba pole tehtud. Kui on aega vähe – siis vähenda mingeid olmetegevusi mingil perioodil, mis ei anna mitte midagi suures pildis otseselt .

Uus keskkond tahab teistsugust häälestust Inimolendilt. Vana inimene muutub Uueks Inimeseks. Sina ise muudad end!

Endaga tööd tehes: tuvastad Sa kõrgemasse sagedusse /kõrgemale platvormile liikumiseks piiravad rämpsmustrid, automatismid; vabastad need; asendad või kirjutad ümber teenimatud vanad mustrid. Kogu kehatasandil toimub reprogrammeerimine. Mõistustasandil toimub vabastamine, puhastamine ja reprogrammeerimine. Uus inimene – kõrges platvormis.

Lisaks: praegu antakse armutult ette igaühele individuaalselt lõpetamat õppetunde, kogemusi – karmilt ja armutult. Kasuta olukorda- vabastamiseks !

Endaga isiklikul tasandil tegelemine olgu prioriteet number 1!

Jõudu ja meelekindlust,

Amaryllis.