Manifesteerimismärkmik

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Tugeva jõuga kuupäevad.

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Tugeva jõuga kuupäevad.

Meil on aasta jooksul veel eriti tugeva jõuga kuupäevi. Need on kuupäevad, mis pole sümmeetrilised oma numbrilises ülesehituses, kuid omavad suurt loomejõudu ikkagi, kuna massiline kollektiivne ühisteadvus on neid kuupäevi toitnud. Ühed sellised on aastalõpp -31.12 ning uue aasta algus 01.01. Olen jälginud, et uue aasta alguse esimene päev on väga puhas päev ja pea…

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Sünnipäevaga kaasnevad asjaolud.

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Sünnipäevaga kaasnevad asjaolud.

Korralda ja planeeri oma sünnipäev juba varakult ette! Nii ei teki ebameeldivaid üllatusi. Kõige parem, kui saaksid enda jaoks varuda 3 päeva. Üks päev enne oma sünnipäeva ja üks päev ka peale sünnipäeva. On üks asjaolu, mis sünnipäeval kaasneb, on see, et sulle hakatakse palju helistama ja kontakti otsima. Kontaktiotsimised loovad omakorda portaale. Kui sa…

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Inspiratsioonihoog.

Väljavõte Manifesteerimismärkmikust. Inspiratsioonihoog.

Spontaansed ideed on nagu kingitused. Need tuleb vastu võtta väärikalt ja neist enda jaoks ka jälg maha jätta. Olen märganud, et kui inimeses käivitub inspiratsioonihoog ja Kõrgema võnkega loomeenergiapuhang, siis ta liigub omaenda puhtasse “kanalisse”, enda Vaimu Kanalisse. Tema ümber loob energia kohe teistmoodi helendama, inimese ümber tekib kaunis helendav kuma. Inimese pea kohalt jookseb…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Imelised juhtumid. Hetkega loomised.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Imelised juhtumid. Hetkega loomised.

Mida tugevam on kujund, seda tugevamat jõudu ta kannab, et looma hakata (siinses füüsilises plaanis materialiseeruma hakata) ja seda kindlamini kujund kogemusena kehatasandil realiseerub. Mulle on näidatud, et praegu on energiate võnkekiirused väga kiired ning loomised toimuvad väga kiirelt – lausa 2 kuuga. Samas on mulle näidatud infoväljadest, et osadel inimestel meil Eestis on loomise-…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Katkendeid vestlusest lapsega, kes näeb inimeste auravälju ja inimeste ruumides kujundeid. Jätkuosa.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Katkendeid vestlusest lapsega, kes näeb inimeste auravälju ja inimeste ruumides kujundeid. Jätkuosa.

“Hermiine, kas ma võin seda lugu jagada siis kirja teel väga paljudele inimestele? Aga kui sind häirib millegipärast, et ma jagan, siis sa võid mulle öelda. Ja ma enam ei jaga. Üldse,” selgitasin talle. “Mind üldse ei häiri, kui sa seda jagad. Mkmm,” pani ta silmad kinni ja raputas pead. Sellel hetkel oli see väike…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Inimmõtte kujundite olemus.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Inimmõtte kujundite olemus.

“Inimese mõtteenergiate ja nende värvide mängu, teisisõnu – kujundite mängu, on huvitav jälgida, juhul, kui inimene kaunilt vormib ja loob. Mõni kujund võib jääda hõljuma samasse tasandisse, kus liiguvad inimesed, see tähendab – mõtteenergia on raske. Olen vaadelnud ja jälginud pikalt, et mõttepilved tekivad ka siis, kui inimene mõtleb, mitte ei räägi parasjagu. Näiteks, võitsin…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Katkendeid vestlusest lapsega, kes näeb inimeste auravälju ja inimeste ruumides kujundeid.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Katkendeid vestlusest lapsega, kes näeb inimeste auravälju ja inimeste ruumides kujundeid.

“Tead. Kujund – see on väga huvitav nimetus – kujund. Kust sa sellist sõna tead?” “Kujund…ma ei tea…” jäi laps ka endamisi mõtlema. “Seda sõna, kujund, kasutavad täiskasvanud tavaliselt. Märkasin, et sa räägid nagu väga suur inimene. Aga sa oled kõigest kuue aastane praegu. Ma kuulan sind alati huviga. Kas ma tohin jagada seda teistele…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust.Inimmõte loob energeetilisi kujundeid, mis omavad kaalu.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust.Inimmõte loob energeetilisi kujundeid, mis omavad kaalu.

“Kirjutasin oma esimeses raamatus “Valguslapse ema päevik” oma lugu, mismoodi hakkasin peale esimese lapse sündi praktiliselt üle öö peenmateeriat nägema. See tähendas küll hinged ja ka kummaliste energeetiliste olemusvormide nägemist, kuid ma hakkasin nägema ka inimeste ümber olevaid energiavärve. Kuid mitte ainult kehaga ja peenkehadega seotud energiakihte, mida nimetatakse piiravalt ühe nimetajaga auraks või bioväljaks….

Väljavõte uuest manifesteerimismärkmikust. Väike katkend vestlusest nägijast lapsega.

Väljavõte uuest manifesteerimismärkmikust. Väike katkend vestlusest nägijast lapsega.

“Ja mõnikord kujund ei toimi”, ütles ta uuesti sama lause, mida juba ennegi. Nüüd tõi laps sisse info kujundlikest vigadest. “Mõnikord ei toimi? Miks nii? Miks vahel kujund ei toimi?” palusin tal täpsustada. “Sellepärast, et mõnikord läheb kujund valesti, “ vastas ta. See vastus on üks ühele täpne vastus – mõnikord läheb kujund valesti ehk…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujundlikud vead.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujundlikud vead.

“Kujundlikud vead on üks väga huvitav teema, mida infoväljades uurida. Üks peamisemaid (kuid kindlasti mitte ainukesi) põhjuseid, miks on juhtunud nii, et inimtsivilisatsioonid end siin maal korduvalt uuesti hävingusse viinud, on seotud ühe suure kollektiivse kujundliku veaga ühisteadvuses. See viga on seotud peamise küsimusega – kelle kätte antakse oma jõud? Nii pea, kui kollektiivsesse ühisteadvusesse…

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujund.

Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujund.

“ Kujund on energeetiline kujund ehk kujutis, mis on loodud inimese tahte, otsuste ja suunatud ja fokusseeritud mõtteenergia abil ning millesse on põimitud ja sisendatud loovaid tundeenergiad. On nõrkasid kujundeid ja on tugevaid kujundeid. Mida rohkem inimene oma võimetes areneb ja avardub, seda tugevamat jõudu omavad tema kujundid. Tugeva jõu all mõeldakse realiseerumisjõudu ning mõjutamisvõimet…