Inimese tegeliku tugevuse määrab ära tema tahte suurus

Igal inimesel on oma sisemine tahte jõud ja tugevuse suurus. Inimese tegeliku sisemise tugevuse määrab ära tema tahte suurus. Inimolendi tahe – teadlik tahe – on otseselt seotud inimese hinge jõuga ja Vaimu tahtega.

Inimese tegelikku tugevust ei iseloomusta mitte tema sõnad, vaid hoopis tema tahtejõu suurus ja tema teod.

Mehe tugevuse määrab ära tema tahe võidelda oma väärtuste eest. Mehe tugevuse ja sitkuse määrab ära tema tahtejõu suurus ja allaandmispiiri nivoo asetsus. Allaandmispiir ehk murdumispiir. See on piir, kus öeldakse, et selgroog on murtud.

Mehe tõelise tugevuse ja vastupidamise määrab ära see, kas ja millal ta alla on andmas või alla andnud. Väga palju määrab ära mehe tugevuses tema lapsepõlv – see, mismoodi poeglapse ema on lapsepõlves oma laste isa kohelnud ja tema mehelikkust toetanud või kärpinud.

Mõni mees võitleb oma armastuse, oma pere, oma naise, laste ja kodu eest – surmani. Sellistel meestel puudub allaandmispiir ja nad ei karda väärikas lahingus kasvõi viimset hingust teha. (Sellised mehed on meistrid, nagu bardid ja vedrussid, kes on valmis isegi surema väärikalt kõrges sageduses).

Tänapäeva kontekstis on kõige suurem tugevuse näitamine aga hoopis oma tahtega tegelemine. Kui inimese tahe on mõjutatud, siis on see nõrk, loid, olematu, puudulik, moonutatud.

Ja mitte niisama tahtega tegelemine. Vaid tahte hoidmine ka õigel kursil – armastuse poole. Inimese tahet vintsutavad aga nii paljud süsteemiharud ja igaüks nõuab oma tähelepanu ja osalust. Võtke oma rahakott ja vaadake, palju teil seal kliendikaarte on. Nii, nagu iga kaubanduskett soovib kliendi tähelepanu (tahet, raha, püüelda tema ostusoovi järgi ja saada tema küllusest osa), nii on ka inimesega siin süsteemis. Tema pead väänatakse eri suundades, unustades peamiseima – armastuses, õnnetundes ja rahulolus perekeskel olemine. Mikromaailmas kogu tugevuses ja kandvuses olemine.

Mehe ette võib panna kõik tema elu kirkaimad varad ja eluaarded nagu kandlikul – aga kui mees katki on, siis ta ei tunne rõõmu ega soovi ühegi nende kirka eluaarde üle. Ta tahe on nõrk. See väljendub tahtmatuses ja viitsimatuses oma tahet erksana hoida, motiveerituna hoida. Kaasaegse inimese kõige suurem lõks on tahte kadumine. Tahtejõuetus. Või oma tahtega mängida laskmine teiste energiate ja olemusvormide poolt, kes pööravad inimese pead omatahtsi – teises suunas.

Meesinimese jaoks on kõige suurem valu leevendaja armastava naise poolehoid, armastus. Just nimelt naise, mitte laste.

Lapsi kujundatakse valelikult täiskasvanu hingehaavade toitjaks ja lohutajaks. Hoidke eemale seltskonnast ja keskkonnast, kus mürgisesse , katkisesse ja ebatervesse keskkonda viiakse lapsi külastusel nagu meelelahutuskanne või ohvriande selleks, et nad oma energiast äraantuna “leevendaksid” ja parandaksid mürgiste ja konfliktsete inimeste elamisruume. Olen jàlginud, mis toimub sellistes ruumides, kus on tülitsenud suures kurjuses täiskasvanud ja ei oma isegi grammigi tahtmist, et enda käitumisreaktsioone muuta. Olen näinud, kuidas peale selliseid konfliktseid koldeid viib mõni inimene väikelapsi sinna konfliktikoldesse ettekäändel, et las tülitsejad sulavad üles ja las lapsed ajavad asjad korda. Niiviisi väikeseid lapsi kasutada suurte inimeste kurjuse käsnadena ja reguleerijatena on ääretult takitundetu ja lõpunimõtlematu tegutsemisviis. Olen uurinud, et sellised inimesed on olnud kunagi lapsohvrite toojad ja nad on kasutanud lapsi andamitena. Nemad on esimesed altid viima lapsi seltskonda tülide lahustamise eesmärgil, kuigi lapsed on vastumeelsed ega taha sellistesse ruumidesse mängima minna ega soovi selliste isikutega koos olla. See oleks sama hea, kui last kasutakse lepitusisikuks või tehakse kiskjale söödaks. Umbes nii nagu vanasti toodi lapsohvreid. Ja seda teevad enamasti teenistujad vaimud ja alistatud hinged, kes on ise seesmiselt nõrgad ja kelle hing on kiskja käes. Neis isikutes puudub objektiivne ja puhas võime tunnetada oma sisetunnet, vastasel juhul nende Vaim annaks kõrgemalt poolt teadmisi, et selline teguviis on ohverdav ja iseenda vastutust äralükkav.

Vanemate ja lapse side määrab ära selle, kuidas lapsed täiskasvanu eas hakkavad perekeskel toimima ja käituma.

Kui mees pole saanud lapseeas tunda emaarmastust ja ema on olnud domineeriv, alandav lapse isa suhtes, siis on koheselt ka selle pere poeglastesse istutatud hälve (kõrvalekalle) normaalsest armastuse sidemest mehe ja naise vahel. Selline alavääristunud elualgega ja ebaterve suhte eeskujuga poeglaps püüab hiljem elus oma mehelikkust iga nurga alt leida ja saavutustega kompenseerida, kuid imetlusvajadus loob vaid uut tühjust , mitte armastust. Kui peres on olnud haiglane ja ebaterve suhe poegade ja ema vahel ja naise ja mehe vahel, kus naine on korralikult alandanud meest laste kuuldes, alavàärindades ka sellest mehest sündinud poegi automaatselt – siis sellise ebaterve lapsepõlve suhtenäite pealt loob mees endale hiljem elus sama valulikke ja ebaterveid suhteid kooselus.

Programm lahku minna ja hüljata pere tulevikus pere kujunemisel – on lapsesse juba ette kirjutatud seemnena esimese 0-7 eluaasta jooksul. Mees otsib alateadlikult naise armastust ja tähelepanu, aga kuna emalt seda ei saanud, siis on võimalus saada toetust naiselt. Kui naine hakkab meenutama ohtu ühel hetkel, meenutades valu mida lapsena kogeti, siis eemaldab mees end valuhirmus, andmata aru, et teeb just vastupidi sellele, kuidas peaks toimima. Pühendmuse kartuses ja haigetsaamise kordusepisoodi kartuses eemaldutakse naisest, kes on tegelikult mehe hinge suurim tervendaja ja hoidja. Mees, mäletades halbu màlestusi oma ema ja isa suhtest, võib eemaldada end igast uuest kooselust, luues sellega endale alateadlikult valutoidet. Et hoida ja õigustada oma valu.

Tegelik liikumiskäik ja tegutsemiskäik peaks olema täpselt vastupidine. Suunduda otsejoones armastuse liidu taastamise ja parandamise poole. See on ainus ja peamine viis tervekssaamiseks. Ainult taastades saab tagasi kaotatud armastust, mitte uut aseainet tarbides.

Meil on 7 armastuse tasandit inimliigil. Nende hulgas inimese-Jumala, lapse ja vanema armastuse side , inimese-kogukonna armastuse side jne jne.

Kuid vaid ühte neist nimetatakse tõeliseks ja tegelikuks armastuseks – see on mehe ja naise vaheline armastus. (V.Stibal “Hingesugulane”). Olen mõelnud ja uurinud endamisi, miks suuremad nägijad üle terve maailma vaid mehe ja naise vahelist sidet nimetavad tõeliseks armastuse sidemeks? Miks nad klassifitseerivad armastuse tasandeid ja vaid ühte nimetavad tegelikuks? Ja igakord, kui küsin – näidatakse mulle vastust pildis – sest see loob edasi elu. Püha elu jätkumist läbi lapse (uue elu sünni) saab sünnitada ja luua läbi mehe ja naise armastuse. Nii nagu jumalik programm seda ette nägi (algne alglähtestatud programm).

Kui inimese tahe on mõjutatud, pole see enam püüdlik, ergas, puhas ega armastusest juhitud. See tähendab, et inimese hing on sattunud kellegi või millegi mõju alla. Inimene tunneb südames pidevalt ebaterveid tundmuseid, õigustusi teiste hävitamiseks ja purustamiseks. Tal on moonutatud nàgemine teistest, sest kurjuse tasandid panevad kahtlustama kõiki. Et peletada eemale tingimusteta andjad.

Kuidas aru saada, mis on õige suund, mis on vale suund? Eksitav suund on alati see, mis müüb valeväärtuste varjus tegelikult üksindust, eraldatust, eraldumist, lahtiliitmist armastusest, moondunud nàgemist armastusest, moondunud perspektiivi lähedastest, moonutatud perspektiivi maailmast, elust ja lastest ning igasugusest elutervest eluloomisest.

Paljud mehed kogevad kaasaegses maailmas tahtejõuetust. Selle valu varjus valitakse kiiremad rahuldustpakkuvad asetegevused ja asesaavutused, millega katta õnnetunde puudust ja varjutada igatsust. Süsteem on aldis pakkuma koheselt asendustegevusi mehele, et tema tähelepanu olulisemast eemale kiskuda.

See on sellepärast nii, et paljude selliste meeste hinges on enamasti valu. Lahendamata valu ja haigetsaamine varasemast, mis tuleneb kas mehe enda varasemast kogemusest või tema isast ja eelnevatest isadest.

Valuga peab meeles pidama seda, et valu alati moonutab. Valu ei lase kunagi näha asju selgelt ega objektiivselt, vaid kindlasti moonutatult, ebatõeselt, teiste kahjuks (lõpuks iseenda kahjuks). Valu tekitab tundemoonutusi , mida on võimalik tunda südames, rinnus, hinges.

Mõni inimene, kes on nii haiget saanud elus, võib muutuda lausa patoloogiliseks valupõhjustajaks teistele. Olles ise saanud valusa kogemuse, millega arved on õiendamata, meelitatakse ligi usaldav andja-tüüpi kaastundlik ohver, kellele projitseeritakse seda valu, mida kogeti. Püüdes purustada teise inimese hinge, et selles olev vägi ja jõud ja hingeteadvus jõuga enda meelevalda saada. Haiget saanud isikud on enamasti kinnise südamekanaliga ning nad ei pääse ise Looja armastusele (oma Lättele) ligi hingepidi, seega võib kibestumus ja valu vinduda aastaid ja lausa mitmeid elusid hingepõhjas. Iseenda südame sulgumise pinnalt ka valu pealt püütakse saada enda haardesse heledaid hingeosasid teistelt isikutelt, kelle on veel südamekanal avatud ja ühenduses Lättega.

On inimesi, kes lahendavad hingevalu enda hinge sees ja teise isikuga koos ilusti làbi, klaarides omad teemad ja arved. Kuid on inimesi, kes kasutavad purustusjõudu selleks, et hävitada iseenda valu tõttu ka teine. Kui selle tulemusena uus ohver samasse valumustrisse kukub, siis võib see inimene sattuda hingevarguse küüsi.

Teisisõnu – sinu hingeteadvus ja essents hakkab lekkima sinna pimedasse musta auku, kes oli trauma põhjustaja. Enamasti on nende inimeste kõnepruugis kasutusel ka fraas “…aga ise oled süüdi, et ohver oled ja ise oled süüdi, et oma energiat lased võtta”. Selline liba-vaimne new age ajastu libaõpetus on andnud õigustuse nii mitmetele fake-spirituaalsetele isiksustele, kes on vägivaldseid ja lõhkuvaid tegusid korda saatnud. Nende jaoks on new age õpetused omaenese tegematusega seotud vastutuse mittevõtmisest õigustus, sest nad ei võta ise kunagi vastutust selle eest, mida nad teisele põhjustavad. Selle asemel õigustavad endi tegusid lühinägeliku klausliga, et ohver ise jäi ette vägivallatsejale.

Iga normaalne inimene, kellel mõistus veel vähegi peas, saab aru, kui ebanormaalne ja tasakaalutu selline jutt on. See oleks sama rumal, kui öelda ohvriabis vestlevale väikesele lapsele koduse peksmise selgituseks :”Sa mediteeri ja muuda suhtumist peksmisesse, siis lõpetab su isa peksmise ära. Ise oled süüdi, et sinna perre sündisid. Su välismaailm peegeldab seda, mida sa sisemaailmas koged. Ju sa ise siis tahad sellist peksmist- see kõik väline on su sisemaailma vili.”

Nii selgitas mulle hiljuti üks inimene õigustusi, miks tema arvates inimesed vägivalda kogevad. See inimene oli käinud mõistagi palju õpperingides ja kursustel (õnneks mitte minu), muidugi ei teinud ta omalt poolt mitte ühtegi sammu selleks, et ise oma vägivalla ja hävitamise eest leevendusi luua. Tema lahendus tema peakeses oli see, et igaüks, kes ette jääb, on ise põhjustaja ja süüdi.

Ilmselgelt on selliste inimeste jaoks kõrged vaimsed tõed ohtlikud, sest nad loevad vaid enda jaoks kasulikke lõike kontekstiväliselt endale kasuliku nurga alt.

Paljud meie seast ei adu, et neil on lahendamata ja lõpetamata valusaid kogemusi sellest elust ja lausa hingetasandil eelmisest elust. Nende kogemuste tulemusena lekib mitmeid aastaid ja elusid inimese eluenergiat hävitava inimese energiavälja kokku. Kiskjaenergia pole midagi muud , kui tume põhjatu alltasand, kuhu sinu loovat energiat erinevatele olemusvormidele kokku vooldub. Selleks sobivad hingemõradega, traumadega ja haigetsaamistega inimesed eriti hästi, sest nende kehade läbi toimub põhjatu vooldumine alltasanditele läbi inimsidususte. Energialiikumise seaduse kohaselt – see , kes teisele valu põhjustas ja tema hinge omandas – see on ka mõjutaja ja tema hinge üle “valitseja”, omandaja. Tugevam ja domineerivam, kes suurema purustusjõuga teise hinge purustab ja alistab, saab hinge endale n-ö sõjasaagiks.

Nii luuakse pikaajalisi raskeid sidususi ja mõjususi, mille algset valupõhjust ei julgeta vaadata ega tunnistada.

Valul on oma kaitseprogrammid, mis teevad inimese tahte loiuks ja viitsimatuks uurida ja tunnistada oma traumasid ja valusid. Tänapäeval kasutatakse selleks sõna “nartsistlik inimene”, kuid energias selgitatuna pole tegemist milelgi muuga, kui lüüasaanud või haigetsaanud isikuga, kes püüab oma hästi varjatud varjupoolega sobival hetkel purustada teise inimese hinge, saades temalt väge ja jõudu.

Nii ongi süsteem hoidnud positsioonidel hävitava loomuga ja purustava jõuga inimesi, kes on kalgid kõrilõikajad ja jõhkardid. Kui kõrgematel eeterlikel tasanditel kehtib seaduspärasus, et toimub vajaduspõhine loomine läbi armastuse, siis siin meie alltasandil kehtib moonutatud seaduspärasus – tugevam ja jõulisem, kes rohkem rebib ja murrab, omab rohkem ja hoiab end niiviisi kasulikul positsioonil.

Meie maailm on tugevalt hetkel selles mustris, et traumeeritud inimesed loovad traumasid teistele. Valu loob valu ja vägivald vägivalda.

Ainus variant on lahendada mustrid läbi taastamise, tuues tagasi esialgne olukord (seda ootab Vaim enim). Taastada tuleb esialgne puhas olnu, nagu süüta lapsed sündides.

Kui seda teise inimese tahtejõuetuse ja moonutatud arusaamade tõttu teha ei saa, siis saad sina omalt poolt lõpetada täielikult sidusused isikuga, nii et sa kunagi enam sellistesse màngudesse sattuma ei pea. Sisuliselt tähendab see süsteemi rattalt maha astumist, kuid enamus naisi segab selles kaastunne, kahjutunne, süütunne ja muud rasked tundeenergiad, mis ei luba hüljata. Naised on programmeeritud rohkem elu säilitamisele ja hoidmisele, kui mehed. Vähemalt sellel inimliigi tasandil siin Maal on veel nii. Naised on häälestatud eluhoidmisele ja (laste ja keskkonna) säilitamisele.

Sa ära lase enda minevikuvaludel ega traumadel end halvata.

Ära lase juhtunul enda jõudu nõrgestada. Enda tahet, motivatsiooni mõjutada.

Sa katsu hoida süda enda jaoks avatuna, et ei kaoks sinu Vaimu Lätte jõud ja kindlasti uuri oma valu algpõhjuseid, et lahendada vinduv kolle. Ükskõik, kui kaugele see ka ei ulatuks.

Sidususte lõpetamiseks on rohtu. Neile, kes viitsivad ja tahavad ise enda hingeteemasid lahendada. Sellest õigepea uus postitus.

Similar Posts