Isis ja Osiris – iidne abikaasade liit, kes püüdsid lihtrahva teadlikkust tõsta

Inimesed on läbi aegade koguaeg kummardanud kedagi. Siin ei ole midagi imestada, sest kui inimliik ei ole kõrgtsivilisatsiooni tasandile tõusnud, siis on kosmiliselt õigus sellele inimliigi grupile määrata juht. Läbi aegade on olnud inimrahvaste ees päris suuri valgustajaid, tõetoojaid, annetujaid ja teadvusetasandi tõstjaid. Mõned saadikud on homo sapiens nende vaimse erinevuse tõttu ise hukanud, samas – mõndasid valitsejaid, isegi kui nad on saatanast ja türanjad, on rahvas hea meelega järginud ja kummardanud.

Seni kaua, kuni inimene ise ei tõuse läbi tasandite enda tegelikku olemusse oma Kõrgema Teadvuse läbi, on kosmiliselt õigus sellele inimrassile määrata „karjajuht“. Teisisõnu – inimorja rahvastele on alati läbi aegade määratud nn karjajuhid, teenäitajad. Nii on ka läbi aegade olnud Maal (v.a. kõrgtsivilisatsioonide ajal, kus rahvaste gruppe ei juhtinud üks võimuisik, vaid 5-7 liikmeline nõukogu pigem).

Läbi aegade on olnud nendeks valitsejad, preestrid, preestrinnad, riigipead, keisrid, sultanid, jumalad, jumalannad, tsaarid jt, kellel on olnud ligipääs suure rahvaliku kujundi juhtimisele ja loomisele. Mõned neist valitsejatest on teinud kõvasti süsteemiga koostööd ega pole mingitki huvi tundnud inimrassi hingeenergia valgustamise vastu. Kuid teised seevastu on püüdnud oma üürikese valitsemisajajärgu jooksul rahvast võimalikult palju toetada nende arenguteel.

Jumalaid ja jumalannasid ja nn muid müütilisi inimkujusid, keda läbi aegade on kummardatud rahvaste poolt, on väga erinevaid olnud. On olnud valitsejaid, kes on teinud puhtalt koostööd muude maaväliste rassidega, kelle huvi pole kindlasti olnud inimliigi vabastamine või õitsele aitamine.

Ent mitte kõik rahvaste ees olnud suurkujud ja lambakarja juhid pole olnud kuritegelikud ega inimesi orjastavad.

Üks neist oli Egiptuse aegadel kehastunud Isis. Vähesed teavad, et Isise valitsuse ajal tõusis Egiptus majanduslikult õitsengusse ja naise staatus ühiskonnas muutus lausa nii, et naised hakkasid saama arstiabi ja õigusabi. Olgugi, et Isise sümbolid viitavad alluvusele annunaki rassile, kehastus sellesse naisesse väga kauge teadvus teisest Universumist, kes lihtsalt siin kupli all oleva maise mängu reeglite raamides tegi ära nii palju, kui võimalik.

Esmakordselt Egiptuse ajaloos tekkisid naistel enamvähem samaväärsed õigused nagu meestel. Sest ajaloost on teada ka selliseid aegu, kus naine ei olnud võrdväärtustatud isegi mitte inimesega. Ainult meest nimetati inimeseks. 

Toon välja mõned huvitavad faktid Isise kohta, mille on kokku kogunud ja avaldanud The Collector ja spiritmiracle.com uudistevoog.

1. Isist nimetatakse kõikide jumalate emaks ja naised armastasid  teda tänu lapseootele jäämise õnnistuse tõttu.

Isis tähendab araabia-egiptuse keeles “troon”. Ta oli Vana-Egiptuse üks tähtsamaid jumalusi ja teda nimetati „kõikide jumalate emaks”. Lisaks sellele, et ta pidi Vana-Egiptuse tsivilisatsiooni rahva eest seisma, nimetati teda suurepäraseks võluvõimete haldajaks, täiuslikuks emaks ja ideaalseks naiseks.

Tema ja ta abikaasa Osiris õpetasid egiptlastele põllumajandust, et vaene orjarahvas saaks oma elus mingigi majandusliku edu saavutada. Samuti õpetas see abikaasade paar rahvale, kuidas austada oma kõrgemat teadvust, et surelike inimeste vaheline suhe inimese Vaimu Teadvusega oleks sujuv. Vähesed teavad sellest faktist.

Egiptlased on alati kummardanud jumalaid ja saanud nende kaudu õnnistusi. Isis ja Osiris soodustasid Egiptuse kultuurilist arengut, muutes selle haritud ja põnevaks tsivilisatsiooniks.

Isist nimetati kõikide jumalate emaks ja teda armastati rahva poolt väga, sest ta sidus endas mitut jumalikku aspekti: viljakus, armastus, naise ja mehevaheline armastus, meditsiin, põllumajandus ja haridus.

Näiteks on tänaseni võimalik iidsetelt raidkirjadelt võimalik lugeda jutustusi, kuidas naised ja rahvas meenutasid Isist hea ja sooja sõnaga, kuna hädalised said temalt alati pühitsuse ja õnnistuse, kui vajasid lapseootele jäämist. Tol ajal oli aga lastetuna olemine täielik häbi ja tabu ning see naine tõrjuti ühiskonnast välja. Ilma lasteta naist peeti haigeks, et tal miskit viga küljes ning tema võimalus mehega abiellu jääda, oli väike.

Usuti, et Isist nähes, tema poole pöördudes või Isise kuju puudutades võis  naine, kel olnud rasestumisprobleemid, peale kuju puudatamist kergelt lapseootele jääda. Naised armastasid Isist, sest ta toetas naisi ning oli läbinisti seotud viljastumise, lapseootuse ja naiste toetamise teemadega läbi sünnituse.

Isis õnnistas naisi, et nad lapseootele jääksid ning teda seostati tugevalt viljakuse õnnega.

Isis õnnistas naisi, et nad lapseootele jääksid ning teda seostati tugevalt viljakuse õnnega.

2. Isise iseloom ja isiksus oli sitke, kuid teadlik ja transformeeriv

Egiptuses on väga kuulus üks lause, mis kirjeldab suurepäraselt Isise isiksust: “Ta on mässumeelsem kui mistahes inimene, targem kui mistahes jumal ja osavam kui mistahes hing.”

Ta teadis, mida ta tahtis ja mida ta pidi selle saamiseks tegema. Sest see jumalanna usaldas ennast igas olukorras.

Ta ei loobunud kunagi oma eesmärkidest, sest saavutas need alati.

Isis on tänapäeva naistele suurepärane inspiratsioon oma intelligentsuse, visaduse ja hea tahtejõu tõttu.

3. Isis oli teadlik sisemiste võimete kasutaja

Isis valdas ja teadis Vana-Egiptuse maagilisi saladusi ning selle kaudu toimetas oma reaalsusega vastavalt oma soovile, kuigi ta otsis alati head ja õiglust.

Ta kasutas väidetavalt maagilisi saladusi surelike aitamiseks, nagu inimeste tervendamine. Teda kutsuti üles haigeid ravima, rasestumiseks, stabiilse abielu sõlmimiseks, toetuseks saada edukaks tolleaegses ettevõtluses ja kõiges, mis oli seotud kalanduse ja põllumajandusega.

Rääkides Isise võimetest, mille pärast teda preestrinnana kummardati, võiks spekuleerida, et tegemist oli väga teadliku inimesega, kes omas oma sõna ja taotluse puhul enamat jõudu. Lihtrahvas käitus tol ajal teisiti ning preestrinnad omasid oma jõu teadlikku tausta.

Näiteks levib tänaseni lugu sellest, kuidas ühe naise last salvas mürkmadu ja Isis seda pealt juhtus nägema. Isis lähenes ema palvel tollele lapsele, vastates abipalvele seda last aidata. Isis oli lugenud maagilised sõnad taotlusena mao mürkhammustuse kohta lapsele peale, mis meenutas tavalist 2-3 lauselist mantra moodi luulet mürkmao tühisusest ja tugevaid taotlusi sellest, et see laps jääb terveks. Kuna mürk taandus ja laps jäi terveks, omandati seda tervendamist koheselt maagiaga ning juhtum sai aluseks, et Isis kasutas tervendamiseks maagiat.

Tänapäeva kontekstis võiks seda nimetada aga osavaks manifesteerimiseks või väga tugeva sõnajõuga taotlemiseks läbi oma teadvuse, mitte niivõrd väga esoteeriliseks maagiaks. Tolleaegne lihtrahvas aga ei teadnud midagi oma teadvuse jõuga tervendamisest, mistõttu omistati teistmoodi teadlikele inimestele küll nõiastaatust, küll jumala staatust jne.

4. Armastuse jumalanna oma mehele.

Isis äratas oma abikaasa Osirise surmast üles ja tänu sellele teole hakati teda paraku nimetama allilmajumalannaks, kuigi allilmaga tal sidusused puudusid. Spekuleeritakse, et Isis kasutaks oma mehe surmasuust tagasitoomiseks maagilisi energeetilisi võtteid, mis pärinesid annunakide rassilt ning annunakid hiljem tagasi maksid kättemaksuks selle liidu säilitamise eest. Isis ja Osiris olid koos tugevad liitlased ja Isis teadis seda.

Tänu oma abikaasa ellutoomisele, palusid haiged hädalised teda tihti surmasuust pääsemiseks. Püramiidide tekstid räägivad, et Isis kaitseb ka surnuid üleminekul maiselt tasandilt vaimsele tasandile, hoides eemal duaalseid deemonlikke jõudusid, kes inimese hingi püüavad enda omandisse rabada. Lahkudes kehast ning suundudes teekonnale, võib lahkunu hing kannatada deemonlike vaimude ahistamise all. Egiptuse ürikud kirjeldavad, et Isis hoiab hingeliste teekonnal eemal kurjad olendid, lihtsustades surelike teed igavikulisse Lättesse.

Tõelise allilmaga tegelik sidusus puudus, aga hingede energiaid oskas vajadusel käsitleda.
Isis elustas oma abikaasa mehekeha läbi spirituaalse maagia. Kuid selle eest karistati teda valitseva maavälise rassi eest ning suunati kättemaksuks uude reinkarnatsioonitsüklisse “needusega” (süsteemi sisendprogrammidega), et ta igas uues kehastuses kogeks oma eluarmastuse kaotust ja käest libisemist ning seeläbi korduvat ja korduvat valu oma liitlasest abikaasa kaotamise kohta läbi elude. Isise abikaasa Osiris ja temas kehastunud teadvus – pärines niisamuti teisest Universumist, olles tulnud kokkuleppe alusel maisesse isolatsiooni lihtrahvale teadlikuks eeskujuks.

5. Isis ja Osiris  – abikaasad, kes olid nagu liitlased omavahel

Isis ja tema abikaasa Osiris tegutsesid nagu liitlased omavahel, pühad liitlased, kes trotsisid kõiki takistusi. Isis ja Osiris tahtsid alati seda, mis oli Egiptuse rahvale parim. Isise ja Osirise ajastut nimetatakse teatud allikates ka Egiptuse “õnne ajastuks”. Nad olid põllukultuuride, kalapüügi ja muude harude edendajad, mis tähendas rahvale õitsengut ja nälja vältimist.

Isisel oli täiuslik armastuslugu oma abikaasa Osirisega. Ta äratas ta surmast üles ja tal õnnestus saada temaga laps, keda kutsuti Horuseks. Sel põhjusel palvetavad naised tänaseni üle kogu maailma Isise poole, et ta annaks neile õnne ideaalsest abielust, mis kestaks kogu elu.

Lisaks täiuslikule abielule soodustab Isis püsivaid suhteid, stabiilseid paare ja peresid ning naise mis tahes armastava eesmärgi saavutamist.

Isist austatakse palvete, lillede, vee ja muusika kaudu.

Mis puudutab Isise armastavat suhet oma abikaasasse, siis isegi tänaseni teatakse kuulsat ütlust egiptlaste seas. Kui mees soovib, et naine teda väga armastaks ja enda südamesse laseks, lausub mees naisele :”Armasta mind läbi ajastute nii, nagu armastas Isis oma meest Osirisit”.

Isise tempel Philaes, Egiptuses.

Similar Posts