Skip links

Kanaldamisest läbi isikliku kogemuse + nõuanded

Mis on kanaldamine?

Mis on kanaldamine – see vaimsel buumiajastul laialtlevinud termin ja tegevus. Lihtsasti öeldes on see inimkeha meelte abil (selgelttunnetamine, -teadmine, -tajumine, -kuulmine või -nägemine) informatsiooni vastuvõtmine ja vahendamine läbi inimese kehalise väljenduse ükskõik, mis allikast. Kanaldatavaks allikaks võib olla nii materiaalne või energeetiline subjekt või objekt. Kanaldamine on sisuliselt energia lugemine, informatsiooni vahendamine või reaalajaline kõnelus/dialoog.  Allikas võib olla nt materiaalne (informatsiooni lugemine materiaalsetelt objektidelt, esemetelt), orgaanilise objekti/subjekti kanaldus (inimkeha, lapse keha, organid, loomad, puud, taimed jne), võib olla ka energeetiline allikas. Teavet võib kanaldada ka  kõrgematelt või madalamatelt dimensioonidest, olenditelt, sagedustest, erinevatelt vaimolenditelt, kosmilistelt rassidelt või Loojalt endalt. Kanaldamine on ka teise inimese vaimu energiavälja lugemine, või näiteks lahkunud vaimuga suhtlemine (nn meediumlus). Kust tuleneb see termin „kanaldus“ ehk „kanaldamine“? Energeetilises pildis tekitab inimkeha ehk  ülemeeleline tunnetuslik instrument enda ja kanaldatava infoallika vahele kanali. Moodustub energeetiline kanal, mis võib olla loodud turvaliselt inimese enda vaimenergiast või loodud ka Looja puhtast energiast. Võib olla ka loodud kanaldatava energeetilise olendi toel tema energiast (nt meistritasandit kanaldades võib tekkida kuldne sild, ühendus, kanal inimese ja meistritasandi vahel).

Ühest küljest on kanaldamine midagi sellist, mida on palju ületähtsustatud. Kanaldamist on võimalik õppida ja treenida väga meisterlikule tasemele nii, et eksimise protsent langeb peaaegu olematu miinimumini. Kuid see nõuab praktikat. Kanaldamise erinevaid harusid praktiseeritakse ning õpetatakse näiteks teetatervendamise meditatsioonitehnika kursustel (taime energiavälja lugemine, lahkunud esivanema kanaldamine, kaitseinglite kanaldamine). Kuid on muidugi ka igasuguseid muid spetsiifilisi kursuseid või suundasid, kus tegeletakse ühe kindla haruga (nt meediumlusele suunatud kursused).

Mida oleks vaja kanaldamisel meeles pidada – ükskõik, kas oled klient selgeltnägija või spirituaalse nõustaja toolis või oled ise kanaldaja või praktiseerija.

Mida kanaldamisel meeles pidada ja mis on ohud või lõksud?

Täiesti algajate (sh loomult intuitiivsete kanaldajate) või teadmatute isikute probleemiks on tihti see, et kanaldatakse mingit teavet või mingit energeetilist olemust ning saadakse hea ühendust. Kuuldakse reaalselt näiteks teisel pool kõneleva energiavormi informatsiooni, nähakse selgelt pilte või lausa juhindutakse ja tegutsetakse infost, mida antakse. Kuid kanaldajal puudub energiatöö oskus kindlaks teha, KEDA või MIDA parasjagu kanaldatakse. Lihtsalt võetakse puhta kullana või suure erilisustundega kelleltki info vastu, tunnetamata või vastutusega lõpuni hoomamata, kust pärineb info, kelle hüvanguks see on ja kas see on üldse ajakohane või abistav inimesele või inimkonnale. Alati tasub uurida ja pärida selgelt ja otse – keda kanaldatakse? Kui on kahtlus, kes annab info, siis tuleb nõuda tõelise olemuse näitamist (kosmiline seadus keelab inimese nõudmise korral oma tõelise olemuse varjamist ning peab end paljastama).

Kanaldamine võib olla staatiliselt infolt või dünaamilisest infoallikast – vaimolendid ja eeterkehad on dünaamilised ning liiguvad aeg-ruumis (või ajatus ruumis, sõltuvalt, kus nad resideeruvad) kaasa. Tihti on nad teadlikud ka inimkonna tegemistest ja oskavad anda igasugust nõu või teavet. Mida kõrgemast sagedusest on eeterlikud olendid või valguskehad, seda vähem nad infot varjavad ja seda suuremas ja kõrgemas pildis nad ka infot avaldavad ja näevad (inimkonna või Maa saatuse jmt kohta). Nn staatilised allikad on igasugused objektid, mis omavad teadlikkust, kuid lihtsalt salvestavad seda passiivselt – näiteks majaseinad, kodu, esemed, kristallid jmt – küsimus on – kui suure abistava infona võime tõlgendada infot, mis on lihtsalt ühel ajahetkel salvestunud justkui hologrammina mingis esemes. See oleks sama hea, kui mingi vana foto vaatamine must-valgete fotode albumist. Kuigi tõtt öeldes-  tegelikult pole isegi materiaalsed esemed staatilised – ei kivid ega kristallid, kuid inimestel ja üldsusel on lihtsam niiviisi liigitada. Kõik omab teadvust ning liikuvust, kuid lihtsalt erineval kiirusel. Olen vaadanud esemeid ja objekte oma toas kinnisilmi läbi kolmanda silma (sama selgelt, nagu avali silmi) ning on selgelt näha, kuidas esemed siiski pulseerivad energiat, oma tempos, oma rütmiga. Iga objekt oma molekulaarse ja atomaarse koostisega kuulub mingisse ruumikihti, kus võnguvad osakesed erikiirusega. Kõik omab teadlikkust ja teadvust, sest atomaarsel tasandil on kõik üks sama energia – Universumi ja kogu ilmaruumi loonud Puhas Loov teadlik Energia.

Kui kanaldatakse OTSE (st pöörduda otse kanaldatava allikani) ehk küsitleda või tunnetada infot otse mingisse sagedusvahemikku, olendi, eeterkeha või ei tea kelle poole, siis tihti lasuvad sellisel teguviisil ka tingimused, kokkulepped või nõuded, mida tuleb täita (nt ma annan sulle info – sa teed selle vastu; kui sa negatiivseid sündmuseid vaatled- siis hoia jalad või sõrmed ristatult; kui sa neilt vaimudelt infot soovid saada, siis jäta neile ohvriannid jne; kui sa neilt madalasageduslikelt olenditelt teeneid tahad saada, siis pead eluenergiat andma või lõivu maksma). See on tihti paljude kanaldajate üks levinumaid meetmeid, maksta lõivu oma eluenergia või keha/tervise arvelt, veel hullem, mingeid ande või ohvreid tuua. Kuid see ei pea nii olema.

Kui ENNEkanaldamist pöördutakse Kõige  Olemasoleva Looja energiasse ehk Puhtasse Looja energiasse ehk Universumi loomeenergiasse NING antakse seejärel taotlus, keda või mida kanaldada soovitakse – läbi Looja Kõrgema teadvuse tasandi, siis pääsetakse kanaldatavale eeterkehale või sagedusvahemikule ligi ilma ühtegi tingimust täitmata või kokkuleppe kohustusele laienemata ligi. Läbi Universumi loomeenergia liikumine kanaldatava subjekti või objekti või asukohani puhastab ja annab piiritud võimalused kõneleda turvaliselt, ohutult ja lõivu maksmata ükskõik kellega. Looja Energia on kõrgema teadlikkusega ja kõik kogu Ilmaruum ning loodu lähtub temast. Inimesel on see võime minna läbi Looja energia puhtalt kanaldatavale infole ligi.

Kanaldamine võib toimuda spontaanselt (juhuslikud ühendused või kanalitesse sattumised) või teadlikult, esilekutsutult (loon ühenduse teadlikult nüüd, siin ja praegu teise inimese vaimuga).

Kanaldamise allikaid on piiramatult ja lõputult, kuid tasub meeles pidada, et põhikanalid on jaotatud energiaruumide ehk ruumikihtide järgi seitsmeks põhikanaliks alljaotusena. Need 7 ruumikihi kanalit jaotuvad lõpututel hulkadel allkanaliteks ja paralleelkanaliteks ning on pigem orienteerumiseks mingis mõttes hea teada. Ruumikihid ehk tasandid, neist 6 on kõik illusoorsed, kuid 7 ruumikihi tasand on reaalsus. See on tõde. See on Valgus ja see on Looja. Absoluutne tõde tuleneb Loojast. Loojat saab kanaldada ainult see inimene, kes on täielikult kanaldamise hetkel (või muidu ka) absoluutselt end egost puhastanud. Kui inimeses valitseb gramm kättemaksuhimu või ärritumust või isegi hingelist tasakaalutust – ei pääse ta Looja infole ligi, sest puudub vajalik puhtus ning juba asutakse kanaldadama madalamat infot. Seda kinnitavad ka kõik tuntud selgeltnägijad Eestist ja üle terve ilma.  Eemalda endast kõik eelarvamused ja hinnangud enne kanaldamist! Ole puhas vaba tingimusteta leht, kes poleks nagu kunagi midagi kuulnud või näinud ei koolist ega kollektiivsest ühisteadvusest !

Kanaldamist segab ja piirab ning kanaldamisel sogab ja mõjutab vastuvõetava info väärtust – igasugune kõhklus, ka eelarvamus, hirm, kahtlused või oma mõistustasandi filtrid ehk EGO.

Kõige suurem info piiraja ja mustaja kanaldamisel on inimese enda ego. Miks? Sest inimene peab kõnelema läbi iseenda keha ja mõistuse, mis on nagu uskumuste filter vahel. Kui inimesel on kanaldatava info suhtes juba mõistustasandil eelarvamus, siis ei tule sealt kanaldusest enam puhast infot . Isegi, kui ta saab ühenduse allikaga, ei vahenda ta seda enam mõjutamatult, sest tema eelarvamus, hinnangud ja ego segavad vahele ning inimestele edastada teist tõde. Nii nagu õpetas kord mu oma õpetaja – kanaldada tuleb täiesti puhtalt lehelt ja ilma igasuguse eelarvamuseta, muidu on kohe info vastuvõtlikkus mõjutatud. Toon näite nagu mulle kunagi kuldaväärt nõuandena selgitati: inimene ei salli näiteks mingeid energiavorme tavaelus, näiteks ingleid – tal on nendest mingisugune arusaam tekkinud või mingi halb maitse nende suhtes suus ja ta peab neilt infot kanaldama. Nüüd juba kanaldades ta moonutab infot ega saa enam tõest teavet neilt olenditelt. Ta ei pääsegi neile enam ligi ning läheb kaasa manipulatsiooniga (tulevad sama välimusega vaimolendid, kelles teine eneriga ning kanaldaja langeb manipulatsiooni lõksu). Mida siis teha? Puhastada totaalselt rakutasandil, tuumatasandil eelarvamus.
Teine näide: Inimene soovib kanaldada lahkunud vaimu, nt kellegi surnud sugulane. Kui kanaldajal on olnud selle isiku suhtes negatiivne kuvand või mõjutav eelarvamuslik suhtumine, siis pole enam info mõjutamatu ja puhas, vaid konkreetselt kanaldaja inimlikust olemusest mõjutatud ja lähtuv.

Kanaldaja nõuanded ja meelespea!

Kui alustad kaugvaatluse, energiavälja lugemise või kanaldamise treenimisega- siis väldi igasuguseid protseduure ja meetmeid, mis tingivad Sinult rituaalides või mingites imelikes kokkulepetes osalemast. Kasuta kanaldamiseks ainult Puhast Loovat Energiat või inimese enda vaimu energiat (mis on samuti Looja energia osa). Vajadusel küsi nõu teistelt toetajatelt (teejuhid, nn kaitseinglid, toetajad, esivanemad, lapse vaimud jmt).

Arvesta, et igal energeetilisel olemusvormil on oma teadvus, seega ka oma isiksus. Mida kõrgemast sagedusest pärinev eeterkeha, seda isiksusest vabam ta muidugi on, kuid reegel on see, et iga vaimolend omab oma unikaalset omapära ning oma arvamust. On üldlevinud tõde, et kaitseinglite arvamus ei pruugi ühtida Sinu vaimu soovi või arvamusega (üks soovitab ühte, teine teist). Looja tõde konstateerib hoopis kolmandat.

Kui õpid kaugvaatlust, energiavälja lugemist või õpid kanaldamist, siis alati tuleb end peale protseduuri energeetiliselt puhastada ning seejärel maandada. Kolmandaks – oma energiaväli lukku tõmmata/sulgeda.

Kanaldamise praktiseerimine on nagu iga teise virutoossuse õppimine ja treenimine – seda saab lihvida ning muuta täiuslikumaks ainult praktikaga.

Eksimine või ebatäpsus informatsiooni vastuvõtmisel võib tuleneda sellest, et kanaldaja pole täielikult maandatud, pole täielikult joondatud enda keskmesse, pole rahu või neutraalsuse seisundis või ei suuda piisavalt lõdvestuda, et infot tingimusteta ja puhtalt lehelt vastu võtta.

Kui kahtled info tõesuses, küsi sama küsimust uuesti 2-3 korda ja vaatle, kas ilmub sama vastus, puhastades küsimuste vahel end valgusenergias täielikult.

Kanaldades Looja energiat ehk Puhast Loovat Energiat ehk Kõige Olemasoleva Looja energiat – pea meeles, et Looja kunagi ei omanda kamandavat, ülbet, hinnangulist, etteheitvat, karistavat, tingimusi nõudvaid, alandavat või solvavat vmt kõnepruuki. Järelikult ei kanaldatata siis Loojat või mingit muud alamsageduse energiat.

Puhas ja mõjutamatu kanaldamine on tegevus, mis nõuab ergast meelt, puhanud olekut, head meeleolu, täielikku kohaolu, keskendumist, teravust ja täpsust, püsivat fookuses olemist (nagu telefonikõne ajal teise inimese kuulamine). Kui on emotsionaalsed või hingelised segajad, mis Sind häirivad antud momendil, siis pane need kasvõi kanaldamise hetkeks kõrvale ja unusta. Või vajadusel leia sobilikum aeg energiatöö või kanaldamise sooritamiseks. Väsimus, tüdimus, ärritumus jmt langetavad sagedust ning siis hakatakse jällegi vahesageduste infot kanaldama või tihti – nägemismeel üldse ei avane ning infot ei näegi.

Kanaldamise hetkeks unusta ära kõik antud inimesest, mida ta Sulle on rääkinud suusõnaliselt või mida Sa arvad ta kohta teadvat või mida Sa oled tema kohta kuulnud mõistusteadvuse läbi. Kui hoiad kinni ratsionaalsest mäluinfost või mõistustasandi infost, ei tegele Sa enam kanaldamisega, vaid informatisooni meenutamisega mälupangast. Kanaldamine on intuitiivne tegevus, millel pole ratsionaalse ega analüütilise äraarvamisega mitte mingit pistmist.

Kanaldamise abil saab inimesi palju aidata, sest nad saavad teavet, mille suhtes neil seni pimedad silmad või kurdid kõrvad olid.

Minu jaoks on olnud vastuvõttudel kõige suuremaks rõõmuks just need momendid, kus inimese vaimolemust kanaldades öeldakse üks ühele selliseid asju, mida teab ainult vastuvõtul olev inimene. Tavaliselt sellised situatsioonid liigutavad väga inimesi – keegi teab veel nende muresid, mida nad on üksi mõlgutanud ning nad pole üksi. Või vastupidi – hirm, et keegi saab teada midagi, mida e itaheta, et nähtaks või mis on toimunud nelja seina vahel. Samas, inimese isikliku info näitamine sõltub koostööst vaimuga  ja Loojaga. Kui inimene midagi väga häbeneb või pelgab, siis vaim võib varjata. Tihti võivad ka lapsevaimud hoopis vanemate kohta midagi välja rääkida.

Kui soovid kanaldamist õppida, siis alusta vaikselt ja samm-haaval. Esiteks : nii maandad eksimise pinget või krampi, et keegi käsib-sunnib või nõuab vastuseid. Teiseks: kanaldamine väsitab keha siiski ning võib pea üle kuumendada.

Kui mina alustasin kanaldamist, siis praktiseerisin vaikselt ilma kisa ja kärata 2 aastat kodustes tingimustes omaette ja tegin tasuta sõbrannadele kaugvaatlust. Saatsin tihti kodus salvestatud kanaldusfaili neile kodus kuulamiseks. Iga täppisinfo andis jõudu jätkata, kunis sain täielikult eksimispingest üle ning hakkasin täiesti puhta lehena infot vastu võtma. Kuni sinna maani, et võisin sõbranna rikutud soengut 300 km kaugusel vaadelda, mis ta eelneval päeval juuksuris nässu oli läinud ning häbenes seda rääkida. Tänaseks mu oma sugulased, pereliikmed ja võõrad küsivad infot ja oma pereliikmed käivad vastuvõtul.

Kui soovid kanaldada lahkunud hingi või aidata inimesi läbi meediumluse, siis on minu poolt nõuanne: küsi vaimult, kellega mõttetasandil ühenduse lood ja kanaldama hakkad, mingisugune tunnusmärk, mis just ainult selle inimese kohta kehtib, keda kanaldama hakkad. Ja ütle see tunnusmärk inimesele. Minu jaoks pole üllatusel piirel, kui ma saan mingisuguse sellise teabe või pildi või info või stseeni, mis ei ütle mulle mitte kui midagi ,aga kui ma selle sümboli või teabe inimesele annan, siis ta lausa pisarsilmil teatada võib, et ainult tema teadis seda infot ja sümbolit . Miks on tunnusmärgi andmine teinekord vajalik? Et inimene, kes saabub vastuvõttu kõhklusega, saaks kinnitust, et see konkreetne vaim, kellega suheldakse, on ikka temaga.

Tasub siiski meeles pidada, et algajatel kanaldajatel ei ole mõttekas väga hoogsalt tunnusmärke nõuda, kui Sa pole lõplikult kindel, et suudada seda puhta lehena vastu võtta (ilma oma filtreid vahele panemata). Kui tunnusmärgi küsimist nõutakse tõestaval viisil, võib see tekitada tõestamise efekti ja tõestamisega kaasnev energia on seotud egoga ning tõmbab üsna kohe lukku ja kanaldaja võib minna krampi. Seega algajatel kanaldajatel on mõistlik alustada ENERGIA  tunnetamisest, mitte otseselt kirjeldamisest, mida keegi seljas kannab või mis asendis ta on, kui tal pole loomupärane pildinägemise võimekus detailselt avatud ja ta ise parasjagu soovib kirjeldada.

Milleks üldse kanaldada või seda praktiseerida?

Õpid enda vaimu tunnetuse toel infot vastu võtma, arendad oma intuitiivseid meeli ning saad abistada end või teisi mitmetes eluvaldkondades – peilides ette informatsiooni mõne olulise sündmuse kohta iseenda kohta või aidata tuttavaid. Muuta sündmuseid teatud määral, õnnistada neid või jagada vajalikku teavet, mis puudutab inimeste õnne, turvalisust või eluteed. Kui kanaldada teise inimese vaimolemust ilma tema nõusolekuta, siis on tema vaimu vaba valik – mida ta näitab ja kui palju ta näitab ning kas ta üldse on nõus ühenduse loomisega. Kõige alguseks enerigatöös olgu siiski eetika ja vaba tahte arvestamine. Kui kanaldada läbi Kõige Olemasoleva Looja puhta ja mõjutamatu energia, ei ole ohtu, et astutakse kõrvalisele või eksiteele.”

Kanaldamisest läbi oma isikliku kogemuse ja praktika jagas täna: Amaryllis

 

***

Oled sattunud  lugemisele lehele, kus kajastatakse lisaks uue maailma , uue inimese ning üldistele vaimsusega seotud temaatikatele ka ülemeelelist ning eetermaailma infot.

 

Leave a comment

Name*

Website

Comment