Skip links

Laste loomupärane intuitsioon vs võimete “sulgumine”

” Kõik lapsed ei pruugi olla valinud siin elus ülivõimete toel missiooni ellu viia, kuid kõikidel vastsündinutel on sellegipoolest olemas loomupärane intuitsioon ning selgelttajumise võime. Praegune inimühiskond on veel küllaltki teadmatu ning laseb sellisel sünnipärasel kingitusel, nagu selge ja puhas intuitsioon, üpriski varakult sulguda, aimamata, et hilisemas eas võib mõistustasandil lahenduste otsimine või hingeteele naasemine olla äärmiselt raskendatud, läbi valulike õppetundide või katsumuste. Igal täiskasvanul on oma varasalves lugu rääkida, kust ta end ristteelt leidnud ning ei teadnud, milliseid õigeid valikuid enda jaoks teha, sest kõik tundus nii vale ning hingeteelt kõrvalekaldunud. Seetõttu on hea soovitus teadliku lapsevanemana kaaluda ühe lihtsa meetme rakendamist oma järglaseid kasvatades – suunata neid kasutama ning säilitama oma sünnipärast intuitsiooni ning sisemist häält. Inimene, kelles on säilinud puhas ja mõjutamatu sisehääl, astub ühe trepiastme võrra alati kaks astet edasi ning suudab meisterlikumalt ka oma ellu lahendusi, küllust ja tervenemist manifesteerida või unistusi materialiseerida. Laste loomupärase intuitsiooni toetamine aitab lastel edaspidi elus iseseisvaid, nn südamest lähtuvaid otsuseid teha. ”

 

“Laste loomupärase intuitsiooni toetamine
aitab lastel edaspidi elus iseseisvaid,
nn südamest lähtuvaid otsuseid teha.”

 

“Mõned allikad ütlevad, et kõik lapsed sünnivad ülivõimetega ja on tänapäeval nn tundlikud ehk erilised lapsed. Teised allikad väidavad, et praegusel ajastul sünnib ka nn tavalise energeetikaga lapsi. Olen seda valdkonda uue ajastu laste keskselt intuitiivselt ja muudel viisidel nüüdseks juba mitu aastat uurinud. Mind huvitas ka see, miks aegajalt me kuuleme lugusid nn killer-lastest, kes väga noores eas, ca 7-8 aastasena vigastavad, piinavad või tapavad loomi ning lausa nooremaid eakaaslasi (mitmed reaalelulised juhtumid Inglismaalt, Saksamaalt, USA-st jmt). Eesti on õnneks veel vägagi hoitud koht, aga ka siin lokkab koolivägivald ja kiusamine ning osadele lastele on kooli minek muutunud totaalseks piinapingiks, sest nad teavad,  mis neid ees ootab ja tihti ollakse nõus pigem elukohta vahetama, kui vaenulike gruppide norimisobjekt olla.

Pikalt püüdsin jõuda vastusteni, miks osad lapsed ikka nii kauged on oma pühast vaimust, lausa distantseerunud ja muutunud ka vanematele väljakutseks. Millal toimub kõrvalekaldumine ning milliste mõjutajate tulemusel. Esiteks – vaadates sündivate laste olemust, olen täiesti veendunud ja võin öelda, et paraku – kõik maailmas sündivad lapsed ei ole kohe automaatselt kristalllapsed või vikerkaared või kolmandad või neljandad. Ei saa kohe üldse laiendada ja öelda kõikide maailmas sündivate laste kohta, nagu nad oleksid ülivõimetega lapsed. Küll neid on aga kordades ja kordades rohkem meie keskel, võrreldes varasemate aastakümnenditega. Olen kohanud oma suguvõsas lapsi, kelles on kehastunud mõni vanema põlvkonna ja vanema energeetikaga sugulane, kes tulnud jätkama oma lahendamata ja lõpetamata tegusid. Kuid ta ei olnud  valinud mõnda erilist suurejoonelist missiooni, vaid tulnud teisiti enda lähedasi mõjutama.

Lisaks on maailmas püsivalt ja küllaldaselt selliseid piirkondi, kus toimub täielik võimuvõitlus ning võitlus ellujäämise nimel, elanikkond asub niivõrd madalas sageduses ning kogu riiklik korraldus on „õudustest“ ja katsumustest niivõrd läbi imbunud, et kõrgetest sagedustest pärit vaimudel on keerukas üldse teatud piirkondadesse kehastuda. Ja nad ei kehastugi, sest kehtib kõrgem seadus – kõrgest sagedusest pärinev vaimolend ei kehastu energeetilisse prügikasti, kus ta kohe energeetilistele murdjatele saagiks langeb. Kuid isegi, kui riiklikul tasandil on tegemist energeetilise prügikastiga, siis piisab tundlikule lapsele kehastumise pakkumiseks ka sellest, kui vanemad enda teadlikkust ning sagedust tõstavad ning on valmis lapsele toetavat keskkonda looma. Nn paradiis keset põrgut. Madalasageduslikes piirkondades on üldse raske ellu jääda, rääkimata inimeseks jäämiseks. See, et Eestis tundlike laste kontsentratsioon kõrge on, on teine teema. Ning jah, me võime öelda, et iga ema jaoks on ta oma laps eriline. Aga ometigi jõuavad meie kõrvu uudised, kus vanemad on sunnitud oma raskesti kasvatava lapse eriasutusse suunama või lausa hülgab ta. Hülgab lapse, kes peaks olema tema jaoks eriline. Või jõuavad meie kõrvu verdtarretavad uudised, kus noored, seaduse silmis vastutusvõimeta lapsed panevad toime kuritegusid, mida enamasti sooritavad paadunud kurjategijad. Mis siis juhtub vahepeal lastega? Kogu süsteem on üles ehitatud  nii, et juhtida inimkonda läbi hirmu ning suruda lapsi võimalikult varajases eas alluvustsooni, hirmutsooni või murda tema olemus. Piiritu, siiras, kaastundlik, armastav, loominguline, puhas loov olemus lapse sees, mis on puhas Looja energia kehastus.

Lisaks üleüldisele keskkonna mõjule, tehnoloogiale, eelmiste elude mustritele, vanemate kasvatusele/suunitlusele  ja vanemate (või tugiisikute) kohalolule või selle puudumisele, ongi kaks varianti – kas laps distantseerub oma pühast siirast, puutumatust olemusest ning kaldub kiskjalikku tehislikku maailmasse, kus valitsevad omavahelised võimuvõitlused või … ta suudab kogu oma olemusega (ning esialgu vanemate toel ja suunitlusel) suurimatele lõksudele ja ahvatlustele vastu panna, juhinduda oma eluteel oma pühast puhtast olemusest, täielikult oma intuitsioonist ja südametunnistusest, säilitades armastava ja kaastundliku olemuse ning tema elutee saab olema ka kergem.

Kunagi alguses, mind juhendanud Vaimne Õpetaja Kristiina selgitas mu spirituaalse teekonna alguses: Eriliste ehk nn ülitundlike laste vanemate kõige tähtsam ülesanne praegusel ajastul on tagada neile toetav keskkond (küpseks saamise eani), mille jooksul neile pakutakse energeetiliselt, vaimselt ja igal tasandil toetav ja sobilik keskkond, et nad säilitaksid oma loomupärased võimed, olemuse ning kasvaksid tugevaks ja saaksid suunduda oma missiooni juurde. Ning see ülesanne on vastutusrikas ning suur ülesanne lapsevanematele.

Laps sünnib siia ilma puhta ja siira ingelliku olemusega. Armastav, südant avardav, kaastundlik ja südametunnistusega. Selleks, et laps ei “sulguks”, on praeguses süsteemis lausa kohustuslik neid hoida energeetiliselt ja vaimselt toetatuna. Ka intuitsiooni treenimine ja kasutamine käib siia alla.

Muidugi levib ka jäikasid arvamusi, justkui kõik praegusel ajastul sündivad lapsed on erilised ja ülivõimetega ning ei vaja eraldi mittemingisugust intuitiivset toetamist. Mõni otsekohesem lapsevanem on sellepeale küsinud : “Aga kus siis  on kõik need sensitiivsed ja ettenägelikud lapsed meie koolides? Siis peaksid kõik algklassid ja põhikoolid ja 8.-9.ndad klassid täis olema sensitiive ja teleporteerujaid?” Tõsi, juba 4.klassi laste hulgas levib depressiivset ja endasse sulgunud olekut ning koolikiusamine leiab aset juba algklassides. Laps, kelle südamekanal on lahti ning kes juhindub oma vaimust, on kaastundlik ning ei teeks üldsegi teisele liiga ega kiusaks kedagi. Empaadist laps ei kiusa teist last, sest ta on ülimalt kaastundlik ning ei mõista pigem, miks teised üksteisele liiga teevad, nuttes isegi selle üle, kui kärbsele liiga tehakse. Kuid kuidas teha siis nii, et me saaksime siis omaenda lapsi toetada viisil, et nad selles kiskjalikus maailmas  hakkama saaks – viisil, mil laps kedagi teist ei kiusaks ja et ka teda ennast ei kiusataks?

Siin pole ühte kindlat vastust, vaid on mitmeid vastuseid. On mitmeid toetavaid meetmed, kuidas hoida last õigel teel ning neid toetada. Kuid mis puudutab ülitundlikke sensitiivseid lapsi, siis üks meetmetest  on laste loomupärase intuitsiooni treenimine. Sisehäält kõlavana hoides nii, et lapsel tekib enda sisetunnetusega usalduslik suhe ning on kindel, et nad suudavad  intuitiivselt ja alateadlikult end ohtudest eemal hoida. Kuid siin on ka üks “aga”. Praegune ärkav inimühiskond (ja lapsevanemad) ei ole valdavalt ise kogenud seda, kuidas nende vanemad neid toetasid, seega paljud ei oska seda oma lastele õpetada. Ning seega peavad nad ise algust tegema ning näitama eeskuju, et laps ei hakkaks teatud eas arvama, justkui ühiskonnas on normaalsus lähtuda vaid välistest stiimulitest ja mõjutajatest oma otsuste või väärtuste kujundamisel. Lapsed õpivad oma kogemuse läbi ning eeskuju toel.

Kui möödunud nädalal Vianna Stibali (ülemaailma tuntud selgeltnägija ja imetervendaja) kohtasin, siis ma kohe nautisin seda, mida ta rääkis uue ajastu lastest ja nendega tegelemisest. Sest see ühtis üks ühele sellega, milleni olin ise oma teekonnal jõudnud ning ka edasi õpetanud või rääkinud. Üks väga oluline lause kostus ta suust: „Võimetega lapsi tuleb suunata oma võimeid haldama ja neid suunatult kasutama. Vastasel juhul võivad nad oma võimetest ja nägemisest tulenevate nähtuste toimel hirmunud kannatajaks muutuda. Kui laps on valinud siin kehastuses missiooni kasutada oma võimeid, siis teadlik lapsevanem aitab lapsel oma intuitsiooni juba väga varajasest east kasutada“. Oma sisetunde ehk intuitsiooni treenimine ja kasutamine aitab väga rasketes oludes ellu jääda ja oma nahka päästa. Kooliealine laps, kellel on säilinud oma loomupärane intuitsioon, võib seista kommionu ees, kuid kui talle kommi pakutakse, tajub ta koheselt ära selle isiku tõelised ebasiirad kavatsused. Pisikestel väikelastel on see läbinägelikkust puudutav anne rikkumata, kuid tihti sulgub neil puhas tajumise võime juba algkooli ajal.

 

“Võimetega lapsi tuleb suunata oma võimeid haldama ja neid suunatult kasutama.
Vastasel juhul võivad nad oma võimetest ja nägemisest tulenevate nähtuste toimel hirmunud kannatajaks muutuda.”

Laste ja iseenda intuitsiooni treenimisest, koos toredate mänguliste ja igapäevaste ülesannetega (mis ei nõua liigset ajakulu), mis aitavad teil oma sisetunnet järjest veatumalt ja tugevamalt kasutada, kajastame me järgmises loengus, mis toimub juba eeloleval reedel, 5.oktoobril, algusega kell 18:00 (Tallinnas). See on üks meie, Valguslaste toimetuse lemmikteema ja tuleb väga praktiline ning rohkete nõuannetega loeng. Võiksime ehk keskenduda ainult täiskasvanutele ja jagada neid  ülesandeid põhimõtteliselt igale vaimsest arengust huvituvale isikule, kuid kuna meie läbiv teema on uue ajastu lapsed, siis ikkagi oleks esmane sihtrühm lapsevanemad, kes soovivad oma lapsega koos treenida enda sisetunnet. Elu on näidanud, et kõik harjutused, mis sobivad lastele, sobivad ka täiskasvanutele.

Armsad vanemad, ärme lase oma ingellikel armastuse kehastustel, kes kord siia ilma saabudes meil õnnepisarad silma võtsid, mattuda maailmas valitseva valu ja koleduse alla, vaid anname neile mõned juhtnöörid ning aitame neil üheskoos enda keskmes püsida. Selleks, et säilitada oma tõeline olemus – olla iseenda jõule ja energiale tuginev tugev, iseseisev ja võimekas inimolend,  kes kui tahab – usub kasvõi kaljude nihutamisse või kõikvõimalikkusesse.

Täpsem info üritusest sisukirjelduses. Kohti on piiratud arv, kui soovid kindlalt osaleda, siis reageeri aegsasti !

Palju valgust Su teele !”

Tänase loo autor: Amarylls.

 

 

Leave a comment