|

Meelelahutuslik vaimsus või teadlik enese arendamine

Kes on märganud, siis nimetasin mõnda aega tagasi kodulehe juhtivpealkirja ümber. Seda põhjusel, et ma elumängu liiga tõsiselt ja dramaatiliselt ei võtaks 🙂

Olen aru saanud, et suurem osa inimesi siiski ei kannata hardcord esoteerikat ja vaimset infot ja otsivad lihtsalt kergemaid spirituaalseid jutte, teavet ja nõuandeid.

Nimetasin blogi ümber sõnadega ~a la ‘meelelahutuslik spirituaalne blogi, kaasaegses elulises võtmes‘ peamiselt sellepärast, et ikkagi kipub olema see koduleht siin suuremast osast külastajate jaoks /ühes teiste spirituaalsete kanaldusblogidega/ meelelahutuslik koht, kust lihtsalt vaimset inspiratsiooni saada. Minu jaoks on esoteerika ja spirituaalsus tähendanud kõik varasemad aastad väga tõsiseid energeetilisi valdkondi, mis toovad inimesele sügavamaid teadmisi mingitest valdkondadest, ka teadliku arengutöö ja teadliku enesega tegelemist.

Kuna, aga paratamatult suurem osa tarbijaskonda siiski seostab spirituaalseid blogisid ja tekste tänapäeval järjest enam hoopis “vaimse” meelelahutusena, lohutusallikatena, vaimutoiduna ja uudishimu – ja põnevust pakkuvate allikatena /umbes nii nagu igatsorti meedia tarbimisel/, siis nimetasin ka blogi slogan‘i ehk juhtivlause ümber.

Mõni küsib ehk 🙂 Aga mis saab neist, kes ei pea siinset infot meelelahutuslikuks esoteerikaks ja soovib enda arenguks sügavamaid teadmisi rakendada? :) Teile mõeldes muutub blogi üks sektsioon kinniseks. Siinjuures tõesti väärib märkimist üks hulgake nimesi, kes on aru saanud kõigest vägagi hästi ning kellele saab alati rääkida rohkem, kui suuremale ringile. Nad ei küsi liigselt küsimusi ega selgitusi, sest nad on endale juba päris hästi selgeks teinud või ise oma kogemuse läbi kogenud, kõik algsemad olulised teemad ja põhjused. Nimetan seda rühma minu segemendiks, sest nad on inimesed, kellega sooviksin tööd teha ja kellega sooviksin tegeleda. Nad on inimesed, kellele oma olemuselt ja arengutasemelt juba sobivad palju kitsamaid ja spetsiifilisemaid teemad ja nad ei tee üllatunud silmi ega lase end mõjutada hirmust või info tõsidusest. Nad võtavad teabe vastu sisemiselt kaalutletult ning panevad enda kasuks koheselt ka tööle. Need on inimesed, kes on alati öelnud, et nad saavad väga hästi aru ka kõige sügavamatest teemadest.

Olen aastate jooksul vähem või rohkem kirjutades jõudnud mitmetes olulistes asjades mingitele kindlatele järeldusele. Seetõttu on kodulehel tulemas ka uued muudatused.

Vastan siin postituses neile, kes on küsinud korduvalt, et miks ma nii vähe olen viimasel paaril aastal kirjutanud ja miks on kodulehega muutused toimunud.

֎Olen aastate jooksul täheldanud, et peamine hulk inimesi (kõiksugustes spirituaalsetes ringkondades) otsivad pigem meelelahutust, hingelist lohutust ja kergemat hingelist nõuannet, mitte hardcore nõuannet ja teavet. Viimasega ei tule nad lihtsalt toime või ei suuda seda vastu võtta ilma liigset müra enda sees tekitamata. Kitsam ja teadlikum segment on see, kes haakub edasijõudnute infoga.

֎Olen aastate jooksul täheldanud, et peamine hulk inimesi ei ole valmis /ei soovi, ei oma tahet/ enda sügavate alateadvuse ega hingeteemadega tööd teha, nad pole selleks lihtsalt valmis.

See tingib olukorra, kust asjast räägitakse ja räägitakse korduvalt, aga inimene ei soovi muutust ette võtta ega soovi ka vastutust võtta. Siis ta kukub korduvalt samasse teemasse. Teda on raske aidata – nii teistel kõrvaltvaatajail ja ka tervendajal. Siis raiskab kirjutaja ja nõuandja oma aega ja ka inimene ise ei saa seda abi, mida vajab, kuna ta ei täida kõige olulisemaid baassamme – vastutus eluviisi ees ja otsus muudatuse ees. Inimene ise on enda arenguvõti. Sina ise suudad avada võtmega enda sisemised uksed oma ülestõusu teele. Nii palju, kui ise suudad vastu võtta ja avaldad tahet muutustele, nii palju ka arened vastavalt tellimusele.

֎ Olen aastate jooksul täheldanud, et selleks, et maailmaasjadest (läbi esoteerilise ja spirituaalse võtme) ausalt ja tõeselt kirjutada, peaksin kirjutama ilma filtriteta.

Selleks, et olla aus. Aga olen näinud /ja tunnen ette enne teksti avaldamist/, et paljudele järgneb kas hirmureaktsioon, kartus, arusaamatus, selgusetus, veelgi rohkem küsimusi, miljon uut küsimust või lausa šokk. Viimast esineb vähe, ag atean, et esineb. Näiteks sisemine kerge šokk, et ta kuuleb esimest korda mingitest asjadest või on elanud tohutus illusoorses reaalsuses ja ta ei tule toime kahe tõega. Praegu on sellised ajad, et pole enam aega kellegi kätt hoida ja lohutada. Maa ajastu on väga eriline ja seda teavad mitmed siia kehastunud Vaimud ja Teadvused. Vaadakem, missugune järjekord on siia kehastuda soovivatel lastel! Vaatamata Maal toimuvast. Sest nad teavad, kui eriline ülestõusuaeg on Maal. Seega – olen jätnud mitmeid tekste avaldamata, isegi neid, millele on tulnud kirjalikud küsimused ja palved, et neid kajastaksin avalikult. Olen ammu aru saanud, et avalikus blogis ei saa jagada spetsiifilisi spirituaalseid ja esoteerilisi asju. Sellest asjaolust tulenevalt, et vältida liigset segadust ja liigset selgitusvajadust, olen juba väga palju jätnud viimase paari aasta jooksul kirjutamata ja jaganud olulisemaid asju ainult kitsas ringkonnas oma väljakujunenud tuttavate näol.

֎ Olen aru saanud, et kes juba ise omab mingit kogemust ja tunnetust ja on mingid asjad omal nahal läbi teinud, see juba saab niigi aru, millest räägitakse siin blogis ja ka muudes allikates. Talle on vaja vähe öelda. Piisab paarist lausest ja ta tabab juba sügavuti ära, mida autor sellega öelda tahtis. Ilma pikki lohisevaid selgitusi kirjutamata. Kes kuulab südamega ja vaatab inimese silmadesse, mõistab rohkem, kui inimene, kes küsib mõistusega mitmeid küsimusi ning unustab jagatud vastused kiirelt peale küsimist. Südamega kuulaja saab rohkem, kui mõistusega küsija. Kuna inimesed on infost niivõrd ülekülluses, siis unustatakse küsitu ja see soosib olukorra, kus lihtsam on mitte vastata, kui on näha, et inimene pole kohal ega valmis vastuseks. Siia hulka kuulub ka veel asjaolu, et nn vaimseid kanaleid on Eestis meeletult ! Üks inimene teadis lausa kokku lugeda ligi 600-800 kanalit – ja ainult Eestis, koos kõikide gruppidega, vaimsete koolituste, üritustega ,ka alagruppidega, foorumitega, kodulehtedega ja Facebooki lehtedega. Ammu on selge, et vaimsusest on saanud uus äri. Infot on nii palju, et paljudel on üleküllus ja lööb raku info- ja energiavahetusvõimekuse lukku, sest igast ilmakaarest tuleb õpetusi. Ma ei soovi massiga kaasa minna, ma soovin luua kvaliteeti. Seega, soovin keskenduda pigem oma ajas ja energias ja töös edasijõudnutele. Neile, kes juba mõistvad asju ja neile, kel on juba kogemusi.

֎ Olen aastatega aru saanud, et jagada tuleb siis, kui inimene küsib.
Selle konkreetse reegli loomine, et küsimise peale vastata, tähendab seda, et küsijal on juba eeldus -ta on juba loonud endas mingi valmisoleku vastuse kuulamiseks ja sellest aru saamiseks ning ka valmisoleku. On siililegi selge, et niisama on infot peale valama minna pole mõtet. Kes küsib, loogu tühi ruum endas ka teabe kuulamiseks. Vastasel juhul kulutab kõneleja oma hingeauru ja raiskab oma energiat, et inimestele, kes ei soovi kuulda, midagi jagada.

Kui aga inimene küsib ja talle vastatakse, aga ta vastuses sisalduvaga ise toime ei tule, see on juba küsija enda vastutus. See on jällegi põhjus, miks olen nii mitmel korral tundnud, et kui on oluline teema, mida kajastada -siis tuhanded inimesed neist aru ei saa. Mida spetsiifilisem või olulisem teave, seda väiksem on inforingkond, kes seda mõtestada ja mõista suudab. Et mitte suurel hulgal lugejate seas lainetusi põhjustada, olen austusest ja vastutustundest lugejate suhtes, jätnud väga peenekoelisemad asjad kajastamata. Mitte, et ma neist asjadest ei teaks või poleks kursis, mis ilmas toimub ja et ma ei teaks, et neist asjadest siin-seal räägitakse. Vaid seepärast, et minu info jagamine ei oleks muutnud midagi – suuremal osal lugejatel tekitab see rohkem küsimusi, kui arusaamisi. Teisalt ei suuda ma koguaeg iga teise lause järel korrigeerida oma sõnu, et arvestada iga kuulaja hirmude või võimalike draamade näol. Teate, kui palju küsitakse mingi asja vastamiselvastu, et “Appi, ma ei suuda uskuda, kas tõesti on nii?” Langetakse omaenese sees peituvatesse hirmudesse, draamadesse ja soovimatusesse näha ja kuulda, et lihtsam on mitte näha ja teada.

Sellest tulenevalt aga, püüdes austada iga inimese soovi olla oma reaalsuses nii nagu nad elada tahavad, olen teinud aatatega korrektsioonid ja järeldused. Üks neist on olnud järeldus “Lihtsam on olnud mitte kirjutada.” Pigem jagada valitud ringkonnale, kui needki küsivad. Lisaks, mitte ükski suurem ja tõsisem esoteerik ei Eestis ega maailmas, tegelikult ju ei jaga uudistevoona esoteerilisi asju. Alati jagatakse huvitujaile infot vaid kitsas ringkonnas, millest võiks või peaks teadma. Katsun õppida meistritelt siinkohal.

֎Olen aastatega aru saanud – mida rohkem näha päris asju, seda vähem soovid neist rääkida ja jagada. Mida rohkem näha, seda vähem tekib soovi jagada. Seda rohkem peab looma endas tugeva iseloomu, et nähtu ei kõigutaks. Informatsiooni nägemine, tunnetamine ja vahendamine nõuab tugevat psühholoogilist ettevalmistust. Viimane aga puudub enamustel inimestel ning piirdutakse vaid kerge teabe vastuvõtlikkusega, mitte sellisega, mis arendaks või mida suudetakse enda jaoks kasulikul viisil ohutult rakendada. Mingil hetkel, kui väga pereellu suundusin ja blogis vähem kirjutasin, hakkasid mõned lähedased pärima, et kas mul on võimed kinni läinud, et ma ei kirjuta enam nii palju ega üritusi ei teinud. Mõni kujutas ette lausa, et äkki keegi blogi liikmetest on surnud, et me enam ei kirjuta ega ei “ela blogis”. Mis kõlas nagu agiteerimisena “Tõesta, et sul on võimed avatud ja näita, et sa tegutsed”. Mõlemad arvamused olid ekslikud. Blogi on rohkem hobi. See on info jagamine, mis on sündinud meie väärtusliku aja arvelt. Olen näinud aga, et paljudel inimestel puudub psühholoogiline ettevalmistus ja sisemine tugevus kuuldu, nähtu või vahendatu vastuvõtmiseks. Mina seda vastutust enda peale ei võta, kui keegi teabe sisulise poole süsteesimisega hakkama ei saa. Näiteks, inimene, kes võis enne arvata, et kõik inimesed on head, saab ühel hetkel hoopis teistmoodi vastandliku informatsiooni ning tal tekib täiesti uus arusaam, et kõik inimesed polegi sugugi head ja nad tihti teevad inetuid asju seljataga. Universumi jõud aga korrigeerivad inimeses mustreid, mis on olnud kreenist väljas.

Põhimõtteliselt on nii – olen vaadanud, need, kes aina rohkem ise näevad ja teavad, nad räägivad ka vähem. Ja nii ongi õige. Sest tekib vastutus ja kujuneb veendumus koos vastutusaspektiga “Ma ei saa enam kõike jagada, mida näen”. Üldiste asjade jagamine on tolereeritav, aga mida spetsiifilisem ja sügavam on esoteeriline info, seda rohkem vastutust ja selektiivsust ta endaga kaasab. Seepärast ei ole ma saanud enam nii peeneid esoteerilisi asju avalikult jagada. Ega hakkagi avalikult jagama.

֎ Mõni võib küsida, et aga on inimesi, kes väga vajavad, tahavad, soovivad jmt… Mis saab neist? Ma ütleksin selle peale nii. Iga asja jaoks on oma koht. Ja alati on olemas üks kindel segment, kes kuskil on taotlenud infot, kes täpselt vajab mingit infokildu. Võin öelda, et mind huvitabki kõige enam edasijõudnute segment. Nad on inimesed, kes on teinud mu edasijõudnute loenguid ja praktikaid kaasa ja kuulanud mu spetsiifiliste teemadega loenguid. Nad ütlevad, käsi südamele pannes, et see on täpselt see, mida nad just vajasid ja küsisid ja ootasid. Näiteks sel suvel on nii mitmel üritusel, kus viibisin, olnud kuulajaskond nagu tellitud. Mulle meeldib, kui info läheb õigesse auku, mitte pärlitena visatuna maha. Selleks, et olla olemas segmendile, kes tahab, usub ja teeb muutuseid ning tahab aru saada, siis on tulemas siin kodulehel üsna õige pea üks kinnine keskkond. Olen aru saanud ,et on asju, mis võivad olla vabalt jagatavad avalikult, mis on okei mõista igas seisundis ja arengutasemel inimesele, ja on nn hardcore asju, mille valmisolek on veidi kitsamal ringkonnal- nende jaoks lasen blogisse luua sisselogimisega seotud keskkonna. Siis tunnen, et toimin õigesti, kuna olen olemas nende jaoks, kes suudavad sammu pidada teemadega, milles olen ise läbi aastate arengus läbi teinud.

Igalühel on ju oma vaba valik oma arengutempo ja sammude üle otsustamiseks. Ma usun, et te kõik saate aru, mida ma ju tegelikult soovin kogu selle postitusega öelda. 🙂 Ma ei soovi kellegi tõekspidamisi riivata. Samas olen juba liiga mitmetel kordadel tundnud, et ma pean jätma nii palju ütlemata, sest on näha, kui vähe avaldatud tekste mõistetakse. Seetõttu hakkab kehtima ka siin blogis uus reegel – iga asja jaoks on oma koht, oma keskkond ja oma vastuvõtjaskond.

Avalikult vabalt loetavana hakkavad olema nii-nimetatud üldisemat laadi nõuanded ja hingeteemad, mis on läbi aegade olnud samad oma tõekspidamiste järgi ja sisu järgi. Need kehtivad alati ja ei vea kunagi alt. Kõik, kes on aga olnud läbi aastate mu raamatute lugejad (spetsiifiliste teemadega rohkem kursis); kes on osalenud läbi aastate minu poolt korraldavatel teetatervendamise tehnika kursustel, kes on osalenud minu loengutel, minu praktikatel ja külalisloengutel – teie jaoks, kui hing kutsub ja küsib, saab olema kinnine sisselogimiskeskkond.

Need muudatused, millest kirjeldasin, on ainult positiivsed 🙂 Ja lõppude lõpuks. Mis tähtsust sel on, kuidas või mismoodi. Kui oskad võtta elu mänguna, ja näed rohkem rõõmu ja õnne oma elus, siis väheneb kohe ka eluraskustunne asjade suhtes, mis siin maailmas toimuvad 🙂

Tasakaal olgu kõiges! Ka infos, mille vastu võtame 🙂 Sest kui on tasakaal hinges, siis on tasakaal ka kõiges – meie elus:)

Tasakaal hinges
= tasakaal kõiges

Similar Posts