Skip links

Mis on unepaanika ehk ööterror (nn night terror)?

Mis on nn unepaanika ehk ööterror (nn night terror) ?

Unepaanika ehk ööterror on nähtus, mis on tuntud väga paljudes peredes, kus kasvab ülitundlik, empaatiline ja sensitiivne laps. Selle nähtusega kaasnevat pinget ja mure suudavad tõeliselt mõista vaid need, kes ise lapsevanemad ja ülitundliku lapsega koos kasvavad.

“Ööterror ehk unepaanika (tuntud ingl k ka night terror) – on tundlike uue ajastu laste nähtus, mis esineb väga varajases eas (kuni viienda-kuuenda eluaastani). See on kogemus või nähtus, kui lapsega une ajal (ka unenägudega) manipuleeritakse ning püütakse mõjutada teatud jõudude poolt. Kuna lapsed tajuvad unenägu sama reaalselt nagu päriselugi, kogevad nad kõike nähtut väga ehedalt ning ääretult sügavat hirmu tundes (nt laps näeb veristamist ja tunneb samal ajal verelõhna).

Unepaanika ajal kuvatakse lapsele erinevaid võikaid ja hirmutavaid stsenaariume, eksitatakse, aetakse taga, püütakse allutada, mõjutada, sundida koostööle, meelitada erinevatesse paralleelruumidesse lõksu jmt. Raskemate juhtumite puhul kiusavad ja häirivad tülikad energiad last ka kehaliselt füüsilisel tasandil (laps võib kurta valu, põletustunnet, torkeid, küünistamisi jmt). Unepaanikale viitab sage ja põhjendamatu, ootamatu sööstva nutuga või valju kisaga ärkamine öösiti, unesegane olek, abitus, rahmeldamine, kaklemine magamise ajal (laps võitleb nähtuga või kaitseb end), sealjuures võib kuluda tunde, et last rahustada.

Laps võib tihti keelduda naasmast magamistuppa või oma voodisse (uni jätkub samast kohast, kus pooleli jäi või on veel võõrad energiad ruumis). Järjepideva öise kiusamise lõppeesmärk on väsitada ja kurnata lapsi ja vanemaid, tekitada soodne pinnas püsivale madalsageduslikule keskkonnale kodus, torkida vanemate nõrku kohti ning kontrollimatuid automaatreaktsioone (nt ärritunud ja väsinud vanem soovib last lüüa või karistada, karjuda ta peale), soodustada kannatanutel tervisehäireid ning suruda lapsed järjepideva hirmutamise eesmärgil duaalsusse. Seda kõike selleks, et ülitundlikul võimetega lapsel kaoksid võimed ning ta ei saaks siinses kehastuses rakendada oma meistripotensiaali ja täita oma missiooni.

Unepaanikale aitavad tuua leevendust erinevad eeterlikud kaitseõlid, kuid ka kaitsete pealelausumine. Laps puhastub kokkupuudetest efektiivselt vee-elemendi abil, st laps võib järgnevatel päevadel tihti küsida või vajada vannitamist või vees mängimist. Tuge ja kaitset pakub ka vanemate juures magamine (kui lapsevanem pole vägivaldne ja karistamisaldis).”
(Väljavõte teosest “Valguslapse ema päevik”, Terminid ja nende selgitused lk 375.)

Vanemad otsivad abi arstidelt, tihti käivad psühholoogide juures, kahtlustavad lapsel füsioloogilisi probleeme. Unepaanika ei ole lapse rahutus, mis on tingitud päevasest traumaatilisest läbielamisest. Unepaanikaks ei nimetata ka ajutist lapse unetusperioodi, mis on tingitud sooleparasiitidest või ajutisest toiduainete seedimatusest.

Unepaanika on pikaajaline nähtus, mis kõige äärmuslikemal juhtudel võib leida aset lausa 7 päeva nädalas, igal ööl laus 3-5 korda. Laps ärkab kiljudes, hüsteeriaga, ajab “kedagi või midagi” ära ning kurdab kiusajate olemasolu ruumis. Levib kõige tihedamini vanusest 0-5(6) eluaastat, kuid ka hilisemas eas lastel, kellel on nägemis- ja tajumiskanal lahti ning nad on väga sensitiivsed igasuguse informatsiooni tunnetamise suhtes.

Unepaanika põhjused ulatuvad energeetilistesse ehk eeterlikkesse valdkondadesse, kuhu tulevad mängu erinevad mõjutajad, kiusajad, olemusvormid, energiad, luupainajad või võõrkehad eeterlikul tasandil (mõnikord ka füüsilisel tasandil). On tundlikke vanemaid, kes ka ise näevad neid energiad ja olendeid selgelt lapse voodi kõrval või juures askeldamas.

Olen ise korduvalt uurinud ja vaadanud, mida laps rahututel öödel unes näeb. Olen korduvalt uurinud nende olendite ja kiusajate motiive, kes on lapse magamistoas ja kuidas nende vastu võidelda. Olen aastaid uurinud lahendusi ning töötanud välja kaitseid, mida rakendada laste puhul, et nad puutumatuks jääksid. Kirjutan sellest kõigest lähemalt. (Lapsele kaitse loomisest tuleb eraldi täiesti põhjalikult, eraldi teemana rääkida).

Kuna unepaanika on väga mahukas teema (kätkeb endas niivõrd erinevaid aspekte, kuidas seda lahendada, millega leevendada ja kuidas vanemad ise oma lapsi aidata saavad, siis kirjutan sellest lähemalt veel lähiajal)

***

See oli lühike kokkuvõtte unepaanikast. Keda lähemalt huvitab, siis väga mahukalt selle nähtuse olemusest on kirjutatud eelpool nimetatud teoses, “Valguslapse ema päevik”. Seal on ka mahukamalt välja toodud põhjused – miks seda tehakse? Kelle poolt konkreetselt seda tehakse? Kellele on see kasulik ? Ning mis on lõppeesmärgid, mida sellise pikaajalise kiusamise ja ründamise perioodil perega taotletakse.

Jaga palun sõbrale, kellel infot hädasti vaja ja kes kurtnud lapse öiste nutusööstude üle.

Hoidke oma lapsi ! 

 

Unepaanika.jpg

Foto: pixabay