Skip links

Öised energeetilised rünnakud ja kaitsev pühametall vask

Kui vaid kogu inimkond teaks, mida kõike inimkehadega astraalselt, läbi unenäotasandite, paralleelreaalsuste, energiamanipualtsioonide ning isegi füüsiliste kehadega läbi viiakse. Meie ignoratnsus siin maises maailmas ei oleks pooltki nii pime ja eirav, kui seni, vaid me võtaks midagi suuremat kollektiivselt ka ette, kui näeksime enda orjastajaid ja piirajaid otse – süsteemi taga.

Tänane postitus puudutab öiseid energeetilisi rünnakuid ja on mõeldud tõesti ainult ja pigem neile, kes on kogenud kergemal või raskemal kujul mõjutusi või manipulatsioone füüsilise keha, astraalkeha (peenkehade) või unenäotasandi läbi.

See, mida inimsilm näeb füüsiliste keha silmadega, on kõigest üks väikene piiratud jäämäe tipp. Meie eest on palju varjatut ja seda tehakse sihilikult – inimese nägemist piiratakse teatud kontrollivate kosmiliste olemusvormide poolt siin Maal ja nii on kasulik neile – et inimene ei saaks jälile oma tõelisele olemusele, ei saaks teada, kes ta on, ei küsiks oma  olemasolu või päritolu kohta ning jätkaks võimalikult vaguralt süsteemi teenimist läbi orjastatud olemise.

Inimeselt intuitiivsete võimete (intutiivne nägemismeel, kuulmismeel, tajumine jmt) äravõtmine või sulgemine on olnud osa sellest protsessist, et läbi viia varjatud kujul erinevaid toiminguid, katseid ja muid projekte, mis pole sugugi meie kõige kõrgemaks hüvanguks toimunud. Kui inimene näeks, mis ümberringi ka eetermaailmas toimuks, saaks astraalspioonid ja olemusvormid kohe vahele võtta või hakkaks inimene ise midagi enda kaitseks ette võtma. Tavaliselt leiab aset selline toimimine siis, kui inimene hakkab ärkama, avarduma, tal taastub ülitundlikkus (mis on inimese loomupärane omadus), ta läheneb valgustumisele või valgustub üldse. Senikaua, kuni pole neist protsessidest veel midagi toimunud, ei meenu tal tõde oma olemusest ning ta jätkab ekslemist pimeduses, arvates ignorantselt, et ta on siin maailmas üksi, juhtides omaenese kontrolliga kõike ning arvates, et on ka Loojast eraldunud.

Tegelikkus on selline, et praeguses duaalses maailmas siin käib koguaeg üks inimese kollektiivse tähelepanu nimel võitlemine, manipuleerimine ning inimese eluenergia ja loomejõu teadlik ärakaaperdamine. Ja see on kõigest üks väike protsent, mida inimkonna peal katsetatakse, lisaks muudele massipsühhoosi, käitumise, mõjutamise, ka DNA muundamise või kehaliste katsete projekte.

Üks salakaval viis, mida pikaajaliselt on rakendatud (lisaks ärkveloleku ajal rakendatud võtetele), et inimestele läheneda, eriti neile, kes on hakanud oma energiavälja ja vaimujõudu taastama, on teha seda magamise ajal – kas astraalkehaga askeldades (inimene võib olla lausa kehast väljas oma füüsilisest kehast ja näha voodi kõrval temaga toimuvat), unenäotasandil (inimene avastab, et on unes, aga ei pääse välja, on tõmmatud kuhugi unenäolõksu või paralleelreaalsusesse) või lausa füüsilise kehaga (küünistamised, süstimised, armid, märgid kehal, ka reaalsed ärkveloleku ajal allutada püüdvad energiavormid ja mõjutused).

Kui eeterolendeid nägema hakkasin, siis ega ma ei valinud nende külastusi alguses. Silma hakkasid kõik, kuid oma külastusest jätsid maha ebameeldivad jäljed just madalasageduslikud olendid ehk siis hämarate jõudude süsteemist pärinevad olemusvormid. Nad on küllaltki teadlikud ning mitmetel on ajumaht suurem, kui inimesel, sest nad on enda rasse üüratult pikkadel ajaperioodidel arendanud ning täiustanud. Ühel hetkel märkasin ja sain aru, et neid olendeid siin Maal (eeterlikke ja füüsilisi), kes pole inimolevused, on arvuliselt rohkem, kui inimesi üldse kokku Maal. Seda kinnitas ka minu juhendaja, kes sündinud selgeltnägija. Inimesed tõmbavad igasuguseid energiaid ise ligi (nt alkoholi tarvitades), aga paraku pääsevad need olendid ligi ka siis, kui inimese keha on jõuetu, kurnatud, eluenergiast tühi, väsinud ning lihtsalt sageduses langenud. Või on inimene ise parasjagu sellises meeleseisundis, et tumedad jõud hõõruvad käsi kokku. Põhjuseid on mitmeid, miks sellised olendid end inimeste külge haagivad, kuid üks on peamine – vaba tahte planeet Maa on üüratult populaarne paik terves ilmaruumis, kogu Universumis ning rass Inimene on ääretult populaarne ja nõutud sihtobjekt pea kõikidele kosmilistele rassidele. Me oleme ainukene rass terves Universumis, kelle mõtteenergia kannab loovat jõudu ning meile on antud privileeg ise oma vaba tahte alusel, läbi oma vaimu jõu, pääseda ligi universaalsesse algenergia allikasse – Kõige Olemasoleva Looja energiasse, mille kaudu veelgi rohkem luua.

Neid olendeid on tõesti eriliike, neil on oma hierarhia, oma alluvussüsteem. On käsilased, on alluvad, on täidesaatjad, on valvajad, on süsteemi jälgijad, on ülemused, on murdjad, on koristajad, on ässitajad jmt. Lisaks püütakse pidevalt ära hõivata ka inimkehi, et neist samuti füüsilise tasandi käsilased või eestkõnelejad teha. Kui ise omad kogemused pagasisse kirja sain, ei olnud ma seda infot kuskilt seniajani lugenud ei mingitest allikatest, vaid lubasin infol läbi nägemiste ja praktika ning enesetrenimise avarduda ja sammhaaval minuni jõuda. Hiljem oli ääretult hea kinnitust lugeda ning teadvustada, et kõik ongi täpselt nii, sest mitmed kaaskogejad ja ärkajad kinnitasid ühte seda sama infot.

Tänaseks on mul niivõrd erikujul paranormaalseid nähtuseid aset leidnud, et ma olen otsustanud, et neid ei ole mõtet üksikasjalikult kajastada blogiridades.  Kõik, mis on leidnud aset minu isiklikus reaalsuses, leiab kirjakoha, kuid omal ajal. Täpsem oleks vist öelda, et need juhtumid ei leidnud aset otseselt ainult minu isiklikus reaalsuses, vaid astraalspioonide ja eeterlike olendite süsteemiga seotud reaalsus puutus või lausa põrkus kokku minu reaalsuseruumiga. Sest mina soovisin nende kohta infot välja jagama hakata ja kõigest avalikult pajatada, nemad tundsid mu vastu huvi, et omi projekte mu peal läbi viia, püüdlustega korduvalt mu peal hammast proovida ning mind maha vaigistada.

Mis puudutab energeetilisi mõjutusi ning paranähtusi, siis sain üsna pea  kohe alguses selgeks, et ma pole sugugi mitte mingi eriline nähtus oma parakogemustega ja tegelikult on saanud pea iga ärkav inimene tunda mingil viisil tumedate jõudude kokkupuuteid. Tegelikkuses on selgunud, et sellised nähtused, nagu öised energiarünnakud, halvamised, paralüüsid ja unenäotasandi vahendusel läbi viidud manipulatsioonid leiavad aset kõikide inimestega, kuid teadvustamise ning märkamise aste on inimestel erinev. Ka need isikud, kes on saavutanud ultimaatse puutumatuse, on mingil varasemal ajaetapil ikkagi saanud vähemal voi rohkemal määral tunda erinevate energisvormide lähenemisi või kokkupuuteid.
Seega võib väita, et kõik need sündmused, mismoodi inimese eluenergiat öösiti vähendatakse või mingeid manipuleerivaid protseduure läbi viiakse, neid on juhtunud pea iga inimesega siin Maal. Küsimus on selles, kui teadlikult inimene oskab endaga toimunut eristada, milline on tema ärkamise aste voi milline on tema tundlikkus parasjagu. Kas ta näeb ise, et vanakeeli öeldult “luupainaja”, kes teda halvab, peidab endas mingit kosmilise rassi madalvormi, eeterlikku olemusvormi või ta lihtsalt tajub pimesi mingisuguse ebameeldiva energia mõju enda kehal.

Isegi kõige nn tavapärasemad inimesed eristavad ära näiteks need ööd, kus nad selgitamatul põhjusel üldse pole välja puhanud, kuigi kõik tingimused ja eeldused selleks olid olemas. Mõni lööb käega ja ütleb: “Ah, jubedat und nägin, ei tea, kust sellised stseenid üldse tekivad…”, ega üldse mõtlegi, et pea enamus lähenemiskatseid inimmkehale ja energiale viiaksegi läbi inimese magamise ajal (kuid mitte ainult). Eriti neil,  kelle keha väsinud ja kurnatud ning peaks taastuma ning kogu teadvus pole kohal nii nagu ärkvel olles (Ärkveloleku aja rünnakud ja lähenemiskatsed  on täiesti reaalne ning omaette pikk ja põnev teema).

Kui Sinu uni on öösiti rahutu või häiritud ning Sul on tihti probleeme väljamagamisega nagu segaks, aga põhjust pole mitte kuidagi leidnud, siis võib abi leida sellisest iidest ja juba vanal ajal tuntud meetmest nagu vase kasutusele votmine magamistoas – kaitse eesmärgil.
Avastasin selle meetodi täiesti juhuse läbi mõned aastad tagasi ning hakkasin kohe enda peal katsetama. Soovitasin seda meetodit ka enda tollasele sõbrannale, kel samuti tihti parakogemusi oli ja ka tema võttis vasktraadi kasutusele ning kinnitas, et paranormaalseid segamisi jäi olulisemalt vähemaks.

Räägin natuke lähemalt vasktraadi või üldse, vase metalli mõjust.
Vask on püha metall. Püha tähendab, et selle olemus tuleneb või pärineb kuskilt kõrgemalt, puhtamast ja kõrgsageduslikumast paigast või omab mingisugust linki või seost kõrgemate energiatega. Vase võnkevibratsioon ja heli on erilised, vase energia ise on omamoodi eriline. Nii nagu iga kristall voi muu abistav energeetiline vidin, toimib ka vask inimese suhtes abistava käepikendusena. Olen jätkuvalt seisukohal, et kõige suurem ja ületamatum kaitse on inimese enda isiklik Vaimujõud mis on Looja jõud, energia.

Vask ümber voodiaseme paigutatuna tagab tõepoolest rahulikuma une, sest tekitab kaitsesääfri, millest niisama “üle astuda” ei ole lihtne. Kui vasktraat või tross kerida ümber mingisuguse objekti (nt magamissängi) ning ühendatakse otsad omavahel, siis tekib terviklik ring ning luuakse nn materiaalse ja energeetilise tasandi keelutsoon vooraste madalasageduslike energiate sisenemise piiramiseks. Igal vahendil on oma toimespekter ehk sagedusvahemik, kus ta toimib (nt käeümber keritud punane lõng toimib ainult teatud madalate sageduste eeterkehade ja luupainatajate puhul; kaitsekristallid, mis häälestamata, toimivad samuti ainult teatud energiate suhtes või piires; igasugused kaitsesümbolid või elemendid toimivad mingisuguse spektri raames).

 

Vasktrossi ümber voodisängi paigutades tuleb kindlasti otsad omavahel ühendada ning vasktraadi/trossi läbimõõt peaks olema minimaalselt 1 cm.

Paigutasin aastaid tagasi enda voodi madratsi ümber vasktraadi, kuid kuna see oli peenike, siis pidin seda mitmekordselt omavahel põimima, et enamvähem soovitud paksuse välja annaks. Vasktraadi läbimõõt, mis pakub kaitset magajale, peab olema vähemalt  1cm, et ta soovitud efekti üldse annaks. Ning kindlasti peab vasktraadil otsad omavahel ara ühendama, et tekiks terviklik ühendatud maandav ring.

Vask on väga tülikas maandav metall neile energiatele ja olemusvormidele, kes võivad soovida inimkehaga öösiti energeetiliselt midagi läbi viia enda huvides. Tegelikult ei saa ma vase puhul enam isegi otseselt traadist rääkida, vaid juba vasktrossist.
Kasutasin pikal perioodil vasktraati, mis oli võimalikult tihkelt kokkupõimitud, ümber madratsi, kuid ühel suvisel madratsi suurpesu ajal ununes see traat tagasi paigaldamata. Niisamuti vähendas see põimitud vasktraat 60-70% kokkupuudetest või vähemalt ei lasknud neil mu keha ligi pääseda.

Mõned nädalad tagasi hakkasin saama intensiivselt infot ühtedelt valgusmeistritelt, kellega olen juba pikaajaliselt suhelnud. Sain päris range signaali, mis ei lasknud isegi enam päevatoimetusi mööda saata: “Pane tagasi vask ümber voodiaseme! Sa lähed koguaeg nii väsisuna magama, et sa pead selle tagasi panema! Ja sa pead kasutama jämedamat traati, sul ei aita enam see põimitud traat!” Ja koguaeg viskas ühe vasktrossi pilti ette 2 nädalat järjest, mida müüdi ühes ehituspoes pooli peal. Koguaeg mõtlesin, et küll lähen ja võtan, et olen seni hakkama saanud ja olin ikkagi laisk ka, et koguaeg edasi lükkasin. Kuniks ma selle trossi siis lõpuks ära paigaldasin. Ja siis ma sain aru, miks seda niiväga vaja oli.

Just hiljuti mõni aeg tagasi juhtus eriti kentsakas lugu ning teen erandi, et seda blogis huvilistega jagada. Mind on palju üritatud voodist mingil viisil välja sikutada, küll on tekki pealt ära tõmmatud, küll püütud üle voodi ääre lükata ja nii edasi… Ma näen ka, kes seda teevad ja neil huligaanidel on koguaeg üks suurem tagamõte – et mind koguaeg endaga tegevuses hoida ja et ma ainult neid oma tähelepanuga toidaksin.

Kuid hiljuti oli üks vähe teistlaadi kogemus.  Tihti on nii, et kui öösel magamise pealt keegi ruumi ilmub, olgu selleks mõni maaväline, valgusolend või astraalspioon inimkehas, siis ma ärkan üles või vähemalt soovin kohe ärgata esimesel võimalusel.  Parem on olla ärkvel ja mitte kohe uinutatult magama jääda.
Möödunud ööl ärkasin selle peale, et tervet tuba tabas meeletu valgussähvatus. Justkui nagu oleks helitu välk toas löönud või nagu oleks keset pimedat ööd keegi profifotokaamera välguga pildistanud.
Valgussähvatus toimus füüsilisel tasandil ja äratas mind ja lapsi momentaalselt üles, kuid sellega ei piirdunud asi.   Voodist vasakule oli tekkinud mingisugune energiaaken teise paralleelruumi, kus askeldasid ühed teada-tuntud paratöötajad oma laboris ning nad püüdsid kuidagi teisaldada mind enda aegruumi. Nad püüdsid seda erisnaljakalt teha, sest nad ju kätt mulle külge panna ei saanud – vase pärast.  Kuna ma olin just selle jämeda vasktrossi ümber madratsi paar päeva tagasi kerinud, siis juhtus järgnev. Mind tõmmati ülima kergusega, nagu ma oleksin libisenud justkui jää peal, ühest voodi äärest teisi täpselt selles asendis nagu ma lesisin. Külili. Sain päris pika 1,5 meetrise sõidu kogu voodi laiuses, justkui keegi oleks nähtamatu vaakumiga tõmmanud. See käis kõik nii kiiresti. Ruttu lõin ühenduse ja samastasin end Looja Kõrgema Teadvuse tasandiga ehk tõstsin end Kõige Olemasoleva Looja tasandile (see teeb Sind rünnakute suhtes läbimatuks). Tegemist küllaltki tavapärase võttega, millesse ma juba huumoriga suhtun, kuid märkasin, mismoodi neil sai samakiiresti ka jõud otsa sel hetkel. Jäin pidama voodi servas täpselt sel kohal, kust jooksis vasktraadi osa – veel välja turritamas servapidi.  Tänasin külalisi visiidi eest ning õnnitlesin neid ebaedu üle.

Teine aspekt. Kel öösiti tihti energeetilisi rünnakuid või mingit laadi segamisi, siis soovitan väga nende kogemuste vähendamiseks  vältida võimalusel selili magamist. Ma ei ole lahti mõtestanud, miks selili magamine mõjub tõesti nii avatult ja kutsuvalt ning teeb inimese ligipääsetavamaks, kuid minu praktika ja rohked kogemused on näidanud, et külili magades on kordades vähem segamisi ning inimene puhkab ka rohkem välja.

Vasktraat, kusjuures, on igal uuel elumajal maandamise eesmärgil kasutusse võetud ehituses, niisamuti kasutatakse seda veesoonte liikumisest ja energiast tulenevate mõjude vähendamisel magajale.  Lastele, kellel öösiti on palju nutuga ärkamisi või unenäotasandil kiusamisi/segamisi, võib lisaks vasktrossile paigutada voodisse madratsi alla ka vaskplaadi, ka neid saab normaalse hinnaga osta siit-sealt.

Vask toimib nagu filtrina. Ta ei elimineeri kõiki paranormaalseid nähtuseid, kuid näiteks need eeterkehad, kes on valguskehad ning inimest toetavad, pääsevad ikkagi inimesega suhtlema, tema keha ligi vajadusel.  Vask filtreerib lähenejaid.

Vase, kui metalli maandavast ja energeetilisest kaitsvast toimest teati juba antiikajal ning meil Eestis ja mujal maailmas on ta enamasti kasutusele võetud maandajana, kuid alternatiivsete meetodite puhul ka veesoonte liikumise mõjust ning Maa energiajoonte toimest tulenevate mõjude vähendamiseks.  Vasktraat pole eriline uus uudis, kuid siiski millegipärast kasutust teenimatult vähe leidnud.


Kui paigaldad vase ümber voodi, siis võid ta peita madratsi ja voodiseina vahele nii, et võõrad pilgud ei märkaks või see lihtsalt ette ei jääks, kui Sa ei soovi liigseid pilke või tülikaid küsimusi.   

Proovi järgi!

Rahulikku und ja olemist Sulle ning Su lastele nii ööks kui päevaks.

Amaryllis

***

Oled sattunud lehele, kus kajastatakse lisaks uue maailma temaatikatele, uue ajastu lastele ning ärkamisele ka vaimsust ja paranormaalsust puudutavaid teemasid.

Kui Sulle ei paku need huvi, võid lahkuda lehelt. Kui soovid aga juurde lugeda, siis leiad lisainfot “Valguslapse ema päevik” teosest.

Leave a comment

Name*

Website

Comment