Privaatsustingimused Blessed Generations OÜ
www.valguslapsed.com

1.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KIRJASTUSE SISESELT JA TELLIMUSKESKKONNAS WWW.VALGUSLAPSED.COM ning KIRJASTUSE SISESELT BLESSED GENERATIONS OÜ

 1. Kirjastuse e-poes tellimuse esitamiseks tuleb esitada igakordselt Tarbijaga seotud andmed. Registreerumine ei ole vajalik.

  2. Blessed Generations OÜ (Edaspidi: Kirjastus) töötleb Tellija isikuandmeid Tellimuse esitamise ja selle jõustmise alusel. Kirjastusele esitatud tellimuse alusel nõustub Tarbija/Tellija kehtivate Kirjastuse e-poe tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Kirjastusselt sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Kirjastuse poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

  3. Kirjastus töötleb Tellija isikuandmeid ainult Tellimuse täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil, Kirjastuse uudiskirjaga liitunutele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  4. Kirjastus kasutab Tellija andmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik Tellimuse täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustel.

  5. Kirjastusele laekunud pöördumisi toodete autoriga seotud teemade, nõuannete ja pärimiste kohta käsitletakse konfidentsiaalselt ja anonüümselt.

 2. Kirjastusele saadetud või Toodete/Raamatute autorile esitatud infopäringud , sh Tellija poolne teabenõude esitamise puhul (nõustamisalased küsimused, mis ei kuulu hinnakirja alusel tasustamisele ning on vastatud tasuta hea tahte alusel) ning mis ei puuduta toodete Tellimisi, peab Kirjastuse poole pöördunud isik arvestama, et kuigi tema küsimusi käsitletakse konfidentsiaalselt, on Kirjastusel ning Raamatute autoritel õigus kajastada avalikus vormis (läbi kodulehe nõustamise või avaliku või piiratud videoloengu, ühisürituse, praktika vmt sündmuse) raames enamlevinud probleemide, mureküsimuste või teabenõuete vastuseid individuaalselt või kollektiivselt üldistatult, kuid alati anonüümselt, kui pole antud isik teisiti sätestanud.
 3. Kirjastusel ning raamatute autoril on õigus parema ja efektiivse ning ajasäästlikuma nõustamise eesmärgil käsitleda pöördunud murekirjadele vastamisi kollektiivselt, elektroonselt või kirjalikult blogi või muude kanalite kaudu, et anda mitmele sama küsimuse küsijale oodatud nõustamisalane vastus.
 4. Kirjastusele ja Raamatute autorile esitatud tagasisidesid ning kirjasid (kirjalikul viisil esitatud tagasiside emailile valguslapsed@gmail.com, kirjastus.blessed@gmail.com ja läbi sotsiaalmeedia Facebook.com/Tähevalgus.Valguslapsed) võivad saada kirjastuse poolt avalikult või modeereeritult kajastatud, kuid alati anonüümselt (juhul, kui pole Pöördunud isik ise teavitanud, et ta annab nõusoleku oma eesnime või initsiaalide avaldamiseks). Teavituse, kui ei soovita, et tema tagasiside avaldatakse, saab saata kirjalikult kirjastus.blessed@gmail.com
 5. Nõustamisalase küsimusega kirjastuse või raamatute autori poole pöördunud isik peab arvestama, et kirjastuse siseselt assisteerivad raamatute/toodete autorit ka assistendid ja vabatahtlikud kokkuleppelised kindlad abilised (st Valguslaste tiim), kes aitavad sorteerida kirju ning edastada olulisemad ja tähtsamad kirjad autorile. Seetõttu peab arvestama kirjastuse poole pöörduv isik, et tema pöörumist ning tagasisidet käsitletakse firmasiseselt mitte ainult teoste autori poolt, vaid firmas tegutsevate abiliste assisteerimise toel.

2.              ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA KASUTAMINE

 1. Kirjastusel on õigus edastada Tellimuse täitmise eesmärgil, Kirjastusele edastatud Tellija isikuandmed (st kontaktandmed) tarnimist teostavatele firmadele (nagu nt Omniva,Itella Smartpost ja muud kullerteenusefirmad ning nende andmesüsteemid, mille kaudu tellimust vormistatakse) ainult selles mahus, mille on Tellija edastanud Tellimuse täitmiseks.
 2. Juhul, kui Kirjastuse uudiskirja nimistu liige väljendab Kirjastusele oma taotluses soovi saada Kirjastuse pakkumisi, annab kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-post ja/või postiaadress ja/või telefoninumber Kirjastuse poolt pakkumise edastamisele.
 3.  Kirjastus ei edasta Tellijate andmeid mitte ühelegi kolmandale osapoolele väljaspool Kirjastuse ettevõtet, kes pole Tellimuse täitmisega seotud.
 4. Kõigi koostööpartneritega, kellele Apollo Grupp’i Apollo klubi kampaaniate raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

3.    KIRJASTUSE TELLIMISKESKKONNAS ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 1. Kirjastuse andmebaasis ei säilitada Tellijate isiku- ja ostuandmeid. Tellija esitab oma andmed igakordselt peale uue tellimuse esitamist.
 2. Kirjastuse ettevõttesiseste dokumentatsioonide täitmisel ning korraldamisel säilitab Kirjastus Tellijate üldandmed kuni 5 aastat arvates Tellimuse esitamisest.

Blessed Generations OÜ        
20.04.2020.a

Privaatsustingimused allalaetavad PDF-ina siit: