|

Suhteenergia kujund

Armastusest lõimunud mehe ja naise vahel kujuneb oma suhteskulptuur, suhtekujund. See on energeetiliselt vaadeldav. Igal paaril on ta unikaalne, omapärase struktuuriga.

Paariliste enda Kõrgemad Teadvused kujundavad ja loovad seda suhteenergia kujundit enda Teadvuste ruumide vahel läbi Hinge ja Keha mängude.

Suhteenergia on täiesti konkreetse kujundina olemas, ta ongi nagu skulptuur. Et sellest paremini aru saada, kujuta ette kahte Vaimu – meesjumalat ja naisjumalannat üksteise vastas istumas kuninglikus saalis. Nad on kehastunud kuhugi maises plaanis, kuid kõrgemal tasandil nad laovad suhtekujundit. Nende kahe vahel asetseb kuldse aluse peal justkui väikestest legokuubikutest üles ehitatud kuju. See võib olla püstine või veidi horisontaalis. Ta koosneb osakestest, elementidest. Suhte ühisosa struktuurelemendid ehk suhte mustrid. Need määravad ära paariliste käitumisreaktsioonid, olemise ja tundmise kogemise viisid kogu kooselus. Ühtedes suhtekujundites on nad värvilised, teistel hallid või mustad, kolmandal kuldsed, hõbedased, valged.

Vahest on elus olukordi, kus suhe pannakse väga tugevalt proovile. Mida suurema arengupotentsiaaliga on suhe, seda intensiivsemalt teineteise peegeldamine toimub. Värelev meesenergia ja värelev naisenergia aktiveerivad teineteist kauni keerleva vertikaalse spiraalina , pakkudes võimalust tõusta ja areneda energiates kõrgustesse – üheskoos.

Maises keeles öeldakse, et armastuse tugevust pannakse proovile. See väljendub selles, et armastust varjutavate musterprogrammide ülesleidmist teineteises teostatakse maksimaalselt.

Armastuseenergia olemasolu pannakse proovile. See ei ole mõeldud lahkuminekuks. Tegelikult peitub selle taga võimalus liigutada suhe täiesti uuele tasandile ja mitte ühe korra, vaid lausa korduvalt.

Enamasti tavainimesed murduvad ja jätavad teineteist, sest endasse vaatamine nõuab distsipliini, kuid areng – eelkõige tahet. Teadlikumad inimesed suudavad endas avalduvate mustritega aktiivselt tegeleda, et need kaksikleekide või hingekaaslaste vahelist Püha Leegi liitu ei rikuks.

Kõige kõige olulisem eesmärk peab olema aga säilitada Püha Liit, värev püha leek kaksikleekide vahel. Et ei katkeks ülestõusu teekond.

Nii nagu üksikisiku tasandil saab end kõrgematele arenguplatvormidele edendada, saab ka suhteenergiat tõsta kõrgemale. Eriti on vajalik tõstmine või suhteenergia uuendamine just neil juhtumitel, kus üks kaaslane on teise suhtes ebaausat või ebakindlat mängu mänginud ja suhe usaldusvundament on seetõttu kannatada saanud. Või pole määratud loomistele piisavalt hoogu antud läbi tegude ning on liialt jäädud kohapeale seisma. Või pole eelmiste kooselude mustreid ära lahendatud ja uuest suhtest välja saadud ning viimased on hakanud üldse segama uut liitu.

Vahest Vaimud lepivad kokku mängus, et nad loovad suhtes olukorra, mis tekitab täieliku kaose ja lagunemise. Selleks, et teha suhtele restart. See juhtub siis, kui omavahel olevad paarilised on kõrgemalt poolt määratud partnerid ning nende suhe peab säilima ja edasi arenema, aga nende omavahelise suhtekujundi mustrid on olnud ligadi-logadi. Vajavad totaalset ümberladumist ja õnnistamist ning puhastamist.

Kõrgemalt poolt kujunenud elupartner (st enne siia ellu sündimist valitud kaaslane) on siis kas kaksikleegid, hingekaaslased (hingepere liige), jumalikud elukaaslased.

On paarisuhteid, kus Kõrgemalt Poolt vaadelduna omab nende omavaheline suhteenergia suuremat väärtust ja kaalu, kui muidu inimeste kooselud ning nendest kahest Loojast sõltub midagi suuremat. Sest nende Pühast Liidust sünnib omakorda midagi olulist koosloomise näol.

Olulise potentsiaaliga suhetes, kus on suhteenergia kannatada saanud või mustrid kuidagi nõrgalt kujunenud, võib juhtuda eluline olukord, kus nagu öeldud – paarisuhe seatakse nn löögi alla. Kokkuleppeliselt.

Suhtes tekitatakse nn lagunemise olukord ning paarilised pannakse väga proovile selleks, et nende omavaheline püha suhe saaks tugevamaks kui eales varem. Püha Liidu vääriliseks, kui ta seni ei ole olnud.

Suhtele seatakse ette proovikivi, üleminekutasand, et suhe saaks tugevamaks kui eales varem. Et paarilised jõuaksid ülima õnne ja rahuni, kui midagi on hammasrataste vahele jäänud.

Näiteks paarilised, kes on tahtnud kooselu, pere ja suuri edasisi loomisi, mis mõjutavad kogu ühiskonna tasandi energianivood enda kiirgusega, kuid on seni olnud suhte osas nn poole kohaga, siis võidakse seada neile ümberlähtestamise punkt, et nad jõuaksid laulatuseni, abieluni või kindla kooseluni. Mitte ei käiks mingi lippadi lappadi olemine, varjamine ja salatsemine. Kas tahad pereelu või ei taha – tehke omale selgeks.

Suhte varjamine ja selle saladuses hoidmine on kõige hullem teguviis üldse. Ära lase seda endaga mitte kunagi teha. Ükskõik, mis põhjusel – kardetakse eksi või mees käsib rasedat naist varjata või mida iganes. Kahetised vastandlikud mustrid on kõige hullemad, kuna need kahjustavad suhet enim. Tahetakse lapsi, aga tahetakse samal ajal ka vabadust. Laste saamine aga tekitab sidususe mingiks eluperioodiks. Või – tahetakse kaaslast, aga tahetakse ka üksikinimese elu. Ühest küljest oodatakse, et keegi ootaks koguaeg koju, aga teisalt soovitakse vaba inimest seltskonnas mängida ja varjata oma kaaslast ja veel hullem – varjata last. Või, kahetine muster ka ühisloomise osas – tahetakse kodu, aga ei taheta luua ja kardetakse kanda kinnitada. Ja nii edasi.

Sellised eeltoodud kahetised homo sapiensi käitumismustrid pole Püha Suhte väärilised, mistõttu igasuguste varasemalt lahendamata käitumismustrite tõttu või varasematest kooseludest ripakile jäänud kartuste ja kahtluste tõttu lüüakse suhe kindlasti restarti. Ümberlähtestamise punkt on nagu kingitus kooselule, kui seda Kõrgemate Teadvuste poolt võimaldatakse.

Kui mõlema paarilise Kõrgemad Teadvused ühinevad resetis ja loovad seda koos mõlemapoolselt, siis on see parim asi, mis juhtuda saab ebakindla kooselu puhul. See tähendab suhtekujundi täielikku re-struktureerimist. Nii saab paarisuhe tugevamaks, kui eales varem – kuni surmani.

See tähendab, et kahe Vaimu vahel üles ehitatud suhtekujundi elemendid (energeetilised osised) lagunevad laiali, võetakse täiesti koost Teadvuste abil. Seejärel koheselt liigutatakse puhastunult ja õnnistatult kokku tagasi, aga teises vormis. Tugevamas, stabiilsemas ja harmoonilisemas koodjärjestuses.

Kujuta ette kahte Suurt Vaimu mängimas omavahel, nad vaatlevad enda vahel suhtekujundit.

Selle struktuur näeb välja keerdus, käänuline ja ebakindel nagu moondunud puu – ühest küljest küll ühte poole väändunud, teisest küljest teise poole väändunud. Nende maises elus on kooselu olnud erinevate väljakutsete all. Ühel on eelmisest kooselust omad kartused ja hirmud, teisel teised. Mees on lahutanud eelmisest naisest ja kardab uuesti abielluda või uuesti siduda tänu varasemale usalduskriisile ja varakaotuse hirmule. Naine aga on rahulolematu ja nõudlik, kuna ühisprojektidega ei liiguta edasi. Ja naine tunneb end ebakindlalt mehe kõrval, sest tajub, et temas ei olda kindel. Naisterahva jaoks on aga kindlustunne ja turvatunne olulisim – see on neisse geneetiliselt programmeeritud, sest nad on seotud järglaste ilmaletoomisega.

Vaimud vaatlevad mänguliselt enda vahel olevat suhteskulptuuri.

Ja üks lausub “saatusliku” lause, et anda suhtele restart. Seejärel nad vaatlevad, kuidas elemendid skupltuurist nagu tuhaks lagunevad ja laiali paiskuvad, kuid seejärel sama kiirelt juba kuldselt helkides kokku naasevad. Seekord suurema, tugevama ja stabiilsema skulptuurina.

Ja nende vahele kerkib kaks kuldset spiraali, mis on tihedalt teineteise vastas. Üksteise ümber keerlevad spiraalid, mis ulatuvad kõrgusesse ja tähistavad nende sisemist hingeleeki. Uus kujund on aga stabiilne, harmooniline, kuldselt helendav, jumalik, puhastunud mustritega ja struktuurelementidega ning mis kõige peamisem – täiesti kõigutamatu ning tugevam kui ealeski varem.

Suhtekujundis olevad elemendid on vaadeldavad nagu pisikeste kuubikutena. Need tähistavad suhtes olevaid struktuurmustreid, mis määravad paarilise käitumise ja olemise kooselus. Suhteskptuuri saabki sõna otseses mõttes kujundada ja laduda mustrite abil.
Kui paarisuhe on nõrk või kannatada saanud, on need pisikesed suhtekujundi osakesed hallid või tumehallid, kuid mitte kuldsed ega helendavad.

Peale lahtivõtmist ja uuesti kokkuliitmist ja õnnistamist, moodustub aga uus ja tugevam suhtestruktuur.

Muidugi kaasneb nende läbimistega oma taak, kannatus ja valu.

Aga mis peamine – hoia armastust enda sees. Armastust oma kaaslase vastu. Tingimusteta armastust! See tähendab – päriselt armastamist ja selle hoidmist enda südames teise vastu nii heas KUI halvas. Miks ma seda rõhutan? Sest meie inimliik on nii tingimuslik. Ta armastab ainult siis, kui kõik ilus ja hästi on. Kui lihtne on armastada ja kiinduda kaaslasesse, kes on heatujuline, puhanud ja muretu. Aga siis, kui elu väljakutseid loob ja asjad persse ühel elus lähevad, kui paljud kaotavad neis raskustes oma ilusa poole? Ja minetavad end…

Pea meeles – partner on hea indikaator, millega meil vaja tegeleda on. Partner peegeldab meile alati seda, mis on meis endas lahendmata või nõrk. Solvumine on alati inimese enda sisemine asi, mitte pole asi paarilises.

Teiseks – tunne huvi ja tahet suhe uuele tasandile liigutada.

Kolmandaks – anna aega, aega ja veelkord aega. Tugevalt kandvad muutused ei sünni üleöö, vaid vajavad kujunemisaega. Pea meeles – eluliste otsustega ei tohi rapsida.

Noh, muidugi on ka neid paare, kus restarti läbi ei suudeta teha, sest üks kaaslasest otsustab vabastada end kohustustest ja vastutusest, osutub nõrgaks või on seal muud põhjused. Ei ütle lahti vanast lahti ega lase õitseda ka uuel. Ja muide, seal on väga suur vahe, kas kooselul on päriselt aeg lõppeda või on see vägivalla ja jõuga lõpetatud. Vägivallaga ja hävitamise teel lõhutud kooselu toob ainult tagajärgedena aastaid kannatust ja vaeva.

Kuidas tunda ära, kas suhe on tugev või vajab ümberkujundamist?

Siis, kui sa küsid endalt küsimuse. Kas sina soovid ja tahad Üle Universumi uhkusega hüüda ja hõigata ” Jah, tema on minu naine/Minu mees! Tema on minu väljavalitu ja kaaslane!” Ja kui sa seda mingil põhjusel teha ei saa, häbened või pead varjama, tunned ebakindlust või muud, siis ootavad suhet väljakutsed.

Kõige tugevamad liidud on nende inimeste vahel, kes on õppinud hoidma armastust ja tahet ka raskustes, väsinuna ja muredes. Kõige võimsamad ja vastupidavamad paarid on need, kes on koos välja tulnud kriisidest, läinud läbi tule ja vee. Roninud koos üle kivide ja kändude ning aidanud teineteist välja mudamülgastest. Ning ikka suutnud oma südames hoida armastuse leeki.

Similar Posts