Skip links

Teadlik lapseootus

Valguslapsi ehk uue ajastu lapsi saab teadlikult ise oma perre lapsena kehastuma kutsuda

Kui paljudele naistele, meestele või üldse vaimsetele isikutele võib selline asi üllatuseks olla, et valgusolendit kõrgemast sagedusest saab ise väga teadlikul viisil oma perre kehastuma kutsuda? Jah, selleks on inimesel täielik õigus – kutsuda lapseks iseendale isikliku järglasena, kui plaanitakse ühel hetkel perelisa saada.

Seda teavad vist peaaegu kõik, kes vähekenegi hingemaailma teemadega kokku puutunud, et lapse hinged, kes ootavad kehastusvõimalust, valivad omale ise pere, kuhu nad konkreetselt sündida soovivad. Kuid see protsess ei ole ainult ühepoolne. Tõepoolest, on tavapärane ja harjumuslik ning teadaolev info, et hingedevahelisest elust (ja ka muudest sagedustest), valivad lapse hinged tõesti lühemat või pikemat aega kaalutledes ette, milliste vanemate järglasena nad soovivad kehastuda. Millise iseloomuga ning geneetilise materjaliga isast soovivavad nad loodud saada või millise kehatugevuse ja arengupotentsiaaliga emast nad tahavad sündida. Sealhulgas arvestatakse tohutult muid lisanüansse, nagu õdede-vendade mõju, sünni- ja elukoht Maal, vaadeldakse võimalust, kas peres hakatakse last vaimselt toetama või mitte. Kuid hinnatakse ka kõige tõenäolisema elutee stsenaariumi järgi, millised on selles peres võimalused arenguks, et hinge poolt valitud missioone ja ülesandeid realiseerida. Mõned inimesed mäletavad selgelt enne Maale kehastumist ühte konkreetset ruumi ekraanide ja jooksvate „filmide ning piltidega“, kus näidatakse tema elu tähtsaimaid nn määratud punkte/sündmuseid ta eluteel, saatuses. Olen ka ise omaenda tuttavas ruumis neid filme meeldetuletuseks paaril korral vaatamas käinud, kui parasjagu mu kehast kogu teadvus välja läks. Ütlen „kõige tõenäolisema“ elutee stsenaariumi järgi, sest tuleviku elutee variantideruumis on erinevad nüansid, kuid kui inimene oma reaalsust teadlikult ei juhi oma eluajal, siis kipub ikkagi üks teise üle domineerima või kõige tõenäolisemalt realiseeruma, sõltuvalt millises sageduses ta enim viibib ning kui suurel määral on ta mõjutatud olemasolevast kehtivast Süsteemist, duaalsest maailmast või inimese enda poolt vaba tahte äraandmisest vmt. Ütlen lihtsuse mõttes kokkuleppel vanakeeli „hinge arenguks“, kuigi ma armastaksin pigem kasutada sõnade „arengu või õppetunni“ asemel väljendit „inimese vaimolendi tõelise potentsiaali meeldetuletamiseks, äratamiseks“, sest minu arvates on vaimolend ise täiuslik inimkehas. Me oleme seni olnud vaid magavas, passiivses olekus. Hingede kehastumisel Maale on mitmeid nüansse, mille läbikaalumine võtab maises ajaarvamises teinekord mitmeid aastaid aega, mõnel juhul aga ainult üürikese momendi. Tihti on need kehastuslepingud seotud ka lapsevanemate endi poolt sõlmitud kokkulepetega hingedevahelises elus. Kuid siin on üks suur „aga“, mida peab teadma.

Teadlik isik, kes tunneb inimese tõelist jumalikku põhiolemust ja olemise tasandeid, kes tajub ja tunneb eludevahelise elu maailma tagamaid ning inimese multidimensionaalsuse võimekust, teab hästi, et Inimesel on Maal kehastudes olemas selline püha õigus nagu Vaba Tahe. See teeb temast Jumalale (ehk Puhtale Loovale Energiale) sarnase Looja, kes võib ise otsustada, kuidas ta oma siinset elu korraldab ja millises sageduses oma eluteed realiseerib. Seda, kui jäigalt on seotud inimene oma „ettemääratud saatusega“ või kui suurel määral konkreetselt üks või teine inimene oma vaba tahet suudab realiseerida, ei saa ühte üldistavasse seaduspärasusse seada, sest lõppude-lõpuks on kõik sünkroonis ka Puhta Loova Energia Kõrgema Plaaniga. Teiseks elavad enamus inimesi meist endiselt veel Duaalses Energiatasandis, mitte Kõrgema Puhta Loova Energia Reaalsuses ehk Terviklikus Energiatasandis. Duaalse maailma lahutamatu sagedusriba on paratamatult ka karmasüsteem, mida kõrgemas sageduses ei eksisteeri. Karmamaailmas kehtivadki ja levivadki sellised uskumused ja tõed nagu „See haige laps PIDI sulle sündima, sest see oli sinu karma“ (ja duaalsuses kehtibki põhjus-tagajärg seos ning ta tõepoolest saigi järgmises elus tunda vilju, mida külvas varasemalt) või uskumused „Sul POLE määratud lapsi saada sellel või tollel põhjusel“, „Sa EI SAA ise vabatahtlikult omale järglasi valida“ jne. Need tõed kuuluvad karmaga seotud duaalsesse maailma, kuid meil eksisteerib ju samaaegselt ka kõrge ja puhtam terviklik reaalsus, mis on vaba piirangutest ja blokeeringutest – kas me peame olema seotud duaalsuse ja karmaga, kui saaks olla tingimusteta ja vaba? Kui tahad oma saatust muuta iseenda kõrgemaks ja parimaks hüvanguks – astu kohe duaalsest sagedusest kogu oma energiaga välja !

Vaba tahte alusel võib naine ise endale teadliku raseduse ette luua ja kutsuda lapse hingeks kehastuma mõne kõrgest, puhtast sagedustest valgusolendi. Kuigi kutsumist/ligitõmbamist võib teha vabalt ka iseenesest lapse tulevane isa, on tänane postitus mõeldud rohkem naistele, sest emad võivad ehk sellistele asjadele sagedamini ette mõelda.
Sellest on juba palju räägitud, et Maal on energiad nii suures muutumises ning vanad reeglid ja süsteemid ei kehti enam ega toida inimkonda. Meil on reaalselt valikuvõimalus olemas täna siin ja praegu, et teadlikult luua oma igapäevaelu ja reaalsust Kõrgemas Energias. Keskkond on selleks toetavam, kui kunagi varem.

Kuid kui paljud rasedused ehk lapseloomised siin Maal on juhtunud spontaanselt, ilma teadliku pühaliku loomiseta? See, kui valguslaps kehastub perre ilma naise sihiliku ja teadliku kutsumiseta, on teine ja pikem lugu. Kuid see võimalus on tegelikult igaühel olemas, kui olla piisavalt teadlik. Kui aga rääkida raseduse etteloomisest, sealhulgas lapse isikuomaduste kujundamisest, siis mul oli õnne saada sellest infost piisavalt teadlikuks vahetult enne lapseootele jäämist ning seetõttu sain ma ise katsetada, mida tähendab lapse isikuomaduste (füsioloogilised ja vaimsed) teadlik loomine ja kujundamine lapseootuse ajal. Ma ei pidanud pettuma, et peale lapse sündi tulemust näha. Mind üllatas pigem, kui väekas looja võib olla inimolend, eriti last kirglikult ootav ema! Neid nõuandeid olen jaganud ka oma naistuttavatele ning kellel vähegi avatust ja vastuvõtlikkust oli, proovis ise järgi ning tagantjärgi õhinaga ka tulemuslikkust kinnitas. Tegemist on lihtsa visualiseerimisharjutusega ehk mõttejõul kujutatakse ette raseduse ajal või lausa enne viljastumist, missuguseid omadusi oma lapses näha soovitakse. Selleks ei pea tingimata olema „meditatsiooniproff“, on vaid vaja rahulikku vaigistatud meelt, omaette segamatut ja sundimatut ajahetke ning keskendumisvõimet. Eriti tark mõte on lisaks luua ühendus ka lapse vaimuga ning temaga kõneleda.
Kui kujundatakse lapse füsioloogilisi omadusi, siis ei tohi jääda kinni sellistesse lihtsatesse piiravatesse lõksudesse nagu näiteks „ Ma soovin saada tarka last reaalainetes, aga mu oma ema ja isa ei olnud matemaatikas tugevad, ma ikka ei tea, kas õnnestub sellise targa lapse loomine…“. On tähtis teada, et mõlema vanema, ema ja isa vereliinid on üüratult pikad, kätkedes endas niivõrd mitmeid esivanemaid. Igaüks neist pärines omakorda mingisuguse geneetilise taustaga perekonnast, kes oli ühel või teisel alal tugev oli. See info on Sinusse talletunud. Igas sündinud inimeses on raku ja DNA tasandil salvestunud kogu info universumi loomise, inimese jumalikkuse kohta, sealhulgas kogu andmebaas esimesest inimese loomisest saadik, läbides kõiki konkreetse isiku esivanemaid ja nende teavet, geneetilist materjali ning jõudes välja konkreetse kehastunud inimeseni. Kuskil esivanemate hulgas on meil igaühel ikka keegi, kes valdas väga professionaalselt ja naturaalselt näiteks reaalaineid, niisiis ei tasu lasta end piirata teadmatusest, kui seda isikut lähisugulaste arvelt ei leita. Kui kujundatakse lapse füsioloogilisi omadusi, siis see ei ole mitte püha vaimenergia ümbertahumine, vaid konkreetselt KEHA materjalis ühtede või teiste omaduste ja potentsiaalide teadlik esilekutsumine/toomine ! Lapse iseloomu ja käitumise puhul hakkab mingil määral ka rolli mängima hinge olemus, sellesse salvestunud eelmiste elude mustrid või selle puhtus (mis on erinev vaimenergiast), kuid see on pikem lugu ning et asja mitte liialt keeruliseks ajada, jääb lahtiseletamine mõnesse järgnevasse postitusesse ning seni olgu lugejail lihtsam, kui kirjutan lihtsalt hingest või vaimust, nende erisust hetkel liialt ületähtsustamata, seda enam, kuna üks kuulub teise ühisosasse nagunii.

Valgusolendit lapse hingena kehastuma kutsudes on seda mõistlik teha võimalikult kõrgest sagedusest. Sealsetes dimensioonides on täielikult süsteemist ja duaalsusest vabad vaimolendid, kes käituvad ka kehastunud elus hoopis teisiti kui tavainimesed. Nad on valgustajad. Sõltumatu ja moonutamatu kõrgema tõe toojad. Neil lastel avalduvad omapärased võimed ning neil on ka teistsugusema kaliibriga missioonid (tihtipeale just inimkonna teadlikkuse tõstmisega seonduvalt, planeet Maa hoidmine või toetamine, inimmasside suunamine, õpetamine, potentsiaali avardamine, tervendamine, äratamine, uute teadmiste toomine – nimetades vaid vähesed neist). Nad ei tule siia lihtsalt sööma ja sõnnikut tegema, et üks „peatükk“ kirja saada.
Täna on veel selliste laste kehastus veel küllaltki uus ja harjumist vajav nähtus, kuid kunagi saabub aeg, kus ainult just sellised vaimolendid inimkehas sünnivadki, sest inimene valgustub ühel ajastuhetkel lõplikult ja jäädavalt.

Kuidas kutsuda valgusolendit kõrgest sagedusest kehastuma oma lapsena? Selleks on vaja rahulikku momenti, kus naine saab segamatult ja häirimatult keskenduda täielikult iseendale ja oma tulevasele lapsele. Efektiivseks loomiseks ei pea jällegi meditatsiooni ekspert olema, sest kõik teadmised, kuidas loomist läbi viia, on igas inimeses sügaval sisimas olemas. Peab vaid silmas pidama nüansse, et oleks kehaliselt väga mugav ja lõdvestunud olla. Ei tohiks ka liiga väsinud olla, st seda efektiivsem ja kindlam on tulemus, mida elujõulisem on inimene taotluste andmise momendil. Kui on väsimus ja kurnatus peal, siis pigem valida uus aeg ja hetk mõttetööks, sest visualiseerimine ja mõttetöö – see on reaalne töö! Olmemõtted tuleb selleks hetkeks peas täielikult sulgeda, luua puhas baas ehk tühi ruum iseenda sees. Võtta seejärel fookus oma lapsele ja iseendale. Siis tuleb anda vabas vormis sisetundest juhindatult taotlused, et kõigepealt öelda lahti kõikidest varasematest piirangutest ja blokeeringutest, mis võivad kõrgest sagedusest lapse kehastumist takistada. See tähendab lahti ühendumist duaalsusest ja karmasüsteemist. Luua mõttes (taotluste alusel) ühendus Universumi kõige puhtama Loova Energiaga ehk Puhta Loova Energia kõrgema teadvusega. Seejärel lihtsustatult öeldes taodelda selgelt mõttes või suusõnaliselt lausudes: „Mina annan loa ja võimaluse oma vaba tahte alusel kõrgest sagedusest pärineva valgusolendi kehastumiseks. Mina annan võimaluse ja kutsun minu praeguses elus kehastuma enda järgmise lapsena valgusolendit ainult kõige kõrgematest ja puhtaimatest sagedustest. See on minu tõeline soov ja tahe.“
Kuna inimeste teadlikkus pidevalt kasvab, siis minu soov on anda edasi minuni jõudnud teadmised edasi ka neile, kes ei pruukinud senini kõikidest võimalustest teadlik olla, eriti valdkonnas, mis puudutab uue ajastu lapsi. Lähiajal plaanin üles laadida kõigile kättesaadava taotluste lehe, mille abil saab ise juhendatud meditatsiooni läbi viia, kellel on plaan kindla peale saada veel teine või kolmas uue ajastu laps. Või olgu see info kunagi abiks ka neile, kes hetkel ise lapsevanem pole, kuid tunneb praegu huvi vaimsete teemade vastu ning kes omab võimekust ja potentsiaali kunagi mõnele võimsale valgusolendile kehastumisvõimalust anda.

***
Emad ja isad, kellel kasvavad väikesed (suured) valgusolendid kodus. Selline laps peres ON õnnistus, isegi, kui on rasked ja harjumatud ajad nende olemuse kohanemisega, sest nad näevad ja tajuvad rohkem, ütlevad ka kohati rohkem. Kuna palju on minult kirjutatud ja küsitud, kuidas kaista oma last erinevate jõudude/energiate eest ning kuidas tulla toime kõikide paranähtustega, mis võivad aset leida, kui kodus on väike avatud kanaliga „selgeltnägija“, siis katsun samm-haaval kirjutada kõigest tasapisi lähitulevikus, nii palju kui olen ise läbi elanud – kogenud kui ka oma Vaimselt Õpetajalt õppinud, kes oli minul tänuväärne suunanäitaja, kui olin segaduses ega osanud paljudele nähtustele nimetustki anda!

Kuna veel on rääkimata kõige kõige uuemate energiatega lastest – vertikaallapsed, meisterlapsed, teadlikud aktiveeritud lapsed jmt, kes pärinevad tõesti VÄGA kõrgetest sagedustest (need on väheke teistsugusema olemusega, kui meile tuntud indigo-, kristall- ja vikerkaarelapsed), siis järgmine postitus saab olema pühendatud veel uusima ajastu laste lahtiselgitamise kohta.