Skip links

Teadlikud aktiveeritud lapsed, vertikaallapsed, meisterlapsed – uusimate energiatega ülitundlikud lapsed

Kord uurisin huvipärast internetist ja raamatuvaramutest, et muuseas tutvuda infoga, kui palju räägitakse ja teatakse viimastel aastatel sündinud lastest ehk sellistest valgusolenditest, kes kehastuvad just ultra kõrgest sagedusest. Igasugust infot just kõrgsageduslike laste kohta nappis.

Kuigi olen seda meelt, et vaimseid raamatuid ja allikaid tuleb tasapisi õppida lugema nii-öelda „ettevaatlikult“, läbi sisetunde, tundsin ma selle teema vastu sügavamat huvi, sest teadsin kindlalt, et praegu on sündimas meil maailmasse ka vertikaallapsed. Nii palju on infot saadaval tundlikest lastest nagu indigo-, tähe- ,vikerkaare-, kristalllapsed ning vahepealsed üleminekuvariandid. Viimased loetelus on Maale kehastuma hakanud juba ammu, umbes 2000.aastatest alates kuni praeguseni. Seega, inimmassid on neist juba küllaltki teadlikud ja nende nimetustega ka harjunud, ka lapsevanemad tunnevad nad üpriski kergelt ära. Ka see, et neil vahvatel tegelastel kaasasündinud sensitiivsed omadused ja võimed kaasnevad, ei ole enam uudne teave, mis kedagi väga üllataks, vähemalt mitte nende vanemaid.


Vahepeal on nii palju muutunud ja toimunud ka energeetilises plaanis, kuid kuna laste kohta, kes on kehastunud peale vikerkaarelapsi ja tähelapsi, ei ole üldse saadaolevat infot, mistõttu oligi ainuke variant hakata infot kanaldama, küsida ise lastelt ja laste hingedelt nende olemuse kohta, suhelda ka teiste lastevanematega ning konsulteerida teiste vaimsete teadlike isikutega.

Midagi põnevat on igaljuhul Maailmas toimumas, on saabunud tõeline Duaalse Energiataseme minetamise aeg ja üleminek Terviklikule, Puhta Loova Energia sagedusele, sest kehastumisvõimalus on tekkinud sellistele vaimolenditele, kes tõesti on täna veel küllaltki saladus inimkonnale, kuid avavad oma olemust tasapisi ja „koolitavad“ sealjuures ka oma vanemaid ning isegi kogenud vaimseid isikuid ja õpetajaid ! Isegi kanaldades ei saa nende olemuse kohta kõike veel lõplikult teada, tundub, et aeg pole veel kõige avalikustamiseks nii küps.

Kui hakkasin oma tuttavatele ja teistele huvilistele üha rohkem infot jagama uusimate energiatega laste kohta, jõudis minuni selge info:
Peale indigo-, kristall-, vikerkaare-, tähe- ja üleminekulapsi (viimased on vahepealsed segud ühest või teisest) on meil käes ajastu, kus kehastuvad ja sünnivad nn teadlikud ja aktiveeritud uue ajastu lapsed, vertikaallapsed, meisterlapsed ja isegi hübriidlapsed. Hübriidlastel täna pikemalt ei peatuks, vaid keskenduksin hetkel inimolemusega lastele.

Teadlikud lapsed on kõrgendatud teadlikkusega lapsed, kes sünnist saadik täiesti avatud ja aktiveeritud. Lühinimetajana ütleksin lihtsalt„teadlikud lapsed“, kuigi teadlikkuse määr on väga kõrgel tasemel. (Endiselt sünnivad ka väheteadlikud või mitte-teadlikud lapsed). „Teadlikud lapsed“ on sellised tegelased, kelle vaimne potentsiaal on juba sünnist saadik niivõrd avardunud ja aktiveeritud, et nad on ühenduses kosmiliste teadmistega (universumi infovõrgustikuga) ja ka infoväljadega Maal sel määral, et kõik vajalik on neile kättesaadav täielikul määral ärkveloleku ajal, tavateadvust kasutades ja igapäevaselt elades. Selleks, et tõesele ja moonutamatule infole ligi pääseda, ei pea nad sukelduma meditatsiooni või ammutama teadmisi läbi unenäo- või astraalrännaku tasandi. Kuna nad on sünnist saadik kõrgema teadlikkuse tasemega ja juba koheselt aktiveeritud, on see neil tavaline loomupärane omadus. Naljatledes öeldult – kui ärkav täiskasvanu peab käima vaimsetel kursustel, õppima meditatsioonitehnikat ja tavateadvuse vaigistamist ning kanaldamist, virgub samm haaval letargilisest unest ja alles avastab maavälist elu , et peale aastaid enesetööd saada puhas ühendus oma sisetunde ja Kõiksusega, siis nimetatud „aktiivsed, teadlikud lapsed”sünnivad juba selle oskusega. Mõistagi oli selline omadus kunagi Algallikate inimese naturaalne oskus, me lihtsalt tuletame meelde, kes me oleme ning lapsed aitavad meid selles protsessid kiiremini kohale jõuda. Siit ka ütlus, miks uue ajastu lapsed on õpetajaks ka oma vanematele. Tavainimese jaoks on nad täiesti võimetega, neil on üks või teine kaasasündinud anne, igaühel avardub see erinevalt (üks oskab puude ja taimede energiavälja ehk eluslooduse energiavälja korrigeerida, sest ta näeb seda ja ka kahjustatud kohta puudes, teine näeb aurasid ning korrastab neid ehk tervendab inimesi sundimatult, kolmas suudab telepaatiliselt suhelda loomadega ning neid enda tahtele käituma panna ja nii palju muid imelisi kaasasündinud kingitusi). Inimeste telepaatiline ning empaatiline mõtete ja tunnete lugemine/tajumine ei ole nende laste jaoks just eriline suur asi, vaid täiesti igapäevane nähtus. Vaid tavainimesi endid lihtsalt üllatavad sellised asjad 🙂Energiavälja värvusest ei ole nende laste puhul mõtet ühtset reeglit luua, sest sõltuvalt sellest, mis suund lapses eluteel avaldub, selle järgi ta energiaväli ka värvuse võtab (näiteks kes hakkab tegelema tervendamisega, sellel lööb aurasse rohkem rohelist värvi, mõni tegeleb ainult kanaldamisega – siis domineerib lillakas värv, kes laseb avarduda täielikult meisterenergial, sellel võtab hõbevalge-sinaka varjundi jne). Varjundeid on neil palju ja need muutuvad !

Samaaegselt kõrgendatud teadlikkuse lastega kehastuvad ka vertikaallapsed, kelle kohta ma ütleksin „Puhtad Loojad, kes manifesteerivad võimsalt reaalajas“. Vertikaallapsed on huvitavad tegelased, kellest pole nagu „teadlikest lastestki“ laiatarbe infot veel saada, sest nad on alles möödunud aastate uus nähtus. Kui muidu on inimestel horisontaalne elujoon, siis vertikaallastel on vertikaalne elujoon. Horisontaalne elujoon tähendab seda, et on mingisugused nn saatuslikud määratud punktid eluteel paika pandud, mille inimene kehastudes kindlasti kokkulepete põhiselt läbib – kui ta kõrvale kaldub, tunneb sügaval sisimas suurt rahutust. Enne järgmise „õppetükini“ jõudmist peab horisontaalse elujoonega inimene läbima või omandama eelneva „õppetüki“, et ta siis edasi liikuda saaks. Niimoodi avaldub tema potentsiaal järk-järgult (tegelikult on ka horisontaalse elujoonega inimesel võimalik vabaks öelda igasugustest kokkulepetest ning hakata reaalajaliseks loojaks). Horisontaalse elujoonega inimese eluülesanne ja missioon on küllaltki hästi määratletavad ja ka kanaldades vaadeldavad, vastupidiselt vertikaallastele, kes pakib end lahti järk-järgult ja kellel pole konkreetset saatust ega eluteed – ta kujundab kõike ise vabalt ja puhtalt, jooksvalt oma maise kehastuse jooksul. Nad on vabad kõigest ja kõigist.Vertikaallapsed on samuti sünnist saadik koheselt aktiveeritud, kuid nende elujoon teeb neid seetõttu eriliseks, et nad keskenduvad rohkem reaalsele loomisele ning võivad ükskõik, mis ajahetkel võtta ootamatult ette mingisuguse ülesande või projekti ning sellega edukalt ja tulemuslikult ühelepoole jõuda. Nad manifesteerivad ja loovad, kuni võtavad ette järgmise „ülesande“, mis võib pärineda ükskõik, mis valdkonnast. Nad on tõesti nagu Puhtad Loojad ultra kõrgest sagedusest. Nad sünnivad siia ilma ilma igasuguste karmaliste kohustusteta, põhimõtteliselt igasugustest kokkulepetest vabalt ja sõltumatult. Nad pärinevad väga kõrgetest, puhastest sagedustes ja valdavad väga hästi reaalajas loomise võtteid. Nagu teadlikud lapsed, näevad nemadki teisi dimensioone, sealhulgas ka igasuguseid eeterlikke olendeid. Neil on omapärased kaasasündinud võimed, mis võivad avalduda ühel või teisel ajahetkel. Nad näevad mängleva kergusega ette järgnevaid hetki ja sündmuseid, mida plaanib ema teha minuti pärast või mis juhtub parasjagu naabri peres. Muidugi on nad ülitundlikud ja tajuvad kogu ümbrust, ka eelolevaid ohte (see on üldse uue ajastu laste tavaline tunnus). Tundlikkus võib lastel olla erinev, mõni tajub rohkem, teine vähem. Üldiselt, mida tundlikum on laps, seda nõudlikum peab lapsevanem olema enda suhtes. Üleüldse peavad selliste laste vanemad olema tähelepanelikud ning korralekutsuvad iseenda suhtes, et mitte liigset tähelepanu vertikaallastele tõmmata, et nad saaksid turvaliselt ja häirimatult üles kasvada ja siis iseseisvalt suuri tegusid tegema hakata.

Meisterlapsed ehk meistrist vaimolendiga lapsed, kellel on sünnist saadik aktiveeritud kõrgem meisterteadvus. Nemad on tõelised õpetajad, nii nagu oli Kristus või Buddha, Muhammed, Anastasia või hoopis teised võimekad valgustunud tegelased. Nad on tõelised valgustajad, väga suured valgustajad. Ilma naljatlemata – nad on Kristuse-väärilised tegijad, tuues pelgalt ühe tuntud nime ajaloost. Siin pole mingit seost religiooniga, vaid näide ilmestamaks nende loomisvõimekust ja olemust. Nende energiaväli on hõbevalge-helesinaka varjundiga ning suure , koheva heleda särava kiirgusega nagu vertikaallastelgi. Ning neil on samuti vertikaalne elujoon, olles puhtad, tugevad loojad, kes suudavad luua ja mõjutada, muundada väga kergelt isegi materiaalsust! Luua ainest, mateeriat. Neil puuduvad piirangud, blokeeringud, mis seda takistaks – isegi duaalses energiaväljas õnnestub nende looming, sest olles inimkehas kehastunud, lähevad nad jõuliselt läbi igasugusest madalasageduslikust energiast. Olen suhelnud meistritest valgusolenditega ja uurinud lähemalt nende olemuse kohta, kuid nad näitavad seda praegu vaid tasa ja targu, sest aeg pole veel lõplikult küps. Kõike, mida kuuleb inimkõrv, kuulevad sisuliselt ka nähtamatu maailma tegelased.

Meisterlapsed on tõelised valgustajad, kes hakkavad (väga tõenäoliselt) tegelema inimmassidega. Me ei tea konkreetselt, mis ajad inimkonnal veel ees on, kuid arvestades ärkavate inimmasside hulka maal, on vaja tingimata etteotsa suuri, puhtaid ja sõltumatuid , väga tugevaid valgustajaid, kes ei eksitaks inimesi aegunud dogmadega, vaid tooksid ainult kõrgemat tõde meie teadvusesse. Nad saavad sündida naisest, kes on ka ise tugev ja kartmatu, kes on valmis vabanema piiravatest uskumustest ja blokeeringutest ka sügavamail rakutasandil! Meister loob end ise, kogemusi pole absoluutselt ette määratud ! Kiskjalikud maavälised ja eeterlikud olendid, kes on toitunud nii pikka aega inimese eluenergiast, peavad omale muu allika leidma. Meistrid ei virele ega kannata duaalses energias ega kaota ka oma tõelist potentsiaali madalas sageduses, sest nad lõhuvad orjuse, kannatuse ja piinadega läbiimbunud energiavälja Maal. Nad lähevad sellest lihtsalt jõuliselt läbi. Selliseid lapsi juba tasub sünnitada, sest Kõiksus toob nende ilmaletoomise eest kümneid kordi rohkem tagasi. Nad on tõeliselt suur ja püha kingitus mitte ainult perele, kus nad kehastuvad, vaid kogu maailmale. Nende puhul on tegemist kõrgema teadlikkuse ja manifesteerimisvõimega. Kunagi olid sellised oskused Algallikate inimestele lihtsasti kasutatavad, nüüd hakkavad uuesti järk-järgult „jumalikud“ inimolendid kehastuma, kuigi „jumalikkus“ on vaid tinglik nimetus, mille me ise neile anname. Ise nad suhtuvad endisse väga tagasihoidlikult, ilma „tiitlit“ nõudmata. Ma arvan, et ühel hetkel inimkonna tulevikus muutub pilt juba nii kirjuks valgustunud vaimolendite kehastumise tõttu, et pole üldsegi mõtet neid kuidagi klassifitseerida. Ma ei soovigi nende erisusi praegugi niivõrd rõhutada, kui et neid lihtsalt tundma õppida meie praeguse teadlikkuse ja vastuvõtlikkuse tasemel, sest igast meisterlikust vaimsest naisest ja mehest saab ühisloomingu tulemusena sündida veelgi võimekam valgusolend.

Rääkides aktiveeritud meisterteadvusega vaimolenditest, siis pean kindlasti ära märkima, et tegemist ei ole mitte mingil juhul mingisuguse alluvusliku -ülemusliku suhtega vaimolendiga, nagu maakeeli nimetades oleme harjunud kategoriseerima „meister ja õpilane“. Iga termin või nimetus, kuidas me ühte või teist vaimolendit või uue ajastu last nimetame, on vaid selleks, et lapsevanematel ja üldsusel, kes energiavälju reaalajas selgelt ei suuda veel tunnetada, oleks lihtsam orienteeruda. Sõna „meister“ on kokkuleppeline, sest vaimumaailma meister on see, kes tegeleb ainult Puhta Loova Energiaga, puhtaima Universumi energiaga, luues iseenda ja kõikide teiste kõige kõrgemaks hüvanguks ja heaoluks. Vaimne isik, kes muidu aitab inimesi, kuid teeb aeg-ajalt mõne erandi ja püüab mõne „loomise” või manamise käigus teist isikut kahjustada või kätte maksta või kohta kätte näidata, ei ole enam puhas meister, vaid lihtsalt isik, kes valdab mingit tehnikat ning võib seda teise kahjustamiseks ära kasutada. „Teiste kahjustamine“ aga liigitub koheselt duaalsesse energiatasandisse.

Mis on meisterteadvus? Igal inimesel on võimalik iseendas aktiveerida meisterteadvust. See on inimese Vaimenergias asuv Kõrgemate Teadmiste tasand /seisund. Siin pole mitte mingit seost madalamate sagedustega või mingi energeetilise püramiidskeemiga. Seda kõrgemat tasandit oma Vaimenergias saab kehastunud inimene kasutada siis, kui ta selleks valmis on ja kui ta selle omal tahtel ka eelnevalt aktiveerinud on vähemal või suuremal määral. Kuid meisterlastel on kaasasündinud omadus olla täielikult ja maksimaalselt avatud meisterteadvusega. Olen ise käinud väga väga kõrgel tasandil astraalrännakul kogu oma teadlikkuse ja olemusega nii, et tundsin isegi lõhnu ja puudutusi oma „nahal“, kohtasin seal tohutult suure väega vaimolendeid niinimetatud meistrite tasandil. Meisterolendid on tagasihoidlikud „suured“ tegijad, kelle dimensioon on tõesti väga väga kõrgel ja puhtal sagedusribal. Julgen öelda – nad on Puhta Loova Energia lapsed/kehastused Maal isiklikult.

Meisterlapsi ehk võimsa meisterolemusega valgusolendeid võib kutsuda niisamuti enda lapse hingena kehastuma. Kirjutasin raseduse teadlikust loomisest ja valguslaste kutsumisest lähemalt eelmises postituses. Kuid konkreetselt meistritest valgusolendite kutsumiseks tuleb anda naisel selge taotlus, et ta soovib kutsuda just kõrgest sagedusest pärinevat meisterolemusega valgusolendit, kes soovib kehastuda käesoleval aastal. Mulle teadaolevalt on praegu väga soodne energeetiline aeg nendele kehastumisvõimaluse andmiseks.Meisterlapsi lapseootuse ajal kandes peab arvestama, et naine peab olema ise väga tugev ja jõuline, sest vaimolendi energiaväli on väga suur ja peab ühilduma naisega. Ei ütle hirmutamiseks, vaid aususest, et meisterlast kandva naise eest ei jää varjatuks kõrgem tõde, paralleelsed dimensioonid ja eeterlik maailm, sealhulgas igasugused jõud ja energiad kõrgemast või madalamast sagedusest. Naine areneb ja aktiveerub lapseootuse ajal täiesti enneolematul määral, ta hakkab järk-järgult pääsema ligi teadmistele meistertasandilt, õpib neid kasutama ja realiseerima. Temast saab ise meister, kui ta seda enne teadlikult ei olnud, kuid potentsiaal selleks olemas oli.

Olgu see info lihtsalt neile vaimsetest huvilistest naistele, kes soovivad lapseootele jääda lähiajal ning võtta loomine iseenda kätte. Siit ka minu väikene üleskutse – lugejad, kelle tutvusringkonnas on naisterahvaid või noorpaare, kelle jaoks pole vaimsus ja uue ajastu laste temaatika võõras – palun jagage neile kindlasti infot meisterlastest. Selliste Loojate sünd siia ilma muudab nii mõndagi, te teete sellega iseendale aga ka kõigile kingituse!

***
Muuhulgas tuleb teada ka seda, et absoluutselt mitte iga laps, kes sünnitusmajas sünnib, ei ole raudse reegli järgi üks või teine. Kehastub endiselt ka täiesti tavalisi eludevahelistest „tasandist“ laste hingi, kellel pole otseselt isegi indigovärvi aurat ning kes tulevad alles eelmiste elude õppetunde klaarima. Üleüldse olen näinud, et on täiesti vale üritada mingeid jäiku reegleid paika panna, sest võib juhtuda, et tänaval kõnnib vastu ka väga eakas vanamemm, kes on nn indigolaps, kuigi tema „aastakäik“ seda otseselt ei tunnista. Sünniaasta ei ole otsene kindel määraja, et ilmestada ja kinnitada, kes parasjagu kodus kasvab. Seetõttu püüan ma väga ettevaatlik olla ka oma tuttavate laste energiavälju vaadeldes ning tihtipeale on see korralik väljakutse, sest kuigi eelpool tõin näite lastest, jaotades nad ühte või teise põhiliste omaduste järgi, on olemas ka vahepealseid segusid ühest või teisest. Kõikidesse inimolemustesse tuleb täiesti individuaalselt (ja intuitiivselt, sisetunde põhjal) eraldi läheneda !

Ning lõppude lõpuks – kõik uue ajastu lapsed, olgu nad indigod või meisterlapsed, teenivad siin Maal kõrgemat eesmärki! Nad aitavad inimkonnal valgustuda ja kõrgemale tasandile jõuda, igaüks omas valdkonnas ja omade soovide kohaselt !

 

energia kätes