| | | | | | | | | |

Uus DNA aktiveerimise praktika saadaval.

Olen tahtnud ammu kirjutada ühel teemal, mis puudutab meditatsioone, teisisõnu – keha ja meele teraapiaid ja nende mõju meie DNA-le.

Panen teile ühe artikli teaduslikust katsest, mille tulemus avaldati ajakirjas Cancer. Muuhulgas selgitan omalt poolt juurde DNA teemal ja artikli valguses.

Artikkel loetav siin.
Uuring – me saame mõjutada ise enda DNA ülesehitust.

Viidi läbi eksperiment 88 naisega, kes olid rinnavähist haigestumise üle elanud ning kellel olid telomeeride korgikesed tugevalt lühenenud. Katsealused jaotati kolme rühma ning ühed neist pandi mediteerima, et uurida mediteerimise tulemusena avaldunud mõju 3 kuu jooksul telomeeride muutusele – nende pikkusele muutusele. /Artikkel on loetav ise siin, kuid jätkan taustateemal konkreetse artikli valguses/.

Mis on telomeeride “korgikesed” – telomeerid on need DNA otsad meie kromosoomides, mis kaitsevad DNA otsi ning lühenevad paraku iga raku paljunemise tagajärjel. On kindlaks tehtud, et vähihaigetel ja mitmete teiste haigestumiste juhtumitel, on telomeerid alati lühemad olnud. Samuti on telomeeride korgikesed lühenenud ka vanuritel. Telomeeride korgikesed lühenevad vanusega, mis tingibki meie rakkude vananemise, raugastumise, haigenemise. On täheldatud, et telomeeride otsad lühenevad inimese eluea jooksul ka siis, kui inimene kogeb tugevat stressi (s.t. keha peab tegelema rohkete stressihormoonidega inimese eluviisi või keskonna tulemusena). Küsigem siin igaüks iseenda käest, kui stressirohkes keskkonnas ta elab. Teadmiseks siis, et mürgises keskkonnas viibimine lühendab otseselt su telomeeride korgikesi, su rakkude eluiga ning su üleüldist eluiga.

Nagu lingitud artiklis välja toodud, siis telomeeride pikkus on otseses seoses meie nooruslikkusega ja meie eluea pikkusega.

Sarnaseid uuringuid, nagu eelnevalt lingitud artikliski kajastatud, on aga juba päris mitmeid tehtud maailmas.

Olen olnud seda meelt, et kui katseid teha, siis igasuguseid telomeeride ja DNA mõjutamise katseid peaks tegema just nimelt nende osalejatega, kelle kehatasandil on varasemalt läbitud või kogetud mingisugune keerulisem eluseisund, mida siis positiivselt muuta või mõjutada püütakse.

Asi on selles, et rõõmsameelse ja muretu inimese rakuseisund on nagunii korras ja terve. On ebatõenäoline, et inimesel, kes on välja kasvanud elutervest lapsepõlvest, külluslikust eluviisist, rõõmsast ja säravast kodukeskkonnast, oleksid telomeerikorgikesed liialt suures ulatuses lühenenud. Aga katsu sa rõõmsalt ja veendunult mediteerida, kui kehal on valus, inimene on sügavas mures ning viimasegi usu ja lootuse kaotus vallutab mõistuse, segades uskumist tervenemisse. Igaüks oskab oma kaunist ja kõrget häälestust hoida, kui tal kõik korras on. Aga mis saab siis, kui muuta oma teadvuseseisundit haigestumise ajal?

Just nimelt seda see väljaanne ja artikkel kajastavadki. Patsiendid, kes olid kogenud ülimat stressi ning kelle telomeeri korgikesed olid seeläbi märkimisväärselt lühenenud haiguse ja ravi tulemusena, pandi mediteerima lihtsustatud versiooni budistliku mindfulness praktika saatel.

Kolme kuu jooksul saavutatud tulemused näitasid, et telomeeride pikkus oli pikem neil, kes tegelesid mediteerimisega ja oma sisemise ruumi häälestuse hoidmisega vabas olemises, võrreldes nendega, kes osalesid kontrollrühmas ning said vaid kiire stressijuhtimise koolituse. Samuti olid veidi pikemad telomeerid ka neil rühmas osalenutel, kes said emotsionaalset tuge enda läbielamiste jagamisel tugirühmas. Kõige esimene rühm, kus mediteerisid naised praktika saatel, omistasid ka parimaid tulemusi telomeeride pikkuse osas.

Sattusin selle uurimuse peale juba paar sügist tagasi ning hakkasin suure hooga otsima ka Eestis sarnase eksperimendi läbiviimise võimalusi. Olin valmis koheselt looma praktika, mille tulemusena panna kokku ka katserühm isikuid, kellelt siis enne ja pärast eksperimenti võtta verd ning verepildist telomeeride pikkuse muutust mõõta mikroskoobi alusel või uurida telomeraasi koguse muutust vereseerumist. Seda muidugi pädeva isiku vaatluse ja tõlgenduse alusel.

Mul oli suur soov katsetada mitte niisama meditatsiooni, vaid lausa DNA praktikat, kus ka telomeeride töö sees ning püüda sarnast eksperimenti Eestis korrata.

Minu otsingud viisid mind 2021.aastal ja 2022.aastal kahe olulise teadlaseni Eestis, kes olid vaimsete huvidega ning kellele pakkus minu ülesande püstitus huvi. Nad olid väga toredad isikud ning neile pakkus minu eksperiment huvi, ent kuna ma ei ole nende käest küsinud nimede avaldamiseks luba, jätan nende tiitlid ja täisnimed selles kirjutises ilma eelneva kooskõlastuseta välja toomata. Ülevaatlikult ja üldistatult öelduna, siis üks oli väga tunnustatud geenitehnoloogia instituudis töötav professor ning teine teises ülikoolis geenitehnoloogia ja molekulaarbioloogia instituudis töötav professor. Mõlemad professorid olid juba teadlikud selliste uuringute taustamaadest ning nad teadsid viidata ka  sarnastele tulemustele ning mõõtmistele ka varasematest perioodidest.

Kui nende inimeste poole pöördusin, siis mulle jättis sügava mulje mõlema professori laialdane taust vastava valdkonna taustateemade kohta. Näiteks üks professoritest teadis koheselt meditatsioonide ülesehitustega seotud asjaolusid välja tuua, nimetada oma kogemuse põhjal koolkondi. Kui mainisin, et tegelen meditatsioonidega, teadis ta koheselt viidata minu tähelepanu ühele kriitilisele asjaolule, mida tihti Lääne ühiskonnas mediteerijate hulgas kohtab – lihtsad inimesed, kes püüavad ise mediteerida, arvavad sageli, et nad mediteerivad puhast meditatiivset seisundit, kuid tegelikult toimub nende mõtetes niivõrd palju müra ja tavateadvuse tasandi mõttetööd, et see ei olekski üldse budistliku käsitluse kohaselt mediteerimine. Lääne inimene kannab meditatsioonidesse minnes kaasas endaga palju mõttemüra, palju sisemisi teemasid, mõttevadinat, teistele isikutele ja kohtadele mõtlemist ja palju muud sarnast.

Ma ei tsiteeri tema sõnu. Püüan anda edasi peamise – mediteerimine on tegelikult kõrgema eesmärgi kohaselt mõeldud selleks, et oma teadvuseseisundis selline nihe tekitada, kus meil päriselt mõttevaba ruum tekib, kus puuduvad sisemine müra, hinnangud, arutlus, mõttemüra ja energeetiline müra. Just nimelt sel põhjusel on iga minu audiopraktika sissejuhatuses olulised ja kohustuslikud 15-20 minutit eelhäälestust, kus inimene oma sisemise vadina välja lülitab, tühja mõtteruumi loob, jumaliku algse puhta häälestuse tekitab ja kõik muud müramõtted eemale saadab. Jumalik loomine saab toimuda vaid jumaliku rahu saatel. Ja alles seejärel asuda üliteadvuse seisundis läbi oma Jumaliku Loova Vaimu taotlustega looma, sisemise teadliku tahte ja Puhta Loova Energia toimel.

Teine professor aga teadis mulle kohe täiendavaid artikleid, uurimusi ja viiteid vastu panna. Olin üllatunud ka tema avatuses keha ja meele teraapia valdkonnas. Mind üllatas tema lause, kui ta vastas mulle humoorikalt: “Kuningas käigb selles valdkonnas juba ammu alasti, neid asju on juba varasemalt niisamuti uuritud”.

Ehk teisisõnu – minu meditatsioonieksperiment midagi uut tema jaoks ei olnud, sest analoogseid mõttejõul DNA mõjutamise eksperimente on juba varasemalt mitmetel kordadel uuritud 🙂

See teave pakkus mulle muidugi rõõmu ja veelgi rohkem põhjuseid asja edasi ajada. Olgu öeldud, et ma ei otsi tõestuseks mitte iseendale, vaid minu esialgne soov ja mõte olid ilmestada statistiliste ja reaalselt mõõdetavate andemetega kogu üleüldist protsessi. Koos enne ja pärast läbiviidud piltidega, et vaadelda ja hinnata mõõdetavaid reaalseid muutuseid inimese kromosoomide tasandil. 🙂

Kromosoomide otstes olevad telomeeride korgikesed lühenevad inimese eluea, stressi ja haiguste läbimise jooksul. Kui lühenemine on lõplik, siis on jama majas.

Tänaseks olen valmis saanud ja stuudios ka sisse lugenud esimese osa DNA aktiveerimise praktikast, kus on fookus just nimelt telomeeride taastamisel, kromosoomide paari aktiveerimisel DNA tasandil ning raku vananemise kiirusega seotud programmide vabastamisel ja asendamisel uute programmidega, mis inimkeha üleüldist bioloogilist vanust mõjutavad.

Kogu selle praktika eesmärk, võttes aluseks ka telomeeridega töö, sai minu jaoks inspireeritud ajakirjas Cancer avaldatud artikli tõttu. Naisterahvad, kes olid kogenud ja põdenud rinnavähki ning kelle telomeerid olid niivõrd märkimisväärselt lühenenud, suutsid enda telomeeride pikkust mõjutada 3 kuulise eksperimendi jooksul. Ja sealjuures oli tegemist veel lihtsustatud mindfulness praktikaga, mille sugemed pärinevad budistlikust meditatsioonipraktikast. Katsealuste mediteerimise põhieesmärk tolles katses, oli viia praktiseerijad tunniks ajaks seisundisse, kus nad said kogeda lihtsalt meelerahu, ilma, et nad annaksid oma tegevusele, minevikule või elule hinnanguid.

Mõelda vaid, millise tulemuse andsid vaid tühjas rahuseisundis mediteeritud hetked inimese telomeeridele.

Ja mõelda vaid, missuguse tulemuse annab veel see, kui sa viid end teadlikult juhendatud praktikasse, ühendad ära end oma Vaimu Kõrgema Teadvusega ja Puhta Loova Essentsiga läbi iseenda Vaimu ja Hinge. Kasutades kogu oma teadlikku tahet ja hingejõudu, siirast taotlust ja palvet ning viib läbi olulise nihke enda kehatasandil.

Ütlen siinkohal, et selle DNA aktiveerimise praktika on üks erilisi praktikaid, mis niivõrd suurel hulgal aega ja energiat võttis, etteplaneerimatult pikalt eeltööd nõudis. Ka muutuste jälgimist nõudis ning veel enne stuudiosalvestamist rahulikult ja kiirustamata mitmeid päevi ja öid lisamaterjali koostamist, uurimist, põhjalikku vaatlemist, kanaldamist ja teaduslike materjalide uurimist vajas. See on väga suur projekt ja nimetatud DNA 1.osa e-poes on vaid üks valminud praktikatest vastavate materjalide hulgas. Ja tegelikult on mul on koguaeg selline tunne olnud selle praktikaga, et see DNA praktika on algus millelegi veelgi suuremale… Kui praktikat e-poodi üles panin, siis hiljem vaatlusel avastasin, et see oli läinud e-poe süsteemi müüki 3500,80 euroga.

Mõtlesin, et miks selline asi juhtus – kas tõesti on DNA praktika sisuline osa rahaliselt tegelikult nii kõrge vääringuga Inimeste ja Hingede jaoks praegu? Muidugi muutsin ma selle ära, sest soovisin panna just esimese osa seminari (praktika ja loengu) hinnaks inimeste rahakottidele sobiliku 35 eurot, et igaüks saaks testida, kas ta tugevamaid ja intensiivsemaid jätkuloenguid üldse soovib kaasa teha. Kuid mind pani mõtlema ja nägin, et mulle pöörati tähelepanu, et märkaksin selle praktika sisulise väärtuse ulatust.

Ainuüksi stuudio salvestamise eel palus mu oma Vaim uurida DNAga seotud asjaolusid nii sügavuti läbi kuni geenide sisse- ja väljalülitamise võimekuseni välja, et mulle kogunes kahe-kolme loengumaterjali jagu salvesiti, kanaldusi ja tekste.

Seetõttu ongi tegemist DNA aktiveerimise esimese praktika osaga. Olgu öeldud, et selle praktika taga on suur ja pikaajaline eeltöö, üleuurimine, järeluurimine, vaatlus ja on veel materjale, mis ootavad avalikustamist. DNAga töös on vaja meeles pidada ühte peamist – see on seotud otseselt kehatasandiga. Keha on aga aparaat, mis vajab mõistlikku ja optimeeritud järk-järgulist lähenemist.

Huvitav oli ka asjaolu, et kui hakkasin vaatlema Loova-Vaimu tasandil pilte telomeeride aktiveerimise ja taastamise kohta, hakati kohe näitama nii suurel määral kogu inimkonna ajalugu ja tema varasemaid DNA muundamiste toimingud. Küsisin küll ühte konkreetset asja, mida viia läbi praegu, siin ja hetkel -aga pidin siis algusest saadik hakkama vaatama, mis on ikka juhtunud, kes on teinud, millal on teinud ja miks on teinud.

Rullus lahti kogu raamat, milles oli esialgu raske navigeerida, sest sündmuste kronoloogia on meil häkitud ja mul võttis aega, et üldse aru saada, mis peatükk esimesel kohal on ja mis sellele siis järgnes. Nimelt – aegruumis puudub lineaarne aeg ja Loova-Vaimu tasandilt vaadatuna on kogu lõpp-mäng ikkagi täiuslikult paigas. On oluline, kuid mitte otseselt määrav, kas malendi käik tehti lipuga või etturiga alguses või lõpus – peaasi, et võit laual näha on. Seega, on inimteadvuse tasandil vahest keeruline uurida Universumi sündmuseid, kui need on korraga kõikjal, mitte lineaarsel skaalal.

Inimese genoomi karyotype. Igal kromosoomil on omad funktsioonid ja neis olevates DNA ahelates on väga konkreetsed funktsioonid omakorda. Inimese genoom on kõige täiuslikum genoom üldse terves Universumis.

Inimese DNA on väga põnev teema ja huvilised saavad kindlasti järgnevaid loenguid veel kuulata. Selleks, et viia läbi kvaliteetseid muutuseid, mis kellelegi kahju ei tekita, on vaja hallata terviklikku pilti. Mõista ja teada saada, kuidas on üldse inimesel sulgunud ahelad, kuidas ja kas neid saab muuta ja avada. Milliseid üldse muuta ja avada võib ja saab? Sest tuli välja, et on ka selliseid DNA ahelaid, mis pole üldse praktilised – nad on oma evolutsioonilise töö ära teinud mingitel ajastutel. /DNA ahelate teema on praktika 2.osa teema/.

Igaljuhul – väga põnev teema minu jaoks ja usun et ka mitmete lugejate jaoks.

Esimene DNA praktika on alustuseks teostatav kõigile, kes on läbinud ja teinud läbi vähemalt tuumpraktika.
Kogu äsjavalminud DNA praktika eesmärk on toetada oma keha bioloogilise vanuse ümberprogrammeerimist, keha rakutasandil häälestust astuma välja vananemise ja ajaga seotud programmidest ja kromosoomide taastust.

Toon välja eraldi olulise asjaolu – palun ära hakka tegema DNA praktikat enne kui sa pole üldse kunagi mediteerinud. Palun leia enda jaoks see vajadus ja motivatsioon, et teha terve baaspraktika seminar eelnevalt ära enne DNA praktikasse sukeldumist. Baaspraktika on ilusti soetatav ja allalaaditav e-poes.

See on niivõrd oluline, sest DNA aktiveerimine toob kehatasandil reaalsed füüsilised muutused ja tajutavad tagajärjed. Esimene neist on keha puhastumine. Esimesed 1-3 päeva hakkab keha väljutama rakutuuma peitunud ja salvestunud sodi. Inimesed nõuavad ja tahavad igasuguste sensitiivsete võimete avardumist, küll puhtamat ja selgemat peenmateeria nägemist ja tunnetamist ja tihti aina kiiremini ja viivitamatult. Siis, kui neile pakkuda alustuseks mingit nihet tekitav protsess ning kui keha hakkabki tal järsult puhastuma eelnevalt filtreerinud ja hägustanud kihtidest ja energiatest, ehmatavad nad aga ära. Kui teha kogu materjal põhjalikult mõttetööga kaasa, siis mõistab kuulaja, et see on normaalne ja tavaline, et tekivad tervenemiskriisi ilmingud ja keha puhastumise sümptomid ning et see möödub ka õige pea. Kõik kogu protsess on isegi ju ajastatud ja optimeeritud, et nüüd aastakümnete tuhandete järel alles inimene virgastub. Ja sellel on ju kindlad põhjused niisamuti, miks keha üldse mingit sodi välja peab ajama ja kust see on üldse tekkinud meil rakutuuma tasandil.

Siin kohal ütlen, et praktika loengu kuulamine eelnevalt on kohustuslik. Assistent on vaadanud video data ja meta andmetest, et inimesed ei viitsi loenguid eelnevalt kuulata ja asuvad kohe kiirustatult mediteerima. Vastutus on kõik inimesel endal, kas ta viitsib kuulata või ei viitsi. Kogu vastutus kuulamise ja mittekuulamise ees on inimesel endal. Mina pakun ja teen läbi usalduse ja ilma tõkestamata võimalikuks, erinevatel arengutasemel olevatele inimestele osaleda praktikas. Teha kaasa olulisi äratavaid, aktiveerivaid ja ergastavaid praktikaid ilma tõkestamata, mida ma viin niisamuti läbi ka iseendaga ja sarnaste ärganud ja teadlike inimestega enda ümber.

Üks mu tuttav ütles nii viisakalt ja ausalt, et ta kuulab audioloenguid pesude triikimisete kõrvalt ja koduste tööde kõrvalt. Mul on alati selliste asjadega kahtepidine reaktsioon. Ühest küljest on see inimese enda asi, mis ta teeb, aga teisest küljest, et saada oodatud parimat mõju /mille pärast üldse osalejad ju praktiseerima hakkavadki/, on vaja olla maksimaalselt just ühes tegevuses kohal. Hiljem on nii, et osalejad küsivad üle asju, mis olid loengus selgelt öeldud ja selgitatud, kuna praktikas pole nad kohal terviklikult ja pole enda jaoks asja niivõrd tõsiselt võtnud. Saavad siis küll uued selgitused, aga samas see tekitab minus küsimusi, miks vastavad olukorrad tekivad? Inimese sisemise ruumi ja häälestuse praktikad ja seminarid – need ei ole meelelahutussaated, mida raadiosaatena taustaks kuulata. Ma ei tea, kas mu loengud ja seminarid on hinnaliselt liiga kättesaadaks tehtud, et neid teemasid nii kergekäeliselt võetakse? Võimalik. Mõned tegijad küsivad vahemikus 200-300 eur sarnaste asjade eest. Venemaal on samad koolitused 3000-5000 eur põhjusega, et inimesed ei tegele koolituse ajal mitte ühegi kõrvaltegevusega, isegi nutitelefoni ei näpi. Sest kursus maksab lihtsalt nii palju, et nad peavad ahmima maksimumi igast sõnast. Sisu on aga sama nagu siin.

Ja samas, teate, mulle ei meeldi piiramine. See inimene, kes kuulas pesude ajal, temal on väga suur potentsiaal oma võimete rakendamise osas. Ma ei hakka ju määrama talle 300 eur, et teda distsiplineerida. Tema peaks just igakuiselt nende praktikatega kaasas käima, sest ta on tõusev meister ning isegi siis, kui tal on aega vähe. Kuid kui meil on elus tekkinud sõlmkohad, siis suurema kohaloluga, eelnevate taotlustega lahenemise osas – tekib kiirem selginemine, kui võtta kolm tundi kogu teadlik kohalolu ja taotlus, et see sõlmkoht saaks lahenenud. Siis tasub kuulamine inimesele kuhjaga ära, isegi kui muud tegevused nuiavad inimese tähelepanu.

Iga inimene peab ise võtma vastutuse ja otsuse, kuidas ta soovib ja tahab. Mulle ei meeldi sellised võtted, mida paljud tegijad teevad, et piiravad ligipääsu või kaasategemise võimalusi ja hirmsasti hirmuga või mingite karistustega distsiplineerida püüavad. Hind ja tahe määravad ära selle, kas inimene väärtustab või ei väärtusta. Kui praktikal on mõni hind teistsugusem, siis järelikult on seal teistmoodi väärtustamise küsimus ja sõelumise küsimus, kuid mitte kunagi piiratud ligipääsuga. Valik kaasategemiseks jääb ikka inimesele endale. Tahe määrab ära kõik. Ja see, kellel on suur tahe, selle jaoks pole enam vaja ka hinnasildiga mängida.

Ma rõhutan ikka veelkord, armas inimene – palun kuula audioloengut umbes nii, nagu sa oleksid saalis teiste inimestega: kogu kohaoluga, kaasamõtlemisega ja tunnetamisega. Sul on omal nii parem. Ma selgitangi asju selleks, et sul praktika ajal ei tekiks arusaamatust, miks sa ühte või teist taotlust lausud.

Tulen tagasi teemale inimmeele ja jõu mõjule tema DNA ja rakutuuma üle.

Olin huvitatud koostamast eksperimendigruppi inimestega, kes põeksid ka mingit konkreetset haigusjuhtu. Olin huvitatud nendele pakkumast süvendatud ja juhendatud meditatsioonipraktikat x-aja jooksul, et nad siis enne ja pärast katseperioodi viia vereanalüüside andmiseni. Seejärel hinnata verepildi alusel kromosoomides toimunud telomeeride pikkuse muutust mikroskoobi alusel või telomeraasi koguse muutust veres. Telomeraas sealjuures on ensüüm, mis aitab pikendada telomeeri korgikesi.

Mõlemat teadlast huvitas minu uurimuse püstitus, ent mõlema professori ajakulu ning töökohustuste tõttu ei soovinud nad end lubada minu katseeksperimendi hindajateks ja verepiltide uurijateks. On arusaadav, et tegemist on “populaarteadusliku” katsega ning nende põhilised valdkonnad ja töötasu tulevad muude ülesannete pealt.

Suure nõudmise ja otsimise tulemusena sain hiljem kontakti küll Tartu Ülikooli verekliinikumi teadlastega, kuid nende sõnul puuduvad Eestis üldse telomeeride vaatluseks vajalikud reagendid ning aparaadid, samuti puuduvad neil telomeraasi sisalduse mõõtmiseks vajalikud vahendid. See tähendaks, et kõik need analüüsid tellitaske välismaalt ning see tähendaks juba vere saatmist välisriikide partneritele ning kogu projekti kulu liigset kulukaks osutamist.

See asjaolu, et ma vereproove hetkel katsetajatega ei saa saata välismaale, ei takista kellelgi võtmast end süvendatud meditasiooni seisundis vaatluse alla, et oma DNA ruumis vastavaid energeetilisi nihkeid teha, mis päriselt telomeere mõjutavad.

Tulles nüüd tagasi DNA aktiveerimise ja töö juurde telomeeridega.
Olen loonud tänaseks veidi kohandatud ja omamoodi DNA aktiveerimise praktika ja see on leitav siin.

Praktikas tegeled telomeeride taastamisega ja oma DNA ja kromosoomidega.

Teetapraktikutele võib ta veidi tuttav olla, kuid mitte nii põhjalikus mahus, sellises ulatuses ja intensiivsuses. Soovitan ka teetatervendamise praktikutel selle enda jaoks uuesti läbi teha sellises süvendatud seisundis.

Inspireerituna vähihaigetest naistega läbiviidud eksperimendist ja eelnevast lingitud artiklist, soovisin luua võimalust ja olukorda tavainimesele koduses keskkonnas, kus igaüks saaks end viia ligi tunniks ajaks väga süvendatud meditatsiooni seisundisse.

Kuid mitte niisama lihtsasse meelevaikusesse. Vaid sellisesse, kus ta tegeleb enda DNA-ga ja teadlikult, oma Vaimu Jõus olles loob muutuseid ja nihkeid rakutuuma tasandil.

Kui katsealused patsiendid suutsid lihtsustatud budistliku meditatsiooni alusel vabas olemiseruumis luua sellist tulemust oma telomeeridega nagu eksperimendis kajastatud. Siis mõelda vaid, missuguseid muutuseid saad sa luua eelneva ettevalmistusega, häälestusega, võttes teadlikult kogu oma jõu kokku ja kogu oma teadliku tahtega DNA tasandil muutuseid taotleb?

Ütlen vaid “Wow, mis kõik on veel võimalik” selle peale.

Nentides olukorda, et täna ei saa ma praktiseerijate verd veel laborisse saata, ei takista see asjaolu kellelgi tegelemast iseendaga tunni aja jooksul keha ja meele teraapia läbi, et iseendale paremat tervislikku seisundit, heaolu ja tervenemisele suunatud häälestust luua.

Selleks ei pea sa olema haigusjuhtumiga.

Enda keha telomeere saab mõjutada ja muuta ükskõik, kes soovib oma elueale kvaliteetsemat ja nooruslikumat elementi lisada läbi sisemise jõu. Telomeerid on ülimalt olulised elemendid meie kromosoomidel, mis on ju otseses seoses meie nooruslikkusega, elupikkusega ja tervenemise kiirusega.

Lõppude lõpuks vastutab ju igaüks ise oma tervise eest. Ja kõik on igaühe endi kätes, meeltes ja võimekuses. Vahel on meil vaja lihtsalt õigel ajahetkel sobivat nõu, toetavaid meetmeid või aineseid, tunnetuslikul tasandil meeldetuletust ja head juhti (terapeuti või nõustajat), kes meid protsessist läbi juhendaks oma meelekindluse ja usuga. Et me mõistaksime, kust miski alguse sai, kuidas haigusele lõpp panna ja mis on see kõrgeim väärtus, milleks elada ning haigus täielikult seljatada oma elus. Sest kõik need elemendid on nagu uksed, mis loovad avausi jumaliku Valguse laskumiseks meie keharuumi – Jumaliku Ülieenergia tervendava jõu saabumiseks meie kehatasandil,e et vajalik tervendav nihe läbi viia.

Sellest tulenevalt peame me võtma ka aluseks juba kõik need varasemalt tehtud eksperimendid ja uuringud teadlaste poolt, kus on mõõdetud keha ja meele teraapia mõju ning mille kohta juba on tulemusi avaldatud, sealhulgas eelnevalt mitmel korral mainitud vähihaigetest naiste eksperiment telomeeride pikenenemise osas.

Olgu veel öeldud, et Eestis on varasemalt mõõdetud vereseerumi põhjal põletikunäitajate muutuseid joogaharjutuste tulemusena.

Selle viis läbi dr Andres Tamm oma lõputööna. Lühiajalise joogaharjutamise mõju proinflammatoorsete tsütokiinide IL-1β, IL-18 ja IL-23 geeniekspressioonile sclerosis multiplex patsientidel: esialgne uuring).

Tema töö imponeeris mulle, sest üks julge ja avatud üliõpilane oli oma eas sedalaadi eksperimendi ette võtnud. Vähestel on sellisteks asjadeks julgust, avatust ja ka usku. Ometigi on just sedalaadi energia ja aja panused ükskõik mis ajahetkel niivõrd määravad kellelegi, kes seda viimset tõestust, veendumust või usku vajab.

Hetkel töötab see aju /heas mõttes öelduna/ Londoni Ülikoolis doktorina. Tema varasem lõputöö abstrakt ja sisu pakkusid mulle huvi, kuna töö keskendus niisamuti keha ja meele teraapia otsesele mõjule inimese rakutasandil. See noormees uuris joogaharjutuste mõju inimese veres esinevate põletikunäitajate muutustele ning seda mitte niisama patsientidel, vaid ka multiplex sclerosis patsientidel. Tulemused näitasid, et muutused olid olulised, märkimisväärsed ning lausa mitmekordsed, tõustes teatud osalejetel lausa 2-17 korda üle tavalise nivoo.

DNA praktika on audioväljaandena saadaval siin. Kaasa tuleb selgitav e-väljaanne (22 lk) info praktika taotluste ja sisulise osa kohta ja muidugi audiopraktika.

Kuna tänapäevased nutitelefonid ei lase teatud veebikeskkondadest materjale kuulata, siis tuleks audiopraktika alla laadida enne esmalt läbi arvuti või siis saata oma Vimeo keskkonna kasutaja tunnus ning sind lisatakse Vimeo kuulajaskonda.


Tegemist pole niisama mediteerimisseisundit loova praktikaga – tegemist on peamiselt DNA aktiveerimise praktikaga, mille lisafookus on raku vananemisega seotud programmidega töö, telomeeridega töö ja uue keha bioloogilise vanuse häälestuse sätestamisega. See on reaalsuse nihke läbiviimise praktika.

Arvan, et igaüks teab, et inimese bioloogiline vanus on inimesiti erinev, isegi siis, kui passivanus on passis sama.

Nii palju siis DNA häälestusest ja selle mõõdetavast mõjust inimese verepildis.

Kui sulle vastav kirjutis huvi pakkus, siis sa oled täpselt õigel lehel, sest just see ongi täpselt see, mida läbi aastate ma siin lehel, oma väljaannetes ja koolitustel välja öelda olen püüdnud.

Igaleühele on oma veendumus lubatud. Ja lõppude lõpuks – minu asi ei olegi öelda midagi tavameditsiini kohta ega artuleda siin selle üle, kas see toimiub või mitte. Tavameditsiin on end nii mitmel korral miljonite hädaliste puhul enda tulemuslikkust õigustanud. Aga on olukordi, kus ka arstide käed jäävad lühikeseks. Siis tekib küsimus, mida inimene enda sees ise on loonud – ja kas ta üldse tahabki terveks saada? Arstid ei suuda ka terveks ravida inimest, kes üldse eI taha terveneda ja oma elu eest vastutust võtta. Varem või hiljem leiab seda inimest uus trauma või haigestumine üles. Parem siis kohe juba enda sees otsus vastu võtta – olla terve ja elada tervelt ning kaasata kõikvõimalikku nõu ja meetmeid tervena olemiseks.

Vastutus algab iseendast, armsad sõbrad, ja ka arstidel ja tavameditsiinil on lihtsam ravida ja toetada inimest, kes viljeleb oma elus põhimõtet “Terves kehas terve vaim” või tunneb huvi iseenda tervenemise kiirusele kaasa aidata. Mis saaks olla veel parem, kui koostöö arsti ja patsiendi vahel, kes niiväga ise tahab terveks saada.

Tehkem siis see üks väike samm oma keha parema häälestuse nimel 🙂 Millised imelised võimalused on meil tänapäevases kaasaegses maailmas. Oma meele seisundi muutmise õppimise läbi enda kehale ja hingele kosutust anda. 🙂

Kaunist talveootust,🍀

Amaryllis.🍀🏵️

Similar Posts