| |

UUS! Alateadvuse Subliminaalide Audiofailid alateadvuse positiivseks toetamiseks!

Armsad huvilised ja lugejad

Inimese teadvuse mõjutamise viisidest ja võimalustest teavad meist enamus juba päris palju ja see ei ole enam uudis, et inimese teadvust saab läbi alateadvuse programmeerida. Kuid mõjutamine ei tähenda alati, et tegevus oleks suunatud negatiivsele eesmärgile. Inimese teadvust saab mõjutada ka postiivsel viisil- suunata ta avardumisele, avanemisele ja väga toetatud suunas. Hüpnotisöörid mõjutavad kliendi teadvust toetavate sisendprogrammidega, terapeudid mõjutavad inimese teadvust läbi probleemiga tegelemise ja psühholoogilise vestluse, et inimene olukorrast välja tuua.

Üks viis oma teadvust toetada ja enda alateadvusega seonduvat toetavat programmeerimist läbi viia, on kasutada helisid ja muusikat. Kombinatsioon, kuhu on kaasatud rahutav muusika (teadvuse seisundit muutev muusika), erinevad helid ja vaiksed afirmatsioonid, nimetatakse kokkuvõtvalt subliminaalideks. Sealjuures afirmatsioonid iseenesest ei ole valjusti kuuldavad, vaid need on taustamuusikasse sulandatud nii, et afirmatsioonid ei segaks teadlikku meelt ning oleksid vastuvõetavad ja registreeritavad vaid alateadliku meele kaudu.

Räägin veidi Alateadvuse Subliminaalidest. Subliminaalidega puutusin ise isiklikult esmakordselt väga põgusalt kokku ca 10 aastat taga, kuid siis polnud eesti keelseid alateadvuse subliminaale veel kuskilt saada. Sel hetkel tekkis mul vaikne soov luua ise ühel päeval eesti keelsed subliminaalsed sõnumid koos muusikaga.

Aasta 2022 juhtus palju toredaid sündmuseid, kuid üks kogemus oli eriti imeline. Meil on nüüd päris oma professionaalne helistuudio. Veetsin suures õhinas suvel loendamatuid päevi, õhtuid ja öid 🙂 oma laste kõrvalt nii palju kui sain selles stuudios, et tutvuda tehnikaga, õppida selgeks tehnika kasutus, teha läbi juba esimesed ämbrid ja vead ning õppida selgeks ka vastavad tarkvarad.

🙂 Ettevõtja, kes selle ehitas, ütles mulle väga südantliigutava sõnumi, kui ta seda valmistas. Ta leidis, et me teeme (Valguslaste lehel) väga olulist asja ja et meie tegevus on suure mõjuga ning ta soovib oma panuse anda sellesse justnimelt läbi selle heliboksi 🙂

Tänaseks on valminud alustuseks 8 alateadvuse subliminaalide helifaili ja loodetavasti on õige pea ka muid uusi materjale oodata… Kõigest rahulikult ja järgemööda.

Olen kogunud hoogu ja nüüd järk-järgult keskendun edaspidi just stuudios loodud materjalidele ja väljaannetele. Nii saame pakkuda kuulajatele endaga tegelemiseks ja teadlikkuse kättetoomiseks ülikvaliteetseid materjale, millel puudub väsitav või häiriv kõrvalmüra. On mõistagi arusaadav, et praegusel ajastul on inimestel väga oluline mobiilne kättesaadavus ja praegune digiajastu on loonud selleks suurepärased võimalused, et toetavad ja kasulikud materjalid otse igaühe koju kätte tuua. Et siis endale sobivas keskkonnas ja just sinule sobival ajahetkel neid materjale kasutada.

Tulles tagasi alateadvuse subliminaalide juurde…

Selleks, et toetavad alateadvuse subliminaalid looksid  positiivseid teadvusenihked ja meie jaoks oodatud tulemust, peavad subliminaalid olema loetud emakeeles või selles keeles, milles me mõtleme. Vastasel juhul hülgab alateadvus nad kui mürana ega registreeri enda ruumi. Sisendprogrammide sisendamine peab toimuma alati emakeeles või selles keeles, milles me mõtleme.

Meie e-poes saadavaolevad ja allalaetavad subliminaalide helifailid on täidetud rikkalikult toetavate afirmatsioonidega. Ja mitte niisama baasafirmatsioonidega. Kui enamasti on youtubes levinud subliminaalide helifailides vaid 1-10 lihtsat baasuskumust, mis kerivad järjest, siis meie oleme kokku kombineerinud kõik kaasuvad ja toetavad uskumused, mis on üliolulised ja vajalikud üldse selleks, et ka baasuskumused inimesesse integreeruksid.

Toon näite.

Inimene soovib selgemalt nägema hakata ja oma intuitsiooni rohkem kasutama hakata. Ta kuulab subliminaale, kus on juhtivuskumus „Ma näen selgelt, ma olen selgeltnägija, ma kasutan oma intuitsiooni…“ Siis sellisel juhul võib subliminaalne sõnum inimest toetada, kuid kui tema alateadvuses on juba varasemalt omandatud programm, et „Selgeltnägemine on hirmus“ või „Peenmateeria nägemine kohutab mind ja on mulle ohtlik“, siis selle inimese jaoks võib nii piiratud afirmatsioonidega helifail jääda väheseks ning soovitud tulem jääb nõrgaks. Sest tal puuduvad toetavad julgustusafirmatsioonid. Alateadvusesse nihke loomine tähendab aga kogu alusplatvormi mudimist juhtivate veendumuste sisendamist ning aga ka teemaga kaasuvate toetavate uskumuste sisendamist.

See tähendab, et me võime taotleda, et soovitakse kasutada intuitsiooni, aga nagunii seda kasutatakse koguaeg. Taotluste sisendus tuleks teha terviklikult ja terve ühese alusprogrammina: Mis TUNNE on üldse kasutada oma intuitsiooni; MIS TUNNE on kasutada oma intuitsiooni KÕRGENDATUD kujul; JULGUS üldse kasutada oma intuitsiooni; sealjuures ka VEENDUMUS, et oma tajude avatud kasutamine ON ohutu ja turvaline; lisaks VEENDUMUS ja USK, et  tajude kasutamist (nägemist,kuulmist) saab ise juhtida ja kasutada enda parimaks hüvanguks; VEENDUMUS, et on VÕIMALIK üldse kasutada tajusid avatud kujul ja USK ja sisendus, et oma võimete kasutamine võib toimuda täiesti loomulikult, ilma pingutamata ja abivahendeid kasutamata. Ja nii edasi ja nii edasi.

Sellepärast on siin kodulehel saadaolevad Amaryllise® Alateadvuse Subliminaalid koostatud väga põhjalikult ja just nii, et toimuks terviklik alusplatvormi toetamine. Kui tutvud helifaili sisuga ja afirmatsioonide tekstiga (PDF, mille saad peale ostu alla laadida), siis näed, et igas  audiofailis on lausa üle 100 sisendprogrammi, mis 60 minuti jooksul korduvalt taustaks käivad.   See on selleks, et võtta maksimaalne ja parim subliminaalsete sõnumite kasutamisest mis iganes teemal inimene enda jaoks seda vajalikuks peab. Nagu öeldud – kui inimeses on nii suur hirm on võimeid avada või niivõrd tugev eelarvamus armastusele avaneda, siis vastasel juhul hülgaks ta kõik baasprogrammid ja muud veendumused, mis üldse lubaksid tal oma võimeid kasutada. Seepärast on Amaryllise® Alateadvuse Subliminaalides terve komplekt julgestavaid ja baashäälestust ümberkujundavaid programme hulgi.

Olgu öeldud siinkohal, et subliminaalide kuulamine on küllaltki intensiivne tegevus. See pole niisama muusika kuulamine. Alateadvuse jaoks on see info vahetus, info töötlus, info vastuvõtmine! Mida see tähendab? Sa võid tunda, et sa väsid ja tahad pausi teha vahepeal. Ja see ongi vajalik, sest just puhkepauside ajal ankurdubki info õigetesse lahtritesse meie alateadvuses. Ütlen seda selleks ,et Sa ei imestaks, kui Sa tunned, et Su pea juba paks on. 🙂 Ja muide, ei ole üldse välistatud, et kellelgi tigedus võib välja lüüa. Inimese alateadvus on peenekoelisem, kui siin tekstis jõuab kokku võtta. Siis pead küll afirmatsioonide teksti ette võtma ja uurima, kas Sul on mõni varjatud viha mõne teema suhtes (usk tingimusteta armastusse vmt) jt. Kuulake siis oma keha ja tunnet või kuulake vahelduseks mõne teise teemaga seonduvat helifaili 🙂

Kas inimese kõrv kuuleb subliminaale? Subliminaalid on keeratud vaikseks nii, et heal juhul kuuleb inimene vaid sosinat. Erinevalt afirmatsioonide helifailidest, kus lausutakse afirmatsioone valjult ja suuliselt häälides järgi ning kutsutakse ka kuulajat valjult ja enesekindlalt järgi häälima, seisneb subliminaalide mõte just selles, et neid kuulatakse taustamuusika sees endale sobival ajal ja enda jaoks sobivate tegevuste saatel. Niitoimub uskumuste, veendumuste ja uute arusaamade ja mõistmiste ülekanne inimese teadvuseruumi. On tõepoolest avastatud, et inimese rakumälu ja kehateadvus registreerib ka selliseid signaale, mis on meie kõrva jaoks kuulmatud. Sest helide sagedusvahemik, mida meie alateadvus ja rakumälu registreerivad, on oma amplituudilt palju laiemad ja avaramad, kui me kõrvaga kuuleme.

Reklaamindusest teatakse, et subliminaalid ehk salasõnumid, mis on meie ümber olevatesse kujutistesse, helidesse, audio- ja visuaalpilti sisse põimitud, omavad väga tugevat mõju inimese alateadvusele. Selle kohta on tehtud katseid, mismoodi subliminaale kuulanud inimesed, kes on saanud mingi toote kohta vaikset programmeerimist, teevad hiljem oma valiku  „vabatahtlikult“ just seda toodet valides. Ise kusjuures arvates, et nad valisid toote omal vabal valikul.

Kas subliminaalide kuulamine töötab? Peab ju töötama, kui reklaamides ja turundusvaldkonnas seda kasutatakse 🙂 Lisaksin siia nii, et töötab ja on mõjuga- kuid igal inimesel individuaalselt. Kui inimeses on juhtprogramm, et ta ei allu mitte kellelegi ja mitte millelegi ja ta ei usalda mitte kedagi ega midagi, siis see inimene eriti kõrvalisi sisendprogramme vastu ei võta. Kuid üldine vastus on, et sellele inimliigile töötab päris hästi, kuna ta võtab filtreerimatult igasugust infot vastu (kahjuks ka seda, mis pole nende kõrgeimaks hüvanguks ja mis on hoopis inimestele suunatud suurendatud tarbimise eesmärgil). Kui subliminaalsete helisignaalide või subliminaalsete kujutiste (kujundite) toime ei oleks nii efektiivne, siis ei suunaks tootmisfirmad ja tööstussektorid oma reklaamidele ja audio-ja visuaalile niivõrd suures hulgas raha, et reklaami teha. Ja lihtsalt teadmiseks, et suurtööstuste taga on väga suured rahad, mis on suunatud igasugustele turundusmeetodite juurutamisele ja rakendamisele. Selles valdkonnas on lausa turunduspsühholoogia suund välja arendatud, mismoodi ja kuidas tarbijakäitumist suunata, nii et ta ise ei märkaks, et teda suunatakse.

Natuke infot veel. Ehkki mõistet “alateadlik” ja „alateadvus“ on laialdaselt kasutatud juba aastaid, sai see praktika väljaspool teaduslikke ja akadeemilisi ringkondi tuntuks alles 1957. aastal, kui Vance Packardi raamat “The Hidden Persuaders” tõi alateadlike sõnumite kontseptsiooni peavoolu infokanalitesse välja.

Raamat kirjeldas üksikasjalikult 1950. aastatel läbi viidud uuringu tulemusi, milles väideti, et Coca-Cola müügiks oldi kasutatud alateadvusele suunatud reklaami kinolinadel, et suurendada karastusjookide ja popkorni müüki kontsessioonilettidel*. Uuring väitis, et visuaalsete sõnumite, nagu “Osta Coca-Cola” ja “Osta popkorni” üksikute kaadrite lisamisega filmikaadrite vahele, kasvatas just nende samade toodete müüki vastavalt 57% ja 18%. * (vt linki all).

Alateadliku sõnumite kasutamise teeb nii salakavalaks aga see asjaolu, et kui inimene pole täiesti teadlik sellest, mida ta täpselt vaatab või kuulab, ei saa tema alateadvuse osa aga muud teha, kui vaid reageerida varjatud stiimulitele – see juhtub täiesti meie teadmata või teadmata.  Meie alateadvuse ruum on nagu suur infopank, suur kõvaketas. Toimub pidev info salvestus.

Tänapäeval on alateadlike sõnumite kasutamine reklaamides paljudes riikides keelatud, kuid olen täheldanud, et reklaamides ja plakatitel on üle mindud otsesele ja lausa käskivale kõneviisile, mis sisendab eriti agressiivselt inimesele sisendprogrammi. Käige ringi, vaadake ja jälgige 1-2 päeva, mida te ümberringi näete telekast ja poodidest ning siis näete käskivat kõnepruuki päris palju. „Osta ära!“ „Tule osta!“ „Osta kohe!“ Kuid jällegi, minu asi pole kedagi kritiseerida, vaid tuua tähelepanu sellisele teemale nagu alateadvuse programmeerimine. Igaüks teab ise, kui palju ta enda sisse laseb.  

Miks ma sellest kõigest räägin? Selleks, et te teaksite, et meil on võimalik oma alateadvuse toimimist „ära kasutada“ ka positiivselt, enda jaoks edendavalt. Kui juba midagi endale sisendada, sis miks mitte sisendada midagi eriti toetavat.

Subliminaalseid muusikafaile, kuhu on peale loetud väga julgustavad ja toetavad sõnumid, saab väga edukalt ära kasutada ka iseenda toetamiseks ja hüvanguks ning endas vajalike käitumismuudatuste esilekutsumiseks. Küsimus on selles, mida me oma alateadvusesse sisendada laseme.

Mõni võib öelda, et nii lihtne see pole? Võin öelda „Jah, sul on õigus“, sest ega inimpsühholoogia puhul pole siin mitte miski siin elus lihtne. Elu on kõike muud kui teooriaõpiku järgi kulgemine, vaid iga olukord on paindlikkust ja loomingut nõudev unikaalne olukord ning praegusel ajastul peame olema paindlikkuse meistrid. Muidugi oleks kõige parem, kui tehakse probleemi või mure osas otsene ümberprogrammeerimine või hüpnoosiseanss, aga kui seda ei ole võimalik individuaalselt inimesega teha hetkel, siis on subliminaalsed helifailid väga toetavaks abiks.

Ja ma ei räägi tõesti tühja kohapealt ega soovi kogu au kohe üldse enda peale võtta. Mul oli võimalus ca kaks aastat tagasi omandada hüpnotisööri väljaõpe sellise imelise inimese juures nagu Marissa (vt Maris Saar www.hüpnoos.ee). Võin käsi südamel öelda, et sain oma „intuitiivsetele aimamistele“ niivõrd palju kasulikku, selgitavat ja teoreetilist pagasit juurde, et ma ei jõua ära tänada seda võimalust, et ma just tema juurde õppima “sattusin”, kuigi juhuseid ei ole olemas. Alateadvuse helifailide ja hüpnootikate loomise peale mõtlesin juba aastaid tagasi, kuid ma ei saanud neid kuidagi enne looma hakata, sest tundsin, et midagi on puudu. Kuniks ma läksin õppima hüpnoosi. Täpselt see oligi puudu. Ja tõesti, juhuseid ei ole olemas. Marissal on muljetavaldav (rõhutan – muljetavaldav) kogemustepagas, mis teeb temast väga oskusliku, väga läbinägeliku, ääretult intuitiivse ja tugevate kogemuste põhise  nõustaja ja terapeudi. Julgen seda inimest soovitada alati ja edaspidi kõigile, kes soovivad osa saada hüpnoosist ja hüpnoterapeutilist abi.

Nüüd ma siin olen, mitu aastat hiljem oma helistuudios, kõik on tulnud õigel ajal ja väga toetatult. Ehk on eesti keelseid sõnumeid kuskil veelgi (ja tore ongi, siis on ju valik), kuid tundsin, et soovisin niiväga luua oma käe ja oma sisu ning ülesehituse järgi omad subliminaalsed helisõnumid, mida ise oma koduses keskkonnas kuulata – ja ka teistele võimaldada. Valmisidki helifailid, mida nimetatakse ka subliminal messages ehk subliminaalsed alateadvuse sõnumid. Hetkel on Amaryllise® Alateadvuse Subliminaalide kollektsioonis tervenisti 8 helifaili, mis on kõik stuudiokvaliteediga ja juba soetamiseks saadaval ja allalaetavad meie kodulehe e-poest. Ja kindlasti lisandub jooksvalt juurde uusi teemasid.

Audiofaile on saadaval praegu järgmisel teemadel:

  1. Puhas armastus, armastuse tundele avatuse ja häälestuse loomine
  2. Ülim õnn, õnnetunde ja õnnistuse vastuvõtmine ja avatus
  3. Tugev tervis, püsivalt terve keha, tugev immuunsus, kiire tervenemine;
  4. Puutumatuse ja mõjutamatuse ruum, Puhta Teadvuse ruum.
  5. Ilu ja jumalik täiuslikkus eneses;
  6. Piiritu külluse ja rikkuse häälestus ja avatuse loomine;
  7. Intuitsiooni ja tajude avatud kasutamine;

…ning paljude küsijate soovil ka ülipopulaarne
8. Fortuuna, õnnemängud ja ülim vedamine (mustrid ülima vedamise, õnne ja rikastumise jaoks). Toogu siis see kuulamine õnne neile, kes seda oma ellu soovinud on.

Audiofailid on väga taskukohase hinnaga ning allalaaditavad nii, et need jäävad aegumatult Sinule personaalseks kasutuseks. Lae helifailid alla omale MP3 mängijasse või telefoni ning kuula omale sobival ajal.

Kas kuulata võib ka autoroolis? Kui oled kõrvalistuja, siis võid kuulata 🙂 Kui meie testkuulamisi tegime, siis esimesed 10-15 minutit oli okei, aga peale 20 minutit muutus teadvuse seisund nii, et tähelepanu võib roolis hajuda. Liikluses ole kogu tähelepanuga ikka kohal.

Subliminaalsete sõnumite kuulamisperioodi pikkuseks loetakse 28 päeva kuni 2 kuud (sõltuvalt inimesest ja sellest, kui puine või staatiline ta on :)). See on nii, kuna selle aja jooksul toimub teadvuses nihe, mis ka kinnistub! Kui tahad kiiremat nihet (1-1,5 päeva), siis tuleb hüpnoosi või alateadvuse praktikat teha .

Enamus audiofailid on disainitud varieeruva muusikaga. On vaid üks helifail, Alateadvuse Subliminaal Nr 01 –Armastus, kus on pidev sama rahulik muusika 60 min jooksul. On arusaadav, et põrsast kotis ei soovi keegi osta :), seega see on ka näidisfail, mis on laetud üles youtube, et saaksid tutvuda, mis loom see subliminaalide helifail on. Kui soovid ka seda faili endale soetada, siis MP3na leiad ta e-poest.

Subliminaalide muusikafailid on kerge kuulamine kõigile. Tegemist ei ole juhendatud praktikaga.

Näidist saad kuulata, vajutades siia pildile:

(FYI: Vabandame parasiitlike reklaamide eest, need pole meie kontrollida ja meie neist raha ei saa 🙂

Iga audiofail on 60 minutit pikk ning võimaldab kuulda salajasi korduvaid subliminaalseid sõnumeid selle aja jooksul nii, et Sinu kõrva jaoks on need kuuldamatus sagedusvahemikus, aga Sinu alateadvus ja kehateadvus nad registreerib. Võib-olla heal juhul kuuled Sa mõnes kohas sosinat, mis on väga tavaline subliminaalsete sõnumite esitusviiside puhul.

Oleme siin hoolega failide ettevalmistamisega tegelenud, et meil pole eriti ilulemise pilte üles panna 🙂 Aga kui me vähem väsinud näoga oleme, siis paneme mõne kena pildi meist stuudios üles 🙂

https://valguslapsed.com/pood/Tutvu audiofailide märksõnadega siin ja vali enda jaoks sobiv välja: https://valguslapsed.com/pood/

Kerget kulgemist,

Amaryllis

  • Subliminaalsetest reklaamidest saad lugeda siin: https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/10/24/subliminal-advertising

Similar Posts