Väljavõte uuest Manifesteerimismärkmikust. Kujund.

Kujund on energeetiline kujund ehk kujutis, mis on loodud inimese tahte, otsuste ja suunatud ja fokusseeritud mõtteenergia abil ning millesse on põimitud ja sisendatud loovaid tundeenergiad. On nõrkasid kujundeid ja on tugevaid kujundeid. Mida rohkem inimene oma võimetes areneb ja avardub, seda tugevamat jõudu omavad tema kujundid. Tugeva jõu all mõeldakse realiseerumisjõudu ning mõjutamisvõimet ja muudatuste esilekutsumise võimet füüsilises maises plaanis.

Samas, ma väidan kindlalt ja tean – meie keskel on olemas selliseid inimesi (kes on kusjuures päris tavalised pereinimesed meie ühiskonna mõistes), kelles on enda jaoks veel avastamata säärane jõud ja vägi, mille tegevuse tulemusena võiks üksainus hele võimas kujund omada nii tugevat võnget ja võimet, et ta puhastaks ja vabastaks kogu tema elukoha ja riigi kollektiivse ühisteadvuse hirmuvälja või muud hävitavad kujundid.

Kõik kujundid eksisteerivad alati esmalt peenenergeetiliselt ning siis vastaval hetkel, kui kujund omab materialiseerumiseks vajalikku kaalu, realiseerub kujund ka füüsilises maises plaanis. “

Nõnda kirjutab Amaryllis uues manifesteerimismärkmikus kujundite energeetilisest loomisest ja veel mitmetest mõtteainet pakutavatest aspektidest.

Märkmiku saad soetada meie e-poest:

https://valguslapsed.com/toode/manifesteerimismarkmik-raamat-nouanded-teadlikuks-loomiseks/

Similar Posts