|

Looja teadvusega suhtlemine – Esimese Algallika Teadvus

Lätteid on Universumis mitmeid. Algallikat on vaid üks. See, kes on alfa ja see kes on omega.

Õige pea on algamas selle koolitusaasta kõige väärtuslikum seminar- teetatervendamise kursus SINA JA LOOJA. Toimub 30.09-01.10 Kuressaares, aga neile, kes kuidagi kohale ei saa tulla, ka Zoomis.
Sellele õppekursusele on eriliselt oluline ise kohale tulla.

Kursus kestab kaks päeva ja oodatud kõik need inimesed, kelle südames on eesmärk õppida ise Loojaga puhtamalt, täpsemalt ja tunnetuslikumalt suhtlema,  tunnetama ja tajuma. Esimese Algallika Teadvus on kogu ilmaruumi kõige puhtam, püham ja elavam essents ja teadvus kokku.

Usk – on see, mis on olulisim. Igaühe usk sellesse, keda ta tunneb end olevat, loob teda ennast läbi oma usu, olemuse ja tajude.

Father and son on meadow

Kellele on mõeldud Sina ja Looja kursus?

Kursus on neile, kes teavad, et lugedes peab olema keskendunud ja täpne ning neile, soovivad endas välja arendada oskust erinevate häälte ja vastuste eristamise oskuses, kui asutakse infovoogu tõlgendama.

Kui sina oled küsinud endalt “Kuidas ma tean, kes räägib minu sisemises ruumis, kui ma infot tunnetan? Kas see on minu enda mõistusevadin või on see Looja, kes kõneleb minuga?
Samuti küsimus: „Kuidas ma tean, et see on Looja, mitte keegi teine?“ Milline on erinevus sinu meelest tulenevate seesmiste sõnumite ja puhaste sõnumite vahel. Teetapraktikud oskavad kõik 99% liikuda Looja Puhtasse ja mõjutamatusse algsesse pühasse energiasse, kuid kõneluse pidamine ja tema hääle kuulamine vastuste näol on omaette oskus, mida edasi arendada.

Enamik intuitiivsetest inimestest esitab endale lõpuks need samad küsimused ja seepärast on nii oluline iseennast tunda. See kursus aitab igal osalejal tundma õppida iseennast ning tundma õppida ka Loojat. Looja tundmine ja temaga koos-tunnetamine muudab aga inimese piirituks.

Teeme kursuse jooksul ka selgeks, mis on need kihid ja aspektid, mis vahele pikivad kõrgemaid infovooge tõlgendades.

Räägime kõrgemast teadvusest ja kõrgemast minast. Kui inimene liigub Looja aspekti, siis võib ta suhtlemist Loojaga segi ajada iseenda kõnelusega või kellegi teise olemusvormiga. On olnud juhtumeid, kus kanaldaja arvas, et kanaldab teises inimeses Loojat ja Vaimu, aga tegelikult rääkis teises inimeses oleva viirusteadvusega.

Mida enam sa uskumustega tegeled, seda teadlikumaks sa oma kõrgemast minast saad. Kõrgem mina on väga lahke ja armastav osa meist endast. Seepärast võiks olla eesmärgiks oma enda aspektide tundmaõppimine.

Ilma teadlikult teadmata toimub igaühe peas pidev vestlus.

Miks oleks vaja teada enda allkihtide aspekte ja nende mõjusust Loojaga suhtlemisel ja nii-öelda teabe kanaldamisel, info vastuvõtmisel?

Et vältida segadust ja minimeerida absoluutse info moonutust läbi iseenda tunnetamise, vaatlemise ja tajumise.

Õigesti suunatuna on alateadvus ja kõrgem mina kujundatud looma kogemusi kui vooruste õppimise võimalusi. Kui voorused on omandatud, siis arenevad uued võimed ja meie mõtted muutuvad kergemaks, muutes niiviisi universaalsete universumi seadustele allumise võimalikumaks.

Kursus pole ainult Loojaga suhtlemise kursus. Liigume oma arengus ühe hea pügala võrra edasi ja arendame endas välja puhta oskuse Looja Teadvusega rahulikus ja puhtas seisundis kommunikeerumisoskuse. Õpime oma meeltes navigeerima!

Head teetapraktikud. Olete kõik kohe eriti oodatud sellele kahepäevasele seminarile!
Rohkem infot koolituse sisu ja ülesehituse kohta leiad siit: https://teetakursused.ee/%d6%8e-sina-ja-looja-kursus-you-and-god-2-paeva/

Amaryllis

Similar Posts