Skip links

Varia elust-olust

Emadepäev 2022

Emadus.Mis on emadus, emaks olemine? Emadus ja emaks olemine on puhas kingitus. Eelkõige annab emaks olemine iseendale võimaluse õppida, kasvada, areneda. Emaks olemine annab võimaluse tundma õppida oma isiklikke piire, oma ambitsioone, oma tugevamaid ja nõrgemaid külgi. Lapsed kingivad igapäevaselt oma vanematele võimaluse iseennast inimesena

Inimese kaitse, puutumatus.

Inimese meelestatus ja häälestatus määravad ära selle, kui ligipääsetav inimene on, mis energiad teda mõjutada saavad ja kas ja kes teda üldse mõjutada saab. Inimese kaitse ja puutumatus sõltub tema seisundist ( erinevad seisundid mõjutavad energiate võnget) ja kehaseisundist, sest kui keha on hästi rusutud

Keskenduge ainult oma isiklikule elule.

Hetkel on kõige olulisem, et sa pööraksid kogu oma tähelepanu ja tegutsemise oma eraelu ja pereeluga seotud asjadele ning keskkonna loomisele. Tegelege ainult sellega, mis on teile hästi omane ja lähedane. Pöörake tähelepanu väljastpoolt sissepoole, teemadele “minu kodu, minu pere, minu lapsed, minu loomine, minu

Energia kokkuhoid oma kehatasandil on hästi oluline.

On teatud (vanuselised- ja meelelaadsed) ühiskonnakihid, kes ei suuda transformatsiooniga kaasa minna piisavalt paindlikult ning nende kehatasand ei pea vastu. See on loomulik protsess iga inimtsivilisatsiooni arenguetapis. Samaaegselt on nn viiruste ajastu, mis toob kaasa omad tagajärjed (tegelikud suremused) eelolevatel aastatel. Teadlikule arenguteele suundunud isikud,

Rahu tuleb luua enda sees.

Õppige hoidma stabiilsust enda sees ja õppige looma rahu enda sees. Need on üliolulised vajalikud elemendid selleks, et eelolevad perioodid läbi teha võimalikult väikeste kannatustega, kui üldse mingite kannatustega. Rahu ei teki niisama. Rahu ei anta niisama. Rahu ei ole niisama. Rahu tuleb luua enda

Muretu keskkonna rajamine.

Palun võtke vastutus ja tegelege oma muretu keskkonna loomisega, etteloomisega. Sättige oma asjad, leidke see julgus otsuste tegemiseks. Leidke see tahe otsuseid teha, kellega ja kus, mis viisil te soovite luua. Tuleb mõelda, kus hakkan elama, kuidas hakkan elama ja kuidas leian viisid, et tagada

Oma elu tuleb kujundada väga ettevõtlikult.

Väga suur edasiliikumise etapp on liikumine äärealadesse. Kogukondades hakkavad toimima majapidamisüksused erinevate vormidena: OÜ-d, MTÜ-d, FIE-d, sest inimesed taipavad, et peavad ise väga leidlikud ja ettevõtlikud ning hakkajad olema. Seega: teadlik inimene õpib midagi vajalikku looma, mis toob kasu kõigile. Sest tarbimisvajadus ei kao mitte

Ainus tee on selgus, läbipaistvus, ausus.

2020 aasta lõpu poolest, talvise pööripäeva paiku, hakkas intensiivsemalt meie ruumikihti Maale laskuma ja integreeruma Kuldajastu energiat. Seda energiat integreeritakse meie maailmas järk-järgult. See on hästi äratav, loov ja intensiivne energia. Nende energiavoogude saabumise tulemusena siia ruumikihti võivad inimesed kogeda väga erinevaid seisundeid, tundmuseid (nii

error: Valguslapsed.com kodulehe sisu on kopeerimiskaitstud.