Kõike, mida soovid manifesteerida, taotle läbi Puhta Algallika energia olemise.

Palju on küsitud: kuidas mediteerida ja kuidas mediteerida nii, et oleks ohutu ja turvaline?
See tähendab: mediteerimine ilma energia kaaperduseta või võõraste energiate poolt sissehäkkimiseta. Teadupoolest mediteerides meie teadvuseseisundid muutuvad ning läbivad erinevaid vahesagedusi.

Igaühe jaoks on oma, mis sobib. Ja kindlasti on palju häid viise mediteerimiseks.

Mina olen aastaid praktiseerinud ühte kindlat viisi omade modifikatsioonidega ja julgen seda soovitada: ehk siis olen muutnud teadvuse seisundit (mõistusteadvusest üle liikumist üliteadvusesse) ehk aeglasesse ja rahulikku teetasagedusse, mis on loov ja materialiseeriv sagedus, LÄBI ALGALLIKA ENERGIA ehk läbi Kõige Olemasoleva Looja energia.
See tähendab, mida iganes ma olen taotlenud või loonud iseenda jaoks, oma maise elu või oma vaimse arengu huvides – kõike olen ma teinud läbi Algallika energia. Sel viisil on võimalik jälgida, mismoodi läheb inimesest (tema energiast ja teadvusest) välja TUGEV TAKISTAMATU SIGNAAL tema soovist ja taodeldust, segamatult ja otse Universumi Looja Kõrgema Teadvuseni!

Siit ka soovitus: kui mediteerid (kasvõi kodus iseseisvalt), siis on soovitus nihutada oma energia Algallikasse ehk Kõige Olemasoleva Looja energiasse.
Läbi selle saab kõike puhtalt luua ja taodelda. Suur Läte, Puhas Valgusteadvus on energia, mis on teadlik Loov Valgusenergia, mis on loonud kõik nähtava ja nähtamatu kogu ilmaruumis. See on puhas. Selles olles on Sinu mõtted, Sinu energia ja kogu Sinu olemine KAITSTUD ja HOITUD ning mis veel imeline – saab taaslaetud. Sinu hing saab rahu, taastub, Sinu keha energiatase tõuseb.

Inimese mõistusel on raske hoomata ühe Valgusallika, suure üüratu ja massiivse loomisvõimega Valgusteadvuse olemust siin Universumis. Kuid ära vaevagi oma pead liigselt lahtimõtestamiseks…:) Kõik on võnge. Kõik on valgus…

Kui tõstad oma energia mediteerimiseks Algallikasse ehk Kõige Olemasoleva Looja energiasse, siis Puhta Loova Jumaliku Looja Energia isiklikus algenergias olles, mis on täiesti mõjutamatu, puhas ja ülima tervendava ja loova võimega, saab enda ellu ja iseenda jaoks luua ja taodelda kõike. See on baastõde.
Looja Teadvus, täpsemalt Looja Kõrgem Teadvus, on see Valgusolemus ning selle energia keskel (temaga lõimudes ja ühildudes, mis on meile loomulik ja omane, sest pärineme ise oma olemuselt sealt), on väga turvaline, ohutu ja puhas luua. Sinu energia on seal kaitstud ja hoitud ning kõik signaalid, mida Sa üliteadvuses olles taotled ja välja saadad, lähevad selgelt ja mõjutamatult, moonutamatult ja ilma igasuguste lisatingimusteta otse Looja Kõrgema Teadvuseni.

Vahemärkus: Kes on läbinud teetatervendamise kursuse, need tunnevad mu kirjutisest ära, et eeltoodud viisi puhul on tegelikult tegemist ühe võimsa tervendamispraktikaga – teetatervendamise meditatsioonitehnikaga tegelikult, mille kunagi tõi väga suur ja võimas tervendaja Vianna Stibal inimestele arusaadaval viisil kasutusse rohkem kui 15 aastat tagasi. Mina ei ole selle tehnika looja, Vianna Stibal paiskas selle maailmasse. Mina olen selle tehnika kasutaja olnud ja saanud uskumatuna näivate imelugude osaks sellisel loomisviisil. Kõik ,mida olete lugenud mu raamatutest – pea enamus on läbi sellise loomisviisi taodeldud. Tänapäeval ringleb palju analoogseid mediteerimisviise, kuid need kõik tuginevad ja põhinevad teetatervendamise meditatsiooni tehnikal ehk siis baasil: inimene läheb sügavasse teetasagedusse ja ühendub Algallikaga ehk teisisõnu, tõstab oma isikliku energia siit duaalsete energiate merest välja. Kaitstud Valgusteadvusesse.

Kõik luuakse, taodeldakse, visualiseeritakse, tervendatakse ja manifesteeritakse Kõige Olemasoleva Looja energia, LÄBI selle energia… Ehk Algenergias, Algolemuses, Lättes, Algallikas… kuidas iganes on harjutud nimetama. Siis omab taodeldu suuremat, võimendatud jõudu ning realiseerub ka materiaalsel füüsilisel tasandil. Toimub reaalne energiate nihutamine. Meil on ka kunstlikke valgusteadvuseid /valguskogusid siin Universumis, mis meelitavad ligi. Kuid kõikidest Loovatest Suurtest Valgusteadvustest on ainult üks neist Alge.
Sellisel viisil mediteerides ning enda ellu luues on üks suur pluss: pöördutakse otse Suure Algse Loojateadvuse juurde ning ei kasutata vaheenergiate abi, tingimusi, nõudmisi, lepinguid jmt… Ainult Algne Looja on täiesti tingimusteta. Nii nagu tegelikult meie enda Püha Vaim, puhas olemus. Madalamad vahesagedused ja energiad – nende poole samuti pöörduda ainult läbi Lätte. Kui pöörduda mingite energiate juurde kas teabe saamiseks vmt OTSE, siis võib kindel olla, et saab mingid tingimused kaela ja algab kauplemine “vorst vorsti vastu”. Tihti on need lepingud sellised, et inimolemus ei teagi, et ta oma hingeteadvust ära hakkab andma või eluenergiat väheneb…

Kuna aasta tagasi soovisin väga teha inimestele ühte meditatsiooni, mille abil oma energiaressursse taastada, väsimust leevendada või mida iganes taodelda. See on leitav allolevalt youtube lingilt. Tänaseks on muidugi rohkem kui aasta möödas selle loomisest ning kuulan ise veidi punastades. Aga las ta olla üleval ja las kuulata see, kes sellest leevendust on leidnud. “Alati saaks paremini, alati saaks kiiremini, alati saaks kõrgemale” võiks öelda. Aga las ta olla. Ma ei hakka seda alla võtma, kuna nii palju on saanud abi.

https://www.youtube.com/watch?v=pP7dosgSFbk&t=7s

Hüva nõu: Kui Sa oled võtnud omale juba selle aja, et mediteerida ja oma teadvuse seisundit muuta. Ning juhul, kui Sul on parasjagu mingi probleem, mis lahendamata või Sa soovid midagi oma ellu manifesteerida, soovid mingit kehaosa valgusenergiaga täita või tervendada, soovid midagi taodelda vmt, siis kasuta SEDA HEAD pehmet ja kõrge võnkega seisundit, mis tekib meditatsiooni lõppedes, ISESEISVALT, et oma taotlusi vabas vormis anda.
Üks asi on lihtsalt niisama meditatsioon läbi teha ja oma energia puhastada, kuid kui oled juba sellises võimsas tugevas loomeseisundis (mida teetasageduses ja üliteadvuses olles ning veel Looja Teadvuses olles!) inimene võimendatult on, siis kasuta seda hetke ära: loo midagi kasulikku ja head oma isikliku elu loomiste jaoks! Nii lood baasmeditatsioonile oma KÕRGEMA EESMÄRGI ja SUUNITLUSE.

Audiomeditatsiooni on kuulatud omajagu ja neist kuulajatest mitmed on tagasisidena andnud samu märksõnu ja tunnuseid:

– kehal väsimus väheneb;
– eluenergia tase taastub, teotahe naaseb
– sagedus on tõusnud tuntavalt ja tajutavalt (väljendub heatujulisuses, tekib rõõm). Eriti on seda kirjeldanud need, kes öelnud, et on teinud meditatsiooni depressiivses või hingeliselt raskes seisundis ning saanud kergendust oma olemisele ja hingamisele;- energia puhastub, võõrenergiad ja teiste inimeste (ka energeetiliste parasiitide) “konksud” vabastatakse Sinu energiaväljast, kuna nihutad oma energia sinna, kus parasiitsed energiad vastu ei pea ega kaasa tulla ei saa;
– on selgelt tajutud end VALGUSKEHANA. Hõreda ja kergena.
Igaühele on muidugi oma, tasub julgeda proovida. Kui Sina oled sellest abi saanud, siis soovita ka sõbrale.

JUHISED ISESEISVAKS MEDITEERIMISEKS OMA ISIKLIKU KÕRGEMA EESMÄRGIGA:


1. Vaigistumine ja häälestumine: Lõdvestud, rahuned, vaigistad mõtted.
2. Oma energia ühisteadvusest väljatõstmine: Nihutad oma energia ja oma teadvuse kogu oma olemisega siit Maapealsest ühisteadvusest välja. (See on tähtis, et Sa ei klammerduks ega haagiks end kogemata kellegi teise energiavoo, kujundi, taotluste või loomisega).
3. Oma isikliku energia tõstmine ja teadvuse nihutamine Puhtaimasse Universumi Energiasse: Tõstad oma teadvuse ja oma energia (kogu oma isikliku energia terviklikult!) Kõige Olemasoleva Energiasse. Puhtasse Valgusteadvusesse. See on koht Universumis, on hele, kerge, mõnus, pehme ja turvaline olla. Kõikjal ümberringi ainult pehme valgus. See on koht, kus pole ühtegi inglit ega teejuhti .Seal on ainult puhas Valgusteadvus. Alge. Kui näed kedagi ümberringi, siis pole Sa enda energiat piisavalt kõrgemale nihutanud ning pead andma selgema ja tugevama taotluse.
4. Taotluse andmine: Kõige Olemasoleva Looja energias olles lõdvestunult: annad selged taotlused, manifestid, tervendamissoovid, visuaalid mingi olukorra lahendamiseks. Ükskõik mida. Kui on vaja kellegagi telepaatiliselt ühendust luua: lood läbi Kõrgema Teadvuse. Kui soovid keha häälestamist: Lood läbi Kõrgema Teadvuse. Soovid kõikide oma peenkehade energiate puhastamist: lood sealsamas Kõrgemas Teadvuses. Sul on piiritud loomisvõimalused. Algses Universumi Lättepunktis luues lood mõjutamatult, puhtalt ja kaitstult, sest sinna ei pääse võõrad energiad ligi. Kõrgema Teadvuse läbi saab ka omale esemeid ära programmeerida endale kasulikul viisil. Näiteks lapsel jalatsid ära programmeerida, et nad lapsed alati söögiajaks, kindlaks kellaajaks õuest tuppa tooksid. Lapsel ööriided ära programmerida, et tal rahulik tuduaeg oleks. Jmt. Lapse voodiümbrus puhastada, ära häälestada jpm.
5. Visualiseerimine: lood selles seisundis lahendit ehk siis ettekujutlus pilt.
6. Naased rahulikult oma teadvusega oma kehasse.


A.

Similar Posts