Autor paintinyouwithwords.com
| | |

Lapse pühad õigused.

Kust saab alguse noorte ja igas eas täiskasvanute seas massiline “initsiatiivi puudus”, mida kohatakse tööandja poolt noori tööle palgates? Kust saab alguse massiline “Ma ei saa hakkama. Ma ei oska” muster suurte seas? Ikka lapsepõlvest. Ei ole siin kool ega ühiskond süüdi. Sellised programmid tulevad üks-ühele üle lapse peamiselt kasvatajalt ja hooldajalt, kellega ta enim oma esimesel 1-3(5)-eluaastal koos viibib.

Mida tähendab teadlik laste toetamine ja kasvatamine? Peamiselt ja primaalselt tähendab see lapsevanema jaoks iseenda suhtes täielikku kohalolu ja teadvustamist hetkes.  Ja tegelikult, alles siis tulevad mängu lapsed. Tihti tähendab see millegi teistmoodi ja teisiti tegemist või toimimist, kui kunagi aastaid tagasi toimiti lapsevanema endaga. Kuid, et seda teadvustada, tuleb olla teadlik ning hetkes, teadlikult ja tahtlikult jälgida ning fikseerida asjaolu, mida on vaja muuta, mida on vaja uuendada.

Rääkides teadlikust laste kasvatamisest, siis oleks väga vajalik, et tundlikke uue ajastu lapsi ei jätkaks nende samade vanade raamide ja mustrite järgi, mida juurutati kunagi varasematel aegadel.

Üheks oluliseks ja uueks lähenemisviisiks teadliku lapsevanemluse puhul on teadvustada/ aidata mõista / selgeks õpetada (või aidata meenutada) lapsel tema nn pühad õigused. 

Püha õigus – see ongi püha seadus, mis kehtib ja avaldab mõju Vaimu ja hingeteadvuse tasandil, kuid on kindlasti tähtis meeles hoida igapäevaselt ka mõistusteadvuse tasandil.

Tegemist on kõige suuremate Vaimu ja hingetasandi õigustega üldse.

Lapsi, kes pole teadlikud oma pühadest õigustest (ega seeläbi usu ka omavabadusse, puutumatusesse, keeldumise õigusesse vmt), langevad sagedamini igal viisil kuritarvitamise ja vägivalla ohvriks, kui need lapsed, kes tunnetavad juba maast ja madalast sirge seljaga oma päris tuumikolemust.

Kui aitad lapsel omandada ja pidevalt meeles hoida tema Pühasid Õiguseid,  võid kindel olla, et Sinu laps kasvab iseseisev, enesekindel isiksus, kes haldab paremini enda olemist, juhib ja teadvustab paremini oma seisundeid.

Raamatus „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“ on välja toodud 5 peamist püha õigust, mille võiks kindlasti oma lastele juba varajasest east selgeks teha.

Toon neist ühe välja siin.

1. ÕIGUS OTSUSTADA JA LANGETADA VALIKUID.
Koos vastutusega, mille laps vastavalt vanusele ka ära kannab.

Üks suurimaid lapse iseseisvuse ja otsustusvõime mahatampijaid on mugavus ning vägivaldne asjaolu, et tema eest otsustatakse lihtsalt niivõrd palju ära. Ning siis hiljem imestatakse vanemas eas, et laps ei suuda enda eest seista ega ise otsuseid langetada, ütleb pea iga küsimuse peale arglikult vastates: “Ma ei tea” või “Ma ei oska”.

Lapsi (ükskõik, mis eas), sunnitakse pidevalt toimima ja olema kellegi ettenähtud viisi järgi, sealjuures vanemad isegi ei seedi, kust või kellelt õpetused, normid, standardid või nõuanded pärinevad ning kas need üldse perekondlikult sobivad.

Sealjuures vaid väga üksikutes peredes on küsitud lapse enda arvamust tema päeva, tegemist või askelduste kohta.  Ometigi puudutab kõik kogu „ettenähtu“ otseselt last ennast.

Teda suunatakse elama kellegi poolt ettenähtud korra järgi, kellegi ettedikteeritud tõdemuste, tavade ning kommete järgi. Lasteaialaps tõuseb kell 7, läheb kell 8 lasteaeda, sööb ja magab kindlatel ning ettenähtud kellaaegadel. Mängib ettenähtud ruumides ja ettenähtud mänguasjadega, ettenähtud piiratud ruumides. Õpib ettenähtud kava järgi. Riietub ettenähtud tavade ja standardite järgi. Toitub ettemääratud toidukordade järgi. Ja lõpetab päeva jällegi kellegi antud korralduse järgi. Nii jätkub see jada koolis ja hiljem ka tööandja all. Täites alati kellegi korraldusi, mis on kuskilt ettekirjutatud ja antud.

Sellises eluviisis kaob ära lapse loominguline potentsiaal. Keha ja mõistus surutakse (ja allutatakse) kollektiivse normi järgi käituma, kuid laps ei saa end realiseerida ei varajases ega hilisemas eas nii nagu südames tegelikult kutsung on.

Tihti arvatakse ekslikult, et laps ei tea, mis talle hea või kasulik on. Lapsed on väga head tunnetajad ning rikkumata intuitsiooniga. Nad on väga teadlikud, mis neile sobib. Selge on ka see, et siin maises ühiskonnas tuleb õppida meie reeglite järgi käituma ning koostööd tegema.

Kuid kui paljud on küsinud oma väikeselt mudilaselt „Armas, mida Sina täna teha tahaksid?“ „Kas sa täna tahaksid hoopis koju jääda ja veeta päeva minuga?“ või „Armas laps. Mida sa täna sooviksid teha?“. Anna lapsele vabadust ning küsi tema käest aegajalt kasvõi meeldetuletuseks, et tal on  otsustusvõimalus ja õigus: Mida tema arvab ühest või teisest asjast? Mida tema otsustab? Ja seda otsust tuleb ka austada. Rakenda seda otsustamise hetke igapäevalistes oludes ja argitoimetustes – nii riidekapi eest lapsele riideid selga valides, hommikusöögi plaane vaagides, päevatoimetusi kaaludes. Näidake, et te kaasate teda otsustamisse ning tunnete päriselt huvi ka tema arvamuse üle.

Täiskasvanute seas on levinud sage probleem: nad ei julge otsustada, sest kardavad eksida.Ja seetõttu nad ei otsustagi, raiskavad tarbetult paigalseisuga aega. Kuid iga otsus, olgu see ka „vale otsus“, viib ju edasi õigemate valikuteni.

Soovitus lapsevanematele: Palun õpetage oma armsaid võimekaid väikseid tegelasi noorest east saadik otsuseid , see tähendab sisemisi tugevaid selgeid otsuseid langetama ja endas leidma.

Tehke seda läbi mängude, aga ka igapäevaste eluliste olustike. Olge loomingulised ja tähelepanelikud! Näiteks, laps sööb suppi, mis talle ei maitse. Laps keeldub. Selleasemel, et kohe kiirustada kamandamisega „Söö taldrik viivitamatult tühjaks“, uurige, kust tuleb keeldumise põhjus.

Õpetage lapses leidma sisemine otsus ja selgus, miks ta ei soovi (antud näite puhul – kas talle ei maitse või pole näljatunnet) ning seejärel langetama otsust: „Tänan, aga ma olen otsustanud, et ma ei soovi seda suppi“. Juhtige vestlust ise lapsega kõneledes, et ta õpiks iseendas tunnetama vastust ning otsust ning seda ka selgelt väljendama. Nii teete oma lapsele suurima kingituse, kes oskab end vaatamata väikesele eale ükskõik, mis seltskonnas, ükskõik, mis olukorras sirgemeelselt väljendama: „Tänan, aga ma olen otsustanud nii, et … “

Ning siis minge üle ka vastutusele/tagajärgedele, vastates lapsevanemana: „Selge, aga siis on variant süüa veel puuvilju või kui näljatunnet praegu ei ole, siis on järgmine söögiaeg alles õhtul ning pead selle aja siis vastu pidama“.

Laps, keda on õpetatud ja suunatud enesekindlalt väljendama oma selgeid otsuseid ning neid eelnevalt ära tunnetama endas, ei pea kunagi tundma kartust oma arvamuse väljendamise ees ega häbenedes enda sisemisi vajadusi alla suruma.

Laps, kes on õppinud selgelt  väljendama oma otsust „Ma olen otsustanud nii!“,julgeb enda eest seista ja end maksma panna ka hilisemas elus, kuna temas on kasvanud selgustunne, usaldus iseenda suhtes, stabiilsus ja kindlameelsus. Teda pole hukka mõistetud tema otsuste üle ja ta teab ja tunneb alati, et tal on õigus ise otsustada oma eluvaldkondadega seotud küsimuste üle.  Ning mis peamiseim: laps näeb, et peale tema otsuse väljendamist ema-isa teda ka kuuleb ning võtab arvesse!

Nii õpib laps kandma ise vastutust enda loomise ja oma valikute üle ka hilisemas eas.

Otsuste langetamine peaks olema kooskõlas lapse ealise vastutusvõimega. Kolmeaastaselt ei maksa küsida täiskasvanu väärilisi otsuseid, kui just näitlikult ei taheta lapses kasvatada sisemist tunnet, et ta on arvestatud ja  kaasatud suurte inimestemaailmasse, tähtis ning oluline.

Mis on lapse pühad õigused, sellest saad lugeda põhjalikult raamatust „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“, peatükist „AITA LAPSEL MEENUTADA TEMA PÜHASID ÕIGUSEID. 5 PEAMIST PÜHA ÕIGUST.“  
Autor :Adeline V. Amaryllis, 2020.
www.valguslapsed.com

Enesekindel laps, kes tunneb oma pühasid õiguseid, oskab varajasest east alates oma kindlameelseid otsuseid teadvustada ja välja öelda, kartmata hinnangut, sildistamist või hirmu, mida teised temast arvavad. Igasugune otsus viib edasi, tähtis on omada julgust ja kindlust ning otsustusvõimet otsustada. Kaasakem oma lapsi võimalikult varajasest east tema endaga seotud otsustusprotsessidesse. Pilt pärineb paintingyouwithwords.com

Similar Posts