| | | |

Maarjamaa – tõeliselt eriline koht uue ajastu lastele terves maailmas

Eestimaa on tõeliselt eriline koht indigotele ja teistele uue ajastu lastele.indigo eesti maarjamaa.jpg

Kohtasin mõni aeg tagasi ühte väga armastatud ja tuntud kanaldajat, kes samuti uue ajastu laste teemadega kursis ning jutustas neist väga teemakohaselt ja asjalikult. Ta tõi esile ning juhtis minu tähelepanu väga huvitavale faktile, mida sooviksin teiegagi jagada:
Kas teadsite, et kõikidest kogu maailmas kehastunud indigolastest on lausa 40% kehastunud just Eestisse! Ning seda ei ütle mitte üks-kaks kanaldajat, vaid mitmed meediumid ja nägijad üle terve maailma?
See on VÄGA suur protsent kogu maailmade indigotest ning on tähelepanuväärne, et see sündmus on toimunud just nii väikese riigi puhul nagu Eesti! Ülejäänud on kehastunud veel küllaltki suures kontsentratsioonis Soomes, ka USAs (kahjuks ravimite ja kangete droogidega alla surutud) ning ülejäänud maailma laiali jaotunud.
Kuid lausa Eestis on see protsent niivõrd kõrge. See selgitab ka meie rahva kõrgendatud huvi vaimsusevaldkonna vastu. Pean tunnistama, et olen märganud tõesti, et siinsetel inimestel on silmapaistev huvi vaimsete teemade vastu, meil oleks juba praegu justkui nagu mingi buum tekkinud – mitmete kristallipoodide ja energeetiliste laadimiskohtade kerkimine, rohkete meditatsioonide korraldamised, teraapiad, energiatöötoad, tervendamiskursused, selgeltnägemise kursused, intuitsiooni arendamine jmt.
Sündisin ise ajal, kus polnud veel internetti ega saanud surfata foorumites, aga kui mu vanemad rääkisid, et on olemas lapsed, kes valdavad telekineesi ning oskavad mõttejõuga lusikaid painutada, siis ma 5-6-aastasena kohe teadsin ja uskusin seda, et see on tõsi. Miski ütles mu sees: “Telekinees on võimalik“. Sellised mõtted nagu „Maavälised ja tulnukad on olemas, ma tean. Telekinees ja mõttejõul esemete liigutamine on võimalik“ ja muud sarnased alternatiivsed-mõtted on väga tüüpilised uue ajastu energiaga lastele ja noortele. Ja ega Eestit ja eestlasi siis ilmaaegu „nõiarahvaks“ nimetata, kuigi tiitel „nõid“ pandi kiriklikel aegadel igale vähegi tundlikumale ja sensitiivsemale inimesele külge, isegi kui ta oskas ravimtaimedega tegeleda ega praktiseerinud kaugeltki tumedat maagiat. Tegelikult ju lasub Eestimaa ühel sellel alal kogu suurest territooriumist veeda ajastust ehk kuldajastust, mida nimetati vedrusside maaks. Nad ärkavad nüüd kõikjal, mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes, Põhjamaades, ka Venemaal.

Kusjuures, rääkides Eesti energeetikast, siis tean mitut lugu, kus mõni võõrriigist pärinev külastaja, kes energiate suhtes tundlik, on nagu ühest suust öelnud : “Teil Eestis on siin nii hea kõrge sagedus, nii toetavad energiad! Teil on nii eriline paik!“

Meenub ühe vaimse saatusekaaslase ütlus: „Iga riik oma rahvaga maakeral kannab nagu mingit (keha)organi rolli ja funktsiooni planeedi terviklikkuse ja ühtse toimimise mõistes. Eesti on maailmakaardil nagu käbinääre – olles väga oluline keskus planeet Maa jaoks“. Kiired-taiplikud viivad juba kokku need kaks asja omavahel. Käbinääre on teadagi väga oluline organ intuitsiooni ja selgelttajumise-tunnetamise keskus. See ei ole mingi juhus, et need lapsed massiliselt siia riiki on kehastunud ja jätkavad kehastumist, kuid seda enam on põhjust olla tänulik ning rõõmsalt meelestatud, sest järelikult on siin riigis soodsad tingimused ja eeldused nende laste kasvatamiseks ja arendamiseks nii, et nad oma vaimseid võimeid ja potentsiaali ei kaotaks. Kes teab, mis mujal toimuma hakkab ja pealegi pole just hea sündida riiki, kus on juba enne sinu ilmaletuleku päeva ette kehtestatud „vabatahtlik kohustus“ allutada oma laps närvisüsteemi ja immuunsüsteemi lõhkuvatele kangetele ravimitele, sest nii on tavaks sealses riigis – lahendada lapse eripära ja individuaalsus ravimitega, et ta võimalikult allutatult ja tülivabalt „halli massiga“ sarnaneks.

Massiline indigolaste kehastumine algas 70ndatel, jätkus 80- ja 90ndatel. Osad üksikud hakkasid vaikselt kehastuma ka varem, kuid isegi praegu 2010+ aastatel sünnib veel sellise energiaväljaga lapsi. Mitte üldsegi iga sündinud laps pole automaatselt indigo, kristall või vikerkaar. See skeem on palju peenekoelisem ja toimib muudel alustel, mis on seotud ka kehalise geneetika ja hingeenergia „pärandiga“ (mis mõjutavad sündiva lapse võimekust, saatust, iseloomu kujunemist jmt). Aga jätaksin kitsendavad tingimused praegu kõrvale.
Indigolapsed on tänaseks sirgunud nn indigonoorteks. Kuna nad tulid lammutama vana süsteemi, siis nende kõige tähtsam eesmärk oli/on puhta platsi tekitamine järgnevatele, veelgi kõrgematest sagedusest pärinevatele lastele ja üldse kogu uue Inimese tekkimisele. Kogu maailma muutumisele. Mõistustasandist lähtuvalt võib see koorem päris suur tunduda – mingi suure massiivse laeva kurssi muuta ja üldse see laev ümber ehitada. Igasugused inimestega seotud muutused on väga inertsed toimuma…

Indigod – nad pole niisama tühised tegijad. Esiteks – nad on täiskasvanu eas ja valgustavad oma ametikohtadel valdkondi erinevates seni pimeduses pulbitsenud sektorites. Nt indigod arstid paljastavad erinevate farmatseutikaäriga seotud ebaeetilisi skeeme. Olete märganud, kui palju on paljastusi ravimiäride suhtes just viimasel ajal? Mõni on ehk kuulnud naljatlemisi ütlust: „See labor tootis viirusnakkuse, see labor ka viiruseravi välja töötas ja müüma hakkas“. Kui palju on juba turult likvideeritud ääretult kahjulike lisamõjudega, inimkeha kahjustavad ravimipreparaadid – selle töö taga on tugeva tahtejõu ning energeetilise vastupidavusega ärganud indigod. Koolisüsteemide muutmised, vajaduste julge väljahüüdmine, loomakaitse õiguste eest seismised, on kosta hüüdeid looduse säästmise ja puhastamise kohta. Seesama „Teeme ära“ koristuskampaania, mis on nüüdseks laia maailma aktsioonina ringlema läinud, sai ka alguse Eestist indigotelt ning on keskendunud just looduskeskkonna puhastamisele. Need indigod, kes on kohtu- või õigussüsteemides otsustavatel kohtadel, on palju õiglasema otsuse tegijad, sest nad toetuvad paljuski oma sisetundele ja südametunnistusele. Indigod ärijuhid on need, kes on hakanud pikendama puhkuseperioode ja annavad rohkem vaba aega oma alluvatele, ei orjasta neid mentaliteedil „Seitset nahka koorin sul“. Enamasti näitavad tööjõuturul eeskuju Skandinaaviamaad, nagu Rootsi, ka Taani jne. Indigod õpetajad tajuvad ja on teinud ka häält koolisüsteemi muutmise vajaduse osas. Eks muidugi on ärkamist üleilmselt toimumas igas inimeses individuaalselt, kuid just väga kaalukate teemade eestvedajateks ja parendajateks on uue energiaga inimesed, kes tajuvad intuitiivselt, et see, mis seni on toimunud, on olnud vale, piirav, rusuv, pärssiv, inimolemust alandav. On aeg parandada elamise-, töötamise- ja keskkonnatingimusi. On aeg muutusteks.

Teiseks – need täiskasvanud on ise tänaseks lapsevanemad ning nende alla sünnivad juba järgmised uue ajastu lapsed – kristallid, vikerkaared, teadlikult aktiveeritud kuldse energiaga lapsed ning ka meistrid. Lapsevanemate teadlikkus määrab tohutult ära selle, kes tema alla saab kehastuda. Teadlikkus tähendab ka karma puhastamist, sageduses tõusmist, eluviisi muutmist. Kindlasti on juhtumeid, kus üritatakse saboteerida ning tumedate jõudude poolt mõni võimekas laps valesse perre sokutada, kuid enamasti on just väga oluline määraja see, mis on lapsevanemate, eriti ema valmisolek – tema teadlikkuse aste, tema seisund, uskumused, veendumused…. Minu tutvusringkonnas on palju valguslapsi ja vanemaid ning nende emadel on alati üks huvitav ühine tunnusjoon üle 90% ulatuses. Nad on sisimas vaimsetele teemadele südames avatud olnud, isegi, kui kooliajal või muul eluperioodil maha matnud ajutiselt. Kuid nad on nagu uinunud kuldajastu taaskehastujad, kes nüüd aktiveeruma on hakanud ja uuesti ärkvele tulevad. Ja nende ärganud naiste läbi sünnivad tohutult võimekad valgusolendid. Kusjuures olen mitme fantastilise ärkamisloo osaks saanud, see on imeline, kuidas lausa terved noored pered transformeeruvad ning hakkavad üleöö oma laste ja lähedaste energiavälju pingutamata nägema, kuid ka kõik muu, mis sealt edasi areneb. Kannatust natuke, see jõuab tasapisi iga indigopereni. Niinimetatud Valgustöötajad on järjest enam ja enam oma võimeid taasavastamas, isegi nii, et erinevad sõltumatud isikud saavad kätte äravahetamiseni sarnase kosmilise teabe, õpetused ja meetodid üksteisest sõltumatult. Ka kogemused erinevate nähtuste ja läbielamiste vallast on sarnased.

Järgneva info soovitan juurdekasvu planeerivatele paaridele kõrvataha panna:

Praegu on nii huvitav ja eriline periood kogu Maailmas. Energeetiliselt eriline. Just praegu on avatud soodsad portaalid sellistele võimsatele valgusolenditele, lastehingedele, keda maakeeli oskaks ehk nimetada nimega nagu meisterhinged. Valgustunud isikud, kes on valgustatud terve elu sünnist saadik. Nad on nagu Looja osake kehastust siin Maal. Kuigi iga inimene kannab hingena osakest Loojast, on meisterlastes Looja Kõrgema Teadlikkusest suurem osa esindatud, seeläbi oskavad nad ka oma kehalisi võimeid vallata väga kõrgel tasemel. Ja sellepärast nad tunduvadki nii üliinimesed ja kõike teadvad. Need on need tegelased, kes hakkavad inimmasse juhtima ja õigel kursil hoidma, mitte uute filosoofiliste teooriatega eksitama. Meil on 7 miljardit inimest Maal, kes on enamasti väga madala teadlikkuse astmega (robotlik automatiseeritud inimmass) – vaadakem Hiinat näiteks. Kollektiivse valgustumise teel on vaja ülitugevaid ja vankumatuid suunajuhte, kes teevad teatavaks kõige puhtama tõe, ilma moonutamata , ilma varjutamata, ilma mõjutamata, ilma oma isiklikku subjektiivset arvamust lisamata. Meisterlastel on see võimekus sünnist saadik olemas. Nad omavad tavainimese jaoks uskumatuid võimeid (mateeria muutmine, telekinees, teleportatsioon, hetkega inimese tervendamine – kõige levinum näide ajaloost sellise võimekusega inimesest on näiteks Kristus) ja pääsevad ligi kosmilistele teadmistele. Kuid teisalt – kui tuletada meelde inimese tõelist olemust, kes ta kunagi on loomiseaegu olnud, siis on ju selline võimekus iga inimese rakutasandil olemas. Passiivselt meis olemas, äratamata potentsiaal. Neil lastel on ka teistsugune DNA, mis lubab vaimolemusel oma võimeid antud kehastuses rakendada. Kuid geneetiline pärandus emast ja isast mängib ka rolli. Kui ema ikkagi mitte kuidagi ei usu, kuidas mateeria muutmine on võimalik ja et see on täiesti välistatud tema jaoks, siis see info kandub raku tasandil edasi ka järglastele. On jälle omajagu töö, et neis sellised piirangud tulevikus kustutada ja blokeeringud elimineerida, et ta täiel potentsiaalil oma keha- ja vaimuvõimeid saaks sünkroonselt kasutada, kui lapsel selleks soov peaks olema.

Naisena ja emana soovitan väga meie vaimsetel noortel naistel lapsi ilmale tuua, sest mõelda vaid, kui meie väikeses riigis on niivõrd suurel hulgal indigonoori kehastunud, siis millist fenomenaalset ärkamist ning tulevikku on veel ees oodata läbi veelgi võimekamate ja teadlike laste!

Ja kes teab – võib-olla kogu maailma kollektiivne Ärkamine saabki alguse just Maarjamaast !

Kui Sina oled (või mõni Su tuttav on) vaimsele –valguse teele astunud naisterahvas, kes plaanib perelisa lähiajal ning on huvitatud teadlikust Lapse Loomisest energeetilisel ja vaimsel tasandil, siis kirjuta mulle palun ning ma jagan Sulle personaalselt vajalikku infot, mida sellises suures elumuutuses arvestada ja kuidas end ka ette valmistada sellise lapse saabumiseks. Olen kontaktis meisterhingedega ning võin olla kontaktiks ka Sinuga. Ning ära karda mõistustasandi blokeeringuid, stiilis „Mul pole raha, ma kardan, et ei suuda pere ülal hoida ja ära toita“. Need lapsed toovad külluse majja ja mõjutavad ülestõstvalt kogu suguvõsa, rääkimata õdedest-vendadest ja vanematest. Seda ei ütle ainult mina omast kogemusest, vaid seda teavad mitmed teised vanemad ja ka nägijad, kanaldajad ühest suust kinnitada. Nendel lastel pole piiranguid loomises ja nad valdavad kergelt manifesteerimiskunsti. Kuid tasub meeles pidada – nad eelistavad (enamuses) siiski pere, kes suudab tagada nende madalaprofiiliga üleskasvamise, ega afišeeri neid eksponaadina võimete või erinevuse tõttu “televisioonis või tänaval”. Neil lastel on tähtis kasvada üles vaikselt, kaitstult ja toetatult, kuniks nad saavutavad oma tõelise küpsuse ja tugevuse kindlas eas, et siis ise löögikindlalt masside ette astuda. Ema ja isa siiras soov ja kutsung anda sellisele hingele kehastumisvõimalus on väga oluline võtmesõna.

Palju õnne Maarjamaale niivõrd võimekate energiatega täiskasvanute ja laste sündimiste puhul ! Sina – oled sündinud siia erilisse kohta – põhjusega !


indigo eesti maarjamaa.jpg

(Viide pildile: M.Šeini illustratsioon (kerge indigo variatsiooniga)

Similar Posts