| |

Miks sulgub südamekanal? Miks lahkub perest armastus ja õnn. Sügav mõtisklus argipäeva #4.

Armastusest ja südames elamisest võiks kirjutada pikemalt, aga tuues välja olulisema.

Kogu selle inimliigi peamiseks ülekohtu, ebaõigluse, vägivalla, kalkuse, valu, piina ja omavahelise kannatuste tekitamise peamine põhjus on see, et selle inimliigi südamekanalid on suletud. Kui inimese südamekanal on suurelt avatud ja inimene elab täidlases, külluslikus õnne- ja armastuse ja ühenduses olemise tundes, siis ta ongi ühenduses kõigega ja kõigiga ja ka Kõige Algsema Püha Loova energiaga .See inimene ei tee haiget ega pole hirmul, ta pole kartlik ega ülekohtune.

Inimeste eluviis on disainitud siin nii, et see ori ei saaks eriti südames elada.

Inimeste eluviis on disainitud ja kohaldatud nii, et armunud seisundit kaua hoida ei saaks. Ellujäämistasand surub esile muud mustrid ja käitumisharjumused.

Inimeste eluviis on disainitud nii ,et raha “teenimiseks” ja elamiseks-olemiseks ei saagi pikalt pimedas armastuse energias viibida, sest armastus pimestab (mitte armastus ei ole pime, vaid armastus oma valgusesagedusega pimestab). Aga süsteemis elades on vaja strateegiat, arukust, ka kahe jalaga maa peal olemist. On vaja nutikust, on vaja arukust, on vaja ka ettevaatlikkust, on vaja ettenägelikkust. Siinsse süsteemne keskkond ei soosis eriti pilvedes hõljumist. Mitte pikalt. Ainult nii kaua, kuni leivad ühte kappi pandud, liidud sõlmitud, lapsed  loodud. Kui liiga pikalt pimesi armastuses olla, siis ei toimiks sellisel viisil äride juhtimine ja ettevõtlus nagu see meil on. Ettevõtluses on vaja strateegiat, plaane, kavandamisi. Armastuse sagedus võib inimest nii tugevalt puudutada, et igapäevane “sunniviisiline” orjatöö võib tunduda äärmiselt vastumeelne.

Selge see, et siinses süsteemis ei ole soositud pikalt inimese armastuse sageduses viibimine, kuna /sarkastiliselt ja musta huumori läbi öeldult/, siin maailmas oodatakse inimestelt teistmoodi toimimist, vait olemist, lõugade pidamist ja edasi töötamist.

Aga kui inimolend sulgeb oma südame ja südamekanali ega ela südames ega hinges, siis inimolend muutub empaatiatuks zombiks, kaastundetuks kehaks, kes õigustab oma tegusid ja laseb voli kõigel, mis pähe tuleb.

Keskendudes rohkem sellele, miks sulgub inimestel südamekanal? Miks lahkub perest armastus ja õnn?

Ei hakka kirjutama romaani. Toon välja olulisema.

֎ Inimese südamekanal võib olla sulgunud juba varajases lapsepõlves, sõltuvalt sellest, kuidas tema kõige lähedasem ja olulisem isik käitus. Kui sul on raskusi armumisega või paarilise leidmisega, siis pöördu otsapidi oma lapsepõlve. Kuidas käitus sinuga su isa? Kes oli kõige armastavam ja olulisem isik, keda sa lapsena usaldasid? Kas oli hetk, moment, kus see usaldusside või kiindumussuhe murti? Lapsed loovad kiindumussuhte enda jaoks peamise olulisema isikuga. Kes kuritarvitab seda sidet, murrab lapse südame.

֎Märguanded, et lapse südamekanal on sulgunud: laps on hakanud õelalt käituma, laps kiusab teisi lapsi, küünistab, tapab või vigastab põhjuseta endast väiksemaid olendeid ja loomi (tapab sipelgaid, astub liblikatele või lepatriinudele või ükskõik kellele peale, lõigub vihmausse jne), lööb teisi lasteaias, laps hammustab ,karjub, käitub vähem või rohkem vägivaldselt.

֎Laste südamekanal on eriti õrn. Kui lapse peale karjuda inetustega, teda alandada ja mõnitada, siis sulgub lapse südamekanal (tema ühendus tema südameruumiga koheselt ja hetkega ja selle hilisem avanemine võib võtta aastakümneid aega.

֎ Depressioonis lapse või nooruki südamekanal on sulgunud. Tuleb uurida, mis juhtus, millal juhtus. Enamasti aluseks reetmine, usaldamatus, sõprade omavahelised teemad.

֎ Traumad ja hirmud, vägivald ja sund sulgevad lapse südamekanali. Ühekorra ei juhtu midagi otseselt ja ka lapse käitumise taltsutamisega ei juhtu otseselt lapsel midagi. Siin kontekstis peetakse silmas järjepidevat surutust, allasurutust, vägivalda, hirmu, alandust, mahategemist.

֎Lapse südamekanal võib sulguda ka siis, kui ta saab aru ja tajub, et ta on surutud või pandud (elama) keskkonda, mis teda piirab, kus temast alandavalt või mõnitavalt mõeldakse, kus tema vanemast või kellestki tema armastast pereliikmest mõeldakse halvasti teiste isikute poolt (nt laps elab sugulastega koos ja sugulased teevad maha ema, kes on lapse jaoks armas ja kallis – siis lapse süda sulgub, et mitte tunda valu).

֎ Peamine südamekanali sulgemise põhjus on valuaistingu eiramise taotlus. Kui inimene on hinges, südames, suures ühenduses, siis inimene kogeb ja tunneb kõike niivõrd võimendunult. Mitte 1x ega 2x võimendunumalt, vaid lausa kümneid kordi intensiivsemalt ja võimendunumalt. Armastuse ja tänutunne on võimendunud. Aga ka ootamatu süüdistus või reetmine on kogetav kümneid kordi karmimalt ja võimendunumalt, kui sulgunud südamega inimesel. Mis on loogiline, sest sulgunud südamega inimene kaitseb end alateadlikult – kinnise südamega on vähenenud ka empaatia ja kaasatundmise võime ning iga järgnev löök ei tundu nii valus.

֎ Avatud südamega inimene kogeb kõike intensiivselt, avatud südamega peab olema ettevaatlik ja tähelepanelik, et mustrid inimeses on, kust kaudu löök võib tulla (nt kerge solvumise mustrid, varasemad mustrid, et ei soovita saada halvustatud oma partneri poolt). Mida vabam om inimene oma mustrites, seda raskem on teda südames elades “lüüa”, “rajalt maha lüüa”. S.t. seda raskem on teda haavata. Inimene, kes on tegelenud enda mustritega (oma mõistusega, oma arusaamadega, harjumustega ja väärtustega), ning on end vabastanud kammitsevatest mustritest, mis soodustavad negatiivseid tundeaistinguid, siis see inimene võib julgelt elada südames – vankumatult. Kartmata haiget saada.

֎Teiste armunud isikute vahele laskmine paarisuhtesse rikub paarisuhtes olevat harmoonilist tasakaalu.Püha puhas ruum paarisuhtes saab häiritud. Nii lihtsalt on. Sest teise inimese energia tungib paarisuhte vahele. Lisaks on inimestel võimu- ja võistlemise mustrid. “Vaja teine partner kätte saada teisest perest” jne. See on väga läbitungiv energia.

֎Enamus inimesi, kes lähevad lahku, neil on kas südamekanal sulgunud või on lastud vahele muud mõjutajad – kellegi teise inimese energia (teie paarilisse armub keegi teine ja hakkab teie paarilist taga jahtima); paarisuhet mõjutavad teiste  isikute energiad, mis on väga tihedalt hingeenergiat pidi seotud – see tähendab ka sugulaste energia; lastakse muud väga sügavad teemad paarisuhtesse – hirmud, ärilised ettevõtmised koos nende energiatega vmt.

֎ Kui armastuse energia on hakanud paarisuhtest välja irduma, siis tuleb uurida, mis põhjusel see alguse sai.

֎ Võib juhtuda nii, et üks paariline on hakanud oma südamekanalit sulgema ja ta väljub tingimusteta armastuse energia ruumist, kuid teine võib veel pikalt olla avatud südamega ja armastav. Kui teise paarilise südamekanal on lahti, siis ta ei märka ohumärke ega taju, et teine on alla kukkunud ja külm või kalk, sest ta ju on ise kõrgemal armastuse tasandil veel kus puudub tingimuslikkus. See tähendab, tihti üks paariline annab koguaeg andes sisimas teise käitumise, sest ta on tingimusteta armastuse sagedusvahemikus ja olemises.

֎ Kui inimene kukub tingimusteta armastuse tasandilt välja ega püsi enam seal, siis temas hakkab domineerima ja välja lööma vana käitumine ja vanad mustrid. See väljendub tavaliselt nii, et inimene ei ole enam nii austav oma partneri suhtes, pole enam nii viisakas, nii aupaklik, ütleb aina inetumalt ja tunneb end aina julgemalt kasutades inetuid fraase. Tulevad mängu solvangud, ka ärategemised, haiget tegemised, reetmised. Seejärel on vaasid lõhutud ning südamekanali avamine paarisuhtes on juba päris keeruline.

֎ Armastuse energia ei salli tingimusi ega reegleid, sest iga uus reegel on nagu uus trell vanglapuuril. Ta matab, ta piirab. Armastuse energia ei salli piiramist. Ta on oma olemuselt piiritu. Piiritult väljenduv, lenduv. Piiramine on seotud varjatud võimu, domineerimise ja allutamise sooviga.

֎ Armastuse energia ei salli dominantset suhtumist peres, olgu see mehe või naise poolt. Ettevaatust mehed ja alfaisased-  kui peate olema domineerivad oma äris või muudes keskkondades, siis perekonnas peab säilitama harmoonia, et ühel paarilisest südamekanal ei sulguks inetu kõnepruugi või allutava käitumise tõttu. Hoia naist õrnalt nagu Jumalannat, isegi kui oled alfaisane või pead omama domineerivaid liidrimustreid.

֎ Püha ja õnnistav armastuse energia lahkub koheselt inimese ruumist, kui südamekanal sulgub. Inimesest kaob õnnistav tunne. Kehad hakkavad lävima omavahel nii, nagu mõistus dikteerib ja nii nagu harjumused on kujunenud varasemalt. Liigutakse tavalisele homo sapiensi kooselu tasandile ehk selle inimliigi tavapärasele tasandile.

֎  Armastuse energia ei armasta sundimist ega vägivalda. Vastasel juhul sulgub südamekanal sellel inimesel, kelle hing tundis vägivalda ja sundimist.

֎ Armastuse energia on nii õrn essents oma olemuselt, et kui inimeses on kerged solvumise mustrid, siis väga suure solvangu puhul võib südamekanal pauguga kinni minna. Tegelege oma solvumise mustritega – solvumine on alati ja alati inimese enda isiklik teema. Solvumist on võimalik vältida, kui uurite, miks teile loeb niiväga teise arvamus.

֎ Inimese südamekanal sulgub koheselt, kui paarisuhtes kasutatakse ähvardamist. Nii lahkub pühast pereruumist ka armastuse energia.

֎ Olen täheldanud, et naiste südamekanal sulgub reeglina suure löögiga ja väga kiirelt, lausa hetkega siis, kui on tehtud üks suur viga: mees on murdnud usaldust naisele, naist on reedetud.

֎ Olen täheldanud, et paariliste südamekanalid sulguvad siis, kui paarisuhtesse imbub vargsi ja vaikselt sisse lugupidamatus. See võib väljenduda inetus, järsus, arusaamatu sõnavaraga , sarkastilise huumoriga või alandava, võrdleva, hinnangulise kõnepruugina üksteise suhtes. Tilk tilga järel sulguvad inimeste südamekanalid, sest üks asi viib teiseni. Üks inetu ütlus loob uue pinnase järgnevaks kalgimaks ja külmemaks suhtumiseks, eneseväljenduses ja kommunikatsioonis.

֎ Armastuse energia ja õnne energia hoidmise saladus paarisuhtes on :

֎ Usaldus ja lugupidamine. Üksteise vastu austus. Kusjuures seda viimast, on uurinud oma pikaajalises elutöös ka Tiina Tiitus, kes on küsitlenud nii palju õnnelike paare ja nende saladusi.

֎ Pea meeles: hoia oma paarilise vastu alati lugupidamist ja alati hoia suhtes usaldust. Need on kaks kõige olulisemat vundamenti õnnelikus paarisuhtes, kus püsib ka armastus. Kusjuures –armastuse ja õnneenergia liiguvad inimeste vahel käsikäes. Olen vaadanud, et ülima õnneenergia on tihedalt seotud armastuse energiaga. Seda pole raske arvata, miks see nii on. Mõlemad on kõrgesagedusega loovad energiad, mis vajavad avatud südant. Kinnise südamega inimene ei koge niisamuti õnnetunnet. Sama kehtib tegelikult ka tänutunde suhtes.

֎  Ära mitte mitte kunagi murra oma kaaslase usaldust, ära mitte kunagi loo paarisuhtes olukordi, mis viivad reetmiseni või usaldamatuseni. Need on kaks kõige suuremat vaasi, mille purunemise tulemus on traagiline paarisuhtele. Kui olla armunud ja armastada oma kaaslast nii väga, siis ei taha ju talle halvasti öelda. Aga miks öelda siis halvasti, kui on ka 2 aastat kooselu alustamisest möödas?

֎ Kui tahad sarvi maha joosta, siis tee seda paarisuhte välisel ajal. Live large, aga kui oled valinud juba Jumalanna enda käevangu oma südame kõrvale, siis naudi ja ole hetkes temaga.

֎ Kõrgtsivilisatsioonidel pole esinenud polügaamiat nii nagu see inimliik on aru saanud. On olnud kõrgtsivilisatsioone, kes kõige pühamad loomised on paarisuhtes läbi viinud just jumaliku naise ja mehe energia vahel – kahekesi. Huvitav on see, et kõrgtsivilisatsioonid on väga suurte kosmiliste pühade loomiste eel olnud 1+1 loomeseisundis, hoides suhet puhta ja pühana ning liigutades suhte taset kõrgele nii, et meheenergia küündib Jumala energiate tasandile ja naisenergia küündib ja lendub Jumalanna energia tasandile. /Tegelikult on see kõik veel keerulisem ja peenekoelisem ning see pilt, mida vaadata, mismoodi kõrgtsivilisatsioonid lõid nagu Jumal ja Jumalanna, siis seda on raske edasi anda sõnadega/. Samas on olnud kõrgtsivilisatsioonidel nii, et kui kogu liik või kogukond viibib õnnistavas armastuse energias, siis ei tee keegi numbrit, kui üks paariline liigub edasi aastateks koosloomisesse teise paarilisega. Seda loomisviisi aga meie homo sapiensi inimliik ei mõista, sest paljuski juhindutakse instinktidest, kehatasandi kirest, mõistusest, oma rahuldamise vajadusest peamiselt, omaenda tahtest, omaenda volist ja vajadusest ainult.

֎ Püha paarisuhte energia tahab puhtana hoidmist. Pea meeles – noor alustav perekond peab looma oma tee ja oma ruumi ja olema omas puhtas loomises. Kõige kõige suurem viga, mida tehakse, on see, kui uus pere liigub vanade (esivanemate) mustritesse. Nt kolitakse oma vanemate koju, kolitakse ämma või äia juurde (ükskõik, mis argumentidel või põhjustel).

֎ Armastuse ruum ei saa puhas olla, kui sinna seguneb teise eelmise kooselu energia ja mustrid, arusaamad, kannatuste ja kogemuste ja ei tea mis läbielamiste ruum ja pagas. Hoia oma suhet puhtana, ära lase sinna sisse sekkuda oma isa või ema, ämma või äia kooselu energial tema varasemast paarisuhte energiast.

֎ Oma suhet ei ole võimalik puhtana hoida, kui elatakse ämma või ära juures. Ei ole võimalik. Ja parem oleks, kui seda illusiooni noor pere või paarisuhtes olevad partnerid endale ei looks.

֎ Ära arva, et ämma või äia energiad sind ei mõjuta. Kui sa just iga päev ei viibi 8 tundi päevas üliteadvuse seisundis nende juuresolekul, ei keeda putru üliteadvuse seisundis, ei valmsita sööki üliteadvuse seisundis, ei suhtle lastega üliteadvuse seisundis ilma ärritumata, ei tegele tööasjadega üliteadvuse seisundis ilma kõikumata, ei väsi kordagi päevajooksul, ei tunne kehaväsimust, ei haigestu ja ei kõigu kordagi oma tujudes ja emotsioonides, siis sa jah ei lase mõjutada. Aga nii, kuis inimese energiatase langeb, keha väsib, keha on haige, inimesel on katsumused, ta viibib palju kisas, palju müras või kokkupuutes teiste energiatega, pole palju vaja –ja ta energiatase juba kõigub ning juba olemegi rohkem ligipääsetavad. Rohkem mõjutatavad. Filosofeerida võib lõputult ,et ärgem laske endid mõjutada, aga sellist asja suudavad praktiseerida igapäeva elus vaid Tiibeti mungad ja mõned üksikud erakud ja gurud. Kusjuures, viimased, ei seo end ka perede ega äridega, sest nad teavad, et muidu nende seisund kogeks kokkupõrkumisi ei tea mis olukordade ja energiatega, mis pole sugugi puhtad.

֎ Et armastuse energia tuleks paarisuhtesse tagasi, on vaja vaadata, kas on võimalik taastada usaldus ja taastada austus. Kõige raskem on taastada usaldust. Kõiki muid egoreegleid ja tingimusi saab ümber rääkida või läbi rääkida.

֎  Pea meeles – armastus ei kauple kunagi. Kui partner nõuab sinult 5 või lausa 30 tingimust, millega pead nõustuma suhtes selleks, et sina tema jaoks meelejärgi oleksid või et tema sinuga koos looks, siis selles paarilises ei räägi enam armastus. Räägib ego. EGO ON alati see, mis loob tingimusi ja reegleid. Mõistus on alati see, mis otsib veel uue põhjuse ja järgneva põhjuse ja veel kolmandagi põhjuse.

֎ See inimene ei ela armastuses, kes otsib koguaeg uusi põhjuseid. See inimene elab mõistuse tingimustes ja mõistuspärasuses (nagu strateegid töökeskkonnas või äris, kuid see mudel ei toimi armastavas paarisuhtes). Armastus ei ole strateegia. Armastus on armastus.

֎ See inimene ei ela armastuses ega hakka teile tõenäoliselt ka armastust võimaldama suhtes, kes näeb koguaeg väljapääsmatust edasiliikumiseks ja otsib ainult kooselus negatiivseid põhjuseid, toob välja koguaeg ainult negatiivsust ja tingimusi, toob esile ja serveerib ainult blokeeringuid ja tõkkeid, ega otsi lahendusi saada armastus ja õnn uuesti voolama peres. See inimene, kes otsib järgnevaid ja uusi põhjuseid, et miks harmooniline kooselu ei toimiks, see ei hakkagi armastama teid jumalikult. See inimene elab hoopis peas. Mitte südames.

֎ Inimene, kes otsib koguaeg uusi põhjuseid ja näeb ainult uusi takistusi, elab peas, mitte südames.

֎ Edasijõudnute tase on see, kui inimene leiab armastuse enda Püha Vaimu vastu. Siis pole tal mitte kedagi paarilist kõrvale vaja /otseselt enda täiendamiseks/, sest see inimene särab ja elab õnnes ja on ise end juba täiendanud oma Kõrgema jumaliku Aspektiga. Üldiselt inimesed ei tea, et nad on ise enda jackpotid. Ja samas – ühiseid koosloomisi (lapsed, armastuse atmosfääriga täidetud kodud, põliskodud jmt) luuakse võimsalt, kui ühendatakse mehe ja naise aspekt.

֎ Naised on väga mõistuslikud olendid, kuid samas väga tundelised ja tundlikud olendid. Kui mees sajatab naise peale või kui mehel on komme olla karm või jõuline või varjatud vägivallamustritega, siis võib naine vaikselt tema kõrval sulguda. Mees jääb ilma naise armastavast puudutusest ja edaspidi sealt edasi muutub ka kõik muu. Naise südamekanali sulgemine oma mehe suhtes on peamine põhjus, miks naine ei pruugi enam orgasme paarisuhtes kogeda ega suuda oma mehe vastu kirge üles käivitada. Kui tunned end ära, siis küsi – kas minu südamekanal on avatud praegu? Kas ma kogen suurt armastuse tunnet enda sees? Millal see juhtus, et minu südamekanal sulguma hakkas?

֎ Vägivallaga ja hirmuga seotud kogemused ja energia sulgevad südamekanali. Suured kogemused lapsepõlves, mis tekitasid trauma, vägivalla ja hirmu segu lapses, sulgevad kohe südamekanali ja see laps täiskasvanu eas ei pruugi normaalselt kaaslast leida ega suuda armuda. Usaldus on murtud (usaldus murti kõige armastavama ja lähedasema inimese poolt- armastava ema või isa poolt). Tekkis side –armastus teeb haiget. Laps ei julge enam täiskasvanu eas armastada.

֎ Reetmisega seotud energia ja kogemused sulgevad südamekanali. Südamekanal võib sulguda, kui inimene kogeb suurt reetmist oma elus (ei pruugi olla partneri poolt, vaid kellegi lähedase poolt). Reetmise ja usaldamatuse energia on väga madalasagedusega tume energiakiht, umbes nagu võrk, mis matab inimese enda alla.

֎ Usaldamatus ja varasemad rängad kogemused usaldamatuse teemadel, mis sulgesid südame (ja traumeerisid isegi hinge), on suurimad põhjused, miks südamekanal on sulgunud ega enam avane inimesel. Usaldamatu inimene, kes kedagi ei usalda ega midagi ei usalda, ei ole tavaliselt avatud südamega (südamekanaliga) ning pole avatud armastusele. Sest ta alateadlikult kardab (sees on eelmine kogemus reetmisest ja kardab end uuesti avada).

֎ Rängad kogemused, kus inimene on saanud löögi otse hinge või südamesse (nn kogemused, kus on nuga löödud südamesse), sulgevad laksust kohe südamekanali ja inimene kukub raskesse kogemusse. Need on nn hingetraumad. Traumad, kus on mõra löödud hingeenergiasse või hingefragmente on kogemuse tõttu eriti suurel hulgal laiali vooldunud.

Selleks ei pea kasutama ohtralt vägivalda, et hingetraumat põhjustada. Näiteks: Ühel partneritest võib pauguga sulgeda südamekanal ja mõra lüüa hinge sisse, kui teine kaaslane on teavitanud, et ta jätab üleöö kogu oma pere üksi, visates tinglikult prügikasti oma kõige lähedasemad. Ka olukorrad, kus reedetakse või petetakse, jätavad inimesele just hingesfääri (inimese päikesepõimikus olevasse hingekeskmesse) mõra. Mõra, mis jääb terveks eluks, kui seda ei tervendata. Kusjuures, neid inimesi, kelle hing on nii-öelda “purunenud” (mõra või kiil on hinge sisse löödud), neid võib pumbata lõputult täis ükskõik, missugust tervendavat energiat -nad ei tervene.

Mida rohkem on üks osapool teisele autoriteet, seda suurema mõra saab lüüa. Näiteks, kui naine pidas meest  Kuningaks enda kõrval ja teda armastuses jumaldas ja nägi teda kuningana, siis oli naine see, kes sai suure pettumuse ja suure murdumise osaks. See naine võib kogeda sarnast tunnet, et ta on saanud nagu noaga otse südamesse ja usaldus on täielikult kaotatud. Sama asi juhtub tavaliselt siis, kui üks paarilistest saab teada, et teda oma petetud paarisuhtes. Ning sellist usalduse kaotust sama paarilise vastu on juba ääretult raske taastada, pea võimatu. Või siis peab üks paarilistest kõvasti pingutama, et tehtud hävitustööd parandada ja siluda, lõhutut parandada. Niiöelda naise südame uuesti võitma. Neid võimekaid mehi on vähe, kes suudavad peale usalduse kaotust või reetmist oma naise südame uuesti võita. Lihtsam on joosta uue paarilise juurde ja seal alustada uusi mänge, kuni kukutakse samadesse mustritesse ja kogemustesse. (Reinkarneerumisega toimub sarnane nõiaring – vaim loob minevikukogemusi, sest need on lahendamata. Inimene kogeb läbi elude sama jama). Suhtest suhtesse tuleb sama jama kogeda ja taluda.

֎ Väga kõrge tase on see, kui partnerid suudavad läbi analüüsida, kust või kuidas nende paarisuhtest armastus ja õnn kadusid ning siis tõstavad tehnika abil oma paarisuhte energia uuesti tagasi sinna, kus nad enne olid. Aga see on kõrge pilotaaž, sest enamasti hakkab ühe paarilise mõistus šantažeerima „Äkki ta ikka paneb kõrvalt“, „Äkki ta ikka teeb uuesti“, „Kust ma tean, et ma teada lõpuni usaldada saan“, „Ühekorra tegi, äkki teeb veel“.

֎ Üldiselt kehtib siinseid inimesi vaadates reegel: kes tegi ühekorra, siis võib kindel olla, et teeb ka teist korda ja kolmandat korda. Vähe on neid, kes viitsivad oma mustreid muuta ning tunnistada lõhutut või vaadata silma oma tehtud hävitustööle ja selle tagajärgedele. Enamasti ollakse varmad süüdistama hoopis teist „aga sina ise olid selline, ma sellepärast tegin jne“. Selle asemel, et peeglisse vaadata kriitiliselt.

֎Mitte kunagi ära sulge oma südant armastusele. Pea meeles – ka inimese Kõrgem Vaimu Teadvus suhtleb läbi südame ja hingekanali. Kui sina sulged oma südame (ehk südamekanali, hingekanali, hingekeskuse, südamekeskuse), ükskõik, et sa seda teed teise paarilise pärast, siis tegelikult teeb inimene endale suure karuteene. Ta sulgeb end tegelikult  ka oma Pühale Vaimule. Looja olemusele. Ja see inimene „otsib“ seda miskit, oma ühendust jumalaga taga terve elu, teadmata, et ta pole avanud oma südant. Sest Looja on siinsamas, kohe meie juures, meie ümber. Suletud südamekanal takistab tundmast Looja energiat. Looja Püha olemust.

Inimeste häda on selles, et nad põhjustavad üksteisele niipalju traumasid ja lubavad omal käituda mitteteadlikult, et mitte öelda „vähearenenult“, ja seega 7 miljardi inimese hulgas on massiliselt südamed inimestel sulgunud ning avatus ka Pühale Loojale puudub.

֎ Sulgunud südamekanaliga inimene suudab kergesti korda saata kuritegusid ja igasuguseid hävitustöid. Sest tal on empaatiavõime blokeeritud. Ta on nn tundetu inimene, külma südamega inimene. Hinge kohalolu puudub.

֎ Hoia oma süda alati avatuna. Kui sa ei suuda teisi usaldada, sellest pole midagi –usalda oma Kõrgemat Püha Vaimu, kes armastab sind alati ja pole sind mitte kunagi jätnud. Tema ei kao kuhugi ja tema ei reeda sind kunagi. Ainult et pea meeles, temaga suhtlemine toimub läbi avatud südame.

֎ Hoia oma südant alati avatuna. Sa ei kaota midagi, võid ainult võita. Las reetjad ja murdjad liikuda oma teed. Las hävitajad minna oma teed.

֎ Kui sinu südamekanal on sulgunud, siis uuri, kust see esimesena tekkis ja kui kaugele sa mäletad. Mis siis toimus sinu elus?

֎Südant saab avada sõnadega. Heade sõnadega.

֎ Teise inimese südant saab avada tunnetega. Ilusate tunnetega.

֎ Südamekanali avanemist segab ja takistab (ehk blokeerib) kõige enam inimese enda mõistus ja hirmud. Ehk egoteadvus. „Ma ei julge avada oma südant“, segavad ka varasemad kogemused „Ma ei tea, mis siis saab… „Ühe korra peteti, ei taha enam haiget saada…“, hirm haiget saada, hirm reedetud saada, hirm jälle traumeeritud saada.

 ֎ Kõige suurem väärtus suhtes on see, kui te pole teineteisele suuri inetusi öelnud, suuri solvanguid jaganud, suuri mahategemisi teinud. Kõige suurem väärtus sinu paarisuhtes on see, kui olete suutnud hoida üksteise suhtes lugupidavat austavad suhtumist. Hoidke seda – sest see on niivõrd suur väärtus. Kui hakata tilk-tilgahaaval musti plekke suhtesse peale tilgutama, siis suhte energia määrdub.

Ehk oli abi kellelgi mõista endas toimuvat.

Nii karm kui see ka ei tundu, siis sulgunud südamega inimese vastutus on ise avada oma süda. Ükskõik, mis on Sinu elus toimunud  ja olgugi, mis on juhtunud – Sinu vastutus ja Sinu ülim ülesanne olgu see, et Sa leiaksid uuesti oma südamega kontakti, oma hingega kontakti ja seeläbi ülima armastuse tundega, tänutundega, õnnetundega kontakti, Puhta kõrgema Looja  aspektiga kontakti.  Elades sulgunud olekus, nagu kookonis, ei saa ka toetavad valgustavad energiasse Sinusse pääseda. Nendel inimestel, kahjuks, on järgnevate lähiaastate jooksul suur oht kehatasandist lahkuda (intensiivsetele kosmilistele ja galaktilistele universumi energiatele mitte vastu pidada ja seetõttu süda ütleb üles). Sest nende energiatega toimetulek Maal nõuab avatud ja julget südant, avatud armastavat südant.

Palun tegele, armas inimene, oma südamega ja oma hingega. “Me ei pea kõiki usaldama, kuid me peame lootma vaid iseendale,” nagu ütles üks ääretult tark kogenud eluteadlik naine mulle just hiljuti. Kuid – kui Sa ei suuda kedagi siin maailmas usaldada ja Sa oled haiget saanud, siis õpi tundma ja usaldama jumalikku armastavat Looja-Vaimu, oma Püha Vaimu, kellest pärineb ka Sinu hing. Tema armastab Sind igavesti. Tema on igavene. Ja tema on Sinu suhtes täiesti jumalikult tingimusteta. Tema ei sea Sulle tingimusi, milline Sa pead välja nägema ja kuidas Sa pead käituma igapäevaselt, et tema armastuse vääriline olla. Sa temas ei pea Sa kunagi pettuma.

Kuid Vaimu kõrgema aspektiga kõnelus saab toimuda vaid läbi puhta hingekanali, avatud armastava hinge ja südameühenduse – see tähendab  – läbi avatud südameruumi.

Nii palju siis hingeteemadest tänasesse argipäeva.

Kaunist suve.

Adeline Amaryllis
www.valguslapsed.com
09.08.2022

Similar Posts