Minu isiklikud praktikad nüüd e-poes.

Sellest sügisest teen ühe muudatuse praktikate väljaandmise valdkonnas. Hakkan üles laadima neid praktikaid, mis ma olen teinud puhtalt ja ainult isiklikuks kasutuseks. Tegelikult – kes kuulas Hingeseminare, siis seal loengus ütlesin niisamuti, et hingepraktika 1 ja 2 olid minu enda isiklikuks energianihkeks tehtud praktikad ja alles aasta aega hiljem, olles piisavalt pika aja jooksul näinud, kui suure vabanemise see tõi – andsin need avalikkusele kasutada.

(Hingeseminarid valmisid tegelikult mai 2022). Energiapuhastused, vanade sidustuste lõpetamised (eriti vana maailmaga ja sealse Vana Impeeriumi ahelatega) võib muidugi tuua kaasa mingite vanade etappide lõppemise meie elus. Ka valulikel alustel või kannatusel põhinevate loomiste või kavandite lõpetamised. Ent sa ära kurvasta – need asendatakse veelgi säravama ja helendavama kavandiga. Ja mõne aja möödudes oled sa õnnelikum, kui ealeski varem. Kõige suurem vabanemine toimub vanadest ruumidest oma energia tagasikutsumisega. Selleks sobib ideaalselt hingeseminaride seeria.

Nüüd oktoobrilõpus olen teile üles laadinud ja kättesaadavaks teinud oma Vaimu Jumaliku missiooni audiopraktika ja selgitava loengu. (Loeng on mõistagi üles võetud neile, kes on usinasti enda ülestõusutee rada kogu maailmaga ja Maa teadvuse arenguga kaasa teinud).

Seetõttu on nüüd osadel praktikatel all märgis “A” sümbolina .See tähistab “isiklik praktika”.

Miks ma sellise eristuse teen? Sellepärast, et igasugustes üldsusele mõeldud loengutes selgitan ma pikalt ja põhjalikult asjade olemust lahti. Iseendale teen ma aga teises tempos teiste taotlustega, vähesemate sisendkäsklustega, rohkema vaatlusega, rohkema tundeenergia integreerimisega, vähesema segavama jututa, küllaltki selgejoonelise ja kindla sisendloomisega. Kes suudab tempot pidada sirgumise teel, siis need praktikad on teile sobivad.

Kui soovid edasijõudnute praktikaid teha, aga sul puudub varasem taustainfo, siis alusta tuumpraktikast, seejärel hingeseminarid ja lisaks infoloengud.

Oma Vaimu Jumaliku Missiooni praktika on üks tänuväärne aeg iseendale, et sa saaksid vaadelda ja ise enda sisemises ruumis küsida oma Kõrgemalt Teadvuselt:

֎Mida sa oled tegelikult siia tegema tulnud?
֎Kust sa üldse tegelikult pärined?
֎Millal sa siia saabusid? Kui kaugelt sa siia saabusid?
֎Mis on sinu tegelik jumalik Kõrgeim Missioon? Kas sa oled üldse oma Missioonil peateel?
֎Millised sisendtõkked võivad ees olla?
֎Mis on sinu Vaimu Tegelik võimekus? Kes on üldse sinu Vaimu olemus ja energia, sest meil on ju nii palju erinevaid teadvuseid ümberringi.

PS. Pildid on Isise tiivad.

Similar Posts