Skip links

Mis on vertikaalne elujoon? Mis on horisontaalne elujoon?

Mis on vertikaalne elujoon? Ja milline on horisontaalne elujoon? Mida tähendab vertikaalne või horisontaalne areng? Mis on nende kahe erinevus?

Vertikaalne elujoon tähendab, et inimene liigub spiraalselt oma elulistes realisatsioonides vertikaalselt ülespoole. See on meistritõus. Ärkamise teekond. Ülestõusmise teekond. Teisisõnu tähendab see vertikaalset arengut. Ta tõstab end vanadest reaalsustest välja ja integreerib end uute, kõrgemate reaalsuste energiatega. On horisontaalset liikumist ning vertikaalset elulist ja spirituaalset edasiliikumist. Horisontaalsel edasiliikumisel läbitakse üksteise järel teekonnal nn checkpoint’id elu. See tähendab, et inimesel on kohustuslikud pidepunktid ja õppekohad vaja läbida elu jooksul, mis juba enne Maale sündimist olid hingetasandil kokkulepitud.  Horisontaalse elujoonega inimese sagedus (kodusagedus) on numbriliselt fikseeritud, olgu selleks 12, 22 või midagi muud… Seevastu vertikaalse elujoonega inimese sagedus on O! Sest ta on ühenduses ju koguaeg Lättega, ta ei paikne kuskil vahetasandil.

Kui väga väga lihtsakoelist näidet tuua horisontaalsest arengust: Kujutagem ette, et te liigute mööda maanteed ning te sõidate mööda bussipeatustest, millel on erinevad nimetused (erinevad kogemused). Vastavalt enda soovile ja tahtejõule iseend elus edasi viia ja arendada (äratada), te liigute kas jalgrattaga või autoga või jalgsi, mis määrab teie elus edasiliikumise kiiruse.

Mõnikord läbite vahepeatused kiirelt, teinekord aeglasemalt, sõltuvalt, mis teie elus toimub ning milliseid takistusi te läbite.
Teekonna sihiks on tinglikult jõuda suurlinna, tee peal võimalikult palju ainult kogeda ja kogeda ning näha ja meelde tuletada ja õppida. Selleks, et suurlinna jõuda, peate te kindlasti läbima vahepeatused, mis on kohustuslikud ning  peatuma igas bussipeatuses.
Horisontaalne liikumine ja horisontaalne areng on küllaltki energiakulukas ning pikaajaline edasiliikumise viis oma arengus, kuid pakub mitmeid võimalusi oma meistrioskuseid lihvida ning rakendada. Horistonaalne liikumine on seotud karmilise tasandiga, hingeolemuse lukustatusega ning Maa lukustatusega, see tähendab teisisõnu – süsteemis suletud olekus olemisega (ringiratast kehastumine ja süsteemi vangi jäämine). Ollakse nii-öelda maatriksis lukus. (Need asjaolud on õnneks nüüd viimastel aastatel tugevalt muutunud). Kuid kujutagem ette, et teile iga elu (kehastumine) antakse ülesandeks jõuda ühte suurlinna. Jälle. Igakord alustate külast, iga elu lõpuks jõuate suurlinna. Arvate, et jõuate pärale. Tegelikult jõuate jälle taas ühte linna, millel on lihtsalt teine nimi. Ja neid suurlinnasid on lõputult nii nagu on teie kehastumisi lõputult. Ise arvate oma elus, et on palju avastada ja näha, aga vaim on juba tüdinenud, set ei jõua eriti kergelt pärale  sellesse „õigesse“ kohta, mis on Läte, väljaarvatud üksikute õnnestumiste teel (seaduspärasuste murdmisel ja maatriksist väljasaamisel nii, nagu üksikud tollal valgustusid). See oli väga lihtsasõnaline näide iseloomustamaks horisontaalset arengut.

Vertikaalne liikumine on aga tõususuunas (ülespoole) edasiliikumine, kus toimub vabanemine madalamatest reaalsustest.  Nn ülestõusmise suunas liikumine. Sellist tõusu saab tehavaid läbi oma vanade egokihtide puhastamise ja vabaks andmise ning hingeteadvuses paiknevate vägivallamustrite, ohvrimustrite, allutamise- ja allumismustrite, hirmumustrite ning kannatusemustrite vabaks andmist.
Vertikaalne elujoon võib olla lapsel, kes sündis karmavabalt, kuid sellisesse arengupunkti võib oma elus jõuda ka täiskasvanu, kes on endaga vaimselt pidevalt tööd teinud. Üks hetk tema saatus lihtsalt muutub ning ta vabaneb lukustatusest. Vertikaalne elujoon tähendab liikumist suunaga ülespoole. Vertikaalne areng aga tähendab ülestõusmist mööda tasandeid, jõudes lõpuks Koju. Algsesse Esimesse Allikasse, sest põhisuund on õige – ülestõusmine, mitte õppetundide kordamine. Tinglikuks näiteks võib tuua vertikaalsest arengust, et te viibite justkui hoones, mis on tornikujuline. Kõik korrused üksteise peal. Te liigute treppimööda või liftiga, sõltuvalt teie arengusammudest ning -kiirusest, keskkonnast ja motiveeritusest järjest ülespoole, kõrgematele korrustele. Mõnikord olete väga tulemuslik oma arengus ning „hüppate“ mitu tasandit korraga. Kuid teinekord jääte pikemaks viibima mõnele korrusele, näiteks 12.korrusele (tasandil). Vertikaalse arengu teostamiseks on praegune ajastu kõige soodsam, sest inimeste jaoks on taaskord 9000-12 000   aasta jooksul väravad lahti, et süsteemist kogu oma hingeteadvus ja vaim (soovi korral) välja liigutada.

Paraku siiski pean tõdema, et puhas vertikaalne elujoon ei ole väga sagedane tunnus ning ainult vertikaalset elujoont esineb üksikutel isikutel veel, olles siiski pigem eriline nähtus ning just enam uue ajastu laste seas – puhaste sündinud hingede puhul levinud.

Vertikaalse elujoonega inimesed otsustavad ise päevapealt oma loomise üle (ilma hingeliste sidusus- või kohustuslepinguteta). Tihti sellised inimesed ei näe ka oma tulevikku ette ning vertikaalse elujoonega lastel ei ole võimalik üle 1-3 aasta tulevikusündmuseid ette vaadata, sest neid ei ole Vaimuteadvus veel otsustanud luua või jäigalt paika panna. Tal on vaba valik realiseerida ja luua käigu pealt.

Sagedasemalt levinud versioon on hoopis duaalne elujoon, kus eksisteerib nii vertikaalne kui ka horisontaalne elujoon korraga, sealjuures üks neist on primaarne ning teine sekundaarne (sõltub, kus tasandil inimene igapäevaselt viibib rohkem). See tähendab, et inimene on endaga väga tugevalt juba tööd teinud, uuele tasemele liikunud, kuid on veel maiste, st 3-6.tasandiga ning tegemistega veel seotud. Samas on ta suutnud oma potentsiaali juba niivõrd palju äratada ja aktiveerida kehas, et on saanud omale vertikaalse elujoone ning suundub edasi Lättesse liikumisse ning kõrgemate tasandite aktiveerimisse ehk siis teisisõnu – Universumi täisavatusse. Seega, ka täiskasvanueas vaimsele teekonnale siirdunu võib jõuda vertikaalse elujooneni peale karmiliste võlgade tasakaalustamist või hingeliste (piiravate, mitte potentsiaali kasutust lubavate) lepingute tühistamist.

Vertikaalne elujoon on aktiveeritud meistripotentsiaali kandmise tunnus inimeses.  
Vertikaalse elujoonega inimese sagedus on 0.  Vertikaalne elujoon ei ole sirgjooneline liin, mis inimese peakohast kosmosesse siirdub nagu ekslikult illustreerivalt arvatakse. See on spiraalne, keerdus energeetiline joon inimese kohal. Põnev on asjaolu, et üksikutel juhtumitel võib olla inimesel ka lausa mitu vertikaalset elujoont. Sellistel juhtudel võib olla inimesel mitu võimekat kehastust samaaegselt (kolm elujoont, kolm reaalsust). Kuid viimane nimetatu on siiski pigem erandlik juhtum.

Katkend ja täpsem info teosest „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“. Teost võimalik soetada käesoleva kodulehe e-poest.
Adeline V. Amaryllis, 2020.