| |

Ohtlik hea inimese sündroom

Head sõbrad. Minuni sattus üks ääretult hea artikkel, mida sooviksin teiega jagada. See puudutab nn hea inimese sündroomi, milles olen ma paraku nii paljusid teisi isikuid oma arenguteel ja töös kohanud.

Kuna see artikkel on teise autori kirjutatud, siis panen siia ainult väljavõtted (v.t. lõppu) ja viite neile, kes soovivad ise põhjalikumalt edasi lugeda.

Omalt poolt lisaksin nii palju vastava teema juurde:

֎ Hea inimese sündroom on alati seotud energeetiliselt parasiitse suhtevormiga.

֎ Juurpõhjus peitub lapsepõlveeas – esimeses 7 eluaastas ja seal kogetus.

Nn “hea inimese sündroom” saab peamiselt alguse lapsepõlves, kus ema või isa on käskinud või kamandanud last koguaeg hästi käituma, koguaeg piisavalt hästi reageerima, hästi vastama, hästi end ülal pidama, hästi hindeid saama. Tujutsemine ja lapsele lubatud omased emotsioonid pole olnud lubatud. Vanemad on loonud standardid ja ootused lapsele, et laps käituks jao leks hästi ning laps on võtnud kohutuse vastata vanemate ootustele.
/Siin kontekstis me räägime ikkagi vanematest, kes on vaigistanud korduvalt oma lapse käitumised ja sidunud lapse mängulise loomuse ja uudistamishimu ning üleannetused karistusega./

Täiskasvanu ikka jõudes laps püüdleb parimuse poole ja endiselt jätkab mustrit, olla oma emale või isale meelejärgi, pingutades heade tulemuste nimel, püüdes olla püüdlik, ootustele vastav.

֎Lasevad end oma elus ära kasutada.

Olen täheldanud, et hea inimese sündroomiga üles kasvanud lapsed on enamasti need, kes lasevad end täiskasvanu või nooruki eas ka kõige rohkem ära kasutada, seksuaalselt ära kasutada (nad ei julge vastu hakata); vaimselt ära kasutada (nad ei julge vastu hakata ega end kaitsta, kuna kardavad konflikte, sest konflikt ei ole “hästi käituva” lapse omadus).

Tihti nad tunnevad end süüdi, kuna ta ei käitu piisavalt hästi ja laps tunneb, et ärakasutamine on kindlalt  lapse enda süü. Need on noorukid ja täiskasvanud, kes seavad omale kõrged ootused oma elule, kõrged nõudmised oma eluviisile ja saavutustele, seades üsna tihti oma elule perfektsionistlikud ootused. Ja nad on tihti ka need, kes depressioonis lõpetavad, sundmõtetega lõpetavad, rasketesse ärakasutamisega seotud suhetesse satuvad, end ei väärtusta, kannatavad madala enesehinnangu all ja tihti kannatavad ka mõne söömishäire või isiksusehäire all. Sest nende minapilt on moonutatud. Nad kardavad konflikte ja väldivad seega olukordi, kus nad end tegelikult kaitsma peaksid.

֎ Ei elata enda elu, vaid järgitakse teiste ootuseid ja püüdluseid.

Hea inimese sündroomiga üleskasvatatud laps hakkab elus järgmina oma vanemate poolt loodud perfektsionistlikku kuvandit, mis on illusoorne. Sest elu on kõike muud, kui perfektsionism ja plaanipärane kontrollitav kavand. Elu on etteaimamatus ja paindlikkus. Elu pole võimalik kontrollida. Elu on voolav jõud. Hea inimese sündroomiga inimesed hakkavad  oma tervise arvelt kulutama energiat millelegi, mida pole võimalik täita omaette eesmärgina.

֎ Ohtlik energeetiline side.

“Hea inimese sündroom” on ERITI ohtlik isiksuse iseloomu vorm, kuna sellise varjatud programmiga on püüdlikku ja pidevalt heale tahtele vastavat inimest võimalik tõmmata salakavalastesse sõltuvussuhetesse, kaassõltuvusse, suhtemängudesse, draamatesse ja intriigidesse. Teda lõputult tühjendada, lüpsta, ära kasutada ja aina uutesse konspiratsioonidesse punuda. Kõike tema eluenergia arvelt, tervise arvelt, tema aja arvelt ja olemise arvelt.Hea inimese sündroomis elades ei  pruugi sa isegi aru saada, mis mängudesse sind meelitatud on. Enamasti on mängus keegi teine osapool, kes püüab kasu lõigata sinust. Mänge ei alustata kunagi järsult, sest muidu oleksid need liialt läbipaistvad. Kui suhtes olev teine osapool on oma olemuselt veel kaval manipulaator, siis võib olla keeruline tabada hetke, millal sind üldse mängu on tõmmatud.

֎ Pidev teiste ootustele vastamise kohustus (alateadlik).

Nn hea inimese sündroomiga inimesi on programmeeritud ja õpetatud vastama koguaeg kellegi ootustele, täitma teiste nõudmiseid, ootuseid, teise vajadusi ja käske ilma iseenda vajadusi arvestamata. Selline suhe on enamasti tasakaalust väljas. Kusjuures suhteks ei pea olema paarissuhe. Suhteviisiks võib olla ka haige ema ja teda toetav tütar. Suhteviisiks võib olla ka ohvrimeelne ämm või kuulaja minia. Suhteviisiks võivad olla õed-vennad, aga ka lapsevanem ja laps. Kõige levinum on lapsevanema ja lapse suhe, mis loob “soodsa” traumaatilise pinna lapsele edaspidiseks eluks väeteid valikuid teha oma järgnevateks suheteks. Kui kahtlustad, et elad nn hea inimese sündroomis, siis sul võib minna omajagu seedimisaega, et avastada, missuguses kahjulikus suhtes sa oled.  

֎ Raskete energiatega sidumine – süüdistamine, alandamine ja häbitunne. Nn hea inimese sündroomiga suhe on sellepärast eriti ohtlik, kuna tavaliselt käivad need kaasas piisava hulga süütundega, mõnitamise ja alandamisega. Füüsiliselt vägivaldsed suhted või ülekohtused ärakasutamisega seotud suhted pole nii ohtlikud, kui püüdliku hea inimese sündroomiga suhted. Sest ühes on vägivalla ja ärakasutamisega seotud väärkohtlemine selgelt näha ja esiletulev. Kuid, kui tegemist on vaimse vägivalla vormiga, siis on vägivald ja ärakasutamine nii energeetiliselt, kui ka kehaliselt hoopis peidetud (maskeeritud) kujul ning selle sees kannataval inimesel võib võtta aega, et asja tuvastada. Vahest on abiks ka teise inimese toetav kõrvaline objektiivne vaatlus olukorrale. Või inimene tuleb viia oma keskkonnast välja, et ta näeks eemalt olukorda, kus ta osalenud on.

֎Hea inimese sündroom ja parasiitlus eksisteerivad reeglina koos. Pea meeles – seal, kus on nn püüdliku kena inimese sündroomiga indiviid, seal on kohe juures ka parasiitse olemusega isiksus. Kus on ärakasutatav, seal on ka ära kasutaja. See reegel kehtib energeetiliselt 100% astraalmaailmas ja ka füüsilise maailma tasandil. Oled andja? Siis on alati võtja. See on duaalne maailm siin. Parasiit ei küsi kunagi teiselt organismilt, kas ta võib sinust toituda. Ta lihtsalt võtab, kui see avaus sinu bioväljas on olemas (loe: sidusus on tekkinud) või kui vastavad kahjulikud (varasemalt omandatud) mustrid sinus seda soosivad.

֎Parasiitne osapool suudab oma haiget ja toksilist keha ülal pidada vaid teiste elujõu arvelt. Kui sina ei soovi olla teise inimese emotsionaalne ja hingeline energiaallikas, siis on sul viimane aeg otsus enda sees teha, et sa vastavad muutused endas vastu võtad. Parasiit kasutab ära teise inimese energiat enda toitmiseks ja enda elu ülalhoidmiseks. Nii võivad tigedad, sapised ja vihased inimesed päris pikka eluiga elada – sest nad toituvad teiste inimeste energia arvelt.
/Siin toon välja vahemärkuse: ole kriitiline surmakuulutuste ja surmateatiste suhtes. Praegu on väga palju surmajuhtumeid. Jala pealt kukuvad nii 40.a, ka 50.a inimesed, eriti meesterahvad. See pole kellegi vanus. On kahtepidi ütlejaid, kes kõik jälle üldistavad – kes kukub hinnangut andma, et ju ta oli nii halb inimene, et nii varakult suri. Tegelik tõde võib peituda muus. Sa ei tea tõde ega saa kuangi teadma, sest sa pole olnud teise inimese kingades. Võibolla inimene oli üdinin hea ja pingutas pere elatamise nimel vere ninast välja ega märganud oma läbipõlemise seisundit hetkeni, mil süda ütles käigu pealt üles ja hing otsustas siit maailmast lahkuda./

Parasiitsed isikud võivad kannatada oma keha ja tervise krooniliste hädade all, kuid tõsi on ka see, et süsteem hoiab elus enda jaoks kasulikke inimesi. Seetõttu võib mõni imestada, miks nii vaenulik ja sapine inimene ikka veel elab. Vastus on – teiste isikute arvelt. Uurige, kellega ta koos elab, kas peres on noori, kas peres esineb intriige? Parasiitsed isiksused, kes on astraalsete parasiitsete olenditega nakatanud, kutsuvad korduva sagedusega esile perekeskkonnas intriige ja konflikte, isegi kõige pisematest olukordadest. Eesmärk on iga konfliktiga, iga halvasti ütlemisega, saada teiselt jälle eluenergiat /teda oma sageduses langetades/.  Kõige hullem kooselamise vorm on see, kui parasiitse isiku juures elavad noored lapsed või noored. Siis hakkavad lastel väljenduma igasugused ebaloomulikud vähkasvajad, haigused jmt. Uuri, kes suguvõsas on parasiitselt haakunud sinu energiaga, teie pere energiaga või laste energiaga.

֎Võta oma elus ette suur revisjon ja korrektsioonid.

Enamasti algab see iseenda mingite omandamata õppetundide läbitegemisega. Näiteks küsi endalt – kui hea „EI“ ütleja oled sa elus olnud? Kui hea enda otsuste maksmapanija oled sa olnud? Kas sa oled püüdnud hea läbisaamise nimel enda vajadusi alla suruda? Kas sa oled tüli vältimiseks teinud järelandmisi iseendas ja enda otsuseid ümber hakanud tegema?

Kui oled avastanud, et oled nn hea inimese sündroomis elanud või toimunud, siis hakka vastavaid korrektsioone oma elus ette võtma. Selleks on erinevaid meetodeid, kuid enamasti tuleb alustada enda kehtestamisega ja maksma panemisega. Kogu oma energia tuleb parasiitsest suhtest välja võtta, et lõpetada parasiitne side.

֎ Ole valmis tagasilöökideks, kuid võta asja kindlameelselt ja enesekindlalt.

Kui hakkad oma elus korrektuure läbi viima ja oled otsustanud lõpetada olla teise energiaparasiidi toidulaud, siis pole sul mõtet illusiooni luua, et see lihtsasti käib. Elu on näidanud, et toksiline osapool suhtes /olgu selleks paariline või sugulane/, hakkab oma  vastupanu osutama – seda lausa agressiivselt, veelgi rohkem mõnitada või aladnada püüdes. Tavaline reaktsioon on agressiivsus, süüdistamine ja mahategemine. Teid hakatakse süüdistama käitumuslikus muutuses, mis ei vasta teise ootustele.

Üsna tavaline on ka see, et manipuleeriv parasiitne osapool püüab tekitada järjepidevalt süütunnet või häbitunnet, rõhudes lausetele, et sinus halba enesetunnet tekitada. Näiteks võib parasiitne sugulane sulle hommikusöögilauas kõikide teiste inimeste ees nipsata: „Kui halvasti sa käituma oled hakanud“ või pisarsilmil esitada draamat teiste ees väikese repliigi“ Sa käitud minuga nii ebaviisakalt“. Asja mõte on visata suhteenergiasse nn pomme. Energeetilisi pomme.

Helmut Fuchs ja Andreas Huber oma raamatus “Tundeterroristid” nimetavad neid ka pommipanijateks ja kaevumürgitajateks. Selliste manipuleerivate mängurite eesmärk on tilk tigahaaval mürgitada kaev ja visata suhtesse pomme. Igaüks oskab näiteid leida oma elust. Kõige sagedasem viis kohata pommipanijaid või kaevumürgitajaid suhetes ongi katkiste hingeeludega ämmade (või vahest ka äiade) käitumine oma miniate ja poegade suunas. Eesti kultuuriruumis on sees mingi hälbeline muster, et suur osa emasid (jumal tänatud, mitte kõik), peavad miniaid oma poegade varasteks ja miniaid süüdistatakse mehe äraviimises. See väljendub varjatud vaimses vägivallas miniate suunas ning intriig intriigi järel püütakse noori lahku ajada. On täheldatud, et naised, kes pole olnud rahul oma meestega ja kiruvad oma mehi veel aastakümneid, ei lepi tavaliselt ka miniatega. Sest neis on nii suur viha oma mehe vastu tekkinud.  Parasiitluse all kannatav osapool ei anna omale aru, mida ta aga teeb, sest mõtleb ainult oma eesmärgile ja toidule.

֎  Parasiitsest sugulussuhtest väljudes mängitakse ohvrimeelsusele, pisaratele ja süütundele. Pea meeles: nii, kuis oled endas otsuseid vastu võtnud, kuvanduvad need ka sinust välja. Sul on ees eksamid, kui kindlameelne oled sa oma otsustes. Kui oled olnud enne alandlik ja lasknud endale solgiämbriga peale valada teise emotsionaalset rämpsu ning oled otsustanud sellele lõpu teha, siis ole valmis, et sulle osustatakse alguses vastupanu. See väljendub selles, et sinu kindlameelsust pannakse alateadlikult proovile ning parasiitne suhtepool ei taha oma saaki niisama kergelt ära lasta.

Ole valmis uuteks intriigideks ja konfliktideks. Kuid tea, et see kõik on manipulatsioon ja mida varem sa selle läbi näed, seda parem. Kasutatakse ka võtteid, et esitatakse manipuleeriva kõnepruugiga etteheiteid. Tüüpilisena näiteks fraasid:

„Sa käitud minuga ebaviisakalt“ (loe: sa ei käitu minuga nii, nagu ma olen käskinud sul minuga käituda);
„Sinu käitumine on muutunud minu suhtes“  (loe: sinu käitumine ei meeldi mulle, sest sa pole mulle meelejärgi enam);
„ Enne kuulasid sa mind kõiges, nüüd sa ei kuula üldse mind (loe: sa peaksid süüd tundma, sest sa oled muutunud minu silmis halvemaks inimeseks),
Sa oled silmakirjalik“,  (sa peaksid süüd tundma, sest sa pole selline, nagu mina tahan või nagu teised on“
Sa käitusid enne nii hästi“ (Loe: sa peaksid süüd tundma, sest sa käitusid enne minu meelejärgi, nüüd aga mitte).

„Sina peaksid hästi/viisakalt/kenasti käituma“(Loe:sa pead vait olema ja vastama teiste ootustele).

֎ Emotsionaalne manipuleerimine ning teiste isikute tsiteerimine.

On üsna tavaline, et nii, kui hakkate enda eest seisma, hakatakse teile ette heitma ebaviisakat käitumist, mitte ootustele vastavat käitumist. Räägitakse ka pettumusest, mismoodi te pettumust põhjustate teises inimeses. Rõhutakse teie süütundele, et te pole selline, teine ega kolmas enam. Parasiitse olemusega sugulane või suhtepaariline püüab konksutada veel võimalikul viisil teie enesetunnet.

Vahest kasutatakse konfliktides ära ka lähedaste fraase ja tuttavate-sõprade ütluseid teie suunas kahjulikul viisil, kuid ärge laske end heitutada –seda taktikat kasutab parasiitne osapool ära selleks ,et manipuleerival viisil veel kuidagi oma sõnadele „kaalu“ anda juurde, viidates näiliselt, et tema mõttekäigule on veel teisigi liitlaseid.

Näiteks võib teile parasiitne osapool öelda “Tead, ma rääkisin selle inimesega. Tema arvab ka nii sinust! See pole ainult minu arvamus.“

Sealjuurs pöörake tähelepanu alati, keda tsiteeritakse ning olge kriitiline, kas asjaosaline on üldse teadlik sellest, et teda tsiteeritakse teie suhtes negatiivselt. Kui oled otsustanud parasiitsele suhtevormile lõpu teha, siis olge kriitiline iga asja suhtes, mida teie suunas ette heidetakse.

Küsige endalt: millises kontekstis ütles tsiteeritav inimene oma lauset väljendas? Kas tsiteeritav inimene üldse seda väljendas?
On üsna tavaline, et tsiteeritav inimene ei teagi, et tema lauseid teie vastu püütakse ära kasutada, et teid õõnestada.

Tihti on parasiitse olemusega isikud terve elu harjunud olema manipuleeriva käitumisega –seda just emotsionaalsest ärakasutamise aspektist.

Nad teavad, kuidas sõnadega mängida ja kuidas ka tõde moonutada.

Nad teavad ka seda, mismoodi tõega mängida nii, et panna tõestele lausetele vahele oma valesid. Ja eriti hästi oskavad nad emotsioonidega mängida, rõhudes oma ohvrimeelsusele ja teiste süüdistamistele. Ole kriitiline!

Vii oma peas läbi väike revisjon – millises rollis oled Sina?

Pööraksin eriti suure tähelepanu sellele, mida kirjutab Kert Grünberg oma artiklis konfliktide vajalikkuse kohta. Mul ei ole enam midagi lisada, sest see on isegi nii tabavalt öeldud. Minu arvates peaks iga teadlik lapsevanem oma lapsi julgustama julgelt väitlema ja arutlema. Enese vajaduste väljendamine ei pea olema serveeritud suure tülina. Aga kui enese vajadusi ei väljendata, siis võid kindel olla, et üks päev on karikas täis ja siis ootab küll ees suur tüli või traagika.

Terapeudid ja psühholoogid on täheldanud, muide, et paljud noored abielupaarid ja suhtesolijad on kaetanud oma suhte “konfliktihirmuga”. See väljendub selles, et luuakse näiline kaunis kuvand teiste jaoks, kui idealistlik on nende abielu või kooselu. Suhte kvaliteeti mõõdetakse selles, kui vähe esineb konflikte. See aga pole kõrgem tõde ega kvaliteet, sest kui minule ütleb inimene, et tema kooselus pole mitte ühtegi konflikti, siis on see ülimalt suur ohumärk. Sest praktika on näidanud, et reeglina on selles suhtes üks osapooltest võtnud varjatud alluva ja alistuva rolli, kes ei väljenda end ausalt. Kuvand täiusliku konflikita paarisuhte ees ja hirm mitte vastata “täiuslikule kooselu normile” on suuremaks eesmärgiks seatud, kui ausalt ja pingevabalt kooselus olla ja õppida elutervelt ja normaalselt paarisuhtes enda vajadusi väljendama.

Allpool mõned eriti tabavad väljavõtted K.Grünbergi artiklist: “Miks on ohtlik olla piiritult hea inimene”. Artiklit saad lugeda täismahus tema enda kodulehel siin:

Konflikt võib terve suhte jaoks olla vahel vajalik

 • Paljudel meist on olnud elus ebameeldivaid konflikte, mis on toonud kaasa suhete halvenemise või katkemise. Võib olla kogesid sa lapsepõlves, et sõnakuulmatus tõi endaga kaasa ränga karistuse. Selles mõttes on arusaadav, et sa ei taha konflikte ja üritad neist hoiduda.
 • Kui sul ei ole olnud oma vanemate peres kunagi konflikte, arusaamatusi, siis võib olla sa ei olegi kasvanud suureks. Võib olla on teie vahel ikka veel vanem-laps suhted, sest sa ei taha oma vanemat pahandada? Kui vaikimine, nõustumine ja sobitumine on muutunud harjumuseks, siis oleme nähtamatud, teised ei arvesta meiega, sest nad ei tea, et me tahame midagi muud. Muutume kangelasepildiga uksematiks, mis on täis pettumust ja sarkasmi.
 • Vaikides kaotame kontakti teiste inimesega, sest tõelist lähedust kogeme vaid siis kui avame ennast emotsionaalselt ja väljendame ausalt oma mõtteid ja vajadusi. Eluterve suhe sisaldab ka konflikte ja kasvab selle kaudu tugevamaks, sest kui mõlemad inimesed on valmis üksteist ärakuulama, siis mõistmine ja armastus saab vaid kasvada.
 • Seda on kergem öelda kui teha, mistõttu kui sa oled liiga hea ja kena, siis otsi võimalusi, et harjutada alustuseks turvaliste inimestega Mina sõnumit, endale kindlaks jäämist ja selge sõnumi edastamist. Üldistused nagu: alati, iga kord, mitte kunagi, kogu aeg või hinnangute andmine, karjumine, teise analüüsimine ja sildistamine on emotsionaalse vägivalla omadused. Nendega, kelle jaoks see on sage suhtlemise viis, ei tasu kohaneda.

„Kena inimese“ tunnused

 • Sa oled alati olnud hea poiss või tubli tüdruk. Sul on sõltuvus teiste heakskiidust, sest sa kardad olla eemale tõugatud, maha jäetud.
 • Sa kardad olla isekas, seetõttu jätad sa enda vajadused tagaplaanile ja lähtud valikutes teiste inimeste soovidest.  
 • Sa teed kõik, et hoiduda konfliktidest ja kriitikast. Sa eelistad olla pigem vait, kui sinu tunded või mõtted võiksid kedagi häirida.
 • Sa oskad suurepäraselt mõista teisi inimesi ja panna end nende olukorda. Sa oled väga hea kuulaja, kuid sinu muredest ei kuule keegi.
 • Sa ei märka ega väljenda oma piire. Seetõttu ei oska sa arvestada oma aja, energia, rahaga. Sul on raske öelda EI olulistele inimestele. Oled kameeleon.
 • Meeldiv olemisega hoiad sa ära võimalikke konflike ja nö „kontrollid“ olukorda.
 • Sa usud, teised on sinuga rahul ainult siis kui sa oled veatu ja perfektne. Kuna igas valdkonnas on perfektsust võimatu saavutada, siis sa koged sageli ärevust ja sisemist pinget.

Miks on ohtlik olla liiga hea inimene?

 • Sa kohaned ebaturvaliste olukordade ja inimestega. Sa kipud ennast süüdistama, kui sinuga halvasti käitutakse.
 • Sind kasutatakse sageli ära, sest sinu poole tõmbuvad enesekesksed inimesesd nagu nartsissistid, sõltuvushaiged, eluaegsed „kannatajad“. Sinu nõrgad piirid, madal enesehinnang, soov meeldida ja kohusetundlikkus muudavad sind nendele kergeks märklauaks.
 • Sa kaotad iseenda ja ei tea kes sa oled. Sul on häbi väljendada oma mõtteid ja tundeid, sest see teeb haavatavaks.  
 • Sa kardad näidata oma tegelikku olemust ja teised ei saa õppida sind tundma. Sa pingutad palju, et hoida endast hea ja veatu inimese kuvandit kui tagajärg on järjest suurenev üksindus.
 • Selleks, et sobituda teiste plaanide ja vajadustega oled sa enda suhtes väga kontrolliv ja kriitiline. See tõstab ärevust ja tekitab paanikahäireid.
 • Sa surud alla ja kogud endasse negatiivseid emotsioone, näiteks pettumust, kurbust, viha, stressi. Tunnete allasurumine lõpeb sageli krooniliste haiguste või psüühika probleemidega.
 • Sa satud kergesti kaassõltuvusse ja sõltuvusse, sest sa ei väärtusta ennast piisavalt. Ei ole võimalik ennast pühendada täielikult teistele inimeste ootustele, ennast eitada ning eeldada, et sul ei teki ühtegi probleemi tervise, suhete, tööga.

Adeline Amaryllis
valguslapsed.com
17.08.2022

Similar Posts