| |

On aeg hingeteele tagasi suunduda

“Inimesesse kehastunud puhas Vaimolemus ehk siis Puhas Vaimolend, kellel on võimekus luua ja realiseerida oma keha läbi siin Maal, pärineb algupäraselt Universumist ja kogu ilmaruumi loonud algenergiast ehk Puhtast Loovast Energiast. Puhtast Valgusest. See Valgus on elav ning omab teadvust, on üliintelligentne, väga kiire infoedastusega ning ääretult armastav, andestav, kaitsev ja hoidev. Ühtlasi ületab ta kõikide teiste Universumi energiate omadusi oma loominguvõime ja multidimensionaalse liikumisvabaduse poolest. Inimese kehasse usaldati osa Loojast, kellele on antud originaalse plaani järgi väga suured loomevabadused nii planeet Maal kui ka terves Universumis.

Kui olen meditatsiooniseisundis või astraalselt lõimunud absoluutse Algallikaga/Algenergiaga, siis olen näinud seda valgust helevalgena, kerge dünaamilise helesinise või roosaka varjundiga (mis varieerub vastavalt sellele, kuidas Looja energia parasjagu reageerib – kas armastusetundega või kaastundega). Kui olen aga maapinnal ja puude-põõsaste ja eluslooduse kohal seda energiat vaadelnud, siis on ta olnud hele-helesinine ning väga dünaamiline oma olemuselt.

Need Vaimolendid, kes on igas inimkehas kehastunud, on iga kehastusega (Maale ja muudele planeetidele) kogemas enda isiklikke kogemusi ning läbielamisi, meelde tuletamas oma kehastusega seotud vajalikke teadmisi või meisterlikke oskuseid, et inimkond uuesti valgustumise seisundisse tagasi tuua. Ma ei armasta kasutada terminit “õppetunnid on elu mõte”, sest kui inimene on tegelikult kehastunud juba miljoneid-triljoneid aastaid, siis – kaua võib neid samu õppetunde läbida, eks? Koguaeg tuleme ainult õppima? Algusest peale? Selle asemel, et öelda, et inimene siin kehastuses lihtasalt aegajalt vajab mingeid meeldetuletavaid õpetlikke kogemusi, et uuesti õigele rajale suunatud saaks või midagi oma eluteel ette võtaks, kui ta parasjagu lootuselt viltu on astunud oma rajalt.

Inimese mälu on ajaloo vältel korduvalt ära kustutatud ning lisaks on inimese olemust rebitud tema tõelisest olemusest – oma vaimust eemale. Seda puudujääki, jumaliku võimsa tundmuse kogemist oma keha ja kõikidel olemise tasanditel, on püütud kompenseerida egoga ehk siis Süsteem pakub kõikvõimalikke tuimestavaid ja vaigistavaid ajutisi egosüste, et me ajutist õnnetunnet tunda saaksime. Lõputu ego täitmine “Vaata, kui võimas ma olen. Vaata, kui oskaja ma olen. Ainult mina teen õiget asja, kõik teised teevad valesti”.

Seeläbi on kahjustada ja kannatada saanud ühendus Suure Vaimuga –  meid loonud Looja energiaga. Kui see ühendus oleks katkematult säilitatud meis sünnist saadik (nagu vastsündinutel on kuni 5-9 (10) kuuni), siis ei saaks ükski kosmiline rass meid petta või meid orjastada, sest me koguaeg teaksime ja mäletaksime täpselt enda ajalugu, kõiki eelnevaid kehastusi ning kogu janti, mida on inimkonnaga korda saadetud erinevate  orjastada püüdvate valitsejate poolt.  Ka kaaskodanik, teadmatu või teadlik (pime või nägija) ei saaks meid tüssata. Ei meid ega me lapsi. Me ei teeks korduvalt samu vigu ning ajalugu ei korduks. Soovitan seetõttu lastel võimalikult varajasest east alates hoida ühendust oma sisetundega ning seeläbi kosmilise infovõrgustikuga.

Ori, kes ei mäleta (ei enda olemust ega enda päritolu), ei esita küsimusi ning täidab lihtsalt käske, õpetades Süsteemi ootuste järgi taltsalt käituma ka oma järglastel. Justkui pimesi kinniseotud isik, kellele antakse väliseid suunajuhiseid, kuhu või kuidas astuda, et pärale jõuda. Siia kuuluvad kasvatusega seotud tüüpuskumused nagu “Kui sa lähed kooli ja õpid väga väga hästi, siis sa saad edukaks. Kui sa lõpetad kooli, peaksid sa valima mõne tasuva eriala. Kui sa valid tasuva eriala, siis saad sa edukaks oma karjääris.” Ehk siis tihtipeale kujundatakse lastele kogu nende “edukas” ent õnnetu elutee ette. Või uskumused: “Ainult karjääriredelil ja töömaastikul edukad inimesed kuuluvad tunnustatud ühiskonnagruppidesse”. Neid uskumusi on tuhandeid, sadu tuhandeid, mis kujundavad meid lapsest saadik Süsteemi järgi suunatult. Ja alati on keegi kuskil väga väga kõrgel eesotsas, kogu püramiidi tipus, kes kõik Sinu teenitu endale tasku paneb ning Sinu eluenergia kulumist, Su valguse hääbumist ja tuhumist, keha vananemist ning jõuetuks muutumist aastakümnete vältel kõrvalt vaatab. See oligi disainitud nii – kaastundetult, südametult ja ääretult teadlikult.

“Ori, kes ei mäleta enda olemust ega päritolu, ei esita liigseid küsimusi ning
täidab lihtsalt Süsteemi poolt ettesöödetud käske”. 

Vaimolendil kujuneb läbi kehastuste isiksus, kuid sel pole keha mõistustasandi egoga mingit pistmist. See on justkui ajatu teadmiste ja tundmiste (tundekomplekside) pagas, mida võib Algallikasse, meie koju siirdudes, üle andma minna. Justkui arhiivi talletatakse mälestusmaterjalid. Kuigi tõsi on ka see, et enne kehastust võime viibida me oma vahepealsetes kodudes, kes 5.dimensioonist, kes 4.dimensioonist siia kehastudes. Need dimensioonid koosnevad lõpututest vahesagedustest – kõrgetest ja veelgi kõrgematest. Igalühel on kehastudes antud vabadus enda teekonna seadmiseks (kuigi Süsteem üritab seda väga piirata ning enda kasuks inimesi tööle panna võimalikult varajasest east). Kehal ning mõistusteadvusel (mis on seotud ajuga ning alateadvusega, programmidega ning automaatsete käitumismustritega) on eraldi oma teadvus ehk siis tegelikult igal energialiigil on oma teadvus. Isegi, kui see näib välisele vaatlejale elutu (anorgaanilised osakesed nagu nt kivimid ja mineraalid, on samuti elava teadvusega).

Vaimsele teele liikumine tähendab minu jaoks enda vaimuolemusega lähendumist, taasühinemist, kokkusaamist. Selle alla kuuluvad kõik toetavad ja abistavad tegevused, mis aitavad iseendal siin kehas mõistustasandil ja südametasandil vaimuga lõimuda kuni selle mahuni, mis ta algupäraselt meil mõeldud oli (ehk siis valgustumine, kus täielikult inimene lõimub oma vaimuga ning saavutab püsiühenduse Loojaga ning kosmilise teabevõrgustikuga).

Praegustel täiskasvanuikka jõudnud generatsioonidel on päris suur vastutus ja väljakutse enda uue ajastu järglasi oma tõelise olemuse rajale suunamisel või seal hoidmisel.  Üleüldse uute muutuste läbiviimisel nii pere- kui ka riiklikul tasandil. Esiteks on meid õpetatud ju eelnevate generatsioonide poolt teisiti, vanaviisi, kuid nüüd on vaja meil vana, mis meid enam ei teeni, endast täielikult puhastada ja kõrvale tõsta, seejärel saada teada, omandada ja mõtestada mõistus- ja südametasandil uus viis (mis austab ja säilitab Inimese jumalikku olemust) ning siis veel lõpuks kasvatada oma järglasi uue viisi järgi, kusjuures arvestades, et keskkond pole veel küpse ja ümberringi lasub veel Süsteemi jääke ning mõjutavaid või piiravaid faktoreid. Igaüks saaks hakkama Paradiisis oma järglaste jumaliku ja juhendatud kasvatusega, kõndida ettetallatud rada, olla toetavas kuldses energias. Praeguste generatsioonide ülesanne on praeguses pimeda ajastu lõppjärgus viia end läbi nn pudelikaelast, et Uus Maailm saaks asendada kogu praeguse püramiidse ja kiskjaliku maailmakorralduse.

“Praeguste generatsioonide ülesanne on viia inimkond
ja oma järglased turvaliselt läbi “pudelikaela” – üleminekuaja”.

Et iseenda elu ja reaalsuse peremeheks terviklikult ja efektiivselt tagasi saada, olles kõiges meister – nii tervendamises, külluse loomises, unistuste realiseerimisel kui ka oma võimete kasutamisel, sõltumata sealjuures Süsteemist, võiks tinglikult öelda, et tuleks tegeleda ja ette võtta täpselt need tegevused ja suunad, mis aitavad meid uuesti kaotatud rajale tagasi naaseda.

Kui Sa tunned, et vanemate kasvatus ja “pärand” Sind enam ei teeni, siis tee rahu, andesta ja keskenda edasiminekule. Tee nii, et Su lastel oleks parem – oled ju ise laps olnud ja tead täpselt, mis Sulle ei meeldinud ja mis meeldis.

Kui Sinu sisetunne on hääbunud ja Sa leiad end tihti peatumas analüütilistel küsimustel “Mida, kuidas ja kuhu edasi?” ning tajud end olevat ummikteel või ristteel, siis hakka vaikselt taastama oma sisetunnet ja intuitsiooni, sest Sinu süda, hing ja Vaim teavad kõige paremini, mis on Sinule hea. Tutvu vaimseid võimeid arendavate kursustega või tehnikatega, mis aitavad Sul puhtalt ja sõltumatult ise vastuseid saada.

Kui Sa tunned, et Sul on usk nõrk (iseendasse või parema elu saabumisse), siis värvi iga must uskumust täpselt vastupidiselt valgeks. Oled energeetiline transformeerija ja iga vastupidiselt sõnastatud lausega lammutad vanu mustreid ja piiravaid ahelaid.

Kui Sind killustatakse lõputu kiirustamise, tormijooksu või tulekahjude lahendamisega, siis on just puudu rahustavaid ja maandavaid tegevusi, mis kiirustaja inimese enda kainesse keskmesse uuesti tooksid. Selleks on hea hakata tegelema mediteerimisega.

Kui tunned, et vajad palju vastuseid väljaspoolt ning oled kaotanud justkui oma enda kompassi, võta ette oma sisetunde taastamine või tee tutvust mõne energeetilise tervendustehnikaga, mis loob Sulle hea baasi puhta kanaldusvõime avardamiseks.

Kui Sa arvad, et lõpututest tööülesannetest pole pääsu ja vaba hetke ei näigi saabuvat, siis just sel hetkel tulebki lüüa puruks see ahel ning just võttagi endale aeg. Keegi ei tee seda Sinu eest.

Kui tunned, et oled ühenduse kaotanud – on hea mõte alustada mediteerimisega. Iga sekund, mis meditatsiooniseisundis (just teeta ajulainete sagedus) viibitakse, aitab  eritada ühte konkreetset kemikaali ajus mis on seotud käbinäärme ning võimete avardamisega. Mida rohkem mediteerid, seda puhtamaks muutub side.

Kui Sa soovid teada rohkem oma olemusest, on hea mõte taotleda oma mälu taastamist igal tasandil – rakutasandil ja hingetasandil.

Kui Sa soovid kogeda rohkem kaitset siin elus, ükskõik mis põhjusel, taotle (enne magamaminekut näiteks) ühendumist Kõige Olemasoleva Loojaga, Universumi algenergiaga – Sinuenda Loojaga.

Kui Sind on mingisugune eluseisund või etapp lõputult ära tüütanud, siis tuleks kogu oma tahte ja jõuga võtta vastu otsus – et soovid sellest lõplikult välja astuda. Ja taotle, et see kogemus olgu Sinu jaoks täielikult lõpetatud igal tasandil (ajaloolisel tasandil ehk siis eelmiste elude mustris kui ka käesolevas kehastuses).”

A.

 

Similar Posts

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.