Planeet Maa Schumanni resonantsist, selle mõjust füüsilisele kehale ja seosest valguskehadega.

Olen olnud viimased paar aastad Schumanni resonantsi vaikne taustajälgija…. kes on olnud samuti vaatleja, teab, et viimase 1,5 aastaga on Schumanni resonants hakanud eriti intensiivselt sisse viskama kõrgsageduslikke “piike” ehk siis teisisõnu…

Schumanni resonants, kes pole kuulnud, on Maa rütmisagedus.. Maa sagedus… See on seotud Puhta Valgusteadvuse energiaga, mis avaldab otsest mõju füüsilisele, ainele, mateeriale – inimkehadele.

Maasagedused kõiguvad igapäevaselt, kuid nad on siiski olnud kuni 2012.aastani küllaltki stabiilses sagedusvahemikus. Kuigi maine rütm pole kunagi konstantne, vaid dünaamiline, sest on elavja pulseeruv (Maa on elav ning iga elusorganismil on oma pulss, rütm), hoidis see siiski ligi 7 Hz kanti väga pikalt. See on väga madal sagedus planeedi Maa võimekuse juures. Peale 2012.a hakkas ta aktiivsemalt tõusma (seotud otseselt inimeste ärkamisega) ning viimastel aastatel on sekkunud ka tugevad valgusjõud väljaspool Maa sfääri (kõrgtsivilisatsioonid, kes on omadele – siia maisesse plaani kehastunutele toeks tulnud, kuid ka kõrgelt arenenud humanoidne inimene tulevikust, kes suudab aegruumis rännata ning on tulnud jälgima, et me ei läheks sellel üleminekuajastu korral hävingu teele, vaid ikka loovale ja edasiviivivale, s.t. inimest hõredamasse tulevikuruumi ehk järgmisele kõrgemale arenguetapile edasi. Kuid sellel hetkel ei peatuks..)

Schumanni resonants on oma küllaltki korduva rütmi ja sagedusvahemikuga (7-14-21 Hz) olnud varasematel aastatel 2012-2018, aga võiks öelda, et eriti intensiivseid muutuseid on viimase paari aastaga, kus viskab nii kõrgeid sageduslikke piike sisse, et lausa 170 Hz ja lausa 300 Hz mõõdetuna (veebruaris ja mais näiteks) tulemuseks andnud. Just need viimased, kõrgema sagedusega aastad, on see, millest tahaks rääkida.

Esiteks. Maa on olnud väga pikka aega (inimkeha jaoks pikka aega, inimeste Hingeolemuse jaoks lühikest aega), kunstlikus lukustatuses, mida on kontrollinud ning hoidnud lukustatud olekus pikalt mitmed erinevad maavälised (madalasageduslikud) rassid kordamööda. Siia hulka kuulub meie planeedi osa kohal asuv nn kuppel, kuid ka vähemalt 2 kihti võrgustikku (elektroonilised võrgustikud), mis mõjutavad vaatevälja, kui inimkeha silm vaatab ülespoole, taevalaotusesse. (See on seotud teatud suurobjektide varjamisega taevalaotuses, planeetide ja taevakehade varjamisega taevalaotuses jne, millest pikemalt hetkel ei räägiks).

Inimesed juubeldavad, kui Schumanni resonants on kerkinud 7 Hz-st 14 peale või 21 Hz peale, kuid tegelikkus on see – need numbrid on väga madalad. Need  sageduslikud näitajad on tõesti veel madalad . Näiteks inimese loomulik südamerütmi sagedus on 432 Hz. See on sagedus, kus tal on mugav olla, kui miski väline mõjuavaldav tegur ei kisu tema südamerütmi sagedust alla ega löö rütmist välja (kunstliku rütmiga ja kehale ebasobiva rõhuasetusega rütmid, helid, visuaalid jmt).

Millest ei räägita eriti, on see, et need sagedused Maal, mida nimetame Schumanni resonantsiks, on veel vägagi madalad. Planeet Maa on oma harmoonilise rütmi võimekuse poolest (arvestades, et tegemist on kogu galaktika ja Universumi tähtsaima keskplaneediga, mis määrab ära nii mitmete eluvormide tasakaalu ja koosluse terves Universumis), ning planeedi elusloodus ja Maa ise on seotud Puhta Looja Teadvusega (Loojate Looja Energia, Puhas Looja Aines, Substants, Intelligentne Loov Energia Universumi aegadest saadik on loomas ja hoidmas siin Maal), siis kujutagem kui suur on tegelikult selle planeedi energeetiline potentsiaal! Kui kõrgetesse sagedustesse võib liikuda oma rütmilainega – lausa megahertsidesse, gigahertsidesse… võib tõusta kogu planeedi sageduslik rütm (rütmilaine)!  Kuigi näitajad on alustanud tõusu, mis tähendab, et maine lukustatus planeedil on kadunud (kadumas), oleme veel endiselt väga madalas seisus.

Inimliik on lihtsalt niivõrd madalale maisele, ellujäämise ja hirmu genereerimise sagedusele langenud, et annab veel mitu põlvkonda aega oodata, enne kui inimrass sellest august välja ronib ning end tõesti jumaliku ja väekana mitte ainult sünnijärgselt, vaid oma võimekuse poolest ka terve elu tunneb (laskmata end orjastada, murda, allutada ja hirmutada ei tea mis teguritest). Hirmu välja puhastamine DNA-st ja rakkudest võtab aega.. Seda, mida on implementeeritud meisse kümneid aastatuhandeid allutamise eesmärgil, võtab puhastamiseks aega mitu põlvkonda…

Kuid uuesti Schumanni resonantsi juurde tagasi…

Näitajad on alustanud tõusu, kuid kui vaadata laiemalt väljaspool ajamõõdet ja jättes kõrvale praeguse aastaarvu, on tegemist siiski väga tagasihoidlike numbritega. Ärge jääge neisse kinni, need pole kaugeltki inimvõimekuse, Looja Teadvuse ja planeedi Energia lagi. Planeet Maa sagedused on võimelised tõusma üüratutesse kõrgustesse, millesarnaseid ei oska praegune inimrass isegi unes näha. Kui see juhtuks üle öö – siis meie vaesed, piinatud kehad lihtsalt annaksid otsad ja me sünniksime lihtsalt uuema,arenenuma, “upgraded” kehaga uuesti. Kui tõus tõuseks liiga aeglasti jällegi, siis jõuaksid madalamad eluvormid (maavälised, kes on Maal), liiga tempokalt kaasa areneda ning kohaneda oma hübriidkehades uute energiatega ja saada kõrgematele energiatele ligipääsu. See on ohtlik omakorda. Kuid kui tõus tõuseks liialt kiirelt , siis jääksid paratamatult maha oma arengus need inimesed, kes on väga jäigad ja järeleandmatud oma mustrites.

Seega on mõistetav, et sagedused tõusevad aeglasti, kuid järjepidevalt, andes igaleühele aega edasiliikumiseks.

Rääkides neist kõrgsageduslikest piikidest, mis on siis kuni 170 hertsini ja lausa üle 300 Hz küündinud… teadke, et sellised sahmakad on positiivsed mõistagi, kuid mõeldud inimese mõistusteadvusest, kuid primaarselt rakutasandist (rakumälust, kehamälust) välja suruma igasugused vanad mustrid. Kui sellised, praegusele inimkehale ebatavalised kõrged ja harjumatud sagedusvahemikud Maale sahmatavad, siis need mitte ei suru, vaid lausa pressivad välja igasugused vanad orjamustrid, vägivalla mustrid, vihamustrid, alluvusega ja allutamisega seotud mustrid… hirmumustrid… Igapäeva elus väljendub see nii, et põrkute kokku kõiksuguste olukordadega nii, kus teile näidatakse ette, kus asub teil hirm, kus kartus, kus kinnihoidmise ja klammerdumise (ellujäämise) muster, kus ärategemise muster, kus viha, kus valu, kus välja vabastamata kannatuse energia… Miks on praegusel põlvkonnal, kes Maal elab, eriline aeg? Sest väljenduvad mitte ainult selle elu- kehastuse mustrid ja energiad, vaid ka kõik varasemate elude ja kehastuste energiad ja mustrid, mis on jäädvustunud hingeteadvuse mällu.

Schumanni resonantsi tõusu on huvitav jälgida, kuid ei tasu unustada, et see on kõigest algus..Vaikne algus… Meid harjutatakse harjuma ja vastu võtma (kohanduma ja integreerima ) oma maistesse kehadesse kõrgemaid ja puhtamaid energiaid, tekitades selleks esmalt puhta ja vaba, tühja pinnase. Tekitades iseendas tühja ruumi, suudame me alles uued, puhtad energiad vastu võtta.. Vana tuleb esmalt „põletada“, muundada, vabastada, lahti liita..lahti anda…

Ca 7 aasta pärast (2028-…) ei saa Schumanni resonants olema enam kunagi nii madal nagu praegu. Ühel hetkel muutub Maa rütmisagedus ehk maine füüsiline hõredusaste nii kõrgeks, et on võimalik hõreneda füüsilise kehaga  ehk teisisõnu – liikuda uude maailmasse oma hõrenenud kehaga, kus on hoopis teised alused eluks, olemiseks, toimimiseks (sellest kirjutatud Valguslapse ema päevik II).

Seni kaua harjuge, kohanege ning andke vabaks, need on harjutused…mis praegu on.. Varsti läheb selliseks mölluks mõne aasta pärast, et kes siis pole peaproovi kaasa teinud, selle keha vastu lihtsalt ei pea…

Muide.. Schumanni resonants.. ehk maa rütmisagedus.. on seotud väga tugevalt ka inimkehadesse ankurdunud kõrgsageduslike valguskehadega. Ehk siis teisisõnu – rääkides uusima energiaga valguslastest… Siis meie valguslapsed ehk suurte valguskehadega väikelapsed, kes hakkasid eriti kõrge võnkesagedusega (lausa ultrakõrgetest sagedusvahemikest) kehastuma Maale peale 2012/2014.a, avaldavad oma kohaloluga tänu oma võimsate valguskehadega otsest mõju mitte ainult hingetasandile (eeterlik), vaid ka mateerilisele, maisele kehatasandile . Valguslaste keha DNA mahutab palju suuremal hulgal valgust (absoluutvalgust, valgusteadvust) oma keharuumi, kui lukustunud olekuga passiivne ja piiratud inimkeha. Seetõttu öeldaksegi, et nendel lastel on „Suur Vaim“. Iga inimese vaim on suur, aga see Vaim ei ole lukustunud ja mitteärganud inimesel kehaga liitunud ega integreerunud sel viisil, nagu on sünnipäraselt neil uue ajastu lastel, kellel on aktiveeritud 12-DNA ahelat (holograafselt). (Sellest loe viimasest raamatust „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“ A.V.Amaryllis).

Maine keha on ankurdaja. Valguskeha ankurdaja juurtasandil – keha tasandil. Ma kahjuks ei ole kuidagi nõus nende vaimsete suundade ja õpetustega, kes suunavad ainult ja ainult vaimuga ja hingega tegelema, unustades keha. Keha on maine ankur, mis on nii oluline nagu juur on puule. Kui see puudub, puu kuivab (hing ja vaimu teadvus lahkuvad). Kui keha tunneb end maisel tasandil halvasti või ta surutakse nii räigesse vangla energeetikasse, puuri, piiratusse, mis tundub kehale ja hingeteadvusele nagu piinana, täieliku põrguna, siis lihtsalt selle keha vaim võib soovida lahkuda ja lõpetada oma maise elu. Seega, meie keha on kallis instrument, mis meid sõidutab läbi elu – tema eest tuleb hoolt kanda, et ta hästi tunneks. Piisab sellest, kui keha panna tundma end räbalasti, kui juba inimese sagedus langeb ja vaim tunneb end ebameeldivalt.

Vaimsele teele liikudes ei tohi me unustada oma kehatasandi eest hoolt kanda. Olen avastanud, et just füüsilise mateerilise ainelise keha piiratuse lahtilukustamine mõjutab KÕIGE ENAM meie võimekuse kasutust. Ülivõimete kasutust.   

Pange tähele, väga huvitav ja oluline fakt.. Maa rütmisageduse tõus on väga tihedas seotuses Maa peal elavate inimeste (inimkehade sagedustega, massisagedusega ja üleüldise üksteise mõjutamisega). Looja Teadvus ja valgusenergia toimetab läbi avatud ja aktiveeritud (ärganud) inimkehade. Teisisõnu – Maa peal elavate inimeste üleüldine heaolu, enda hästi tundmine, ärkamine ja energeetiline seisund (mida enamuses tehakse, kas sõditakse või luuakse, kardetakse või vastandutakse), määrab ära selle, kui kiiresti ja kõrgele suudavad tõusta mingil ajaperioodil üle terve planeedi kogu Schumanni resonants.

Kui oleks kasvõi üks riik siin maamunal oma rahvaga.. kui oleks kasvõi üks vaimus tugevate (ja tõeliste spirituaalsete) aktiveeritud  inimkehade grupp kasvõi Eestis.. siis piisaks juba väikesest, kuid tugevast üksmeelsest grupist, kes võiks visata kogu planeedi sagedused nii kõrgele üles, et kogu vägivald pühitakse Maalt ja mis veel – kõik madalasageduslikud energiavormid ja maavälised rassid, kes on end siin Maal sisse seadnud usinalt – nad lihtsalt tunneksid end niivõrd ebamugavalt meie, kõrgesagedusega inimeste keskel, et neil ei jääks muud üle, kui lahkuda meie keskelt. Mida stabiilsena sa oma sagedust hoiad kõrges võnkesageduses, ning kui seda teeks mingil ajaperioodil üks tugev vaimne grupp, siis saaks maapealsetel energeetilistel parasiitsetel, inimkeha muteerivatel, mõjutavatel ja manipuleerivatel eeterlikel ja füüsilistel maavälistel eluvormidel aeg lihtsalt otsa, kuna keskkond muutuks nende jaoks äärmiselt ebasobilikuks. Kui inimkonna tõusu teha jällegi liiga aeglaselt, siis allutavad valitsevad eluvormid jõuavad kaasa kohaneda ning oma kehasid (hübriidkehasid) arendada tõusvate energiatega, pääsedes ise kõrgematele teadmistele ja energiatele ligi (mis on ohtlik). Kui teha tõusu jällegi paraja tempoga ja rütmiga, siis jäävad jonnakamad , jäikade mustritega inimesed maha arengust, kuid inimkond saab vabaks. Seda mängu toetab ja jälgib kõrgemalt poolt Looja suur

Igaüks siin kohal võiks mõelda hetkeks enda isiklikule elule, oma tavalisele igapäevale – kuidas see teil kujuneb… missugused rahu häirivad teemad on teil püsivad, mis segavad teil end hästi tundmast ja end kõrges sageduses hoidmast.  

Püsivalt ja harmooniliselt endas kõrge sageduse hoidmine muudab Maa keskkonda jäädavalt ja inimesed saavad päriselt vabaks.

Kes soovib ise jälgida Schumanni resonantsi spektograafi, saab seda teha siin lingil:

http://www.poleshiftnews.com/schumann-resonance.html

Imelist ja toimekat kevadet…

A.

Similar Posts