Skip links

Praegune ajajärk on ülestõusmise ja transformatsiooni ajastu

Praegune ajajärk annab meeletud võimalused oma potentsiaali avardada.

Just praegu on selline eriline aeg (käesolevad aastad, aga ka alates 2019. sügisest juba), kus on avanenud nii kollektiivselt, aga ka individuaalselt enneolematud meeletud võimalused isiklikuks vaimseks avardumiseks, arenguks, ülestõusuks. (Arenguvõimalus on inimestel koguaeg olnud, kuid praegu on energeetiliselt kohe eriti soodne ajaaken!, vaatamata maailmas toimuvale).

Süsteemi taga tegutsevate “vanade” jõudude mõjuulatus on vähenenud pluss veel mitmed muud sündmused, mis on aset leidnud…

Teisisõnu selgitatult, energeetiliselt vaadatult – inimkonnale oleks nagu suur värav või uks avatud uutele kõrgematele astmetele liikumiseks… Nagu kosmiline ülestõusu portaal oleks avatud…raske selgitada sõnadega…kuid see igaljuhul toob kaasa võimaluse 1.hingeteadvuse potentsiaali tagasi saada 2.Jumala -Vaimu potentsiaaliga eriti tugevalt ühilduda kehatasandil 3.mõistusteadvuse puhastamine orja-kannataja mustritest 4. Võimete iseeneslik puhastumine ja kasutuselevõtt 5.kõrgema arengutasandiga inimestele mõeldud teabe (endised “saladused”) teada saamine (làbi iseendaga individuaalse töö, kui inimene on teatud eksam-väljakutsete tüüpi situatsioonidega hakkama saanud).

On (soodne) võimalus ja aeg tegeleda ainult ja ainult iseendaga nii, et tulemused avalduvad eriliselt võimendunult igaühe isiklikus elus. Tuua fookus iseenda energeetilistele mustritele, rämpsmustrite eemaldamisele, vägivalla ja ohvri ning kannatuse ja valu mustrite vabastamisele, prügiinfo vabastamisele, iseenda puhta sisemise taju leidmisele, hingeosade tagasitõmbamisele…

See, mis inimkonnas … Maal…praegu toimub…On nagu midagi lõpueksami laadset, mis annab kõikidele (vana ajastu-õppeaja) lõpetanutele teenitud diplomi.

On suurepärased (toetatud)võimalused saada vabaks lausa aastatuhandete vanuste (ja kogu ajaruumi jooksul sõlmitud) piiravatest lepingutest (Looja Kõrgema teadvuse läbi ja toel), mille tõttu on korduvalt ja korduvalt Süsteemi kehastatud. On tõesti tõesti suur võimalus vabanemiseks ja suureks ärkamiseks.

Sellist võimalust nagu praegu, üleminekuajastul (teisisõnu intuitsiooniajastul, kus liigutakse kollektiivselt tundelisemaks, ülitajujaks…puhtamaks Inimeseks, uuenenud võimekusega…) on tulemas alles 9000-12 000 Maa aasta jooksul! Kujutagem ette. Sisuliselt on nagu võimalus antud 1.klassi ja 3.klassi õpilastele saada 12.klassi kiirendatud korras lõpetatud…Sellele Kel soovi…kes tõsiselt enda sisse vaatab ja mõtestab jumalike loomiste ja jumaliku Inimolemuse sügavamaid tagamaid… Selline erakordne arenguvõimalus on nii oluline kosmiliselt vaadatuna Inimkonna vaimse ja bioloogilise evolutsiooni ajajärgul, et mõni teist võib seetõttu olla tundnud möödunud aastast alates enda sees selgitamatut ärevustunnet, pinget, kiirustamise soovi nagu kuhugi (teadmata kuhu). Sest Vaim ja Hingeteadvus on teadlikud sellisest võimaliste perioodist ning soovivad teie tavateadvust ja igapäeva elu suunata endaga tegelemisele. Selgitamatu sisemine tugev survestav tunne, umbes nagu oleks vaja midagi tähtsat teha, aga see pole seotud igapäevaülesannetega…

Pane tähele, praegusel perioodil kõik, mis Sinus avaldub, tuleb vàlja ainult Sinu sees olevate mustrite või energialgete tõttu. On hea võimalus neist lõplikult vabaks saada.
Mis see kaasa toob?(nimetatud ülestõusmise ajastu periood ja võimalused)?
Esiteks, paljude inimeste (eraeludes )tuleb 2020, aga ka 2021 aastal välja sellist teavet ja informatsiooni, mis oli tema eest varjatud või saladuses. (Kirjutasin sellest ka 2019 sügis möödunud aasta kohta, sest sellised inimkonna vaimse evolutsiooniga seotud kujunemisperioodid ei ole seotud rangelt vaid ühe aastaga, vaid libisevad üle mitme aasta…)

Kõik isiklikul tasandil seotud info (petmised, seljatagused infovahetuses, varjamised, salalepingud ja kokkulepped, nt kasuvanemate olemasolu, varjatud saladused Sinu kohta, mis on seotud Sinu hingemustritega ja Hingeteadvusega) tuleb päevavalgele. Igaühes tuleb tema tegelik olemus päevavalgele. Seeläbi ka varjatu ja seni väljaütlemata jäetu. See tähendab omakorda võimalikke konfliktialgeid, draamasid, aga pakub võimalust Sul valida selguse ja kindlustundega, keda Sa oma lähiringkonnas soovid hoida. Sama avalikustumine toimub ka riiklikel tasanditel… midagi suurt kuidagi globaalset on veel oodata sel sügisel…tunnen… midagi mis inimesi palju mõjutab…

Teisalt … saavad väga paljud meist 2020,2021, 2022… jooksul… teada oma Kõrgemast Missioonist, oma tegelikust Kõrgema Teadvuse potentsiaalist… See on hea uudis. Ning samuti need 3-5%, kes pärinevad oma olemuselt hoopis teisest Universumist (teistest Universumitest), saavad teada oma tegeliku päritolu (kui ta pole veel aktiveerunud).
Järjest inimesed aktiveeruvad… toredad lood… kes näevad kirkaid unenägusid … (Kõik unenäod on suures enamuses nüüd Sinu enda päritolu ja varasemage kehastuste ning alateadvuses valitsevate domineerivate mustritega…) Väga palju nähakse oma varasemate elude sündmuseid, ka läbielamisi.

On oodata ka väga rohket aktiveerumist sel tasandil, et hakatakse ühendust saama oma kosmilise perekonnaga. Muide – viimased ON juba Maa läheduses teid jälgimas ja ootamas… kes on näinud kõrgel laevastikke, erinevate olemusvormide laevastikud… kõrgtsivilisatsioonid…. Kirjutan sellest, mida ise olen kindlalt näinud või millest olen teadlik.
Teie toetajad ja perekond on juba siin ja jälgivad teid. Te pole üksi… UFO nähtustest on palju erinevates kanalites kirjutatud mainitud… need muide sagenevad… on oodata veelgi sagedasemaid nähtuseid, nii tihti hakkavad esinema… näidatakse end rohkem… Kes on seni suure pimedusega ja uskmatusega löödud ning tugevalt eitavad… siis nende mõistus ei pruugi vastu pidada… Aga kõik on ainult isiklike valikute küsimus…

Lisaks on toetamas Looja Kõrgem Teadvus…
Ka võimete puhastumine..võimed, mis kord suletud ja võetud Inimesel.. saate tagasi… Juba praegu- need, kes pole isegi endaga nii intensiivselt tegelenud…näevad peeneenergiad… ilusaid dünaamilisi värvidekogumeid looduses… puuvaime, sädelusi, orbide parvesid jmt… Peenmateeria nägemine muutub tavapäraseks igaühele… sest liigume (juba praeguste elude jooksul!) palju peenemasse mateeriasse. Elu jätkub… hõredamas kergemas vormis…

Veel on oodata lähiaastatel eriti suurt ärkamist ja kõnelema hakkamist vaimsete ja spirituaalsete teemadega tegelevate inimeste seas… Vaimseid kõnelejaid saab aina rohkem olema. Ühest küljest, uued àrkajad… Nad tunnevad enda sees nii tugevat soovi kôneleda, jagada… Kuulakem, mis neil öelda on.. igaüks võib anda Sinule vajaliku puuduva terakese, mida oled mõttes viimased päevad endas küsinud…

Kuid teisest küljest… selline vaimsete kanalite rohkus, kus igaüks hästi palju oma subjektiivset tunnetust või infot jagab… See võib tekitada teis soovi üldse juhe vaimsest televisioonist välja tõmmata, sest kurnab mõistuse ära. Kui oled juba tundnud, et vaimseid infokanaleid on liiga palju ja see tekitab segadust…siis on see Sinule märguanne, et just Sinul on vaja nüüd ainult ja ainult iseenda puhta taju ja intuitsiooniga vaja tegeleda… See on mõeldud juba selles kehastuses saada kasutusse nii, et Sa ei sõltu mitte kellegi teabest ega välisinfost… või kui loed.. siis loed nii neutraalselt ja kõigutamatult, et see annab Sulle ainult vajalikku või ei mõjuta üldse…

Rämpsteemadest tuleks kindlasti oma energia ja tàhelepanu välja tuua. Sinu hingeenergia on väärt rohkem kui kuld või ükski valuuta maailmapanga rahaturul… Ja rämpsteemad tõmbavad endasse suurel hulgal inimeste hingeteadvuse energiat. Nii võid end kogemata siduda kogemustega, mida Sul kohe kindlasti vaja pole või pikendavad Sinu kannatuse või mure või valu või misiganes kogemust.

Natuke kurb on, et olen varem neist asjust jaganud ja rääkinud…ka praegu…aga hästi kiiresti unustatakse…palju on tähelepanupeibutisi…aga ka sisemised otsused mängivad rolli siin-mida tahetakse…

Kellel siiski teadlik huvi endaga tõsiselt tegeleda ja peenema teabega kursis olla, anna kuidagi märku nt kommentaariumis vmt…siis ma tean, et kas kirjutan mingid teemad edaspidi täpsemalt ja detailsemalt kodulehel või muus kanalis… Teadlikkuse aste on väga erinev…

Olge terved ja julged oma ärkamises!

🌺