| |

Südamekanali avatus ja tingimusteta armastus. Sügav mõtisklus argipäeva #3

Päeva mõtisklus #3. Armastuse energia ja südamekanali avatus.

Armastuse energia, mis puudutab meest ja naist, on väga õrn energia oma olemuselt. Iga energia essents omab teadvust. Ka armastuse energia, mis puudutab inimese südameid, on oma olemuselt teadlik energia.

Armastuse energia pole ainult heleroosa varjundiga ainult. Kuigi enamasti teda heleroosana nähakse. Armastuse energia võib võtta ka helesinaka varjundi ja olla vahel ka päris pärlmutrikarva valge, sõltuvalt, kui palju temas loovat essentsi või muud energiat (kaastunde energiat, hoolimisele sarnast energiat) väljendub.  Tegelikult on iga energia transtsendentne

Armastusest on nii palju kirjutatud nii psühholoogia kui ka esoteerika kirjanduses.

Nähes peenenergiaid inimeste vahel, jagan mõned olulisemad mõtted ja tähelepanekud, mida on selgelt võimalik näha, kui armastuse energia isikute hingekeskuste vahel „tantsima“ on hakanud ja üksteist siduma on hakanud. Olen uurinud ja vaadelnud ja lausa huviga armastuse energiaga seonduvat päris pika aja vältel. Aastaid. Mõistagi ei ole võimalik kõike edasi anda ainuüksi lühildastes tekstides.

֎ Armastuse energia on dünaamiline, liikuv ja voolav.

 

֎ Armastuse energia on väga valiv, sest ta ei saa inimesele ligi, kui inimeses on väga palju tingimusi /s.t. inimese mõistus on loonud väga palju tingimusi/. Teisisõnu, kui inimene on lähenenud armastuse teemale tingimustega,mõistuspäraselt.

֎Armastuse energia lööb lõkkele neis, kelle hinged teineteist ära tunnevad. Hing sealjuures, tuumikuna oma olemuselt, paikneb südamekeskuses, päikesepõimiku juures olev hingekeskuses. Seepärast enamus armunud tunnevad armunult olles hõrendavat seisundit südame piirkonnas. /Hing ise asub tegelikult kolmes kohas jaotatuna inimese keharuumis, mitte ainult südamepiirkonnas/.

֎ Kui armastus puudutab inimese südant, siis see tähendab, et tema südamekanal avatakse. Sellest hetkest, kui südamekanal on avanenud, tunneb inimene ülisuurt armastusepuhangut, temasse voolab nii intensiivses koguses puhast orgaanilist loovat valgusenergiat sisse, et võiks öelda – mida pikemas seisundis inimene armunult viibib, seda tervemaks saavad tema keha ja rakud.

֎ Suvaliselt ei tohi südamekanalit avada- vastasel juhul võib esimesse ettejuhtuvasse inimesesse ära armuda. Väldi südamekanali avamist kellegi ekstrasenssi poolt või mingite tehnikatega. Nii seod end kogemustega, mis on tehtud teistel alustel ning 9 juhul 10-st loob inimene omal intressiga kannatuse kogemust ette. Mehel peab süda peab avanema õige naise kõrval. Naisel avaneb süda ise tema kõrgemalt poolt määratud mehe kõrval. Seda olukorras, no matter what on selle naise elus enne juhtunud. Südamekanal saab uuesti avaneda uue inimese jaoks juhul, kui tema ellu juhatatakse tema kõrgem paariline, kes oli eelmisest partnerist oma hingearengu tasandil kõrgemal nivool.

֎ Armastuse energiat tuleb hoida (endas) ja suunata vaid enda päris õige kaaslase jaoks, nn kõrgema kaaslase jaoks – s.t. kõrgemalt poolt määratud kaaslase jaoks. Mitte raisata siia ja sinna ja jagada flirtimise või armumängude vahel. Nii luuakse omale intressiga ette kannatuse ja raskuse kogemusi kuni depressioonini või üksinda jäämiseni välja. Tuleb väga hoolikalt valida, kuidas seda peent ja õrna energiat hallata ja kasutada.

֎ Armastuse energia paneb looma. Suunab inimest looma. Armastuse energia on väga väärtuslik loomeenergia, mis käivitab inimeses erinevad loomingulised võimed – nt inimene tunneb inspiratsiooni kirjutada luulet, kirjutada laule, laulda rõõmust, joonistada, maalida, anda maailmale midagi.

֎ Kui sünnib Püha Vaimu olemusega laps perre (need uue põlvkonna lapsed, kelle Vaim ja Hing on ülikõrgetelt armastuse energia tasanditelt), siis nad käivitavad peres teistmoodi arusaama ja tunnetuse armastusest. See tähendab, et lapse sünd võib avada emal südamekanali ja emal tekib ellu neljas mõõde – armastuse mõõde. See tähendab omakorda, et ta hakkab kogu maailma tunnetama läbi suure südametunde, ka kõiki maailmaga seotud teemasid.

֎ Armastuse energia on oma olemuselt sügav ürgne ja iidne loomeenergia, mis inspireerib jumalikku inimest looma. (Pärineb palju kaugematest aegadest, kui siinse Universumi ajalugu ja loomeaeg).

֎ Armastuse energia omab ühte huvitavat kaasnähtust  /vahetult peale seda, kui ta  on lõimunud või leidnud koha inimese energiaruumis, tema südames/– armastuse energial on omadus varjutada kõik varimustrid ja peidetud mustrid inimese energia egolikus pooles. Mida see tähendab? See tähendab – varjutatakse inimeste mõistuse poolt loodud ja egoga seotud duaalsed mustrid ning need liiguvad tagaplaanile. /Muidu ei saakski armumist toimuda, sest nähakse ainult tingimusi , stiilis „See mees pole ikka õige, ta  pole sellise pikkusega jne”. “See mees pole õige, ta on kiilakas. Mina tahtsin juustega meest” Jne. See naine pole õige, sest x,y,z põhjus on temas“.

֎ Tuleb meeles pidada – iga põhjus ja tingimus, mis takistab armastamist ja armumist või armastuses olemist, ON loodud (vaikselt ja märkamatult) inimese egost tegelikult, sest armastus on alati tingimusteta. Ka tingimused, mis seatakse suhtes ja kooselus, tegelikult ei ole enam tingimusteta armastuse väljendused, vaid kooselu kokkulepped rahumeelseks läbisaamiseks. Päriselt armastuse energias olijad juhinduvad oma südames tunnetusest ja teavad isegi, et nad on teineteisele. Ega pea mõistusega mingeid reegleid ega tingimusi paika panema. Tingimused ja reeglid tulevad paarisuhtes mängu siis, kui üks paarilistest on oma südame ise sulgema hakanud ja seda ei pea isegi teine paariline põhjustama. Inimese südamekanalit on väga lihtne sulgeda. (Loe teisest postitusest – inimese südamekanali sulgumine ja miks see aset leiab).

֎ Iga reegel ja iga tingimus, mille inimene oma peas paika paneb paarisuhtes, muide – takistab südamekanali avamist või pikendab selle avamist. Iga reegel või iga tingimus on võnge, see on muster, hall muster, hall energia, mis on ees südamekanalil. Südamekanal ei taha blokeeringuid, ta tahab avatust.

֎  Peale seda, kui armastuse energia inimeste südamekeskustega lõimub, jääb armastajates esipaanile  särama tingimusteta armastus ja kutse ning suur tunne ja avatus teise inimese vastu. Seetõttu öeldaksegi, et armastus on pimestav või pime. Tegelikult on armastus nii kõrge sagedusega energia, et ta valgustab läbi varimustrid, domineerivad võimumustrid, vägivallamustrid, kõik muud jamad harjumused ja käitumismustrid inimese energias – solvumised, varasemad traumad, hingetraumad, süütunde jmt. Seetõttu armumise faasis neid ei saagi märgata ega näha, sest need ei ole esiplaanil. Inimene kukub tagasi oma vanasse käitumisse sel hetkel, kui ta ise oma südame sulgeb (pettumuse ,reetmise, solvumise vmt tunde alusel) ning ta kehateadvus ja mõistus hakkavad toimima vana rada pidi. See on ka põhjus, miks 70% abieludest praegu lahutavad. Sest nad kukuvad kohta, kus nad enne armumist olid ning siis vaadatakse üksteisele otsa nagu võõrastele.

֎ Tingimusteta armastuse energial on omadus suuta täielikult läbi valgustada tumedad ja hallid mustrid, käitumismustrid ja mõistuse tingimused. See on üks suurimaid ja võimsamaid loovaid omadusi sellel energial, mida kohtab Universumi ruumis vähestel energiatel (nii tingimusteta luua). Sellepärast nimetataksegi teda tingimusteta armastuse energiaks. Ta on oma olemuselt tingimusteta. See on ka põhjus, miks armunud inimene ei koge süütunnet, kannatust jmt. Ta on sõna otseses mõttes /oma sageduses/ülestõstetud.

֎ Tingimusteta armastuse energia ei tunne inimese mõistuse reegleid ega piire. Reeglid ja koosolemise kokkulepped või muud tingimused – need seab ainult üks inimese madalam aspekt – see on inimese kehatasandi kogemus ja mõistus. Reeglid luuakse alati ego poolt. Mitte kunagi ei loo reegleid armastus ega Looja teadvus. Kujutage ette, kui Looja hakkab tingimusi esitama enne loomist. Loov kõrgem Looja Energia on oma olemuselt nii vaba, et ta lihtsalt loob. Ja lubab kõike kogeda.

֎ Armastuse energia ei tunne kehalisi piiranguid ega tingimusi. Muidu ei saaks jumalikku kõrgemat loomist üldse Universumis toimuda või see oleks väga moondunud peegelpildis loomine (Täpsustan siinkohal: Maal on loomine väga kõverpeeglis, sest inimesed on seadnud oma mõistusega nii palju tingimusi, kuidas neile sobib ja ainult mis viisil neile üks või teine asi sobib). Päriselt jumalikult armastav paar ei sea omale tingimusi, kuidas kõne lõpetada või kuidas teist hommikul tervitama peab, kas naine on armastatav ainult siis, kui ta on puhanud, õnnelik, hästi sätitud ja kena saleda väljanägemisega. See kõik jura on inimeste enda loodud – egoga. Samamoodi seavad naised omale mõistusega tingimusi, piirates oma võimalike sobivate kõrgeimate partnerite ellutulekut liigsete reeglite sättimisega. Muidugi võib Looja teadvus neid arvesse võtta ,aga  üldiselt inimestel pole kannatlikkust ootamiseks või ei oska hiljem on jackpotiga midagi pihta hakata. Seega, kes on päriselt tingimusteta armastuse energia oma südamesse vastu võtnud, siis lastakse lahti kõikidest ego poolt seatud tingimustest. Naine võib armuda mehesse, kelle peamine soeng on kiilakas soeng, kuigi naine võis taotleda peamiselt brünetti ja juustega meest. Aga Looja teadvus sättis nad kokku, sest nende hingedeplaanides oli palju sünkroonust ja äratundmist ning Looja jaoks oli paruka olemasolu või puudumine nii-öelda lasteaiamängu reegel /suurest plaanist vaadatuna/.

֎  Armastuse energia olemasolu ei tähenda, et inimeses oleksid duaalsed ja madalad egomustrid lahendamata. Need võivad päevavalgele tulla uuesti siis, kui armastus on perest lahkunud. /See on põhjus, miks paarid satuvad samasse mudasse peale armumisfaasi lõppemist, nagu nad enne kokkusaamist olid/.

֎  Kui armastuse energia on peret õnnistanud, siis seda tuleb hoida. Mõlemad paarilised peaksid hoidma seda ülimat õnnistavat energiat.

֎ Pühas paarisuhtes olevad partnerid peaksid teadvustama, et teisi isikuid pühasse loomisesse vahele ei lasta ega tooda. See on olnud ka kõikidel eelnevatel tsivilisatsioonidel nii. Kui tuleb koosloomine, ühine loomine (valmistutakse Pühaks uue inimese loomiseks ehk lapse sooviks), siis tuleb hoida suhte ruumi puhtana. Suhteväljas olev energiaruum tuleb hoida puhtana ja pühana, sest selles loomisruumis hakatakse algse essentsina vormima ja looma oodatava lapse olemust.

֎ Südames elamine tähendabki oma südameruumis elamist. See tähendab tegelikult oma hingekeskmega ühenduses olemist ning sellest juhindumist.

Adeline Amaryllis
www.valguslapsed.com
08.08.2022

Similar Posts