Skip links

Täiesti uus platvorm – suuremate loomisvõimalustega elamise ja olemise viis ning keskkond.

Valguslapsed loovad inimestele täiesti uue, suuremate loomisvõimalustega elamise ja olemise platvormi.   

Erilistel uue ajastu lastel pole ilmaaegu kuhjaga intuitiivsust ning tundlikkust kaasa antud. Palju on küsitud nende laste ülesannete, rollide, missioonide kohta. Üks suurim ülesanne, mida võiks nimetada lausa kingituseks tervele inimkonnale, on uue platvormi loomine. Veelgi suurem kingitus oleks, kui lapsevanemad aitaksid lastel oma eluteel sirgudes seda ülesannet täita.

Kui vaadelda ka praegu sündivate laste energiaid, siis on ilmsiks saanud järgmine:

Esiteks – meie hulgas on väga varajaseid saabujaid nii indigopõlvkonnast, kui ka kristallide ja vikerkaarte põlvkonnast. Minu kokkupuuted võimekate uue ajastu esindajatega on kokku viinud mind lausa 14-aastase valguslapsest vertikaallapsega ning 70-aastase indigoga.

Teiseks – ka praegusel ajastul 2020+ sünnib ja kehastub endiselt meile tuntud I põlvkonna uue ajastu lapsi, kes on nn kristalllapsed, vikerkaarelapsed, indigolapsed ja tähelapsed. Igal Maal kehastuval inimesel on oma roll, seega on arusaadav, et iga laps ei pea olema meisterlaps, sündinud nägija või kaasavalitud missiooniga, et tegeleda rahvamassidega. Kollektiivne ärkamine toimub ühiselt, koostöös ning koosloomises ning igal ühel on oma vajalik roll siinses maises „mängus“.

Kõik ei ole sugugi meisterlapsed või vertikaalse elujoonega vertikaallapsed. Viimased on väga pretentsioonikad oma olemuselt ning nõuavad teadlikke vanemaid, vähemalt üks lapsevanem on olnud sealjuures tavaliselt (vaimse avatuse ja spirituaalse) eeldusega, mille on saanud omakorda oma vanematelt. Seetõttu on mõistetav, et vaatamata intuitsiooniajastule, on täiesti selgelt ja selgelt võimalik näha, et on geograafilisi riike, keskkondasid ja asupaikasid veel Maal, kuhu sügavate duaalsete reeglite ning süsteemi piiravate reeglite (nt äärmusreligioon, äärmuslik sügav duaalsus), ei kehastu veel gruppidena valguslapsi. Kõrge võnkesagedusega vaimud soovivad kohta ja keskkonda, kus neil lubatakse oma erilisuses tegutseda ja realiseerida.
Maal on küll kõrgemate ja puhtamate energiatega intuitsiooniajastu käes, kuid see ei ole taganud kõikidesse peredesse automaatselt selliste valguslaste nagu vertikaallaste või meisterlaste garanteeritud kehastumise. Miks nii?

Kehtib üks ülioluline seaduspära, mida arvestab iga hing, kes soovib sündida: Perre kehastuva  Vaimu otsus on seotud maiste lapsevanemate teadlikkuse astmest ning toetava keskkonna ja arengutee võimalikkusest. Samuti temale pärandatavatest energeetilistest mustritest, mis asetsevad hingeteadvuse infoväljas. Sealjuures toetava, s.t. mittepiirava keskkonna heaolu, samuti puhtus ei ole sugugi vähetähtsad.

See on ülioluline punkt mõistmaks nende saabumise põhjuseid inimkonna vaimses evolutsioonilises arengus!

On tähtis mõista, et uue ajastu lapsi nende energiavälja tunnuste järgi rääkides ja eristades, ei ole meie eesmärk neid sildistada ega kategoriseerida, vaid peamiselt anda vanematele teadlikumad tööriistad mõistmaks oma järglasi paremini ning võimaldades seeläbi oma lastele teadlikumat suunamist ja kasvatamist. Looja Kõrgem teadvus on jaganud rollid ja ülesanded siin-seal üle terve ilma erinevatesse kehadesse laiali. Igaüks on andekas milleski ning oleks liialt riskantne üht inimkehasse (praegusel ajastul) suruda ja pakkida kokku kõik võimeid.(Miks see nii on, loe raamatust täpsemalt).

Seetõttu ongi loodud Loojate Looja poolt hingegrupid ning kollektiivsed rollid. Lõppude lõpuks toetatakse ja abistatakse planeet Maad ning inimkonda terviklikult.

Küll aga võime rääkida eriliste valguslaste puhul sellest, et neil on enamasti väga huvitavad kõrgemad missioonid kaasa valitud. Miks „kõrgem missioon“? Sest nende Vaimu teadvuste võimekus luua ja muuta siin Maal on palju suurem, kui olla lihtsalt üks väike mutrike terves süsteemis. Nad ei tule siia ainult sööma ja sõnnikut tegema, sõdima või hävitama. Nad ei tule kordama vana,vaid tulevad ette näitama ning looma uut. Ei väsi kordamast, kuidas nii paljud vanavanemad ahhetavad ja käsi kokku löövad: Kuivõrd teadlikud on praegused lapsed! Nii väikesed, aga nii teadlikud.

Veel rääkides rollidest lastel ning täiskasvanutel.

Igal inimesel on tema energaiväljas (hingeteadvuses) oma mustrid, sümboolika, isegi pitserid ja meistritunnused. (Vt. allolevat pilti) Otsisin pilte internetist, et enamvähem näidata, missuguseid “pitsereid” on olemas inimese energiaväljas näha. Neid võib lugeda, mõni võib niisma näha. Osadel on pea kohal, osadel energiakihtide sees, teisel “loori taga” peidetud (pole mõeldud siin kehastuses tegeleda selle rolliga). Ei ole uurinud nende täpseid nimetusi, kuid meistritel olen näinud Meistri tunnuseid, mis on olnud väga kaunid, filigraansed, lausa nii ilusad nagu olid vanasti mõistnikel näiteks vappidel mustrid või perekonna sümboolikana tuntud tunnused. Kuid need ornamendid, mis on inimese hingeteadvuses, on ülimalt keerulised ja palju kõrgemat (puhast) päritolu, mitte ei seondu maiste egregoridega. Pildid on lihtsalt suunanäitaja, missugust ornamentikat on inimeste ja uue ajastu laste energiaväljades.

Pilt on väga kaudne viide sümbolitele, mida võib olla näha inimese hingeteadvuses (ja energiaväljas), mis viitavad tema vaimuteadvuse potentsiaalile, rollile, staatusele või kõrgemale missioonile.
Mõne “templi” , “sümboolika” või “pitseri” keskel võib olla ka number. Enamasti on sellised ornamendid palju keerukama ülesehitusega ning ruumilised.

Mõned neist on nii unikaalsed ja kaunid, et on keeruline isegi järgi joonistada. Neid võib olla üks, võib olla mitu inimese energiaväljas. Kristusel teati olevat ja selgelt näha olevat omal ajal seitset ornamenti /pitserit. Enamasti tähistavad need mustrid (pitserid, sümbolid) Vaimu teadvuse päritolu, mustreid, staatust, oskuseid (potentsiaali), varasemat kogemust, varasemaid täitmisi, ka võimekust, ka siinses kehastuses kasutatavaid oskuseid ning rolle. Niisamuti on need mustrid (sümbolid) ka laste hingeteadvuse ja vaimu teadvuse energiaväljas. Vastava info järgi võib välja lugeda, missugused ülesanded või suunitlused on antud Valgusteadvusel Maal siin kogeda või luua. hingepitser ei tähenda, et midagi oleks kinni pitseeritud. Hingemuster/sümboolika on infoväljast väljanähtuv sümboolika, mille olen isiklikult ise alles viimastel aastatel avastanud iseendas ja märganud ka teatud isikutel ümberringi. Näib ehk, et need on ärkamise ajastul nähtavale hakanud tulema… Kuid mitte hingepitseritele ei tahtnud ma hetkel keskenduda….

Tulles tagasi valguslaste ja aktiveeritud inimolendi rollide juurde.

Siis kõrgemateks rollideks võiks nimetada ja välja tuua kindlalt: rahutoojad/lepitajad, on sõnumitoojatest lapsed ehk kõrgema teabe toojad, on harmoniseerijad ehk tasakaalustajad ja hoidjad lapsed (suudavad väga suuri keskkondasid ning energeetilisi alasid hallata), on äratajad ehk südamekanali avajad, on ülemineku ülesannete sooritajad (kosmilised ülesanded meie päikesesüsteemiga, rahvaste ärkamisega), on ärganud ja aktiivsed ülestõusnud meistrid (ka avatarid), on sündinud nägijad ja teadjanaised-mehed (neil lastel säilib terve elu nägemiskanal ja infoväljade lahtine nägemine),  on rahvaste liidrid (sündinud omapära suunata ja juhtida suuri hulki rahvaid), on kehastunud kosmilisi rasse (kehastunud hingeinglid, seeravid, Pühad Vaimud, arhitektid, geneetikud ehk teisisõnu – erikülalised), on nn reformaatori ja revolutsionääri mustritega lapsi.

Kõigest sellest, missugused omadused ja eripära on  ühe või teise rolliga ja missiooniga lastel ja täiskasvanutel, on pikemalt teoses. Et mitte postitust liialt pikaks teha, siis tooksin välja peamiseima käesolevas artiklis – uue ajastu laste ühe suurima rolli – uue platvormi loomine inimestele. Uut viisi kohandatud elamine, olemine ning loomine, teistmoodi teadmistega, oskuste rakendamistega ning inimolendi sisemise potentsiaali kasutamisega. See tähendab teisisõnu – jumalikumale inimesele sobilikuma, rohkemate võimalustega keskkonna ja olemise ning elamise viisi loomine ja kujundamine.

Valguslapsed ehk erilised, ülitundlikud uue ajastu lapsed – nad toovad meie kasutusse siin süsteemis nii uusi teadmisi, kui äratavad ellu ka unustatud iidseid saladusi.

Nad näitavad elamise ja olemise uutmoodi eeskuju olemasolevatele inimestele, kuid seavad kõrgemate normide ja sagedustega platvormi ka veelgi uuematele saabujatele, kes ootavad oma järjekorda inimevolutsiooni ajajoonel lähitulevikus.

Valguslaste peamiseim roll on luua uus platvorm, see tähendab: inimkonna täiesti uus elamise viis ja mustrid, koos täiesti uuenenud eluharjumuste ja keskkondadega. Uus platvorm, mis sarnaneb (ja pakub võimalusi) jumalikule inimolendile end palju suuremate ja vabamate võimalustega kogemiseks.

Sest on ülestõusmise ja ärkamise ajastu. On intuitsiooniajastu. Vana platvorm laguneb nagu uppuv laev. Vanad süsteemid lagunevad. Ees on ootamas nii palju uut!

Millised on uue ajastu laste kõrgeimad rollid? Mis on nende ülesanded?  Mida on tulnud tegema indigod, kristallilapsed, vikerkaarelapsed? Aga mis on peamiseim ülesanne olnud tähelastel? Missugused rollid ja ülesanded on vertikaallastel, meisterlastel ja muudel uue ajastu lastel? Mida nad üldse on tulnud siia tegema ning kuidas neid oma eluteel paremini toetada, et nende intuitsioon ja imeline loomingulisus säiliks, loe lähemalt raamatust.

Lühendatud katkend pärineb uue ajastu lastele ja uuele inimesele keskenduvale raamatule „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“ (A.V.Amaryllis). Saadaval siinsamas kodulehel e-poes ja kõikides Rahva Raamatu ja Apollo kauplustes.

Valguslapsed.com
Autor Adeline V. Amaryllis
18.06.2020

error: Content is protected !!