| | |

Tervendamisest, muutustest ja inimestest meie ümber

Tere, armsad sõbrad

Ma räägin teile natukene suhetes ja suhete muutumisest ajast.

Pean silmas oludes, kus vähemalt üks osapool on hakanud endaga emotsionaalselt ja hingeliselt tegelema, see tähendab – endas olevaid  vanu mustreid täheldama, muutma, korrigeerima ja ka vabastama (lahendama energeetiliselt).

Kui sina oled asunud ükskõik, missugusele teadvust avardavale eluteele – kas tegeled hingemustrite muutmisega, käid konstellatsioonides, osaled teraapiaseanssidel, praktiseerid meditatsioone ja praktikaid, mille fookuses on just mustrite muutmine ja lahenduste integreerimine oma ellu. Ükskõik mis tehnika, mis on tervendava eesmärgiga (sh ka energeetiliselt tervendavad praktikad ja tehnikad). Siis pea meeles ühte asja – mitte kunagi, mitte mitte kunagi, ei saa enam sinu tutvusringkond ega sõpruskond samaks jääda.

Parem oleks, kui illusioone siin ei loodaks.

Need inimesed, kellega alustasid teed 5-10 aastat tagasi ja need, kellega sa hakkad kokku puutuma oma hinge avardumise teel, need ei ole samad ringkonnad.

Nimetagem, kuidas tahate –kas liigud oma valguse teele või oma hingeteele või oma tõe ja äratundmise teele. Siin on üks  paratamatu reegel, lausa kosmiline seadus – kõik ebasobivad suhted ja KA ISIKUD  – nad pudenevad ära oma teelt.

Praegu on huvitavad ajad – inimene saab muuta oma saatust reaalajas, kui lahendab endas ohvrimustrid, kannatajamustrid, igasugused valulikud traumad ja mustrid. See ongi endaga väga teadliku töö tegemine.

Minu jaoks on see inimene väga teadlik ja vaimne, tõeliselt vaimne ja hingeline, kes endas teadlikult märkab mingeid käitumisemustreid ja automaatreaktsioone ning ta pühendab oma tähelepanu ja aja kasvõi hetkekski sinna suunas, et neid käitumise- ja olemise mustreid ning ka reaktsiooone muuta, timmida või sootuks ümber teha. Nii sirgub igaüks meist oma tões ja oma teel, vastavalt sellele, mis pagas meil kaasas on.

Aga pane tähele. Kui sina oled praegu üks inimene, siis mõne aasta pärast sa oled juba teine inimene. Lausa nii teine inimene, et tunned, et tahaksid kasvõi omale teise nime panna. Sest energia muutub niivõrd palju, et sina mitte oma suguvõsa ega pere energiaga isegi ei ühildu enam.

See on kasvamine ja tõusmine. Tõusmine hinges ja isiklikus energias.

Kui meenutad oma avardumise teekonda, siis ka aastaid tagasi olid sa üks inimene, täna oled teine inimene. (PS. Kui sa aga  leiad, et sa olid tookord täiesti sama nagu oled praegu ja sa ei saa sottigi aru, mis ma räägin siin ajas muutumisest, siis see on küll üks ohumärk, et sa pole ajas muutunud ja endaga tööd teinud 🙂   Ja ehk oled ka valel lehel üldse…) Aga see selleks 😉

Mida ma öelda tahan. Ärge kujutage ette, et te samade inimestega kokku jääte ja ärge looge omal palun illusiooni, et kui sina asud ärkamise teele, et ilmtingimata ka sinu pereliikmed ja lähedased ja kõik sugulased kaasa liiguvad sinuga.

Üsna pea hakkad nägema, et nad ei sobitu sinuga ning nii pea,k ui oled endas mingi mustri ära lahendanud, hakkad seda selgelt eristama teistes.  Sa võid pettuda oma teel oma eeskujudes või Sulle olulistes isikutes, sest sa avastad ühel hetkel, et nad ei esindanudki seda täiust, mida sa oma eluhetkel neis nägid.

Sa lood ise täiust iseendas .

Loo ise end oma eeskujuks.   

Aga ära loo omale illusiooni, et sa kõiki päästa saad või et kõik sinuga koos tõusuteel kaasa liiguvad.

Parem oleks, kui endale sellist ootust mitte luua.Sest ootus – see kipub pettumusi looma .Ja pettumus, see kipub süüdistusi looma.

Olen aru saanud, et kirjalikul viisil ei ole lihtne inimestele teemasid selgeks teha (veelgi enam – üheselt mõistetavalt) mingeid teemasid. Seepärast ma ausalt öeldes blogisse tihti artikleid enam kirjutanud pole ning sooviksin keskenduda edaspidi vaid loengutele.

Eriti keeruline on kirjalikult ja üheseltmõistetavalt anda edasi keerukaid  spetsiifilisi teemasid, mis on esoteerilist laadi või energeetilist laadi teemad. Sellepärast olen ma vahepeal loobunud kirja teel millegi selgitamisest ja niisama turundusjuttu ja esinemisjuttu ma siin lehel ajada ei viitsi. Igaüks tõlgendab jutte alati endale vastaval ja soodsal viisil.

Ometigi võtan ma selle aja, lausa need tunnid oma perek õrvalt, et korra keskenduda sellele üliolulisele teemale ja panna kirja need read siin neile,kes parasjagu just selles kohas on.

Sest olen näinud oma praktikas nii mitmeid, lausa loendamatuid kordi, kuidas väga toredad inimesed kannatavad. Miks? Nad on suure avatusega ja huviga, nad on enda südametahtega liikunud oma südameteele, hakanud endas korrigeerima mingeid vanu mustreid , lõpetama vanu suhteid, kus nad olid ohvrid või kannatajad…. Kuid – nad kukuvad seejärel illusioonide küüsi. See tähendab – koheselt on neil ka päästmise soov päästa teisi enda suguvõsas, peres. Eriti eakaid ja vanu ja väga rasketes mustrites inimesi, kes ise ei panusta endas muutusele.

Siis luuakse omale suur pettumus, et teine inimene ei tule kaasa ega muutu ning  kukutakse korduvasse proovimise- ja pettumuse tsüklisse, kus püütakse korduvalt ja korduvalt ja lõputult tervendada kedagi või muuta kedagi, kes seda isegi ei taha. Ohver, vaid korraks saab endale heaolutunde teise inimese tähelepanu ja murekuulamise näol (ning ka energiatoite näol), aga kui inimene ei taha terveneda ja terveks saada,siis ta hoiab kinni magus-valusast ohvripositsioonist ja jätkab paari päeva pärast sama vana asja raiumisega, saagides nii vaid iseendale oksa.

Miks ma sellest kõigest räägin?

Meie keskel on imelisi inimesi, kellel on sünnipärane tervendavate energiate kasutusvõime. Kuidas see väljendub? Nad suudavad läbi enda Vaimu ja hinge energia lahustada ja tegeleda suguvõsa mustritega-

Nad on enamasti empaadid, head kuulajad, kaastundlikud inimesed, sotsiaalsed südamlikud inimesed, kes teiste mure märkavad, kuulavad ning ka nõu püüavad anda. Mõni neist töötab tervendaja valdkonnas või holistikas jmt.

Siis tõttavad nad ennastunustavalt lahendama suuri suguvõsa probleeme iseenda energia arvelt. Püütakse kõiki päästa. Väga väärtusliku hingeenergia arvelt ning ka eluenergia arvelt (kehas toimiva energia arvelt).

Sinu hingeenergia peab olema ainult sinu enda keskmes ja sinu hallata.

Sinu eluenergia aga peab aga viibima Sinu keharuumis – hoidma sind elujõus, tervena, sinu organeid töös, südametööd korras, närvisüsteemi korras, mõttetööd erksana ja ka immuunsüsteemi tugevana.

 Et suudaksid rõõmsana tõusta ja kõrges sageduses oma päeva luua.

Kui kulutad end ära, siis oled tühi kui kott ja ka immuunsüsteem saab kannatada. Sinu oma loomine ja sinu oma elu hakkab kannatama, sest sa oled selle kellegi teise energiavälja või situatsioonivälja ära lasknud.

Siin kohal peab olema realist ja ma hakka nii olulisel teemal ilusat juttu vormima.

Kui TUNNED, et soovid teist aidata, siis tee seda, aga mõistlikult.  Kui tunned kindlalt, et on sinu ülesanne sekkuda ja sinul on võimust teist aidata või talle mingi oluline koht kätte näidata, siis tee seda, aga mõistlikult. Üks kord, kaks korda, ehk ka kolm korda. Aga kui inimene omalt kohalt edasi ei suuda liikuda, siis on ta üpriski kindalalt kinni enda mingis vanas mustris ning seda sa tema eest muuta ei saa (kui sa just 2-2,5 tunnist tervendavat teraapiaseanssi talle ei paku, millest ta ka ise osa soovib saada).

Kui TUNNED, et sinu ülesanne on teise raskesse olukorda sekkuda oma energiaga ja seal loovaid käike teha teise hüvanguks ning see on kooskõlas teie mõlema hingeplaaniga VÕI Vaimu kõrgema plaaniga, siis sekku ja loo.

Aga tõde on see, et enamus tervendajaid ei oska uurida Vaimu kõrgemat plaani ega enamus tervendajaid ei oska uurida peenmateeria väljasid.

Jah, on peresuhteid ja liitusid, kus on Vaimutasandil antud üksteisele lubadus luua mingi kõrgema Visiooni järgi Maal üheskoos, leida teineteist ning üksteist toetada nii heas kui halvas, kuid mitte iga paarisuhe ei tugine sellistel pühadel liitudel, mis on sõlmitud Kõrgema Vaimu tasandil. Kui aga sekkuda veel väljaspool oma horisontaalpereliini (horisontaalliin on siis abikaasa ja lapsed), ehk siis sekkutakse vertikaalliinipidi – vanaemad, vanaisad, vanatädid ja veel muud suguvõsa liikmed, siis ei pruugi seal sugugi olla mingeid kokkuleppeid üksteisega koos loomiseks.

Minu praktika on näidanud, et enamasti tehakse seda kõike  õpitud ja käsitud kaastundest, et peab hästi käituma või hirmust ,et äkki sugulastega minnakse tülli, kui ei vastata korduvatele nõuetele.

Ja nüüd on väga oluline koht. Targad lugejad mõistavad ja saavad aru juba ilma kirjutamatagi, kuhu ma tüürin. Aga et selgelt oleks välja toodud.

KUI Sa oled juba korduvalt kedagi püüdnud aidata oma suguvõsas ja ta ikka kukub samasse ämbrisse, siis kogu tervendamise ja teraapia töö selle inimese suhtes annuleerub, tühistub. Praegu kehtivad sellised reeglid praegusel ajastul.

Kui inimene  näitab veel oma käitumisega üles tervendamise või nõustamise suhtes vastumeelsust või kui ta käitumine jätkub samamoodi nagu enne seanssi –
– ta ei korrigeeri endas käitumist,
– ta ei korrigeeri isegi enda mõtteviisi,
ta ei korrigeeri enda suhtumist,
ta ei korrigeeri enda arusaamu,
– ta ei anna endast piisvalt jõudu muudatuste elluviimisesse oma kehatasandil (oma teadlik jälgimine),
-,ta ei väljenda endas piisavalt tahet, et oma elus muutused ELLU VIIA

– teisisõnu – EI VÕTA VASTUTUST OMA ELU EEST ISE,
 siis see inimene annuleerib koheselt oma elu aegruumis kogu varasemalt osaks saadud tervendustöö ning edaspidiste sammude asemel liigub ta automaatselt mittu sammu tagasi.

 Inimene ei liigu isegi mitte vana endisele positsioonile, mis oli tervendamisele või teraapiale eelnev tervislik seisund, vaid liigub mitu sammu tagasi. Ta liigub energeetiliselt veel karmima positsiooni peale, mis oli tal enne tervendamise seanssi – ta teeb mitu sammu tagasi!

 Miks see nii on? Praegu on võimendundu energiad ning teadmatust kui sellist enam siinse humanoidi tasemel ei eksisteeri. Infot on kõikjal, abi on kõikjal, interneedus on toonud kõigile materjalid koju kätte ja lausa magamistuppa silma ette telefoni sirvides.Võimalusi on antud kõigile, et oma meelt muuta.

Teine asjaolu: Kuna teadmatust enam ei ole inimliigi tasandil, siis on vaid teadlikult tehtud otsused. Inimene, kellele selgitatakse asjade tagamaid, kuid ta ikkagi teeb teisiti, ei tee seda enam teadmatusest. Ta teeb seda tahtlikult.

Teadlikult tehtud vastutöötamine või tagasiastumine on teadlik samm ja valik, mida märgatakse universumi aegruumis ning inimene loob endale mitu tagajärge ning talle justkui lüüakse kohe tempel hingeenergiasse “Ei võtnud abi vastu, infot ja nõu oli sul kõikjal – siis suple ise oma mudas ja uju nii kaua, kuni välja saad”.

Kasvõi sünnid uuesti ja korduvalt, aga nii kaua kuni oma eksimusest aru saad.

Miks ma seda kõike räägin?

Mul on olnud oma praktikas kokkupuude inimestega, kes on võtnud omale pähe, et nad peavad oma sugulasi tervendama, toetama ja aitama – nui neljaks, aga peavad.  Elujõulisi sugulasi, kellel pea otsas, käed ja jalad töös, võiksid ise vastutust võtta, aga on ainult üks häda – inimene ei taha muutuda.

Ja nii nad rassivad ja kulutavad oma energiat, sest tekib üks eriti salakaval energeetiline seisund – energeetiline konflikt ehk vastuolu.

Vastanduvad energiad.

Üks heatahtlik inimene tahab päästa ja aidata teist, teine inimene aga loob endas vastuolu ning mõlema energiad põrkuvad.

 Tervendaja loomuga ja kaastundliku loomuga inimese energia põrkub selle inimesega, kes loob endas vastuseisu. Kas teate, kui palju kulutab üks selline vastuseis tegelikult teie jõudu? Kui vaataksid eemalt seda lekkivat energiat, võiks tuua suure mahuti ruumi ning selle kõik kokku koguda.

Sellise kaotatud konfliktse jõu pealt võiks luua nii palju loovaid projekte või manifesteerida omale midagi kasulikku või lausa tervendada omaenda keha.

Et asi veelgi arusaadavam oleks, toon näite.

Sugulased, heatahtlikud empaatilised kaastundlikud sugulased, on võtnud eesmärgiks aidata oma ühte vana naispereliiget. Sellel naisel on vanad lahendamata mustrid oma enda mehega, kellega ta ammuaega aastaid tagasi on lahutanud. Vanamemm pole siiani ära unustanud, mida too vanamees tema vastu tegi ja tuletab seda korduvalt ülepäeva kindluse mõttes ka teistele noorematele liikmetele meelde.

Nii elatakse igapäev minevikus, vanas haiges minevikus, kus oli pettumus ja valu naises, kes pidi kõike üksi tegema ja kellel kerkis päev päeva järel viha oma mehe vastu üles, aga alateadlikult kogu meessoo, seega kerkib vaen ka poja vastu üles. Poeg on loodud ju mehest.

Muidugi, vanal taadil on juba ükskõik, mis 20-30 a tagasi oli, aga vanamemm tuletab meelde.

Head sugulased püüavad vanamemme aidata, toovad talle tervendaja. Nagu teada, on selline reegel – kõik ihuhädad saavad alguse peast (v.a. füüsilised traumad, mis tekivad kehaliikumise käigus).

Mis kaua energias hõõrunud, see lõpuks kehatasandil ka väljendub.

Tervendaja tuleb ja aitab üks kord vanamemme, aitab ka kolmandat, neljandat ja seitsmendat korda. Lõpuks tervendaja keeldub, sest vana naine kukub korduvalt samasse positsiooni.  Vanamemm hakkab tervendajat süüdistama ja taga rääkima, et too keeldus teda aitamast. Algab uus ohvrirolli toitmine, kuhu kaasatakse ka süüdistamine. Nii on tervendajad süüdi, et nad ei aita.

Teate, mina keeldun isiklikult sellite inimeste tervendamisest. Kui ma näen ,et esimese asjana inimene hakkab maha tegema eelmist tervendajat, siis see on mulle suur ohumärk. Rääkis taga eelmisi tervendajaid, siis hakkab taga rääkima ka mind. Mulle tehti ettepanek, et tervendaksin seda naist, aga ma ei saanud. Sest puudus baasuskumus – ma tahan päriselt terveks saada. Mind agiteeriti lausetega nagu “Ise tegeled mingite meditatsioonidega, tee midagi”. Ma ei saanud aidata, sest mu Vaim ei aktiveerinud. Kui Vaim ei aktiveeru, siis ei tule jõudu taha ning ei teki väekat tunnet sekkuda ega muuta. Ei teki tunnet et energiat panustada saaks. Vaimu aga petta ei saa.

Kes räägib palju taga teisi, see hakkab ühel hetkel taga rääkima ka sind.

Pea meeles – see inimene, kes soovib sinus tekitada oma eelmiste tuttavate kohta palju eelarvamusi ja räägib taga teisi – see tähendab, räägib taga mitmeid negatiivseid asju mitmete oma eelmiste tuttavate kohta, hakkab ta tõenäoliselt taga rääkima ühel hetkel ka sind ennast. Tavaliselt on selleks ka üks hetk, kus see tekib – see hetk, kus sa keeldud oma energiat talle enam andmast (oma tähelepanu ja energiat) või  kus sa keeldud käituma temale meelejärgi . Siis süüdistakse sind muutumises. Nind siis muutute te kohe automaatselt ka tema jaoks vaenlaseks.

Muidugi  tunneb iga üks end peale tervendavat teraapiaseanssi hästi, mõnusalt .Hõljutakse pilvedes. Talle on pühendatud tähelepanu ja aeg, teda on kuulatud, ta on saanud pihtida, kurta ja oma valu südamelt rääkida. Aga mis edasi?

Inimene ei vii läbi endas korrektsioone. Enamasti juhtub see ohvripositsioonis olevate inimestega, kes on saanud oma elus kas lüüa, kannatada või kogenud midagi rasket. Aga teate, nimetage mulle eestlane, kes poleks kogenud kannatust oma elus või oma esivanemate ajaloos. Pole keegi meist printsess herneteral või kui ongi kasvanud hõbelusikas suus, siis nad ei kuluta oma jõudu enda haigeks mõtlemisele, vaid hoogsale loomisele siin elus.

֍  Iga eduka tervenemise aluseks on  KORREKTSIOONID. Mentaalsed korrektsioonid, mis väljenduvad ka elusviisis.

Ja need korrektsioonid peavad toimuma Haige peas. 
/ ‘Ohver’ ja ‘süüdistaja’ on siin kontekstis nn Haiged/Patsiendid, nn tervendatavad inimesed, kes on mingis haigestavasse rolli oma elus sattunud/.

֍Selleks, et saada raskest kohast üle oma elus, peavad toimuma inimese sees mentaalsed korrektsioonid. 

֍ Selleks on vaja pöörata tähelepanu murekohale ning sellega endas tegeleda.

Tööriistu ja tehnikaid on kaasaegses new age maailams nii palju, et Looja ainult lööb kaht kätte kokku ja imestab ikka veel, et inimesed sama jada edasi lasevad ja omale kannatusi edasi loovad.

Selleks, et viia läbi mentaalne korrektsioon oma mõttemustris, on vaja viia endas läbi muutev nihe.

Muutev nihe tekib tahtest. Muutus nõuab tahet, otsust –otsust muutusele, otsust muutusele elada teisiti, otsust saada terveks! Tahet elada teisiti. Tahet saada sellest raskusest üle.

Ja see on koht, mis nõuab pingutust.  Terapeut või tervendaja annab otsad kätte, lahustab ja vabastab energeetilised rasked mustrid, aga otsus see kõik vastu võtta ning vastavas harmoonilises sünkroonsuses ka elada jätkuvalt, on vaja võtta igaühe sees isiklikult ja individuaalselt. Seda ei saa sundida. Seda ei saa ka teised ära teha. See on üks suurim viga, mida tervendajad ja empaadid ja igasugused abistajad teevad – nad toidavad korduvalt ja lõputult ohvreid, andes jätkuvalt ja jätkuvalt nõu, oma tähelepanu ja energiat ning ohver ei kavatsegi muuta.

Miks on mentaalne korrektsioon inimese jaoks pingutus ? Sest kui elatakse 20 aastat ühteviisi, siis on see nagu sissesõidetud sügav traktorijälgede vagu põllul. Ning kui 21. aastal soovitakse muutust, siis on vaja praktiseerida oma elus uutmoodi elustiili, mis algab uuel päeval hommikuse ärkamise järgselt uue päikesetõusuga. Inimene peab looma uue tee oma põllul.

Hüpnoteraapia valdkonnas on inimese teadvuse toimimise põhimõtteid uurides kindlaks tehtud, et selleks, et üks harjumus inimesse juurduks nii, et ta kehatasandil seda praktiseeriks, on vaja seda praktiseerida vähemalt 28 päeva kuni 2 kuud järjest! Sellepärast ka peale hüpnoosiseanssi, peab inimene võtma endas vastu otsuse, et ta praktiseerib ja kinnistab endas uue käitumismustri elamiseks.

Kiirematel õppijatel (enamasti noorematel inimestel, kes on paindlikumad ja avatumad) , võib võtta selleks isegi 3 päeva kuni 2 nädalat, sõltuvalt ,kui väga tahetakse endas halvast harjumusest jagu saada ja kui valulikuks on elu läinud, et muutust initsieerida.

Aga elu näinud inimestel, kes vanas harjumuses aastaid lasknud – neil vähemalt 4 nädalat kuni kaks kuud. Minimaalselt neli nädalat.Ja järjest.

Siis võib öelda ,et on suudetud muster endas ka kehatasandil väljendunult muuta. See tähendab, et iga päikesetõusuga peab ta tundma endas tahet olla uutmoodi. Mitte nii, et ärgatakse kell 4 hommikul, sest uni läks ära ning siis kogu maailma vihas võetakse ette oma vanad sugulased vaimusilmas ning kolm tundi vihas vidutatakse ja luuakse ei tea mida kokku, kui kell on saanud 8, saadakse hommikusöögi lauas kokku ja siis saab iga üks nii et tolmab. Ja see on realne eluline näide, kus inimene alustab oma hommikut sõna otseses mõttes mürgitamisega. Mürgitamisega ja ülemõtlemisega.

Kõik algab tahtest. Tahtest inimese sees. Tahtest  – ületada päriselt raskus enda sees. Tahtest- saada päriselt terveks. Tahtest – saada päriselt sellest koormast oma hinges vabaks. Tahe aga – algab omakorda otsusest. Otsus- et ma tahan päriselt muutust oma elus. Otsus – et mul on päriselt siiber vanaviisi elamisest ja kannatamisest ja olemisest. Otsust- et ei taheta enam olla oma harjumuste ori. Otsus, et ei taheta enam olla oma mineviku ohver ja vang.

Sõna otseses mõttes – valitakse olla oma mineviku vang ja ohver. Nii elatakse ringiratast minevikusündmustes, mis vidutavad ning luuakse omale igasse päeva kogemusena süütunde ja vihatunde ja ohvritunde baasil uusi negatiivseid(raskeid) katsumusi. Hinge jaoks on see lausa kuritegu ja vägivald, sest Hing oma loomuselt väga armastav, hell ja pehme.Aga ohver väänab oma Hinge olemuse toore jõuga nagu mutta, piinates teda mõtetes stsenaariumitega, mis teda ei  teeni ega ammugi ei tervenda ta olemist. Ja hoiab meeleseisundit mürgitatuna.

 On veel teinegi kosmiline reegel, mis energeetika ringlusest tekib – Inimene, kes on muutunud oma mineviku vangiks ja ohvriks, hakkab Vaimu ja hinge jõu energia läbi LOOMA omale korduvalt minevikku. See ongi see uroborose ringi üks tahkudest, kuigi viimast saab tõlgendada palju laiemalt ja läbi mitmete tasandite.

Mul on hiljuti olnud kogemus olla tunnistajaks ühele sarnasele olukorrale, kus ohvrimeelne inimene korduvalt upub ja ta haarab endaga kaasa nii palju inimesi, kui vähegi saab. Olukord, mis kuidagi ei lahenenud ning kuhu kaasati ka mind.

Hindasin olukorda eemalt ja täheldasin:  vanale naisele oldi toodud kõrvale elama teine vana naine, kes sõna otseses mõttes päev päeva järel toitis teise ohvrirolli.

 Väidetavalt toodi sõbranna toeks, tugiisikuks. Kuidas aga väljendus nende igapäevane elu?

Õhtul said memmed kokku ja algas igavene keelepeks mitte ainult oma abikaasade ega meeste teemadel, vaid ka laste ja lastealaste ning miniate ja nende isiklike elude teemal. Tervendamise soovist polnud haisugi. Ainult üks teiste süüdistamine.

Kurtmine, tõe moonutamine, olukordade täiesti ebatõene serveerimine.

Terava tähelepanu alla sattusid olukorrad, kus naine mitte kordagi ei näinud iseend vastutavana vaid igakord leidis igas olukorras teist süüdi olevat, kes tema hingehädade põhjustajaks.

Pöördusin selle vana naise ühe väga lähedase sugulase poole ja uurisin, miks toodi nii ohvrimeelse naise kõrvale teine naine igapäevaselt elama, kes tema kannatusi süvendas ja hagu tulle juurde viskas.

Vastuseks sain, et ta on oluline tugi sellele memmele.

Küsisin, et mis tugi on inimesest, kes aitab kaasa laimule ja süüdistavatele juttudele ning nädal nädala kaupa, kuud kuude kaupa ainult süvendab selle naise kannatust, ohvrimeelsust ja meeleseisundit? Ning loob uusi kannatajaid. Mis tugi on inimesest, kes agiteerib vana memme minema veel rohkem tülli tema lähedastega? Ja viitasin konkreetsetele näidetele, viitasin kriitiliselt ja teravalt olukordadele, mis olid tekkinud selles peres.

Ja ütlesin selgelt midagi, mis kohe üldse kuulavatele kõrvadele ei meeldinud: Selleks ,et see inimene hakkaks iseenda sisse vaatlema ja ise vastutust võtta, ei saa ta kohe kuidagi olla kõrval isikuga, kes tema ohvrimeelsust ja süüdistusi õigustab. Tema jaoks on kaks varianti – kohe ajada laiali intrigandist kaaslane ning suunata vanamemm asjalikku teraapiasse – konstellatsiooni või terapeudi juurde.

Sain vastuseks, et  see ei ole võimalik. Et nii ei saa.

Perelähedase soov oli lahendada see olukord nii, et kuidagi muuta ja mõjutada intriganti, et nende kallis sugulane hakkaks tervenema. Selgitasin uuesti, et niimoodi see inimene mitte kuidagi ei tervene. Ainult süveneb kogu see olukord.

Uurisin uuesti, miks ei võeta ette konkreetseid tegusid.

Sain vastuseks ,et ei saa sildasid põletada.

Küsisin, et mis sildasid ei saa põletada?

Tuli vastuseks ,et kardetakse sildasid põletada oma lähedase sugulase vahel  ning nende kahe vana naise vahel.

Siis sain asjale pihta- tollel pereliikmel oli hirm ise põletada sildasid nende kahe asjaosalisega – ohvriga ja süüdistajaga.

Sest ta leidis endas vastutust olevat klaarida see olukord. Millegipärast oli see lähedane empaatiline pereliige võtnud endale sellise üüratu kohustuse, hakata lahendama aastakümneid kestnud energeetilist taaka, mida vanad naised ise teinud olid oma elus. Milline koorem. Ja milline energiakulu. Ja seda veel viia läbi inimestega, kes ei soovinud muuta ning olid truud oma korduvale vihasele käitumisele meessoo suunas.

֍ Sildade põletamise hirm on kaetatud nii suure negatiivse alatooniga, et inimesed hoiavad ennast vägisi kinni sidemetest, mis on juba ammu aastate jooksul kahjulikuks muutunud ja isegi vägivaldsed. Nui neljaks, hoitakse kinni suhetest ja sidemetest, mis on juba nii mürgiseks muutunud, et lõhuvad lausa pereõnne ja omavahelisi läbisaamisi, viivad inimesi sundmõteteni või sunniviisiliste otsusteni, kus lõpuks on kõik kannatajad. Aga kartus öelda välja, et on aeg lahkuda ja et nüüd on asjad nii kaugel, et enam nõndaviisi jätkata ei saa- seda ei julgeta.

Nüüd ma avaldan ühe saladuse: kui te osalete kuskil kursusel, seminaril ja tegelete nii-öelda vaimsete teemadega, siis arvestage – kes on liikunud oma hinges tõusuteele, see peab hakkama oma elus olema järjest konkreetsem ja ausam. (Mitte ebaviisakas ja teist alandav, vaid aus oma väljenduses ja konkreetne oma ruumi puhtuse hoidmises).

Miks see nii on? Mida rohkem inimene oma intuitsiooni ja võimetega tegeleb, seda võimendunum on tema energia. See tähendab ,et ka tema sõnajõud ja mõtteenergia. Ja selliselt inimeselt oodatakse Kõrgematelt tasanditelt ja ka oma Vaimult sünkroonsust – sünkroonsust mõtte, sõna ja teo tasandil. See tähendab – ausus mõttes, teos ja sõnas. Ei saa nii, et mõtled üht, aga sõnas väljendad teist. Või et saad kokku inimesega, naeratad ja ütled ilusaid asju, aga nii, kuis inimene lahkub, siis hakkab üks keelepeks. See on ebasünkroonsus ja see kutsub inimesele endale ellu uusi katsumusi, ebavajalikke kogemusi.

Sa võid jätta midagi sõnas väljendamata, kuid valelik ja silmakirjalik loomine tekib koheselt siis, kui inimene suuliselt ütleb ühele ühte, aga mõttes mõtleb tegelikult teist ja tegudes teeb hoopis kolmandat. Nii vaatab inimese Vaim ja laiutab käsi “Ta ise ka ei tea, mis ta tahab.Las kannatab veel ja õpib veel oma kogemusest”.

Olge konkreetne, et oma ruumi puhtana hoida, kui ruumis on kaevumürgitajad ja pommipanijad. Ole täpne ja selge, et endas igal tasandil sünkroonsust hoida. Ruumi all mõeldakse sinu isiklikku ruumi, aga ka eluruumi, elukeskkonda, peamist elamise ja viibimise ruumi. Vii läbi vastavad korrektsioonid, et järk-järgult ümbritseda end inimestega, kellega sa samas rütmis toimid, sarnasel tasandil ja arusaamistel.

Palun pidage meeles:

֍Te ei saa kedagi tervendada, kes seda ei soovi ise.

֍Te ei saa kedagi aidata, kes ise end ei taha aidata.

֍Te ei saa kedagi muuta, kes ise ei soovi muutuda.

֍Kellegi teise eest vastutuse ära võtmine on iseendale (ja oma lastele!)raskendatud ja ebavajaliku koorma panemine. Valige, kuhu te sekkute ja kuhu te oma suguvõsa energia kaasate.

֍Igaühe ülesanne olgu peamiselt tegeleda oma eluga. Kui on abi vaja kellelgi, siis abivajaja tuleb ise küsima ning kes ise küsib, see oskab ka reeglina ise vastu võtta.

֍Te ei saa kellegi energiaruumi integreerida lahendusi nii, et need seal püsiksid ja tulemust looks, kui nad pole vastaval tasandil üldse, et nende lahendustega integreeruda.

֍Vahest on vaja puhtama keskkonna nimelt VIIA LÄBI KESKKONNA TASANDI TINGIMUSED. See tähendab – tülitekitajad minema ajada oma ruumist või ise lahkuda sellest ruumist.

֍Väga mürgistes olukordades, kus keskkonda mürgitavad inimesed, kes elavad kohapeal, on vaja ette võtta keskkonna järsud muutused.See tähendab ka kolimist, see tähendab nendest inimestest eemaldumist, see tähendab oma keskkonna puhtana hoidmist ning prioriteedi seadmist, et keskkond, kus mina elan, on intrigantidest vaba ja puhas.

֍ Igalühel on piisavalt tarkust, et hinnata ära peale korduvaid katseid, et kas vastav inimene, keda te aidata püüate, on võimeline muutma ja vastutust võtma või mitte. Kasuta oma tarkust ja ole arukas!

Ja eriti oluline! Saage üle sildade põletamise hirmust. Sildade põletamist on käsitletud nii negatiivses kontekstis et inimesed kardavad üksteisega tülli minna ja hoiavad hambaid ristis, saades igal uuel suguvõsa kokkutulekul kokku. Tegelikult kardavad nad üksindust ning tegelikult on neil alateadlik hirm pidevalt selle ees, mida neist arvatakse. Sildade põletamine võib olla nagu puhastustuli teie energia ja  eluruumis. Ja pigem võta asja nii: pidevalt konfliktsete isikutega tuleb suhtluspaus luua. Ärme nimeta seda mingiks sildade põletamiseks, et inimeses süütunnet ja hirmu tekitada. Olen vaadanud, et tihti on inimestel see hirm, et mis siis saab, kui tulevikus äkki mul seda ja teist ja kolmandat on vaja. Kord üks tuttav selgitas mulle, et ta peab kõikidele sugulastele suhtes endast hea renomee jätma ja tema ei saa küll tülli minna kellelegi ja ausalt midagi öelda. Kui küsisin, et miks? Selgitas ta oma sundkäitumist sellega, et ta ütles, et kõik nad on talle kuidagi kasulikud ja et üks kontakt on üheks asjaks vajalik, teine teiseks. Ja et mis siis, kui ta ükspäev üksi on ja keegi teda aitama ei tule. Jällegi – inimeses oli hirm üksi jääda ning inimeses oli alateadlik kasutegur sugulasi enda jaoks hoida. See oli tema valik – ta pidi pingutama, et mürgitatud koosviibimistes ellu jääda ja pidevates suhtedraamades enda mõistust tervena hoida, aga nui neljaks – kellelegi midagi öelda ei julgenud.

Sa võta seda asja nii – terve elu on nagu teekond. Me läbime oma eluteel nagu peatuseid, justkui nagu bussipeatused tee ääres. Ühes peatuses me suhtleme rohkem ühtede inimestega, teises bussipeatuses mingi ajaühiku ja distantsi läbides – jällegi teistega. Igal bussipeatusel on oma nimetus ja kõik vahepeatused on erinevad, igas ühes on mõeldud kellegagi kohata. Te ei saa lohistada kedagi endaga kaasas algpeatusest lõpp-peatuseni. Tal on oma teekond! Oma unikaalne tee. Kui teed hakkavad lahku kiskuma, siis on normaalne, et ta valib oma liikumistee. Sina oma. On normaalne, et inimesed teevad läbi aastate suhtlemispause. Vanarahvas nimetab hirmuga asju sildade põletamiseks, aga mina ütlen – see on suhtumise küsimus. Mina ei tunne, et mul peaks olema kohustust suhelda erinevatel eluperioodidel pidevalt ja paralleelselt ühtede ja teiste ja kolmandate huvigruppidega, mis ma olen juba elus seljatanud ning et veel sugulaste jaoks olemas olla. Sugulased on lihtsalt sarnase suguvõsa energia kandjad, ühise nimetajaga- suguvõsa. Mitte mingit muud kohustust meil pole, v.a. et aitame hingedena ja vaimudena üksteisel mingeid suguvõsa mustreid lahendada, läbielatud kogemusi kergendada.Aga ka see töö toimub pigem energeetilisel hingetasandil, mitte nii, et sugulased istuvad kokku ja hakkavad teraapia nõupidamist pidama. Iga sugulane on oma kohustuse ja vastutusega. Sul on õigus võtta paus ükskõik, kellega suheldes. Ja kui aeg on küps – ja te olete läbi aastate või aastakümnete uuele arusaamisele jõudnud või sarnasele tasandile liikunud oma elus – siis küll te loote uue silla ning veelgi tugevama silla.

On ajad, kus energeetilised muutused on nii kiired, et teie kogu vana tutvusringkond raputatakse maha. Pole mõtet nutta taga vanu suhteid ja inimesi. Nii, kuis hoiad kinni vanadest suhetest (siia hulka kuulub ka püüd pidevalt vanu tuttavaid muuta, äratada jmt), siis tekitad sa kohe sideme nende isikute energiatega ja sa oled ikka ka ise vanas kinni. Nii piirad koheselt ka oma enda kõrgema tulevikureaalsuse saabumist.

֍Ära toida vana energiat oma hingeenergiaga ja oma eluenergiaga!

֍Ära toida oma isikliku hinge- ja eluenergia arvelt katkiseid, puiseid ja jäiku inimesi, kes on juba ammu näidanud ja tõendanud oma tegudes ja sõnades – et nad ei muutu!

Kellel on lapsed, siis see kehtib teile: alguses kulutad iseenda energiat, aga on üks piir, kus hakkab kuluma ka sinu laste energia.

Miks see juhtub?

Lapsed on tingimusteta armastuse tasandil, see tähendab nad elavad tingimusteta armastuses. Nad ei ole omandanud omal veel elus oskuseidega küpsust, keda lasta oma ellu ja keda mitte.Nad lihtsalt on. Sellepärast lastega toimuvad ka väga paljud väärkasutamised ja väärkohtlemised peresisiseselt, sest nad ei oma seda küpsust ega õpetust, kuidas valida, kelle suunas tingimusteta armastuse sidet hoida.

Kui Sina sekkud kellegi energiaruumi, kes hakkab vastuolu ja konflikti tekitama, siis automaatselt kisud sa kaasa ka oma lapsed, oma järglased. Tekib salakaval ja varjatud energeetiline seisund, kus ohvrimeelse sugulaseni hakkab lekkima laste eluenergiat ja hingeenergiat. Me kõik oleme omavahel seotud. Ole tähelepanelik ja vali,kellega sa lävid ja keda sa muuta või tervendada soovid. Lastel väljenduvad sellised asjad lõpuks vähkkasvajatega, kasvajatega ning raskete haigustega, mis algavad energeetiliselt lekkest või ärakasutamisest.

֍On ajad, kus tulevad teie ellu uued, värskema mõttelaadiga ja Sinule sarnase mõttelaadiga inimesed. Nii kaua, kuni hoiad kinni vanadest tutvustest, ja vägisi püüad nendega võidu sõuda, oma tõekspidamisi selgitada, pidevalt selgitada ja midagi tõestada neile, niikaua ujud vastuvoolu ja lahendused ei tule ega ka uued kontaktid ei tule.

֍ Sildade põletamine ei ole alati paha. Selle hirmu taga on vaid alateadlik hirm jääda üksi. Tegele oma hirmuga.  Sul pole võimalik (kehaliselt) üksi jääda, sest maailmas on 7 miljardit inimest ning Sinuga on alati see, kes Sind päriselt armastab – Sinu Püha Vaim. Kui mitte mitte midagi muud enam üle ei jää, et ebameeldivast tülikast sugulasest lahti saada ning ta ise omal vabal tahtel astuma ei hakka, siis ON vaja võtta munad pihku ja see sild ära põletada või suhtepaus teha- Ja usu mind – sul võib kergem hakata, kui võtad omale 2-3 aastase pausi, et intrigandiga mitte suhelda. Muide, lihtsalt ütlen – silla põletus tähendabki energeetilise sideme põletust teise inimesega. Tihti on vaja teha hoopis äkiline energeetiline sideme lahustamine, mitte et jäädakse kummi venitama. Nii olete lõputult üksteise energiates kinni ja mõjutate teineteist, küll konfliktis ja muidu.

Mina ei ole nõus, et kõikide sugulastega peab hirmsasti hästi läbi saama.

Ma olen nõus, et põhiliselt võiks käituda väärikalt ja lugupidavalt. Aga mida sa teed, kui inimene on selline nagu ta on. Siis teedki valikud – sa hakkad otsustama KEDA Sa oma keskkonda lased, KEDA Sa oma eluruumi lased, KEDA Sa oma pühasse kodusse lased, keda Sa oma suhtesse vahelel lased, keda sa oma pereenergiasse lased.

Ja kui vaja, siis oled konrkeetne ja lihtsalt teavitad , et need ja need isikud pole enam oodatud. Ma olen vaadanud, et inimesed kardavad öelda otse ja konkreetselt. Kardetakse öelda – sa ei ole teretulnud enam minu koju, sest sa käitud närakalt. 

Ma vaatan oma sugulasi, nad kurdavad, et nende koju tulevad sugulased ja tuhnivad kõik nurgad üle, kritiseerivad, et väikelapse majapidamsies pole asjad korras, toad on sassis, kassid elavad eluruumis ja ei tea mida veel. Aga miks sa, kallis inimene lased siis sellisedi inimesi oma koju? Võta oma munad pihku ja ütlegi, et see on sinu kodu ja ole aus – ja ütlegi, sa pole enam teretulnud. Aga mida tehakse – tehakse ikka naeratav nägu ja räägitakse ainult tagaselga ning saadakse kokku uuesti samade intrigantidega, keda seljataga kirutakse. Sa katsu olla ise oma elukeskkonna valitseja ja haldaja. Otsustaja.

Nagu öeldud – mina ei ole nõus, et peab oma eluenergiat ja hingeenergiat kulutama üüratult selleks, et püüelda, et kõikidele sugulastele meeltmööda olla.

֍ Sina ei pea oma hinnalist eluenergiat ja hingeenergiat kulutama selleks, et suguvõsa ülal hoida. Tee oma targad valikud ja hoia oma energia oma enda loomise jaoks ja oma laste jaoks.

Sul on muudkui oma energiaga luua, kui draamades osaleda.

Ja ma tean täpselt, millest ma räägin.

Kui ma 4 aastat tagasi oma esimese raamatuga välja tulin (Valguslapse ema päevik, 2018), siis oh, mis juhtus suguvõsas. Minu rikkalikust suguvõsast ei tunnistanud mind enam pooled. Raamat oli liialt mõistetamatu ja esoteeriline nende jaoks. Paraku tähendas raamatu avaldamine ka väga isiklike ning eriti paranormaalsete kogemuste avaldamist. Kuid säärane esoteeriline maailm oli nende jaoks absoluutselt vastuvõetamatu. Osad hindasid sisu vaid kaante järgi, ei lugenud isegi sisu, aga juba teadsid rääkida midagi saatnast ja ei tea, mis jõudude kummardamisest, kuigi kogu lugu oli hoopis üles ehitatud inimese enda ärkamisele ja jõu leidmisele eneses.

Kõige suurema šoki said need pereliikmed aga siis, kui ütlesin, et minu poolest võivad nad mind eirata ja ma ei nuta neid taga – ega kavatse ka nutma hakata. Milline üllatus neil oli, et ma end tõestama ei hakanud, ei hakanud vastama konfliktidele. Nad olid üllatunud, et kui ükskõike ma olin ja neid paluma ei hakanud ega veenma ei hakanud. Rõõmustasin, kui nad blokeerisid mind,  sest siis oli teada – ühelgi suguvõsa üritsuele nad enam ei otsi, kuhu ma läksin. Hingasin kergendunult.

֍ Kui oled otsustanud end muutma hakata, muutuvad koheselt Sinu ümber ka inimesed.

֍ Kui oled otsustanud liikuda täiesti uuele ja erakordsele teele oma elus, siis tekivad Sinu ümber kohe isikud, kes panevad Sinu meelekindluse proovile. Nad püüavad Sind ära rääkida ja veenda ümber. Kuid Sa jää endale kindlaks. Ühtki  suurest inspiratsioonist loodud ideed ei tohi ainuüksi juba kavandamise käigus maha laita, sest see ei meeldinud Sinu nõuandjatele. Ja kui see peaks juhtuma, siis ehk on Sul aeg muuta ka oma nõuandjaid.

֍ On paratamatu, et ühel hetkel oma teekonnal võid Sa tunda ka võõrana oma õdede või vendade seas. Või mõne oma vanema suhtes. Umbes nii nagu Sa polekski nende pereliige. Kuid Sa ära kurvasta. See vaid näitab, et Sa oled oma elus teisele tasandile liikunud.

֍”Püüdlus olla või käituda kõikide meelejärgi” on vaid vana uskumus, mis ajab sügavasse vastuolusse iseendaga. See on muster, mis sunnib Sind vägisi käituma ja kujunema teiste meele järgi. Aga nii käitudes salgad Sa juba iseennast. Sellise mustri taga on hirm-  hirm arvamusele, mida teised minust arvavad.

Mina muideks, ei õpeta oma lapsi sundluses, et nad koguaeg hästi peaksid käituma ja teiste meelejärgi peaksid käituma. Ja ma ütlen kohe seda ka vanavanematele, kes püüavad mu lastele selliseid sisendeid anda. Sekkun, olgugi et neile see ei meeldi. Käsud ja sisendid nagu “käitu hästi!”, “ole vait, ära sega, siis oled tubli” või “ole hea laps”, “sa pead tubli laps olema” – ei lõppe pikas perspektiivis inimese eluteel hästi ega teda toetavalt. Sellised inimesed, keda on lapsest saadik pidevalt sisendatud hästi käituma ja tubli laps olema-nemad on muide kõige haavatavam sihtrühm hilisemale ärakasutamisele ja kuritarvitamisele, väärkohtlemisele ja ka seksuaalsele ärakasutamisele. Sest just need lapsed, keda on noorena pidevalt häälestatud, sisendatud ja käsitud alati hästi käituma, pidevalt tubli olema ja vanematele kuuletuma, on just need inimesed, kes täiskasvanueas ei julge vastu hakata neile, kes püüavad neid ära kasutada, väärkohelda või kuritarvitada. Nad ei julge vastu hakata, ei julge end kehtestada, ei julge häält tõsta teise vastu, ei julge konfliktis enda eest seista ja ei julge kätte ette panna, kui neid puututakse. Nad hakkavad end juba noorukieas alla suruma ja lõpetavad tihtipeale sundkäitumisega, sealhulgas söömishäiretega ja depressiooniga ning võtavad tihtipeale teiste suhtes alluva käitumise -enamasti domineeriva agressori suhtes. Ka vägivallale allumisega. Teadlik lapsevanem saab neist asjadest aru. Ja armastav lapsevanem ei soovi oma lapsele sellist tulevikku. Seetõttu – ole tähelepanelik sisendite suhtes, mida sa lapsele igapäevaselt programmeerid. Sõnapaar “hästi käitumine” on nii üldine ja lai, et laps ei saa aru, mida see tähendab. Igas olukorras on erinev käitumisviis. Kui tahad, et laps käituks rahulikult kuskil x kohas -siis õpetagi ja suunagi teda käituma rahulikult.

 Sa õpeta oma lapsi hoopis väärikalt käituma ja õpeta neid uskuma iseenda väärtusesse ja väärikusse.

Ja sa lase oma lastel asju klattida ja klaarida omavahel. Ära vaigista neid koguaeg, kui nad kraaklevad- isegi siis, kui nad teiste täiskasvanute või võõraste juures jagelevad ja kraaklevad. Sest nad õpivad asju endas ruumis paika panema, õpivad end kehtestama, enda eest seisma.

Kui sinul aga häbi tekib, et su lapsed “ei käitu hästi” teiste juuresolekul, siis pead iseendalt küsima, miks sa tunned häbi oma enda laste pärast.

Hiljuti sain kokku taas ühtede oma sugulastega, kes on olnud minu toetajad läbi aastate sellel teel, kus välja astusin ning esoteerilisele ja spirituaalsele teele läksin inimeste ette. Meenutasime vanu aegasid.

Täpselt võttis minu mõtted ära, kui lausus: “Küll on tore, et nood pereliikmed kohe eemaldusid. Ma ei igatse ega tunne puudust ühestki nende intriigist ja nii suur rahu on olnud aastaid.”

Teine neist lausa nentis: “Igal sünnipäeval või juubelil , pulmapeol või jõulude koosviibimisel tekitas üks või teine neist mingi vana asja tõttu draama kõikide inimeste ees, praktiliselt iga koosviibimine lõppes tüliga. Sa ei teadnud kunagi, mis tüli kisti üles suguvõsas.  Nüüd on nii suur vaikus, kui käime koos valitud ringis. Saame arutada täpselt enda jaoks olulisi teemasid, ilma kellegi silmu pööritamata”.
Ja see oli tõsi. Keegi ei nutnud taga, et pere polnud neil hetkil koos. Ja siis? Kahju küll, et eesti suguvõsad nii palju omavahel raksus on, aga mida sa teed, kui arenguaste ja eluetapid nii kirjud ja erinevad on. Noh, on kaks aastat paus? No kolm aastat? No hästi, ei lähe isegi kolm, läheb seitse aastat ,et ta ise oma elus kogemused saaks. Ja siis? Sa tegele muu loomisega samal ajal. Kust tuleb kohustus koguaeg sundida end igal pereüritusel 100% ulatuses koos olema?

Ja teate, ma olen täiesti nõus. Less is more.  

֍Valige oma seltskonda, valige kvaliteeti seltskonnas.

֍ Lävi nendega, keda soovid oma elus ligi tõmmata. Lävi endasugustega või nendega, kes on sulle eeskujuks või kelle eluloome sarnaneb sellele, kuhu Sina püüdled. Teisisõnu – oska valida enda ümber SIND toetavaid inimesi – nii energias kui kehana kokkupuutes.

 Tagantjärgi võin ma öelda, et ma pole mitte mitte millestki ilma jäänud. Minu tutvusringkonda on lisandunud nii suur hulk väga avatud hingelisi inimesi, kes tunnevad rõõmu ja käivad minu üritustel ja kes on aastaid teinud minu praktikaid. Ja just nende inimeste jaoks on tahtmist olla olemas. They are my like-minded – and I like that!

Kogu siinne postitus ei ole kellegi maha tegemiseks.Aga isegi, kui keegi tunneb isiklikult, peab küsima oma Hingelt: miks see koht puudutab või kriibib mind?

Ma räägin elust enesest.  Räägin asjadest, mida olen kogenud, näinud ja mis on viinud mind mingite kindlate järeldusteni. Ja mulle meeldib otse rääkida ja ausalt rääkida. Sest nii tekib puhtus enda ümber. Ja teate  – kui ma edaspidi võtan oma aega blogipostituse peale võtma, siis ma hakkangi ainult sedaviisi – olulistest tõsistest asjadest rääkima. Miks?

֍Iga ausalt ja avameelselt kõnelusega puhastub sinu ümber mingi kiht inimesi, kes ei suuda tulla toime tõega. Ära kurvasta. Vaid rõõmusta. Nii lood Sa puhtust enda ümber.

֍Kui looritad tõe või oma sisemise tundmuse varjuga või silmakirjalikkusega, loome me koheselt enda ümber ka silmakirjalikkust ja silmakirjalikke olukordi. Ole julge oma tões ja ära karda olla aus.

Ausus ja otsekohesus, muide, ei võrdu siiski ebaviisakusega. Aga ka ebaviisakus ja viisakus, need on suhtelised ja igaühe enda tõlgendada.

Olid ajad, kus mind püüti panna selgitama pehmelt ja korduvalt läbi armastuse inimestele ,kes ei tahtnud muutuda, mismoodi asjad käivad. Osalesin teadlikult, kuid veidi ettevaatlikult ja ainult lühidalt selles mängus, kuna seda palus minult üks minu jaoks väga oluline inimene.

Vaatasin energeetiliselt inimese energiat, kelle ümber kogu saaga käis ja nägin, et head nahka sealt ei saa, aga kardeti – nad kartsid muul viisil asja lahendada. Jälle kardeti – kardeti, et mis mõeldakse, kui otse asi paika panna ja intrigantide punt laiali ajada. Oli palju kisa ja kära, aga vähe villa. Küll proovisime meelitada ühel viisil ja teisel viisil asjaosalisi arusaamisteni, küll sai palju selgitatud ja laterdatud ja hingeõhku kulutatud … ja lõpuks mul sai villand. Teavitasin, et mina rohkem selle suguvõsa lepitamises ei osale – vanad ei tahtnud aru saada ega saa ka surmani.

On inimesi, kes lähevad uude Maa energiasse läbi surmaväravate. Need on inimesed, kes on nii kinni oma vanades dogmades ja nii kinni ka oma rollides, mis neid ei teeni ja neid haigestavad ja nende meeleseisundit mürgitavad, et nende kehad lähevad lihtsalt hauda. Nad isegi surevad süü- ja vihaenergias, oma mürgises olemises. Ja kui sa neid keeldud ühel hetkel tervendamast (s.t.  oma energiat talle andmast), siis satud ka ise teise viha alla.

֍Olgu sul tarkust eemal hoida sellistest süsteemi mängudest ja vali hoolega, kuhu sa oma energiat suunad.

֍Olgu sul julgust öelda välja oma ausal tundmusel põhinevaid otsuseid ja käituda ka vastavalt.

es ei muutu ise, see sünnib uue ringiga, uues paindlikumas kehas ja uue kasvatuse all. Pühal Vaimul ja Loojal on aega küll, et neid õpetusi anda läbi elude. Kiiret tal pole. Kosmoses pole ju aega.Kui sul aga oma eluga midagi muudki ette võtta, siis ei maksa end sellistesse energia- ja ajakulukatesse draamadesse tõmmata.

֍Ole arukas ja vali hoolega, kuhu sa end tõmmata lased. Vali, mis mängudes sa osaled.

֍Vali, kuhu sa end meelitada ja siduda lased.

֍Õpi juba varakult ära hindama see, kas asjast saab vilja või mitte.

֍Inimese mõte on see, mis teeb inimese haigeks. Inimene võiks saada terveks ka mõttega, kuid ta ei saa. Miks? Sest tal puudub usk.

֍Inimestel on omal võime terveneda, kuid neil puudub usk tervenemiseks.

Muidugi on alati lugejate hulgas neid, kes tõlgendavad teksti omale sobival viisil. On inimesi, kes jätaksid kohe oma pere ja lapsed ja kogu ülalpidamise ja lahenduse leidmise vastutuse, ning valiksid kergema põgenemise tee, sest nad tahavad lugeda siit õigustusi, et mitte vastutust võtta.

Suhted ja sidemed, kus on seotud koosloomised (näiteks ühised lapsed) käivad veidi teistel alustel. Laps on vastutus ja oleks hea, kui pingutatakse, et leida harmoonilisi lahendusi. Aga selge on ka see, et kui suhe on sitt, siis ei pea 12 aastat ootama selleks, et lahutada. Ja selge on see, et ei pea taluma ka vägivalda, lootuses, et äkki paariline muutub või et naine teda muuta saab. Lõpetage illusioonid. Ei maksa loota, et inimene, kes peksis 4 aastat, lõpetab seda 5ndal aastal. Tõenäosus on kaduvväike.

 Igalühel olgu siinkohal ise oma tarkusest ja küpsusest ja südametunnistusest teha oma valikud.

Ja pealegi, on inimesi, kellega ei saagi mitte mingis pehmes armastuse keeles kõnelda. Kaua sa õpetad end klobima ja lööma? Nii näitad sa eeskuju ka oma lastele. Võid olla kindel, et ka nemad ei oska siis enda eest seista. On selliseid jäikasid inimtüüpe, kellega peab rääkima konkreetselt, otse ja kellele tuleks just igal võimalikul hetkel väga otsekoheselt välja tuua asjad, mis ei ole aktsepteeritavad koos elades. Nii kaua, kuni tehakse naeratav nägu ja pigistatakse silm kinni – ollakse tegelikult silmakirjalik mitte ainult teiste, vaid eelkõige iseenda suhtes.

֍Lepi endas tõega, et kogu sinu elu saab uued korrektsioonid.

֍On, kes lähevad. On, kes tulevad sinu ellu.

֍Loodus ei salli tühja kohta, küll tuleb vana tuttava asemel uus.

֍ Mõni uus kooselu, mis alles kestnud paar aastat, kuid on loodud uutel väärtustel ja järeldustel ning sügaval küpsusel, võib tuua palju rohkem õnne ja rõõmu, kui pikaajaline kasin aastatepikkune abielu, mis täis üksluisust ja lõhutud vaase.

֍ Oma mineviku vang ja ohver ollakse aga siis ja niikaua, kuni inimene näeb süüdlast teistest ja kannatuse põhjustajat teistes, mitte ei võta vastutust iseendas.

Kindlasti on neid, kes kohe ütleksid, et aga et millised õudused ja raskused on tal seljataga, et ta ei saa kuidagi välja. Ma ei ütlegi et kellelegi pole raskeid kogemusi.

Kuna puutun palju inimestega kokku, siis vahest on tükk tegemist kellegi lugusid kuulates, et hoida end neutraalsena, sest lood, mida ma kuulen, on niivõrd tasakaalust väljas, niivõrd ebainimlikud, niivõrd suure kannatuse ja piinaga, et raske hoida pisarat tagasi ning oma energiat enda isiklikus ruumis lekkimatult.

Vahest on vaja meil meelde tuletada seda, kui hea on tegelikult meie elu.

Vahest on meil vaja meelde tuletada seda, kui õnnistatud ja suurte võimalustega on meie praegune ajastu.

Annan teile ühe nõuande.

Need, kes kipuvad uppuma ohvrimeelsusesse,  kannatajarolli või süüdistajarolli.

See tehnika pole minu leiutatud – see tehnika pärineb NLP tööriistakastist.

Iga ühe mure on tema jaoks suur koorem ja sina ise tead, kui suur on sinu mure sinu jaoks.

Ühel on komistuskoht ühes olukorras, teisel komistuskivi jällegi kuskil mujal. Aga vahest tasub end taandada mureolukorrast ja vaadata enda olukorda eemal pildist. Sellepärast on soovitus eemaldada end korra olukorras, kus viibitakse. Loo enda ette justkui teatrilava ja näe kogu oma eluolukorda antud hetkes nagu show’na sellel laval. Sina näitlejana sellel etendusel. Vii end korra oma elu pildi kõrvale, vaatlejaks. Neutraalseks vaatlejaks. Ja siis äkki, see 20 aastat tagasi toimunud sündmus, kus abikaasa käis pidudel ja naine pidi kodus olema, ei tundugi enam nii suur probleem.

Iga päev on antud Sulle uue võimalusena – muutuda! Viia läbi korrektsioone iseendas. Muuta meelt!

Nii kaua, kuni sa elad, on sul võimalus viia energeetilisi muutusi sisse. Sellepärast ongi kehatasandil elamine väga hinnatud ja järjekord kehastusteks on pikk ning populaarne, sest läbi kehatasandi saab teha absoniitset tõusu ning enda aegruumis olevate kõikide eksistentsi kehastuste energiates muutusi paralleelselt läbi viia.Sisuliselt – käib uueks inimeseks vormimine ning only sky is the limit.

Aga jällegi, selleks ,et neile muudatustele kaasa minna, peab ise tahtma olema avatud ja peab olema eelnev alateadvuse uskumus, et ma ise vastutan oma elu eest ja ma ise olen oma saatuse sepp.

Rääkides praegusest ajastust, siis praegu on nii: kosmiliselt, Kõrgemalt poolt vaadatakse- kes resoneerub uute energiate ja kes mitte. Korduvalt on räägitud siin ja seal, et Maa liigub uude kosmilisse piirkonda, kus enam ei saa kehtida vanad olemise ja elamise viisid. ON VAJA KORREKTSIOONID TEHA ENDAS. Aga kõigil on vana tahe.

Kes on puine, sitke ega taha järeleandmisi teha, see ei saa ka resoneeruda uute energiatega.

See, kes annab endast maksimumi, et rasked energiad endast vabaks anda ja oma Pühale Vaimule usaldada, liigub edasi usalduses kantud valgusevoos praseguses Maa ajastus.

Sinu tänane päev on sinu uus võimalus.

Hinda iga uut päikesetõusu, mida sinu silmad tunnistavad, sest iga uus päev on sinu uus võimalus.

Olgu õnnistatud kogu Sinu elu!

Amaryllis
01.07.2022

Similar Posts