Skip links

Uus kuldne ajastu sünnib Maale läbi Naise.

Seda ütlust võib sõna-sõnalt võtta. Uue ajastu lapsed ongi uue inimese saabumine Maale. Uus aeg saabub Maale läbi naise, kes kehastab (sünnitab) valgusolendeid Maale. Uus kuldne ajastu saabub Maale läbi uute laste sündimiseuue põlvkonna saabumise. Sealjuures olen selgelt täheldanud ühte olulist kosmilist seadust: mida teadlikum ja vaimselt küpsem on last ootav perekond, seda suurema potentsiaaliga ja avatud ning aktiveeritud Looja-Olemusega vaimolendile kehastumisvõimalus suudetakse anda.

Kuid mitte vähematki tähtsust ei oma keskkond, kuhu laps sündida soovib. Keskkond ei ole isegi sekundaarne, vaid lausa primaarne tegur. On lausa hädavajalik, et tundlike ja intuitiivsete laste ümber säilitatakse ja hoitakse puhas elukeskkond koos puhta toiduga ning säilitatakse keskkonna tingimusi sellisena, et see lapse kehatasandit ei hakkaks häirima, immuunsust nõrgestama ega sageduses alla kiskuma. (Allakiskuvatest teguritest raamatus põhjalikumalt juttu). Kui kehatasandi sagedus on langetatud, siis juhtub kummaline nähtus  – lapses kehastunud meistrivaim võib oma potentsiaali sulgeda ning oma võimed kinni panna, sest ta ei saa neid madalas sageduses rakendada (mis on mõistetav, sest kõrgete loomisenergiate ja võimekuse kasutamine madalas sageduses on ohtlik).

Valguslapsed on uus tulevikugeneratsioon, kes on asunud Maale kanda kinnitama ning inimkonda kümnete aastatuhandete pikkusest orjusest välja tooma.

Valguslastes kehastunud hinged on peeneergeetiliselt väga kõrge võnkesagedusega ning jumaliku olemusega. Sellised energiad on Maal uudsed ning puhtaimad, liites inimkonda haroonia, rahu ja ühtse armastuse energiatele lähemale. Läbi nende laste saba kehastuda Suur Püha Vaim kõikjale üle terve Maa ning mõjutada seeläbi ka planeedi üleüldist sageduslikku tõusu (ja saatust).

Sellele viitavad ka alates 2012.aastast hüppeliselt tõusma hakanud Schumanni resonantsväärtused, mis viitavad, et planeet on tõepoolest liikunud täiesti uude, kõrgemate energaitega seotud ajastusse.

Suurte valguskehadega hingegrupid kehastuvad alati lainetena. On oodata 1-1,5-aasta jooksul  väga suurt uut ja intensiivset võimsate valgusteadvuste kehastumist ehk väga väga eriliste uutmoodi valguslaste sündimist.

Katkend raamatust „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“ Adeline V. Amaryllis, 2020.

Valguslaste olemusest, võimekusest ,tunnustest ning nende toetamisest ja teadlikust kasvatusest saad lugededa praktilisest uue ajastu laste temaatilisest raamatust, mida on võimalik soetada omale siinsamas kodulehel, e-poest.


Samuti leiad vastused küsimustele, milline on toetav sobilik keskkond uue ajastu lastele, mida tähendab teadlik pere, teadlikud lapsevanemad ning kuidas erilisi intuitiivseid uue ajastu lapsi paremini ja teadlikumalt, targemal viisil toetada.

www.valguslapsed.com
Adeline V. Amaryllis

Naine on puhaste, pühade Valgusolendite kehastaja. Püha Jumalanna ja sünnitaja. Mees on Hingeteadvuse Jumalik Looja. A.V.Amaryllis


error: Content is protected !!