|

Vabasta oma alateadlik meel rasketest mõttemustritest

Kas teadsid, et on kindlaks tehtud, et kui inimene vabastab enda sees viha, solvumise ja igasuguse pahameelega seotud negatiivse energia, tekib tema energiaruumi nii suur vaba ruum, et see inimene võimeline rakendama telekineesi oskuseid? Vianna Stibal on seminaridel tunnistanud väga häid sooritustulemusi telekineesi harjutustes, kui inimesed tegelevad enda sees olevate raskete mõttemustrite lahendamisega ning vabastavad endast piiravad rasked energiad ja mõttemustrid.

Just seetõttu on loodud 2-päevane teetapraktikutele mõeldud jätkukursus, mille nimeks on Dig Deeper ehk Uskumuste Kaevamine. See kursus on ettevalmistav kursus järgmisteks koolitusteks, kuna loob puhta pinna Sinu alateadvuse ruumi suhtes. Seda muidugi juhul, kui väga eesmärgipäraselt endaga tegeleda soovid koolitusel.

Kui Sina oled osalenud kunagi varem teetatervenduse algajate ja edasijõudnute kursusel (DNA Basic ja DNA Advanced), siis nüüd on see teavitus Sinule.

Nimetatud koolitus toimub juba järgmise nädala lõpul ning sinna on oodatud kõik TeetaTervendajatest praktikud, kes on ükskõik, mis ajahetkel läbinud algajate kursuse ja edasijõudnute kursuse.

Uskumuste Kaevamise praktiline kursus on teetatervendamise praktikutele suunatud 2-päevane jätkukoolitus, mis keskendub kõige raskemate ja sügavamate (häirivate) alateadvuse mustrite ümberprogrammeerimisele, raskete energiate ja blokeeringute tuvastamisele ja vabastamisele iseendas ning ka traumade lahendamisele.

Meie alateadlik meel on nagu arvutiprotsessor, mis kulutab iga probleemi ja lahendamatuse sünteesimiseks nii palju mõtteenergiat, eluenergiat, energiaruumi ja ka alateadvuse ruumi. Loome selle tühja ja puhta ruumi endas ees. Siis saavad hakata ka suuremad asjad meie elus juhtuma!

Erinevalt muudest teetatervendamise koolitustest, kus on väga suur osakaal teoreetilistel selgitustel ja tehnilisel osakaalul, on uskumuste kaevamise koolitusel teoreetilisel tekstipoolel tagasihoidlik koht. Primaarne ja peamine roll on intensiivsel paaristööl ehk PRAKTIKAL.

Vianna Stibal ütleb, et sügavate problemaatiliste uskumuste kaevamist pole võimalik vältida. Ja rasketest alateadvuse mustritest pole võimalik ei üle ega ümber hüpata. Mis on kunagi kinnistunud varem, see tuleb ka üles leida ja endast vabaks saada. Nii loome võimalikult puhta ja tühja segamatu püha ruumi enda energiaruumis ja alateadvuse ruumis, et saaksid edasised, palju puhtamad ja kergemad loomised aset leida.

Selleks, et asi päriselt lahendatud saaks, tuleb probleemile silma vaadata, blokeering üles leida või alateadvuse süvamuster ära lahendada.

Kasutame koolitusel kaheksat erinevat lühimeetodit ehk lähenemistehnikat, et endas leiduvad hirme, häirivaid mustreid ja programme ümber muuta , vabastada ja lahendada.

Koolitus on eesti keeles ja juhendaja/instruktor on Amaryllis. Koolitus toimub eesti keeles. Hetkel on koolituse õppevormiks ONLINE õpe läbi Zoomi, aga pole välistatud, et osalejate nõudmisel toimub taaskord ka see koolitus kohapealses õppes. 

🌿VÄGA OLULINE TEAVE.  Kui oled oodanud teetatervendamise manifesteerimise ja küllusele suunatud jätkukursust, siis on väga oluline, et osaleksid eelnevalt ka uskumuste kaevamise kursusel. 🌿

Vastavalt teetatervendamise koolituse seeriate kavale, mis on paika pandud Vianna Stibali poolt (TeetaTervenduse tehnika looja poolt), ei saa enne osaleda küllusele- ja manifesteerimisele suunatud süvakursusel, kui pole eelnevalt läbitud uskumuste kaevamise jätkukursust. Ehk siis teisisõnu, manifesteerimise ja külluse kursusele osalejad peavad läbima eelnevalt põhjaliku ja praktilise koolituse blokeeringute ja uskumuste süvakaevamise teemal.

Nii võime olla kindlad, et kui asume rääkima peenekoelisematest manifesteerimise võtetest ja segavatest piirangutest, ei sega Sind enam lahendamata hirmud ega asjatud tõkked, mis Sinu ellu külluse loomist või manifesteerimist piiravad.

Rohkem infot kõikide koolituste, kaasa arvatud käesoleva koolituse kohta, on leitav ilusti ja ülevaatlikult kodulehelt www.teetakursused.ee

Selleks, et saaksid toimuda suuremad (kõrgemad ja puhtamad) loomised Sinu elus, peab olema enda sees loodud vaba ruum.

Amaryllis

Tule ja vabasta end oma alateadvuses peituvatest rasketest mõttemustritest! Nii lood vaba ruumi enda energias, olemises ja ka kogu elus ja edasises loomises. Selleks, et saaksid toimuda suuremad (kõrgemad ja puhtamad) loomised Sinu elus, peab olema enda sees loodud vaba ruum!

Oled oodatud koolitusele!

Amaryllis

Tule ja vabasta enda alateadvuse ruum rasketest või piiravatest mõttemustritest!

Similar Posts