Skip links

Väike täiendus trükisele “Intuitiivsed uue ajastu lapsed”

19.06.2020
Armsad lugejad !
Aitäh kõigile raamatu autori ja kogu Valguslaste tiimi poolt, kes on põhjalikke tagasisidekirju, nii motiveerivaid ja tänulikke sõnu saatnud meile raamatus avaldatud nõuannete ja teabe osas! Kuna teose autoril ei ole raamatute kirjutamine primaarne projekt, on tal siiski meeletu rõõm näha, et just sellist teavet väärtustatakse ja osatakse vastu võtta, sest seda osatakse mõtestada.Kes oskab juba (konkreetselt) küsida, see oskab ka vastust vastu võtta, nagu öeldakse.

Meil (kirjastusel, raamatu autoril ning Valguslaste tiimi liikmetel blogis) on olnud alati oma artiklite ning ka teavikute koostamisel peamiseim eesmärk olnud, et tuua edasi sisu ning kanaldused muutmata kujul ning võimalikult kasulikult lugejale. Kusjuures, kõik info, mis on edastatud, on väga sagedasti küsitud küsimuste põhjal koostatud, teie poolt saadetud kirjadele mõeldes. Nendele mitmetele pöördumistele e-kirja teel, suuliselt, loengutes, telefonitsi jmt. Et oleks üks koht, kust saada vastuseid, mõtteid, inspiratsiooni must-valgelt.

Info on komponeeritud just lugejate küsimustele mõeldes, et saaksite vastused oma mureküsimustele . Aga ka uusi ideid ning mõtteid edasiliikumiseks, endaga tegelemiseks, lastega tegelemiseks. Väga sagedaste mureküsimustega eeterlikust, sprituaalsest ja esoteerilisest valdkonnast. Kolmas raamat oli väga oluline projekt ning selles avaldatud teabe järgi küsiti nii nii pikalt, mitte ainult kuid, vaid lausa aastaid. Kuigi meil on olnud nii II ja III raamatul olnud keeletoimetaja ja veel väga professionaalne, (kes on soovinud anonüümseks jääda esoteerilise teose puhul), on ikkagi juhtunud ikkagi apsakas, et teoses “Intutiivsed uue ajastu lapsed” on kahes kohas trükirobot ära söönud kahe lõigu lõpud 🙂

Aitäh tähelepanelikule lugejale, kes selle teate saatis! 🙂 Esitame kohe terviklikud laused…Kui mõnel lugejal need olulised on tagantjärgi lugeda, siis lk 196 ja lk 200 on järgnevad lõigud terviklikult on järgnevad:

Lk 196 “ Keha kaotab eluenergiast, tekib selgitamatu väsimus,kurnatus, loidumus, viril olek, pahameel. Väikelaps muutub pahuraks käitumiselt, depressiivseks ja kaob huvi elu vastu.”

Lk 200 “ Selleks, et seda viga vältida, tuleb teadlikult tegeleda maise keha toetamisega, et laps tunneks end erviklikuna mugavalt ja hästi. Maine keha on ankur.”

Lk 199 on mõeldud hertsilised väärtused järgnevad sulgudes: “Süütunne ainult 30 hz, häbi 20 hz. Rõõm ja tänu seevastu  on lausa 540 hz ja 900 hz.”

(Märkus hertside kohta! Emotsioonide hertsilised mõõtmised on teostatud (inimgruppide peal) mõõteseadmetega Dr David R.Hawkinsi poolt ning väärtused on avaldatud riginaalselt inglise keelses teoses “Power vs Force”).

Vabandame ja loodame, et lugejad vaatavad neist apsakatest siiski üle (läbi). 🙂 Tegijail ikka juhtub ning meie täname tähelepanelikke lugejaid ning kõiki neid, kes on kirjutanud meile tagasisidesid, hinnanud nii teadliku teose sisu peatükke, konkreetse temaatika ja nõuannete avaldamise osas ning  inspireerimise osas, kuidas lastega veelgi rohkem teadlikumalt ja tundepõhiselt tegeleda, et nende vaimu ja meelt säilitada ja hoida kõige olulisematel eluaastatel!

Täname, et olete meiega !

Kaunist suve soovib,
kogu Valgusalapsed tiim.