|

Valguslapsed – täiesti uue energiaga, eriliselt intuitiivsed lapsed

Toon välja mõned selgitavate sisudega artiklid kõikidele huvilistele ja lugejatele, keskendudes peamiselt meie uue ajastu lastele.

Viimastel aastatel (2012) 2014 +… on hakanud kehastuma täiesti uue energiaga lapsed, kelle sünnipärane energeetiline platvorm ning intuitiivne võimekus on täiesti midagi uut ning erilist, võrreldes meie aastakümnete taguse indigogeneratsiooniga. Neil lastel on ebatavaliselt suur helendav valguskeha, mis  on seotud lapse potentsiaaliga ning Püha Vaimu kohaloluga.

Lapses kehastunud Vaimu ja hingepotentsiaali vaadeldes on võimalik täheldada nendel lastel täiesti erilist DNA-d (muteerimata ning aktiveeritud mitmeahelaline DNA). Sealjuures DNA ahelaid on neil morfogeensel kujul aktiveeritud vähemalt 12 ahelat, atlantise lastel isegi rohkem. (Erilisest DNA-st loe raamatust).

Nimetan neid lapsi uuteks potentsiaalideks. Maale sünnib uus inimene – uue ajastu inimene, kes ei sarnane praegusele, inimliigi tasandil märatsevale, kaklevale ja sõdivale inimkehale. Tegemist on Looja olemusega, aktiveeritud Püha tasandiga lastega. Toimub hoogne inimkonna vaimne ja füüsiline (bioloogiline) evolutsioon, sealjuures igale uuele põlvkonnale antakse veelgi avatumad võimed, veelgi suurenenud tundlikkus ning veelgi avatum ja püsivam ühendus Alglättega – Esimese Algallikaga. See, mis praegu toimub meie vastsündinute (ja viimastel aastatel sündinud väikelaste) näol, on täielik inimkonna uuenemine ja kõrgemale tasandile edasiliikumine. On lõppenud piiratuse ajastu, kus inimene sündis lukustatud DNA- ahelaga, kus enesega tegeleja võis ainult unistada oam võimete aktiveerimisest ning siinses kehas kasutusele võtmisest.

Kuna meie praeguste noorte (sünnipäraste ja nüüdseks juba täisealiseks sirgunud indigode, kristallide , vikerkaarte ja tähelaste) alla sündivad lapsed on sünnijärgse võimekuse ja platvormi järgi midagi täiesti uut ning absoluutselt väga kõrgete võnkemustritega, võib neid lapsi nimetada mitte lihtsalt uue ajastu lasteks, vaid lausa uusima energiaga lasteks.

Teisisõnu – tegemist on uue ajastu laste II põlvkonnaga, peamiseim saabumislaine (sündimisaastad gruppidena) on olnud seni 2014-2020, mõne erandiga ka varem 2010/2012…. (Aastakäikudest loe lähemalt raamatust). Hetkel võiks neid uusi saabujaid lapsevanemate enda huvides ning arusaamise mõistmises selgitada oma olemuselt kolme gruppi ehk kolme  saabujate lainesse: vertikaallapsed, meisterlapsed ja atlantiselapsed.

Lapsi, kellel on vertikaalne elujoon ning seetõttu eriline kõrgem roll täita Maal, võib nimetada tinglikult nende erilise elujoone järgi nn vertikaallasteks (loe vertikaallastest lähemalt ka Valguslapse ema päevik I, 2018, kuid ka “Intuitiivsed Uue ajastu lapsed”, 2020.)

Lapsed, kellel on sünnist saadik aktiveeritud Meistritasand – on oma olemuselt nn meisterlapsed (sündinud nägijad, teadjanaised jt).

Lapsi, kelle energiaväljas on erilised mustrid ja koodid, mis viitavad ning pärinevad osaliselt, (kuid mitte täielikult),  kõrgtsivilisatsioonide ajast, nt Atlantise kuldajastust, nimetatakse nn atlantise lasteks.

Veel on olemas eriline rühm kehastujaid, kes on niivõrd erilised tegelased….Nimetagem neid “erikülalisteks” (mis nõukogudest, gruppidest ning avataridena kehastujatest juttu, loe lähemalt ja täpsemalt teosest).

Missugused kõrgemad rollid ja ülesanded on vertikaallastel? Mida tähendab tegelikult meistripotentsiaal ja miks on oluline tegeleda lapses meistritasandi aktiivsena hoidmisega?  Mis aastatest algas uusima energiaga laste kehastumise laine? Missugustesse peredesse soovivad nad eriliselt kehastuda ning mida peaks selleks teadma?

Kuidas üldse ära tunda, missugune on oma olemuselt peres üks või teine laps? Missugused on intutiivsete, ülitundlike laste peamised tunnused? Kuidas toetada nende laste võimekust ning intuitsiooni parimal viisil? Missuguste ülesannetega on hakanud äkki atlantise lapsed kehastuma? Nendele küsimsutele saad selgitused ja vastused raamatust „Intuitiivsed uue ajastu lapsed“ (Adeline V. Amaryllis, 2020), kuhu on autor kokku koondanud aastate jooksul oma praktika ning kokkupuudete põhjal kõige olulisema, mida peaks üks tõeliselt avatud lapsevanem oma järelkasvu jaoks teadma.

Eriline teatmik asjast huvitujaile ainult ja ainult uue ajastu laste teemal. Raamat on avaldatud just neile, kes oskavad küsida ning neile, kes oskavad vastust ka lahti mõtestada. Ning õnneks, neid teadlikke peresid on juba meeldivalt ja üllatavalt palju meie hulgas.

22.06.2020
Adeline V. Amaryllis
Info pärineb teosest “Intuitiivsed uue ajastu lapsed. Praktiline nõuanderaamat” (2020)

Raamat saadaval siin kodulehel autori e-poes: http://valguslapsed.com/pood/

#uue ajastu lapsed # intuitiivsed lapsed #tähelapsed #amaryllis #valguslapsed #teadlik laste kasvatamine #teadlik lapsevanemlus #lapse arendamine

Similar Posts